Pitanja se mogu postavljati u razdobljima od 7.6.2018. do 26.7.2018. te od 16.8.2018. do 27.8.2018.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim programima/projektima Zaklada ne može odgovarati. Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Također preporučujemo da prijavitelji prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjere je li pitanje za koje se traži odgovor već postavljeno te Pojmovnik

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljimaod 7.6.2018. do 26.7.2018. te od 16.8.2018. do 27.8.2018.

************************************************

 

1. Pitanje: Može li se na objavljene javne pozive prijaviti d.o.o. koje je osnovano i registrirano za izvedbene djelatnosti, kulturu, a razvija suradničku platformu za cijelu Europu i svijet? Firma je u vlasništvu osobe koja je magistrirala glumu.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva - udrugama i umjetničkim organizacijama - koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava u skladu s osnovnom svrhom Zaklade, na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018., mogu se prijaviti udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija. S obzirom na navedeno, gospodarski subjekti u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na raspisane javne pozive.

2. Pitanje: Pitanje se odnosi na Program podrške 2018, Programsko područje 1. Može li jedan prijavitelj podnijeti prijavu u kategorijama b1) ili b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost za određeni prostor, te navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u tom prostoru, a koje su, osim aktivnosti prijavitelja, aktivnosti i drugih korisnika, koji također prijavljuju svoje aktivnosti na isti natječaj? Ako jedan prijavitelj prijavljuje upravljanje prostorom, je li on dužan u prijavnici navoditi samo vlastite aktivnosti unutar tog prostora ili treba uključiti i aktivnosti drugih prijavitelja (one koje su naveli u njihovim prijavnicama)?

Odgovor: U Programskom području 1 kategoriji b: upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost organizacija koja podnosi prijavu na javni poziv mora tim prostorom i upravljati, a što se dokazuje odgovorima na pitanja navedena u e-prijavnici. Kulturne i umjetničke aktivnosti u prostoru moraju se odvijati kontinuirano tijekom cijele godine te je u prijavnici potrebno navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u prostoru, dakle i prijaviteljeve kulturne i umjetničke aktivnosti, kao i kulturne i umjetničke aktivnosti ostalih korisnika prostora. Napominjemo da nije propisano koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost, ali u sklopu prijavnice postoji niz pitanja koja se odnose na prostor za kulturu i umjetnost kojim Vaša organizacija upravlja, od godina i načina korištenja prostora do opisivanja najznačajnijih kulturno/umjetničkih programa koje ste realizirali u prethodnim godinama u prostoru kojim upravljate. U skladu s navedenim procjenjuju se razvijeni kapaciteti, angažman i iskustvo organizacije u upravljanju prostorom u kojem se već realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.).

3. Pitanje: S obzirom na to da je navedeno da je svrha Zaklade "Kultura nova", propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti, možete li pobliže definirati pojam suvremene kulture? Je li to kultura koja se stvara i djeluje u suvremenosti ili mora biti dijelom suvremene umjetnosti, novog suvremenog stvaralaštva? Postoji li onda u tom smislu riječi kultura, bilo kakva kultura osim suvremene? Naime, naša udruga se bavi očuvanjem i promoviranjem predmeta zavičajne zbirke. U tu svrhu otvaramo izložbe, snimamo filmove, planiramo rekonstruirati kuharicu iz 19. st. i neke stare alate, ali usmjereni smo na proučavanje i educiranje o povijesti, što je naša struka. S druge strane za to upotrebljavamo suvremena sredstva i medije. Zanima nas jesmo li prihvatljivi korisnici?

Odgovor: Pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju uključivati 3 od 5 navedenih prioriteta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2018, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta članovi Povjerenstva procjenjuju djeluje li organizacija u skladu s prioritetima Programa podrške 2018, je li program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2018, da prijavljeni program/projekt nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2018 i/ili da program/projekt nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

4. Pitanje: Pojedinci se ne mogu prijaviti za dodjelu sredstava? Fotograf sam i trebao bih sredstva za izdavanje knjige fotografije.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava u skladu s osnovnom svrhom Zaklade, na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018., mogu se prijaviti udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija. S obzirom na navedeno, pojedinci nisu prihvatljivi prijavitelji na raspisane javne pozive.

5. Pitanje: Može li se udruga koja je prvenstveno angažirana na polju ljudskih prava, ali sve više radi i na promociji i razvoju queer i feminističke kulture prijaviti na neki od navedenih natječaja? Kao udruga bismo prijavili festival, no u nekoliko programskih pravaca nije nam baš posve jasno podržava li se organiziranje manifestacije, s obzirom na to da je ipak navedeno da se program treba provoditi kontinuirano tijekom godine?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenim kultura i umjetnost, kako u području djelovanja udruge, tako i u predloženom projektu, moraju činiti okosnicu aktivnosti i projekta i misije udruge, a ne biti tek sredstvo kojim se postižu drugi ciljevi. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost dok su na str. 7 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno i obrazložiti. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete. Prijavitelji također, ovisno o programskom području za koje su odlučili podnijeti prijavu, odgovorima na pitanja u e-prijavnici navode glavne programe organizacije, dosadašnja postignuća i provedene kulturne i umjetničke programe/projekte, tj. dokazuju djelovanje svoje organizacije kao i predloženog programa/projekta na području suvremene kulture i umjetnosti.

Što se tiče drugog pitanja, jedan od posebnih ciljeva u Programskom području 1 je poticanje programa/projekata koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih programskih/projektnih aktivnosti što je također i jedan od kriterija prilikom ocjenjivanja kvalitete prijava, međutim kontinuirana provedba u kontekstu onih javnih poziva gdje se to ekplicitno traži shvaća se i kao cjelogodišnje bavljenje programom/programima, a koji uključuju kako pripremu tako i provedbu programskih aktivnosti obuhvaćenih predloženim programom/projektom.

6. Pitanje: Obraćamo se u ime umjetničke organizacije vezano uz javne pozive u okviru Programa podrške 2018. Naime, iako naša organizacija udovoljava svim formalnim uvjetima natječaja (koji su potvrđeni i kroz kratki upitnik na početnoj stranici na mrežnim stranicama Zaklade), u svih sedam programskih područja navodi se da se podrška odnosi na organizacije koje djeluju u području „suvremene kulture i umjetnosti“. Ovim putem molimo za odgovor na sljedeće pitanje: može li se na ove javne pozive sa svojim programom ili projektom prijaviti umjetnička organizacija koja ne djeluje primarno u području suvremene umjetnosti, odnosno što sve pod tim pojmom u slučaju ovih javnih poziva podrazumijevate?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost dok su na str. 7 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno i obrazložiti. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.

7. Pitanje: Razmišljamo o obnovi predstave jednog multimedijalnog umjetnika prvi put izvedene 1983. godine. Zanima nas u koju bi eventualno kategoriju podrške predstava mogla ući, jer se radi o specifičnom obliku umjetničkog pamćenja, kroz projekt koji bi na inovativan način uprizorio novu izvedbu prema starom predlošku.

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata, odnosno davati savjete o tome u koje programsko područje prijaviti program/projekt i kako razvijati projektnu logiku. Međutim napominjemo da prijava koja se podnosi na određeni javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve. Iz opisa navedenog u Vašem pitanju čini se da je riječ o produkciji i distribuciji predstave iz ranijeg vremena. U okviru Programskog područja 1 podrška je usmjerena na unapređenje organizacijskih i programskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti. Na koji način će pojedina organizacija koncipirati svoj program/projekt, ovisi o potrebama i mogućnostima same organizacije.

8. Pitanje: Molimo vas za pojašnjenje stavke zapošljavanja (str. 24. Vodiča za prijavu) u Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije. Radi se o rečenici "radno mjesto (...) za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade". Znači li to da, ako Zaklada primjerice odobri 40.000 kn, barem 10.000 kn treba biti predviđeno za osobu zaposlenu temeljem ugovora o radu na npr. mjestu voditelja ureda? Treba li prilikom prjave dostaviti scan Ugovora o radu i kako dokazujemo (osim u izvješću) da je je tih 25 % predviđeno za tu osobu?

Odgovor: Jedan od posebnih ciljeva u programskom području 1 - Razvojna podrška za organizacije, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili dodatni bodovi, osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, a udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad. Dakle, nije nužno 25 % ukupno odobrenih sredstava od Zaklade uložiti u određeno radno mjesto, nego udio Zaklade u iznosu jedne mjesečne naknade predviđene za određeno radno mjesto na temelju ugovora o radu mora iznositi najmanje 25 %. Ako je udio manji, ili je osoba zaposlena na manje od pola radnog vremena, za to radno mjesto nećete ostvariti dodatne bodove. Prilikom predaje polugodišnjeg i završnog opisnog i financijskog izvještaja Zakladi te popratne dokumentacije dokazuje se da je osoba bila zaposlena u skladu s gore navedenim uvjetima. Prilikom prijave na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. nije potrebno dostavljati kopije ugovora o radu.

9. Pitanje: Koliko dugo udruga mora postojati da bi se mogla aplicirati?

Odgovor: Aktivno djelovanje organizacije ovisi o programskom području koje prijavljujete. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom 30.8.2018. navedeni su svi formalni uvjeti za pojedino programsko područje. U Programskim područjima 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekta i 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji ograničenje koliko dugo organizacija mora postojati pa prijavu u tim programskim područjima može podnijeti i novoosnovana udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, što znači da organizacija mora biti upisana u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja javnih poziva. Međutim, u slučaju prijave na PP1: Razvojna podrška za organizacije, PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi, PP6: Podrška za razvoj publike i PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja Javnog poziva.

10. Pitanje: Može li se u okviru Programskog područja 1 (Razvojna podrška za organizacije) navesti financiranje prijevoznog sredstva umjetničke organizacije, poput kupnje vozila za potrebe kazališta zbog igranja predstava izvana domicijalne "kuće" u kojoj umjetnička organizacija, u ovom slučaju kazališna družina, provodi svoje programe?

Odgovor: S obzirom na to da se prema računskom planu kao i prema stopama amortizacije prijevozna sredstva navode kao zasebna kategorija, a ne kao oprema, u okviru Programskog područja 1 nabava prijevoznog sredstva nije prihvatljiv trošak. 

11. Pitanje: Je li prihvatljivo za realizaciju jedne projektne aktivnosti iz budžeta Zaklade, u kategoriji PP1b1, osigurati putne troškove za dvoje ili troje voditelja aktivnosti (npr. umjetničkog voditelja i administratora)? Također, je li prihvatljivo, u kategoriji PP1a1 u niz aktivnosti projekta uključiti putovanje u inozemstvo, a u svrhu umrežavanja radi realizacije aktivnosti u RH, ili bi to pripadalo isključivo u PP5?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. na str. 22. navedeno je da je financijska podrška u Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije namijenjena isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad i putnih troškova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda, odnosno izvršitelja operativnih poslova; financijsko-administrativni troškovi; troškovi najma ureda; režijski troškovi; troškovi komunikacije itd., a sredstva za same programske aktivnosti trebaju se osigurati iz drugih izvora, što je ujedno i jedan od formalnih uvjeta u ovom programskom području. U skladu s navedenim, moguće je iz sredstava Zaklade pokriti putne troškove, ali isključivo za izvršitelje operativnih poslova. Također je prihvatljivo u aktivnosti projekta uvrstiti putovanje u inozemstvo u svrhu umrežavanja, ako je povezano s realizacijom aktivnosti, s tim da treba voditi računa o tome da je, kao što je navedeno u odgovoru na prethodno pitanje, iz sredstava Zaklade moguće pokriti putne troškove isključivo za izvršitelje operativnih poslova.

12. Pitanje: U procesu smo osnivanja zagovaračke filmske platforme. Da li platforma može imati dva koordinatora? Jedna bi organizacija koordinirala kinoprikazivače, a druga proizvođače programa, videodružine, produkcijske kuće, udruge i druge aktere kojima treba program i edukacija.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva - udrugama i umjetničkim organizacijama - koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Stoga na javni poziv u Programskom području 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj prijavu dostavlja samo koordinator platforme, tj. udruga ili umjetnička organizacija koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana je u Republici Hrvatskoj te aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva. Dakle, za Zakladu je koordinator patforme ona organizacija koja podnosi prijavu na ovaj javni poziv, što znači da platforma na razini prijave može imati samo jednog koordinatora.

Zaklada je također u Vodiču za prijavu na str. 46. za potrebe ovog Javnog poziva definirala koordinatora platforme kao organizaciju u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje ugovor sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.
 
S druge strane, članice platforme su organizacija koje sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonose njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme. Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu članice o suradnji kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Članice platforme mogu biti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, ustanove u kulturi i drugi pravni subjekti u kulturi. Sve članice moraju biti registrirane u Republici Hrvatskoj.

U skladu s navedenim, spomenuta agencija prihvatljiva je članica zagovaračke platforme. Što se tiče koordiniranja aktivnosti unutar platforme i raspodjele zadataka na razini platforme, to je stvar dogovora među samim članicama platforme.