Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

Kategorija a: Programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn (ukupan broj bodova: 200)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena: Da/Ne

(Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.)

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 15)

 • Doprinos uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva: 15 bodova

(Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je sukladno Indeksu razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od pet skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. skupina: 15; II. skupina: 12; III. skupina: 9; IV. skupina: 6; V. skupina: 3. U ovom kriteriju kao konačna vrijednost uzima se prosjek bodova svih jedinica lokalne samouprave u kojima organizacije uključene u suradničku platformu djeluju. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) dostupni su na mrežnim stranicama)

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 185)

3.1. Kvaliteta suradnje (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Kvaliteta predložene metodologije rada: 20 bodova
 • Očekivani doprinos uključenih organizacija i opravdanost za njihovo uključivanje u platformu: 15 bodova
 • Programska i sektorska raznolikost uključenih organizacija: 10 bodova

3.2. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Doprinos razvoju suradnje između uključenih organizacija: 10 bodova
 • Doprinos razmjeni znanja i iskustva između uključenih organizacija: 10 bodova
 • Doprinos razvoju dugoročne programske suradnje na nacionalnoj razini: 10 bodova
 • Doprinos decentralizaciji kulturnog i umjetničkog programa: 10 bodova

3.3. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Doprinos jačanju vidljivosti djelovanja platforme: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 5 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljanu skupinu: 5 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe projekta: 5 bodova

3.4. Relevantnost s obzirom na prioritete Programa podrške 2017 (ukupan broj bodova: 25). Prag: 10 bodova

 • Razina kritičkog i refleksivnog promišljanja projekta: 5 bodova
 • Razina otklona projekta od dominantnih koncepcija: 5 bodova
 • Razina angažiranosti projekta: 5 bodova
 • Razina inovativnosti projekta: 5 bodova
 • Razina istraživačkog pristupa projekta: 5 bodova

3.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća članica: 10 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća koordinatora platforme: 5 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti koordinatora platforme za provedbu aktivnosti: 5 bodova

3.6. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 15)

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa svih uključenih organizacija: 5 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta svih uključenih organizacija: 5 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturne/umjetničke/društvene zajednice: 5 bodova

3.7. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova