Prihvatljivo razdoblje provedbe

Aktivnosti za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva za svako programsko područje i kategoriju ne mogu započeti prije 1.1.2018.

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru. Sredstva ne mogu biti dodijeljena za aktivnosti koje su već provedene.