Prihvatljivo razdoblje provedbe

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru, a u skladu s definiranim vremenskim razdobljem za svako pojedino programsko područje i kategoriju.