1. Pitanje: Molimo vas sljedeću informaciju vezanu uz Programsko područje PP2a: može li partner biti neka institucija (sveučilište npr.) ili mora biti NGO?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 na str. 9.-10. i str. 41.-42. navedeni su formalni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni u Programskom području 2, kategoriji a, da bi prijava bila prihvatljiva te je, između ostalog, navedeno da prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj. Međutim, Zaklada nije propisala kakva vrsta organizacije mora biti partner s kojim se priprema međunarodni suradnički projekt. U skladu s navedenim partner može biti i institucija.

2. Pitanje: U vodiču za prijavu, u dijelu o PP2 podršci stoji "Prijavitelji kojima bude dodijeljena podrška u kategorijama a ili b u okviru ovog Javnog poziva neće imati pravo na podnošenje prijave na javni poziv za projekte koji s provedbom započinju u drugoj polovici godine, od 1.7.2018. do 31.12.2018., u ovom programskom području." Zanima me odnosi li se to na obje kategorije? Npr. ako na ovom roku prijavimo  projekt u kategoriji a) i on bude odobren, znači li to da na sljedećem roku u 2018. godini ne možemo prijaviti projekt u kategoriji b)?

Odgovor: Navedena odredba odnosi se isključivo na istu kategoriju. Dakle, ako u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9. ostvarite podršku u PP2 u kategoriji a, na sljedeći javni poziv za projekte koji s provedbom započinju u drugoj polovici godine, od 1.7.2018. do 31.12.2018. nećete se moći prijaviti na programsko područje PP2, kategoriju a, ali hoćete na PP2, kategoriju b. Isto vrijedi i u obrnutom slučaju.