Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za ovo programsko područje. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

PP6: Podrška za razvoj publike (ukupan broj bodova: 150)

1. Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta*

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018**: Da/Ne
 • Program/projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2018***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost programskog djelovanja organizacije s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

(Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama.

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 140)

3.1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta razvoja publike: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 10 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina: 10 bodova
 • Relevantnost i dostupnost aktivnosti razvoja publike za ciljane skupine: 5 bodova

3.2. Orijentiranost organizacije prema razvoju publike (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Jasno definirana sveobuhvatna, dugoročna i kontinuirana strategija razvoja publike: 10 bodova
 • Jasno definirani ciljevi razvoja publike: 10 bodova
 • Usklađenost programa/projekta sa strategijama i ciljevima razvoja publike: 10 bodova

3.3. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Doprinos jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacije za razvoj publike: 10 bodova
 • Doprinos produbljivanju odnosa s postojećom publikom te povećanju i/ili proširenju publike i njenoj raznolikosti: 10 bodova

3.4. Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 (ukupan broj bodova: 15). Prag: 7 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 5 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 5 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 5 bodova

3.5. Reference i kapaciteti prijavitelja (ukupan broj bodova: 15). Prag: 7 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja u području razvoja publike: 10 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 5 bodova

3.6. Potencijalnost programa/projekta (ukupan broj bodova: 10)

 • Doprinos programa/projekta privlačenju i proširivanju publike iz lokalne zajednice: 5 bodova
 • Doprinos programa/projekta umjetničkom/kulturnom djelovanju organizacije: 5 bodova

3.7. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova