Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

PP3: Razvoj novih umjetničkih ideja

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

(Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.)

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

(Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od pet skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. skupina: 10; II. skupina: 8; III. skupina: 6; IV. skupina: 4; V. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) dostupni su na mrežnim stranicama)

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 140)

3.1. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 50). Prag: 25 bodova

 • Relevantnost definirane umjetničke ideje: 15 bodova
 • Osmišljenost metodologije umjetničkog istraživanja: 15 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 10 bodova

3.2. Relevantnost s obzirom na prioritete Programa podrške 2017 (ukupan broj bodova: 50). Prag: 25 bodova

 • Razina kritičkog i refleksivnog promišljanja projekta: 10 bodova
 • Razina otklona projekta od dominantnih koncepcija: 10 bodova
 • Razina angažiranosti projekta: 10 bodova
 • Razina inovativnosti projekta: 10 bodova
 • Razina istraživačkog pristupa projekta: 10 bodova

3.3. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 20). Prag: 8 bodova

 • Recentno umjetničko iskustvo umjetnika: 10 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 10 bodova

3.4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 15).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju umjetničkih programa prijavitelja: 10 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju umjetničke zajednice: 5 bodova

3.5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova