Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi (ukupan broj bodova: 200)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena: Da/Ne

(Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.)

2. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 200)

2.1. Kvaliteta suradnje (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Razvijenost modela/metodologije suradnje na razini cijele platforme: 20 bodova
 • Doprinos uključenih organizacija i opravdanost za njihovo sudjelovanje u platformi: 10 bodova
 • Raznolikost kulturnih i umjetničkih disciplina u kojima djeluju uključene organizacije: 10 bodova

2.2. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Doprinos razvoju dugoročne suradnje organizacija u Europi: 10 bodova
 • Doprinos većoj protočnosti kulturnih proizvoda te mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika koji djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi: 10 bodova
 • Doprinos razmjeni znanja i iskustva između uključenih organizacija te jačanje njihovih kapaciteta: 10 bodova
 • Doprinos razvoju zagovaračkih aktivnosti u okviru tema oko kojih je okupljena suradnička platforma, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika unutar regije ili između regija prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje na području kulture i umjetnosti u regiji ili između regija: 10 bodova

2.3. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Doprinos jačanju vidljivosti djelovanja platforme: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 5 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost i dostupnost predloženih aktivnosti za ciljanu skupinu: 5 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe projekta: 5 bodova

2.4. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća platforme: 15 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća uključenih organizacija: 10 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti koordinatora platforme za provedbu aktivnosti: 5 bodova

2.5. Relevantnost s obzirom na prioritete Programa podrške 2017 (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Razina kritičkog i refleksivnog promišljanja projekta: 5 bodova
 • Razina otklona projekta od dominantnih koncepcija: 5 bodova
 • Razina angažiranosti projekta: 5 bodova
 • Razina inovativnosti projekta: 5 bodova
 • Razina istraživačkog pristupa projekta: 5 bodova

2.6. Strateška orijentacija platforme (ukupan broj bodova: 15). Prag: 7 bodova

 • Usklađenost projekta sa strateškim ciljevima platforme: 10 bodova
 • Usklađenost projekta s misijom platforme: 5 bodova

2.7. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 10)

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta svih uključenih organizacija: 5 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa svih uključenih organizacija: 5 bodova

2.8. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova