Upravni odbor na sjednici raspravlja o prijedlogu Povjerenstva te donosi konačnu odluku o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava predloženim projektima. Upravni odbor ne prihvaća prijedlog Povjerenstva samo u slučaju da prijedlog nije u skladu s definiranim prioritetima Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018., ciljevima programskog područja te u slučaju da se utvrde nepravilnosti u radu Povjerenstva. U tom slučaju Upravni odbor može pozvati na razgovor predsjednika Povjerenstva i prema potrebi druge članove Povjerenstva u svrhu dodatnog obrazloženja prijedloga Povjerenstva. Ako Upravni odbor ne prihvati prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava, od Povjerenstva će se zatražiti ponovno razmatranje prijedloga, a može se odlučiti i da se postupak procjene kvalitete pojedinih prijava u tom slučaju ponovi. Iznimno, ako Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ne prihvati ponovno razmotriti prijedlog i/ili ponoviti postupak procjene kvalitete pojedinih prijava, Upravni odbor će donijeti odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.