Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi (ukupan broj bodova: 250)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2018***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 250)

2.1. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 60). Prag: 30 bodova

 • Doprinos razvoju dugoročne suradnje organizacija u Europi: 15 bodova
 • Doprinos većoj protočnosti kulturnih proizvoda te mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika koji djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi: 15 bodova
 • Doprinos razmjeni znanja i iskustva između uključenih organizacija te jačanje njihovih kapaciteta: 15 bodova
 • Doprinos razvoju zagovaračkih aktivnosti u okviru tema oko kojih je okupljena suradnička platforma, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika unutar regije ili između regija prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje na području kulture i umjetnosti u regiji ili između regija: 15 bodova

2.2. Kvaliteta suradnje (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razvijenost modela/metodologije suradnje na razini cijele platforme: 20 bodova
 • Doprinos uključenih organizacija i opravdanost za njihovo sudjelovanje u platformi: 15 bodova
 • Raznolikost kulturnih i umjetničkih disciplina u kojima djeluju uključene organizacije: 10 bodova

2.3. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 10 bodova
 • Doprinos jačanju vidljivosti djelovanja platforme: 5 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost i dostupnost predloženih aktivnosti za ciljanu skupinu: 5 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe projekta: 5 bodova

2.4. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća platforme: 10 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća uključenih organizacija: 10 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti koordinatora platforme za provedbu aktivnosti: 10 bodova

2.5. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

2.6. Strateška orijentacija platforme (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Usklađenost projekta sa strateškim ciljevima platforme: 10 bodova
 • Usklađenost projekta s misijom platforme: 10 bodova

2.7. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 20).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta svih uključenih organizacija: 10 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa svih uključenih organizacija: 10 bodova

2.8. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova