1. Pitanje: Molio bih Vas za pojašnjenje vezanu uz zadovoljavanje formalnih uvjeta za prijavu na PP5: razvoj suradničkih platformi u Europi. S obzirom na to da u natječaju stoji sljedeće: "Podržavaju se postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji, odnosno suradničke platforme koje već operativno imaju povijest suradnje te rezultate zajedničkog usmjerenog pothvata, a koje su otvorene različitim organizacijama te usmjerene prema dugoročnom djelovanju.", znači li to da novouspostavljene platforme nisu prihvatljive za prijavu na natječaj.

Odgovor: Rečenica koju spominjete pojavljuje se u uvodnom tekstu o Programskom području 5 u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 06.09.2017. na stranici 60 i ne predstavlja formalni uvjet za prijavu.Popis formalnih uvjeta koji provjerava Komisija za provjeru formalnih uvjeta možete pronaći na stranici 18. Vodiča za prijavu, dok ostatak formalnih uvjeta koje prijava mora zadovoljiti u Programskom području 5 kako bi prošla u daljnji proces procjene kvalitete prijava možete pronaći na stranici 63. Povijest suradnje te zajedničko usmjereni pothvat koordinatora platforme te uključenih članica opisujute u prijavnim obrascima pod pitanjima: Opišite razloge i procese nastanka platforme te navedite njezine osnivače te Opišite dosadašnje aktivnosti platforme, a navedeno procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Suradnička platforma koja se prijavljuje ne mora postojati u formalnom smislu već organizacije koje su okupljene u platformi moraju imati povijest zajedničkog djelovanja, a koju ćete obrazložiti u prijavnici.

2. Pitanje: Sukladno natječaju za Programsko područje 5 - Razvoj suradničkih platformi u Europi imam pitanje vezano za međuregionalnu i regionalnu suradnju. Naime Hrvatska pripada dvema regijama: regiji centralne i jugoistočne Europe. Možemo li uspostaviti suradnju između ove dve regije i tako se prijaviti na međuregionalnu suradnju?
Drugo pitanje se odnosi na izbor i suradnju sa partnerima.
Kolege koje su bile na info danu vezano za novi natječajni ciklus sa prijavnim rokom do 6.9.2017., a vezano za PP5, saznali su da je potrebno imati povijest suradnje s organizacijama koji će biti partneri. Međutim, nigde u natječajnoj dokumntaciji nisam naišla na ovaj podatak. Stoga me zanima da li je potrebno da postoji povijest suradnje između koordinatora i partnerskih organizacija?

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu suradnja hrvatskih organizacija u programskom području 5 može se odvijati na dvije razine:
a) regionalno - između zemalja jedne regije kojoj pripada Republika Hrvatska ili
b) međuregionalno - između zemalja koje pripadaju dvama različitim regijama, od kojih je jedna ona u kojoj je smještena Republika Hrvatska
S obzirom na navedeno suradnja se može odvijati između dviju regija kojima pripada Hrvatska, pri čemu u suradničku platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije iz 4 zemlje, od kojih je jedna  Hrvatska, a kada su uključene 2 regije svaka mora biti zastupljena s najmanje 2 zemlje.
Povijest suradnje spominje se u uvodnom tekstu o Programskom području 5 u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 06.09.2017. na stranici 60 i ne predstavlja formalni uvjet za prijavu. Popis formalnih uvjeta koji provjerava Komisija za provjeru formalnih uvjeta možete pronaći na stranici 18. Vodiča za prijavu, dok ostatak formalnih uvjeta koje prijava mora zadovoljiti u Programskom području 5 kako bi prošla u daljnji proces procjene kvalitete prijava možete pronaći na stranici 63. Povijest suradnje te zajedničko usmjereni pothvat koordinatora platforme te uključenih članica opisujute u prijavnim obrascima pod pitanjima: Opišite razloge i procese nastanka platforme te navedite njezine osnivače te Opišite dosadašnje aktivnosti platforme, a navedeno procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Suradnička platforma koja se prijavljuje ne mora postojati u formalnom smislu već organizacije koje su okupljene u platformi moraju imati povijest zajedničkog djelovanja, a koju ćete obrazložiti u prijavnici.

3. Pitanje: U PP5 pod "Geografski fokus" RH se nalazi u dvije regije - "Centralna Europa" te "Jugoistočna Europa". Radi li se o grešci ili RH spada u obje kategorije?

Odgovor: S obzirom na različite regionalne podjele koje pojedine zemlje često svrstavaju u više regija, Zaklada je za potrebe Javnog poziva u programskom području 5 definirala 6 regija, pri čemu se pojedine zemlje, kao što su primjerice Hrvatska, Grčka ili Mađarska, javljaju u više regija.