Popis svih faza postupka provedbe javnih poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe

Rokovi

Objava javnih poziva

7.6.2018.

Razdoblje za postavljanje pitanja

7.6.2018. – 26.7.2018. i

16.8.2018. – 27.8.2018.

Rok za predaju prijava

30.8.2018. (16h)

Komisijska provjera formalnih uvjeta

31.8.2018. – 6.9.2018.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta

7.9.2018.

Nadopuna i ispravak prijava

10.9.2018. – 11.9.2018.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta nakon nadopuna i ispravaka prijava

12.9.2018.

Procjena kvalitete prijava

13.9.2018. – 30.11.2018.

Provjera organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija predloženih za višegodišnju podršku

25.10.2018. – 30.11.2018.

Objava rezultata

4.12.2018.

Rok za podnošenje prigovora

14.12.2018.

Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera

5.12.2018. – 12.12.2018.

Potpisivanje ugovora

do 21.12.2018.

Očitovanje na prigovore

28.12.2018.

Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

31.12.2018.