Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za ovo programsko područje. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

PP6: Podrška za razvoj publike do 40.000 kn (ukupan broj bodova: 150)

1. Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Program/projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

(Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.)

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od pet skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. skupina: 10; II. skupina: 8; III. skupina: 6; IV. skupina: 4; V. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) dostupni su ovdje.

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 140)

3.1. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Razvijanje raznolikih i u drugim organizacijama/područjima primjenjivih pristupa, metoda i alata aktivnog uključivanja i sudjelovanja publike u planiranju, programiranju, upravljanju, stvaranju, produkciji, prezentaciji i/ili evaluaciji kulturnih i umjetničkih aktivnosti : 10 bodova
 • Doprinos jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacije za razvoj publike: 5 bodova
 • Razvijanje praksi prikupljanja, dijeljenja i primjene podataka o trenutnoj i potencijalnoj publici: 5 bodova
 • Uspostavljanje intersektorske suradnje i partnerstva za razvoj publike: 5 bodova
 • Orijentiranost prema sudjelovanju i uključivanju marginaliziranih grupa u kulturu i umjetnost: 5 bodova
 • Orijentiranost prema razvoju publike korištenjem digitalnih tehnologija: 5 bodova

3.2. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta razvoja publike: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 5 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 5 bodova
 • Jasno definirane ciljane skupine: 5 bodova
 • Relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljane skupine: 5 bodova

3.3. Relevantnost s obzirom na prioritete Programa podrške 2017 (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Razina kritičkog i refleksivnog promišljanja programa/projekta: 5 bodova
 • Razina otklona programa/projekta od dominantnih koncepcija: 5 bodova
 • Razina angažiranosti programa/projekta: 5 bodova
 • Razina inovativnosti programa/projekta: 5 bodova
 • Razina istraživačkog pristupa programa/projekta: 5 bodova

3.4. Orijentiranost organizacije prema razvoju publike (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Jasno definirane sveobuhvatne, dugoročne i kontinuirane strategije razvoja publike: 10 bodova
 • Jasno definirani ciljevi razvoja publike: 5 bodova
 • Usklađenost programa/projekta sa strategijama i ciljevima razvoja publike: 5 bodova

3.5. Reference i kapaciteti prijavitelja (ukupan broj bodova: 15). Prag: 8 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja u području razvoja publike: 10 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 5 bodova

3.6. Potencijalnost programa/projekta (ukupan broj bodova: 10).

 • Doprinos programa/projekta privlačenju i proširivanju publike iz lokalne zajednice: 5 bodova
 • Doprinos programa/projekta umjetničkom/kulturnom djelovanju organizacije: 5 bodova

3.7. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)