1. Pitanje: 1.) da li se web stranica koja sadrži arhivske materijale, press i multimediju o projektima može smatrati kao jedan od vidova svjedočenja i potvrde o njezinom razvoju i javnom djelovanju tj. doprinos institucionalnom i umjetničkom pamćenju?
   2.) ako da, da li se kao prihvatljivi trošak može staviti honorar osobe koja će dodatne arhivske materijale (press, istraživanja, multimediju, tehničke podatke, opise, itd) pripremati i sustavno stavljati na web?
   3.) da li trošak izdavanja monografije (sve stavke takvog projekta) može smatrati prihvatljivim troškom?
   4.) da li se priprema, izrada i tisak metodoloških priručnika o dobrim praksama organizacije i njezinim istraživačko-obrazovno-odgojnim projektima ubraja u prihvatljive troškove?
   5.) koliko se razdoblje odnosi na recentne projekte?

Odgovor: Internetska stranica koja sadrži arhivske materijale, press i multimediju te pored bilježenja i dokumentiranja također donosi i tumačenje i interpretiranje djelovanja pojedine organizacije može se smatrati jednim od vidova svjedočenja i potvrde o njezinu razvoju i javnom djelovanju te je u skladu s time prihvatljiv i trošak naknade za rad osobe koja će se baviti prikupljanjem, istraživanjem, obradom i objavom materijala.Svi prihvatljivi troškovi koji se odnose na Programsko područje 7 navedeni su u Vodiču za prijavu na str. 72. Moguće etape izdavanja monografije, kao i pripreme i tiska priručnika generalno su obuhvaćene popisom prihvatljivih troškova. Isto tako, u prihvatljive troškove spada i honorar osobe koja će se baviti takvim poslovima.
Što se tiče pitanja u prijavnici: Navedite recentno djelovanje i najveća postignuća organizacije, recentno djelovanje organizacije odnosi se na posljednjih godinu dana djelovanja organizacije, dok se postignuća odnose na razdoblje od početka njenog rada. Pod recentnim djelovanjem organizacije podrazumijevaju se provedeni programi, projekti, aktivnosti i različite vrste angažmana u polju kulture, umjetnosti, kulturne politike, društva itd. Postignuća se odnose na priznanja, nagrade i razne druge vrste uspjeha koje je organizacija postigla, kao i različite potvrde kvalitete djelovanja organizacije.

2. Pitanje: Planiramo se prijaviti za PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Zanima nas može li prijavitelj biti diskografska kuća?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu (str. 3) i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava u skladu s osnovnom svrhom Zaklade, na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017., mogu se prijaviti udruge i umjetničke organizacije u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj i u Registar neprofitnih organizacija te zadovoljavaju i sve ostale navedene formalne uvjete.

3. Pitanje: Prijavljujemo se na PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje i zanima nas mora li nužno ime prijave korespondirati s imenom publikacije koja će biti finalni rezultat istraživanja?

Odgovor: Ime prijave, odnosno projekta, ne mora korespondirati s imenom publikacije koja će biti finalni rezultat istraživanja.