PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje do 40.000 kn (ukupan broj bodova: 150)

1. Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Program/projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2017: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

(Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.)

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 10)

 

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od pet skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. skupina: 10; II. skupina: 8; III. skupina: 6; IV. skupina: 4; V. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) dostupni su ovdje.

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 140)

3.1. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Orijentiranost prema istraživanju, bilježenju i tumačenju u javnosti nedovoljno i/ili neadekvatno obrađenih i predstavljenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja: 10 bodova
 • Doprinos jačanju kapaciteta za organizacijsko i umjetničko pamćenje: 5 bodova
 • Orijentiranost prema sustavnim i dugoročno primjenjivim metodama istraživanja i dokumentiranja u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja: 5 bodova
 • Osiguravanje javne dostupnosti materijala/građe koji su producirani/prezentirani u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja: 5 bodova
 • Uspostavljanje suradničkih odnosa u praksama organizacijskog i umjetničkog pamćenja: 5 bodova
 • Orijentiranost prema korištenju digitalnih tehnologija za organizacijsko i umjetničko pamćenje: 5 bodova

3.2. Kvaliteta koncepta te provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 5 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost programa/projekta za ciljanu skupinu: 5 bodova

3.3. Relevantnost s obzirom na prioritete Programa podrške 2017 (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Razina kritičkog i refleksivnog promišljanja programa/projekta: 5 bodova
 • Razina otklona programa/projekta od dominantnih koncepcija: 5 bodova
 • Razina angažiranosti programa/projekta: 5 bodova
 • Razina inovativnosti programa/projekta: 5 bodova
 • Razina istraživačkog pristupa programa/projekta: 5 bodova

3.4. Potencijalnost programa/projekta (ukupan broj bodova: 25)

 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju kulturne i umjetničke zajednice: 15 bodova
 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju organizacije: 10 bodova

3.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 10 bodova
 • Djelovanje, postignuća i značaj istraživane organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja za umjetničku, kulturnu i/ili društvenu zajednicu: 10 bodova

3.6. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova