Pitanja se mogu postavljati u razdobljima od 8.6.2017. do 31.7.2017. te od 16.8.2017. do 1.9.2017.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim programima/projektima Zaklada ne može odgovarati. Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Također preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjerite je li pitanje za koje tražite odgovor već postavljeno, a također možete provjeriti i Pojmovnik na kraju ovoga Vodiča.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 8.6.2017. do 31.7.2017. te od 16.8.2017. do 1.9.2017.

************************************************

1. Pitanje: Molim za definiciju pojmova iz rečenice : “koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti”

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 u uvodnom tekstu na str. 7 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 8. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2017 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta što procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju odgovora navedenih u prijavnici. U svakoj prijavnici postoje pitanja u okviru kojih prijavitelji mogu objasniti djelovanje svoje organizacije u odnosu prema prioritetima Programa podrške 2017, kao i koncept predloženoga programa/projekta u odnosu na navedene prioritete.

2. Pitanje: Imam pitanje vezano za ispunjenje formalnih i ostalih uvjeta za prijavu na PP 2017, a konkretno vezano uz PP4 i PP5. Mora li "suvremena kultura i umjetnost" stajati u statutu udruge. U statutu naše organizacije ne možemo pronaći riječ "suvremene" jer je veći dio djelatnosti usmjeren ka očuvanju kulturne i umjetničke baštine. Hoćete li ovaj formalan uvjet: "suvremena kultura i umjetnost" vrednovati na osnovu teme projekta ili na osnovu popisa djelatnosti u statutu?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

Djeluje li organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti nije formalni uvjet te se neće provjeravati uvidom u statut organizacije. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 u uvodnom tekstu na str. 7 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 8. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2017 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.  U svakoj prijavnici postoje pitanja u okviru kojih prijavitelji mogu objasniti djelovanje svoje organizacije u odnosu prema navedenim prioritetima, kao i koncept predloženoga programa/projekta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da li je program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2017 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena.  Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da prijavljeni program/projekt nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2017 i/ili da program/projekt nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

3. Pitanje: Udruga smo za promicanje hrvatskog sporta koja promiče sportske vrijednosti, mlade nade te neafirmirane sportske klubove. Prijavili bismo mrežni portal s obzirom na to da on dotiče i kulturnu komponentu u pogledu razvijanja medijske pismenosti kod mladih na jedno od programskih područja (područje 1 ili 6). Možemo li portal prijaviti u jedno od programskih područja javnih poziva? Ako ne, može li se prijaviti snimanje filma o provedbi jedne akcije i njezinom kontinuitetu, na primjerice Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ili Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.
U skladu s navedenom svrhom kultura i umjetnost, kako u području djelovanja organizacije, tako i u predloženom projektu, moraju činiti okosnicu aktivnosti i projekta i misije organizacije, a ne tek sredstvo kojim se postižu drugi ciljevi. Svi prijavitelji trebaju u prijavnici obrazložiti dosadašnje djelovanje organizacije na području kulture i umjetnosti te to djelovanje staviti u suodnos s prioritetima Programa podrške 2017.  Prioriteti Programa podrške 2017 su kritičnost i refleksivnost; otklon od dominantnih koncepcija; angažiranost; inovativnost te istraživački pristup te sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta. Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje i kategoriju u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta članovi Povjerenstva procjenjuju djeluje li organizacija u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, je li program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2017 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena.  Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da prijavljeni  program/projekt nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2017 i/ili da program/projekt nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.
Dakle, ako Vaša organizacije ne djeluje primarno na području kulture i umjetnosti prijava niti u jednom programskom području neće biti prihvatljiva.

4. Pitanje: Da li Zaklada "Kultura Nova" financira projekte samo udruga i umjetničkih organizacija ili financira i projekte kulturnih institucija kao što su centri za kulturu?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 s rokom prijave 06.09.2017. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava u skladu s osnovnom svrhom Zaklade, na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 06.09.2017., mogu se prijaviti udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija.
S obzirom na navedeno, institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na raspisane javne pozive. Ipak, takve institucije mogu sudjelovati kao članice suradničkih platformi u sklopu Programa podrške 2017 s rokom prijave 06.09.2017.
U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 06.09.2017. u programskim područjima 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj i 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi, u tekstu na str. 53 te str. 62 možete pronaći popise prihvatljivih članica suradničkih platformi u pojedinim programskim područjima:

PP4

  • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
  • udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
  • ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano  doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
  • drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme

PP5

  • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
  • organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u jednoj od europskih država
  • drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme registrirani u jednoj od europskih država

Detaljne informacije o programskim područjima te sve uvjete, postupke kao i kriterije možete pronaći u Vodiču za prijavu koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

5. Pitanje: Molio bih Vas za pojašnjenje vezanu uz zadovoljavanje formalnih uvjeta za prijavu na PP5: razvoj suradničkih platformi u Europi. S obzirom na to da u natječaju stoji sljedeće: "Podržavaju se postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji, odnosno suradničke platforme koje već operativno imaju povijest suradnje te rezultate zajedničkog usmjerenog pothvata, a koje su otvorene različitim organizacijama te usmjerene prema dugoročnom djelovanju.", znači li to da novouspostavljene platforme nisu prihvatljive za prijavu na natječaj.

Odgovor: Rečenica koju spominjete pojavljuje se u uvodnom tekstu o Programskom području 5 u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 06.09.2017. na stranici 60 i ne predstavlja formalni uvjet za prijavu.Popis formalnih uvjeta koji provjerava Komisija za provjeru formalnih uvjeta možete pronaći na stranici 18. Vodiča za prijavu, dok ostatak formalnih uvjeta koje prijava mora zadovoljiti u Programskom području 5 kako bi prošla u daljnji proces procjene kvalitete prijava možete pronaći na stranici 63. Povijest suradnje te zajedničko usmjereni pothvat koordinatora platforme te uključenih članica opisujute u prijavnim obrascima pod pitanjima: Opišite razloge i procese nastanka platforme te navedite njezine osnivače te Opišite dosadašnje aktivnosti platforme, a navedeno procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Suradnička platforma koja se prijavljuje ne mora postojati u formalnom smislu već organizacije koje su okupljene u platformi moraju imati povijest zajedničkog djelovanja, a koju ćete obrazložiti u prijavnici.

6. Pitanje: Obraćamo vam se s pitanjem koje se odnosi na prihvatljive troškove. Možemo li (iznimno) prijaviti 30% sredstava za nabavu klima uređaja u dvorani, uz obrazloženje da bi se program lakše odvijao i posjetitelji ugodnije osjećali?

Odgovor: U Programskom području 1 prihvatljivi su troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade uz obrazloženje koje se navodi u e-prijavnici. Zaklada "Kultura nova" nije definirala koja oprema je prihvatljiva već to ovisi o potrebama organizacije i samog prostora. U skladu s navedenim i Vašim obrazloženjem prihvatljiva je i nabava klima uređaja.

7. Pitanje: Prvi put planiramo aplicirati platformu na natječaj Zaklade "Kultura nova", Program podrške Zaklade s rokom 06.09.2017. Možete li nam objasniti što trebamo napraviti kako bi u korisničkoj podršci mogli prijaviti projekte?

Odgovor: Prijava na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. predaje se isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnicama možete pristupiti putem e-korisničkog profila koji se otvara u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica na sljedećoj poveznici: http://prijave2.kulturanova.hr/login.
Ako se organizacija prvi put prijavljuje u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica potrebno se registrirati, odnosno otvoriti e-korisnički profil organizacije. Detaljne upute za registraciju nalaze se na naslovnoj stranici Zakladine elektroničke baze prijavnica. Putem e-adrese i lozinke, koje ste upisali prilikom registracije, možete se zatim prijaviti u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Prijavitelj iz određene organizacije koji se prvi registrira postaje glavni administrator korisničkog profila za tu organizaciju te on ostalima, koji žele pristupiti i uređivati prijavnice te organizacije, mora poslati odobrenje za pristup korisničkom profilu. Korisnik će odobrenjem dobiti administratorske ovlasti za korisnički profil te organizacije, koje uključuju uređivanje, pohranjivanje i slanje prijavnica. Tijekom procesa prijavljivanja samo registrirani korisnici profila organizacije imaju pristup prijavnicama te organizacije. Napominjemo da u e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji.

8. Pitanje: Je li prihvatljivo da se specijalizirani projekt koji se prijavljuje u PP6 ili PP7 provodi na portalu udruge u interakciji s publikom/čitateljima, a potom se rezultati jednogodišnjeg projekta predstavljaju na javnoj tribini, tj. u fizičkom prostoru i pred fizički prisutnom publikom? Pitanje postavljamo jer se većina projekata koji su dobili potporu u vašim prethodnim natječajima ostvaruje u fizičkom prostoru (putovanja, predstave, performansi, koncerti, festivali...).

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve (PP6: Podrška za razvoj publike, str. 67. u Vodiču za prijavu; PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, str. 71. Vodiča za prijavu) pa vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja prijave. Na koji način će pojedina organizacija provoditi projekt, ovisi o potrebama same organizacije. S obzirom na to da na javne pozive prijave mogu podnijeti raznolike organizacije, odnosno organizacije koje djeluju u različitim umjetničkim područjima kao i organizacije različite veličine, Zaklada nije definirala prihvatljive aktivnosti u ova dva programska područja. Također napominjemo da Zaklada za navedena programska područja nije propisala u kakvom se prostoru aktivnosti moraju odvijati (u virtualnom ili fizičkom prostoru), ali je propisala da rezultat aktivnosti u Programskom području 7 mora biti javno dostupan.

9. Pitanje: Je li potrebno prilagati Strateški plan udruge uz prijavu na programsko područje PP1b2, višegodišnja podrška?

Odgovor: Uz prijavu na Programsko područe 1, kategoriju b nije potrebno priložiti Strateški plan. U e-prijavnici ćete navesti osnovne podatke iz Strateškog plana, a koji se odnose na misiju organizacije, strateške ciljeve organizacije, glavne programe i aktivnosti koji se odnose na razdoblje 2018. do 2020. godine.

10. Pitanje: Što se točno misli pod "bespovratnim potporama organizaciji"?

Odgovor: Bespovratna sredstva su sredstva iz javnih izvora namijenjena financiranju aktivnosti neprofitnog karaktera koje su od opće ili javne koristi, bez obzira na izvor sredstava (državni proračun, proračun jedinica lokalne ili područne/regionalne samouprave, sredstva Europske unije) itd. Sve financijske podrške koje Zaklada dodjeljuje putem javnih poziva bespovratna su sredstva.