Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom pothvatu: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti. Ovo nije podrška za produkciju i realizaciju postojećih ili novih projekata/programa.

Prva kategorija odnosi se na umjetničko istraživanje, odnosno na razvoj umjetničke ideje, iz koje će tek biti stvoren originalan umjetnički rad, djelo ili projekt. To je proces koji prethodi konkretizaciji koncepta, planu provedbe i cjelokupnoj realizaciji. Razviti novu umjetničku ideju često podrazumijeva eksperimentiranje u procesima i materijalima, istraživanje u knjižnicama, arhivima, muzejima, dokumentacijskim centrima, raznovrsnim bazama podataka, uključuje razgovore i sastanke sa stručnjacima ili brojnim drugim pojedincima relevantnim za temu, nabavu potrebne literature, tehnike i brojne opreme te njezino testiranje, putovanja itd. Umjetničko istraživanje mogu provoditi isključivo umjetnici. Ako organizacija u ovoj kategoriji prijavljuje realizaciju već definirane projektne ideje, prijava neće biti prihvatljiva.

Druga kategorija odnosi se na pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razviti projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradnje. Osmišljavanje i priprema novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., te u konačnici ostvarila uspješna suradnja koja će dati očekivane rezultate.

Treća kategorija odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Kako bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje svog programa u inozemstvu ili ne opiše u prijavnici namjeru da selektira program, prijava neće biti prihvatljiva.

Kategorije

  a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
  b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Posebni ciljevi:

 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih projekata/programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Dva javna poziva za kategorije b i c

Ovaj Javni poziv za kategorije b i c raspisuje se za aktivnosti koje moraju započeti u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017., a završiti u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017.

Podrška za aktivnosti koje će se provoditi u drugoj polovici godine, od 1.7.2017. do 31.12. 2017., dodjeljivat će se putem javnog poziva na predlaganje projekata koji će biti raspisan početkom 2017. godine. Prijavitelji kojima bude dodijeljena podrška u kategorijama b i/ili c u okviru ovog Javnog poziva neće imati pravo na podnošenje prijave na javni poziv za projekte koji s provedbom započinju u drugoj polovici godine, od 1.7.2017. do 31.12. 2017., u onoj kategoriji u kojoj im je odobrena podrška.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja (vidi Tablicu s formalnim uvjetima), kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

b) Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti 3 prijave, najviše jednu prijavu u svakoj kategoriji.

c) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti za kategoriju a mora započeti i završiti bilo kad u 2017. godini
 • provedba aktivnosti za kategorije b i c mora započeti u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017., a završiti u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) uz ograničenje za kategoriju c: svako putovanje po jedna osoba
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti, opreme, alata i sl.
 • troškovi nabave literature, opreme, alata, materijala i sl.
 • troškovi dokumentiranja
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta, u iznosu do najviše 5% ukupno traženog proračuna od Zaklade