Popis faza postupka provedbe Javnog poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe Rokovi
Objava Javnog poziva 7.2.2018.
Razdoblje za postavljanje pitanja 7.2.2018. - 15.3.2018.
Rok za predaju prijava

21.3.2018. (16.00 h)

Komisijska provjera formalnih uvjeta 22.3.2018. - 26.3.2018.
Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta 27.3.2018.
Nadopuna i ispravak prijava 28.3.2018. - 29.3.2018.
Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta nakon nadopuna i ispravaka prijava 30.3.2018.
Procjena kvalitete prijava 3.4.2018. - 15.5.2018.
Objava rezultata 25.5.2018.
Rok za podnošenje prigovora 25.5.2018.- 7.6.2018.
Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera 25.5.2018.- 7.6.2018.
Očitovanje na prigovore 19.6.2018.
Potpisivanje ugovora do 29.6.2018.
Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava 29.6.2018.