Prva rata, u iznosu od najmanje 70% od ukupno odobrenih financijskih sredstava, isplaćuje se korisniku u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Druga rata, u preostalom iznosu od ukupno odobrenih financijskih sredstava, isplaćuje se korisniku najkasnije 15 dana prije isteka roka za provedbu odobrenih aktivnosti, ako je korisnik dostavio sažeti privremeni izvještaj o tijeku realizacije projekta.

Zaklada zadržava pravo izmjene dinamike isplate sredstava i iznosa rata, ovisno o mogućnostima izvršenja Financijskoga plana Zaklade za 2018. godinu i predvidivoj dinamici provedbe projekta.