Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom pothvatu: osmišljavanju i pripremi programa ili projekta na području suvremene kulture i umjetnosti. Ovo nije podrška za produkciju i distribuciju postojećih ili novih programa/projekata.

Prva kategorija odnosi se na osmišljavanje novih međunarodnih suradničkih projekata. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razraditi i propitati projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradničkog odnosa. Osmišljavanje novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., što je temelj za ostvarivanje uspješne suradnje u slučaju buduće implementacije projekta. Organizacija koja podnosi prijavu u ovoj kategoriji u okviru e-prijavnice treba predstaviti partnera/e iz inozemstva s kojim/a će zajednički osmišljavati i razrađivati projektnu ideju, odnosno međunarodni suradnički projekt u koji će biti uključeni svi partneri te obrazložiti njihov izbor i doprinos. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na procese dogovaranja između prijavitelja i partnera iz inozemstva vezano za osmišljavanje i razradu budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Druga kategorija odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Da bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Prijavitelj u e-prijavnici mora jasno opisati koji program planira selektirati u inozemstvu za program svoje organizacije koji se odvija u Republici Hrvatskoj. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu ili ne opiše u prijavnici namjeru da selektira kulturni i/ili umjetnički program, prijava neće biti prihvatljiva.

Kategorije

     a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
     b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Posebni ciljevi:

 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih programa/projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Dva javna poziva u ovom programskom području

Ovaj Javni poziv raspisuje se za aktivnosti koje moraju započeti u razdoblju od 1.1.2019. do 30.6.2019., a završiti u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Podrška za aktivnosti koje će se provoditi u drugoj polovici godine, od 1.7.2019. do 31.12.2019., dodjeljivat će se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata koji će biti raspisan početkom 2019. godine. Prijavitelji kojima bude dodijeljena podrška u kategorijama a ili b u okviru ovog Javnog poziva neće imati pravo na podnošenje prijave na javni poziv za projekte koji s provedbom započinju u drugoj polovici godine, od 1.7.2019. do 31.12.2019., u ovom programskom području.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

b) Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti jednu (1) prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj u obje kategorije može tražiti iznos do 15.000 kn

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti mora započeti u razdoblju od 1.1.2019. do 30.6.2019., a završiti u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad voditelja/producenata/kustosa/umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) uz ograničenje za kategoriju b: svako putovanje po jedna osoba
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti u kategoriji a: osmišljavanje novih međunarodnih suradničkih projekata
 • troškovi nabave literature
 • troškovi dokumentiranja
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta, u iznosu do najviše 5 % ukupno traženog proračuna od Zaklade