1. Pitanje: Obraćamo vam se s pitanjem koje se odnosi na prihvatljive troškove. Možemo li (iznimno) prijaviti 30% sredstava za nabavu klima uređaja u dvorani, uz obrazloženje da bi se program lakše odvijao i posjetitelji ugodnije osjećali?

Odgovor: U Programskom području 1 prihvatljivi su troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade uz obrazloženje koje se navodi u e-prijavnici. Zaklada "Kultura nova" nije definirala koja oprema je prihvatljiva već to ovisi o potrebama organizacije i samog prostora. U skladu s navedenim i Vašim obrazloženjem prihvatljiva je i nabava klima uređaja.

2. Pitanje: Je li potrebno prilagati Strateški plan udruge uz prijavu na programsko područje PP1b2, višegodišnja podrška?

Odgovor: Uz prijavu na Programsko područe 1, kategoriju b nije potrebno priložiti Strateški plan. U e-prijavnici ćete navesti osnovne podatke iz Strateškog plana, a koji se odnose na misiju organizacije, strateške ciljeve organizacije, glavne programe i aktivnosti koji se odnose na razdoblje 2018. do 2020. godine.

3. Pitanje: Pitanje br. 20 u prijavnici za PP1, a2) odnosi se na strateške ciljeve organizacije u periodu od 2018. do 2020. Molimo vas za objašnjenje: na koji način odgovoriti na ovo pitanje u slučaju da je organizacija ovoga trenutka u tijeku provedbe strateškog plana koji se ne poklapa s navedenim periodom (npr. strateški plan je na snazi do 2018. ili 2019.), te za novo strateško razdoblje koje slijedi (a obuhvaća period koji se traži u pitanju) još nisu doneseni strateški ciljevi i smjernice?

Odgovor: Na ovo pitanje možete odgovoriti na način da predstavite glavne ciljeve iz strateškog plana organizacije koji se trenutno provodi te navedete do koje godine je strateški plan na snazi. Za nadolazeće razdoblje i godine koje nisu obuhvaćene aktualnim strateškim planom možete opisati očekivani proces strateškog planiranja i eventualne smjernice koje su vam već sad poznate a provode se i u sklopu trenutnog strateškog plana, a za koje znate da će biti dio i sljedećeg strateškog plana organizacije.

4. Pitanje: Koji sve troškovi spadaju u "operativne troškove" (stavka 38. u prijavnici PP1)?

Odgovor: Stavka koju spominjete odnosi se na troškove naknade za rad svih onih čiji rad predstavlja izvršni i operativni dio produkcije, a ne umjetničko i kreativno provođenje programskih aktivnosti. Pored već nabrojanih – menadžer, producent, voditelj, financijski administrator, voditelj ureda, to mogu biti primjerice – direktor, koordinator, tajnik, organizator događanja i slično, ovisno o tome koje su potrebe organizacije i koju klasifikaciju radnih mjesta i poslova organizacija koristi.

5. Pitanje: Naša organizacija prijavljuje se na programsko područje 1 (razvojna podrška za organizacije), kategorija a1. Kod ogledne prijavnice postoje polja koja se čine nejasnim pa tražimo kratko objašnjenje. Zanima nas može li osoba koja ima status studenta biti voditelj programa/projekta? Nadalje, zanima nas moraju li se obavezno ispuniti rubrike 32. i 33., odnosno može li se ispuniti samo polje 33., a 32. ostaviti praznim (ukoliko je voditelj projekta na studentskom ugovoru a ne na ugovoru o radu)? Mora li projekt obavezno zaposliti barem jednu osobu prema ugovoru o radu?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. na str. 29 navedeno je da je zapošljavanje jedan od posebnih ciljeva, kao i jedan od kriterija u Programskom području 1, te se prilikom procjene kvalitete prijava boduje svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade. Ako vaša organizacija nema mogućnosti za zapošljavanje u organizaciji ne znači da će to biti presudan element u procjeni. U skladu s navedenim, prilikom podnošenja prijave nije obavezno imati zaposlenu osobu na ugovor o radu.
Poglavlje Proračun, koje je sastavni dio svake e-prijavnice, sadrži pitanja o svim troškovima koji su prihvatljivi u određenom programskom području i kategoriji. Ovisno o potrebama same organizacije možete zatražiti sredstva za jednu ili više stavki navedenih u e-prijavnici u poglavlju Proračun. Dakle, stavku 32. Troškovi naknade za rad menadžera, producenata, voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) u poglavlju Proračun, ne morate ispunjavati ako nemate ili nećete imati zaposlenih na ugovor o radu.

6. Pitanje: Imamo namjeru prijaviti se na Program podrške 2017 PP1b1 (upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn). U opisu natječaja je navedeno "Kao jedan od posebnih ciljeva u ovom programskom području, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Pod zapošljavanjem se smatra da je s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto, bilo da je riječ o zapošljavanju nove osobe bilo da je riječ o osobi koja je već zaposlena u organizaciji, sklopljen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade." S obzirom na gore navedeno imamo nekoliko pitanja i potrebe za savjetom. Prije svega imamo dva provoditelja programa od kojih je jedan student,a drugi je stalno zaposlen u tvrtki koja se bavi grafičkim dizajnom. Oboje su trenutno volonteri te pomažu udruzi u razvijanju i provođenju kulturnog programa. Prema Vašem mišljenju koja bi bila bolja osoba za prijavu na natječaj? Osoba koja je student i s kojom bi se mogao sklopiti ugovor o radu na pola radnog vremena ili osoba koja je zaposlena i s kojom bi se prema kriterijima natječaja mogao sklopiti ugovor o djelu? Isto tako u natječaju je navedeno kako "Prilikom procjenjivanja kvalitete prijava bodovat će se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade." Postoji li neki kriterij ili uvjet natječaja u kojemu se traži od udruge da osigura ostala sredstva za naknadu voditelja projekta ako od strane Zaklade ne dobije 100% traženi iznos za naknadu za plaću voditelja projekta, a koja je propisana minimalnim iznosom u Zakonu o radu?

Odgovor: Kao što ste i sami naveli jedan od posebnih ciljeva u Programskom području 1, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Pod zapošljavanjem smatramo da se s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto sklopi ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu. U skladu s navedenim, boduje se zapošljavanje (ugovor o radu) na najmanje pola radnog vremena za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade. Zaklada nije uvjetovala da organizacija mora imati osigurana sredstva za naknadu za rad iz drugih izvora u slučaju da od strane Zaklade ne bude odobren cjelokupni traženi iznos. Međutim, treba voditi računa o tome da u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava iz poglavlja proračuna koje se odnosi na Troškove naknade za rad menadžera, producenata, voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) nije moguće tijekom provedbe programa/projekta ukidati stavke za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava. Dakle, što se tiče prijave bodove prema navedenim uvjetima možete ostvariti samo za osobu koju angažirate na ugovor o radu, a o potrebama Vaše organizacije ovisi hoćete li zaposliti osobu na ugovor o radu ili ćete sklopiti s njom ugovor o djelu.

7. Pitanje: Molim pojašnjenje vezano uz pitanja 10., 11. i 12. Pitanja se odnose na distribuciju i produkciju radova, pitanje 12. je samo zbir prethodna dva pitanja pa me zanima trebam li tu samo zbirno ponoviti odgovore iz prethodna dva pitanja ili se traži nešto drugo?

Odgovor: U oglednom primjerku prijavnice koji u .pdf obliku koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade ili u e-korisničkom profilu navedena su sva tri spomenuta pitanja. Međutim kada budete ispunjavali e-prijavnicu za Programsko područje 1 kategorije Razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 u e-sustavu Zaklade ovisno o odgovoru na pitanje br. 6 Prijava se odnosi na produkciju; distribuciju ili produkciju i distribuciju otvorit će Vam se i odgovarajuće pitanje. Dakle, ako se Vaša prijava odnosi samo na produkciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija producirala, ako se Vaša prijava odnosi samo na distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala, a ako se Vaša prijava odnosi na produkciju i distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala i/ili radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala.

8. Pitanje: U prijavnici za Programsko područje 1, kategoriji a2 nalazi se pitanje pod rednim brojem 14. “Navedite najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala u posljednje 3 godine.”. Mi produciramo  i distribuiramo svoje programe kroz projekt Programske razmjene i suradnje, a filmovi koje distribuiramo kroz naše programe su djela domaćih umjetnika koje produciraju producentske kuće, a ne konkretno mi. S obzirom na sve navedemo, molim vas da nas uputite kako odgovoriti na postavljeno pitanje.

Odgovor: Prilikom ispunjavanja e-prijavnice za Programsko područje 1 kategoriju Razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 u e-sustavu Zaklade ovisno o odgovoru na pitanje br. 6 "Prijava se odnosi na produkciju; distribuciju ili produkciju i distribuciju" otvorit će Vam se i odgovarajuće pitanje. Dakle, ako se Vaša prijava odnosi samo na produkciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija producirala, ako se Vaša prijava odnosi samo na distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala, a ako se Vaša prijava odnosi na produkciju i distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala i/ili radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala. U skladu s navedenim, ako se Vaša prijava odnosi na "distribuciju" ili "produkciju i distribuciju" možete navesti filmove koje distribuirate bez obzira na to koja producentska kuća je film producirala.

9. Pitanje: Imamo pitanje vezano općenito uz Program podrške 2017. Postoji li mogućnost financiranja troškova loko vožnje kroz stavku putnih troškova, ili neku drugu, gdje aktivnosti projekta to zahtjevaju?

Odgovor: U Proračunu u okviru pitanja Putni troškovi moguće je prikazati troškove loko vožnje, odnosno korištenja privatnog vozila u službene svrhe na udaljenosti manjoj od 30 km od samog sjedišta organizacije, isključivo ako je ona opravdana aktivnostima programa/projekta. Napominjemo da neoporeziva naknada za korištenje osobnog automobila za službeni put iznosi najviše 2 kn po prijeđenom kilometru, u skladu s člankom 4., stavkom 7. i člankom 5., stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 1/17).

10. Pitanje: Imam pitanje u vezi prijave na programsko područje PP1 b1/b2. U postupku smo osnivanja centra za kulturu kroz javno-civilno partnerstvo općine i udruge. U tu svrhu bih prijavila natječaj s udrugom kao nositeljem za revitalizaciju stare kino dvorane, stvaranje infrastrukture itd. Ima li smisla da se prijavljujem na program PP1 b1 ili b2, iako još nisam potpisala ugovor o korištenju prostora s općinom i statut udruge još nije usklađen. Za ugovor bi još mogla požuriti općinu ali po starom statutu udruga je upisana kao plesna udruga s odgovarajućim djelatnostima. Je li dovoljna potvrda o zahtjevu za usklađenjem i je li potrebno dostaviti potpisan ugovor sa općinom?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 naznačeno je da se na javne pozive mogu prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju. Organizacija koja prijavu podnosi u Programskom području 1 kategoriji b: upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost mora tim prostorom i upravljati, a što se dokazuje odgovorima na pitanja navedena u e-prijavnici te nije potrebno prilagati ugovor o najmu niti statut udruge. Zaklada nije propisala koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost, ali želimo naglasiti da se angažman organizacije u upravljanju prostorom za kulturu i umjetnost procjenjuje i kroz program realiziran u prethodnoj godini ili u prethodne tri godine te da prijava može biti lošije procijenjena u odnosu na prijave organizacija koje imaju razvijenije kapacitete i iskustvo u upravljanju prostorom, što naravno ovisi i o kvaliteti projekata tih organizacija i njihovom dosadašnjem radu. Pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište,kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.), a kulturne i umjetničke aktivnosti u prostoru moraju se odvijati kontinuirano tijekom cijele godine.

11. Pitanje: Imam pitanje prvenstveno relevantno za aplikaciju u kategoriji PP1a1, ali posljedično vezano i na sve ostale kategorije. U slučaju da se pojedine aktivnosti u okviru cjelogodišnjeg produkcijskog i distribucijskog programa neprofitne organizacije "A" - provode u partnerstvima s drugim neprofitnim organizacijama ("B" i "C"), i njihovim prostorima, a za koje su partneri eventualno aplicirali na sredstva ZKN (za vlastite programske/projektne aktivnosti, ne iste koje aplicira organizacija "A"), radi li se o dvostrukom financiranju aktivnosti ZKN aplikacija "A" i/ili "B" i "C", ili je prijava organizacije "A" (u kategoriji PP1a1) prihvatljiva (jer donosi nove aktivnosti u partnerske prostore i programe) i neće biti na štetu prijavama na sredstva ZKN od strane organizacija "B" i "C"?

Odgovor: Svaka organizacija koja zadovoljava sve formalne uvjete navedene u Vodiču za prijavu može podnijeti prijavu na Program podrške 2017. Zaklada nije postavila ograničenje da organizacije koje podnose prijavu na Program podrške 2017 ne mogu neke od aktivnosti provoditi u partnerstvu s drugim organizacijama koje se također prijavljuju na Zakladine javne pozive i/ili koriste podršku Zaklade. Pritom treba imati na umu da se, kao što je navedeno u Vodiču za prijavu na str. 25., iste aktivnosti ne mogu financirati kroz različita programska područja niti kroz različite kategorije koje se provode tijekom 2018. uz podršku Zaklade.