Postupak provjere organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacije provodi se samo prilikom odlučivanja o pružanju višegodišnje podrške putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata.

Nakon procjene kvalitete prijava najbolje ocijenjene prijave, a koje su podnesene za ostvarivanje višegodišnje podrške, Povjerenstvo predlaže za dodjelu višegodišnje podrške. Na temelju prijedloga Povjerenstva Stručna služba Zaklade provodi programsko vrednovanje te provjeru organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje je Povjerenstvo predložilo za dodjelu višegodišnjih podrški. Stručna služba sastavlja Izvještaj o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacije te ga dostavlja Upravnom odboru na razmatranje.

Odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do tri (3) godine donosi Upravni odbor. Odluka se donosi na temelju procjene kvalitete prijava, Izvještaja Stručne službe Zaklade o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške, a u Programskom području 1 i na temelju dodatnih kriterija: doprinos organizacije razvoju civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, orijentiranost na provođenje cjelogodišnjih aktivnosti te povijest djelovanja.