PP2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Ovaj Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 ostvaruje se u 2 sljedeće kategorije:

 a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
 b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Dva javna poziva u Programskom području 2

Ovaj Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018.

Organizacije kojima je dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u Programskom području 2 za programe i projekte čija provedba započinje u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. nemaju pravo na podnošenje prijave na ovaj Javni poziv.

Formalni uvjeti

  • prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj
  • provedba aktivnosti mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018.
  • traženi iznos mora se uskladiti s iznosom propisanim u kategoriji (a, b) u kojoj se prijavljuje
  • prijavitelj u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu
  • prijavitelj kojem su dodijeljena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u Programskom području 2 u kategorijama a ili b za programe i projekte čija provedba započinje u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. nema pravo na podnošenje prijave na ovaj Javni poziv
  • ostali formalni uvjeti navedeni u poglavlju Komisijska provjera formalnih uvjeta