Popis svih faza postupka provedbe javnih poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe

Rokovi

Objava javnih poziva

8. 6. 2017.

Razdoblje za postavljanje pitanja

8.6.2017. – 31.7.2017. i

16.8.2017. – 1.9.2017.

Rok za predaju prijava

6.9.2017. (16h)

Komisijska provjera formalnih uvjeta

7.9.2017. – 13.9.2017.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta

14.9.2017.

Nadopuna i ispravak prijava

15.9.2017. – 18.9.2017.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta nakon nadopuna i ispravaka prijava

19.9.2017.

Procjena kvalitete prijava

20.9.2017. – 26.10.2017.

Provjera organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija predloženih za višegodišnju podršku

27.10.2017. – 13.11.2017.

Objava rezultata

1.12.2017.

Rok za podnošenje prigovora

13.12.2017.

Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera

1.12.2017. – 11.12.2017.

Potpisivanje ugovora

do 22.12.2017.

Očitovanje na prigovore

27. 12. 2017.

Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

29. 12. 2017.