1. Pitanje: Je li prihvatljivo da se specijalizirani projekt koji se prijavljuje u PP6 ili PP7 provodi na portalu udruge u interakciji s publikom/čitateljima, a potom se rezultati jednogodišnjeg projekta predstavljaju na javnoj tribini, tj. u fizičkom prostoru i pred fizički prisutnom publikom? Pitanje postavljamo jer se većina projekata koji su dobili potporu u vašim prethodnim natječajima ostvaruje u fizičkom prostoru (putovanja, predstave, performansi, koncerti, festivali...).

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve (PP6: Podrška za razvoj publike, str. 67. u Vodiču za prijavu; PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, str. 71. Vodiča za prijavu) pa vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja prijave. Na koji način će pojedina organizacija provoditi projekt, ovisi o potrebama same organizacije. S obzirom na to da na javne pozive prijave mogu podnijeti raznolike organizacije, odnosno organizacije koje djeluju u različitim umjetničkim područjima kao i organizacije različite veličine, Zaklada nije definirala prihvatljive aktivnosti u ova dva programska područja. Također napominjemo da Zaklada za navedena programska područja nije propisala u kakvom se prostoru aktivnosti moraju odvijati (u virtualnom ili fizičkom prostoru), ali je propisala da rezultat aktivnosti u Programskom području 7 mora biti javno dostupan.

2. Pitanje: Molimo vas da nam pojasnite neke nedoumice vezano uz pitanja koja su postavljena u prijavnici Podrška za razvoj publike. Konkretno, radi se o pitanjima 17., 18. i 19:
   17. Opišite programske/projektne aktivnosti koje ćete provoditi u 2018. godini. – misli li se ovdje na sve aktivnosti koje će udruga provoditi u 2018. godini, ili na aktivnosti koje se odnose na projekt tj. na aktivnosti razvoja publike?
   18. Detaljan plan provedbe gore navedenih aktivnosti – vezano uz prethodno pitanje, traži li se ovdje plan provedbe svih aktivnosti u 2018., ili plan provedbe aktivnosti projekta kojeg se prijavljuje (Podrška za razvoj publike)?
   19. Navedite strategije razvoja publike predloženog programa/projekta. – iste su nedoumice kao i u prva dva pitanja, odnosi li se „predloženog programa/projekta“ na sve aktivnosti ili na aktivnosti unutar projekta razvoja publike?

Odgovor: Prilikom ispunjavanja e-prijavnice za Programsko područje 6 u pitanjima 17. Opišite programske/projektne aktivnosti koje ćete provoditi u 2018. godini., 18. Navedite detaljan plan provedbe gore navedenih programskih/projektnih aktivnosti koje ćete provoditi u 2018. godini. i 19. Navedite strategije razvoja publike predloženog programa/projekta. potrebno je opisati i navesti aktivnosti i strategije koje se odnose na projekt razvoja publike.

3. Pitanje: Imam pitanje vezano uz Program podrške 2017, prijavnicu za PP6, pitanja 17. i 18. Odnose li se pitanja na sve programske aktivnosti koje organizacija provodi u 2018. godini ili na aktivnosti koje se prijavljuju vezano uz PP6?

Odgovor: Prilikom ispunjavanja e-prijavnice za Programsko područje 6 u pitanjima 17. Opišite programske/projektne aktivnosti koje ćete provoditi u 2018. godini. i 18. Navedite detaljan plan provedbe gore navedenih programskih/projektnih aktivnosti koje ćete provoditi u 2018. godini. potrebno je opisati i navesti aktivnosti koje se odnose isključivo na projekt razvoja publike.

4. Pitanje: Iako je natječaj za PP6: Podrška za razvoj publike jasan, u pojedinim dijelovima smo zbunjeni, stoga šaljemo ovaj upit. Naime, zanima nas prijavljujemo li ovdje samo jedan projekt (s određenim metodama i alatima te ciljnom publikom) koji želimo provesti? Npr. projekt koji je vezan za razvoj publike čija su ciljna skupina osobe sa invaliditetom. Ili pak možemo prijaviti projekt koji će biti implementiran u sklopu mnogobrojnih aktivnosti udruge, a odnosi se na različite ciljne skupine, i obuhvaća raznovrsne metode i alate?

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu u poglavlju 2.3. Postavljanje pitanja na str. 16 Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima. Zaklada "Kultura nova" razvoj publike shvaća kao dugoročan, strateški i dinamičan proces koji zahvaća cjelokupnu organizaciju i obuhvaća aktivnosti kojima se unapređuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici. U okviru Programskog područja 6 daje se tako podrška za razvoj publike kao sveobuhvatne aktivnosti organizacije koja nije usmjerena samo prema projektnom pristupu publici za specifične, pojedine kulturne i umjetničke programe organizacije. Zaklada je definirala i posebne ciljeve ovog programskog područja koji su ujedno i dio Kriterija kvalitete te se boduju pri procjeni kvalitete prijava. Prilikom ispunjavanja e-prijavnice potrebno je opisati na koje ćete se sve ciljeve ovog programskog područja referirati u provedbi programa/projekta u 2018. godini.

Na koji način ćete postaviti projekt, odnosno hoćete li se referirati i usmjeriti na ostvarenje jednog ili više definiranih posebnih ciljeva, ovisi o potrebama i mogućnostima Vaše organizacije pri čemu treba imati na umu da predloženi projekt treba biti usmjeren na cjelokupnu organizaciju, a ne na pojedini kulturni/umjetnički program organizacije.

5. Pitanje: Naša udruga već dugi niz godina proizvodi televizijsko-internetsku emisiju o filmu. Razmišljamo o prijavi programa/projekta u kategoriji PP6 - Podrška za razvoj publike. Ipak, nakon što smo detaljnije proučili posebne ciljeve i prioritete ovog programskog područja, čini nam se da naša emisija o filmu nije kompatibilna sa spomenutim programskim područjem. Spada li uopće naš projekt u PP6 (ili bilo koje drugo PP) Vašega Programa podrške 2017?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" razvoj publike shvaća kao dugoročan, strateški i dinamičan proces koji je usmjeren na organizaciju, odnosno zahvaća cjelokupnu organizaciju i obuhvaća aktivnosti kojima se unapređuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici kulturno/umjetničkih programa određene organizacije. U okviru Programskog područja 6 organizacijama civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti daje se tako podrška za razvoj publike kao sveobuhvatne aktivnosti organizacije koja nije usmjerena samo prema projektnom pristupu publici za specifične, pojedine kulturne i umjetničke programe organizacije.

Za ovaj program podrške definirani su i posebni ciljevi, koje spominjete u svom pitanju, a kojima je razvoj publike široko obuhvaćen. Koji će od navedenih ciljeva biti ostvaren ovisi o svakoj pojedinoj organizaciji i njenom konkretnom programu/projektu razvoja publike. Dakle, ako navedena emisija o filmu ne predstavlja program/projekt kojim se razvija publika za sve programe/projekte organizacije i ne ostvaruje se niti jedan od navedenih ciljeva, nije prihvatljiva za prijavu na ovo programsko područje.

Zaklada u okviru Programa podrške 2017 ne dodjeljuje bespovratna sredstva za medijske programe/projekte, osim ako medijska djelatnost nije uklopljena u šire postavljen kulturni/umjetnički program/projekt organizacije, ovisno o specifičnostima svakoga pojedinog programskog područja.