Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Koraci grada: Novi novi Zagreb

Projektom "Koraci grada" otvorena je nova faza u urbanološkim istraživanjima kojima se udruga bavi. Uvođenjem teorijskog presjecišta dvostruke ontologije odnosa između modernosti filma i grada, nastala je i prva hrvatska teorijska čitanka unutar tog pravca. Kroz projekt "Koraci grada: NOVI NOVI ZAGREB" fokus ostaje na Ulici grada Vukovara, te se uspoređuje, lefebrijanskim jezikom rečeno, "življeno iskustvo" s tek djelomičnom izvedbom "koncepta" centra grada, ali se istovremeno fokus širi na rezidencijalni dio Zagreba kojeg i 65 godina nakon početka njegove gradnje zovemo Novim, kao i na negativnu posljedicu modernističkog zoniranja - i danas izoliranu (post)industrijsku zonu Žitnjak u čijem se srcu nalazi umjetnička organizacija Atelieri Žitnjak. Što se događalo s umjetničkom zajednicom od razdoblja socijalističkog modernizma do danas, od umjetničkih ateljea u centru grada te njihovog planiranja u novogradnjama tijekom 1950-ih i 1960-ih do današnje marginalizacije u industrijskoj zoni, jedno je od glavnih pitanja kojima se projekt bavi, dok je aktivistički cilj zaštita urbanog koncepta Ulice grada Vukovara te Novog Zagreba. U okviru projekta planira se umjetnička intervencija na temelju javnog natječaja, istraživanje arhiva, filmski program u javnom prostoru, izložba kao i tematske šetnje za upoznavanje grada.

Centar za dramsku umjetnost

Centar za dramsku umjetnost - program razvoja organizacijskih, produkcijskih i prezentacijskih kapaciteta, 2018.

Centar za dramsku umjetnost kroz svoje kontinuirano djelovanje oblikuje kontekst i uvjete za rad suvremene izvedbene scene u Hrvatskoj istovremeno se povezujući s međunarodnom mrežom partnera. Godišnji program artikuliran je s obzirom na tri temeljne sastavnice. Jedna od njih je otvaranje prostora eksperimenta i istraživanja pri čemu se produkcijski potiču eksperimenti mladih umjetnika u okviru projekta "Nobody's dance", zatim decentralizacija programskih aktivnosti i prostora suradnje izmještanjem programske aktivnosti u manje zajednice izvan Zagreba u kojima suvremene umjetničke prakse nisu zastupljene - projekt "UNSEEN"; te razvoj nove publike koji uključuje razvoj nove metodologije edukacije pomoću projekta "Publikator", korištenje prostora interneta kao prostora dijeljenja znanja te projekt "Javna arhiva Frakcije".

Umjetnička organizacija 21:21

Razvoj produkcijskih kapaciteta i produkcije umjetničke organizacije 21:21

Program je podijeljen u dvije jedinice. Prva je razvoj produkcijskih kapaciteta kroz pojačane aktivnosti čime se osigurava sustavno i kontinuirano djelovanje. Druga uključuje produkciju novih plesno-kazališnih projekata "Re-sampling", "Extended", "Boksač", dvogodišnji projekt "Twins", nastavak produkcije dugogodišnjeg festivala sola "MONOPLAY" te distribuciju vlastitih produkcija. Čitav program zagovara istraživački pristup, potiče kolaboracijski rad i autorsku samostalnost, permanentnu edukaciju i transfer znanja te stvara uvjete održivosti nekomercijalnih programa u okružju tržišnog pritiska. Širenje aktivnosti u druge regionalne centre, međunarodna suradnja, umrežavanje i formalizacija odnosa sa stranim partnerima prioritetne su aktivnosti ovog programa.

Studio Pangolin

Studio Pangolin 2018

Program Pangolina obilježen je prvenstveno pojedinačnim autorskim projektima članica organizacije: nastavak rada na produkciji filma "probne makete, probne fotografije..." (Hušman), razvoj daljnje suradnje na publikaciji vezanoj za arheološko nalazište Pustijerna u Dubrovniku. Također započinje produkcija filma "Žene Minorne Spekulacije"(Hewitt), a u pripremi je i artist book "Ova žena se zove Jasna", čime će se završiti dugogodišnji projekt. Nastavlja se s razvojem projekta "Drugi film u susjedstvu" (Guzmić i Mucko), koji se ostvaruje putem filmskih radionica za romske i neromske sudionike. Uz individualne projekte nastavljaju se istraživati forme u kojima se individualni radovi, suradničke forme, intergeneracijski i intermedijalni susreti te edukacijski program mogu prožimati i izlagati, a da i dalje odbijaju postati rigidne autorske postavke već teže afirmirati fluidne i neinstitucionalne načine kolektivne proizvodnje kroz sad već uhodanu pisačku grupu i novi projekt "Zvukospjevi". Jedan od važnih segmenta rada Pangolina se oblikuje i u formi live audio i video izvedbe spoken worda, elektronske glazbe i video-svjetlosne instalacije.

Platforma za unapređenje kulture

Grad na drugi pogled

"Grad na drugi pogled" je putujući interdisciplinarni istraživačko-edukacijski i izložbeni projekt koji povezuje angažirano promišljanje grada, umjetničku produkciju city-specific radova, edukaciju učenika i studenata kroz video radionice s umjetnicima te razvoj publike. Projekt je namijenjen strateškom umrežavanju svih sudionika projekta i jačanju interesa zajednice za praćenje i sudjelovanje u programima suvremene kulture u lokalnom kontekstu. Za vrijeme provedbe projekta u svakom gradu organiziraju se urbane šetnje, popratna predavanja i dodatne radionice iz društveno-umjetničkih područja vezanih uz urbani kontekst, koje, uz video radionice, doprinose sagledavanju, propitivanju i imaginiranju urbanih identiteta. Završni rezultat višemjesečnog procesa je izložba u partnerskom lokalnom izložbenom prostoru, na kojoj se zajedno i ravnopravno predstavljaju radovi mentora-umjetnika i sudionika radionica, čime sudionici i njihova šira okolina dugoročno markiraju izložbeni prostor.

Format C

Inquiry Inc.[2018]

Program "Inquiry Inc.[2018]" sklop je od 5 logičkih cjelina i 14 međusobno komplementarnih kulturnih aktivnosti koje oslovljavaju i artikuliraju područje digitalnog, nematerijalnog i neprofitnog umjetničkog stvaralaštva recentne novomedijske umjetnosti. Provedba programa obuhvaća pet lokacija u Hrvatskoj tijekom svih dvanaest mjeseci 2018. godine, a namijenjena je širokom spektru primarno lokalnih, ali i transnacionalnih stručnih i općih zajednica te se uvelike temelji na bliskim suradnjama s umjetnicima i drugim organizacijama te transdisciplinarnoj suradničkoj i kritičkoj produkciji. U okviru programa nastala djela, izložbe i diskurzivne teme prikazuju se u formi javno dostupnih internetskih izložbenih postava (s hrvatskim umjetnicima po pozivu i inkluzivnom otvorenom pozivu); fizičkih izložbenih postava produciranih i podržanih djela (u dijalogu s nizom projektnih partnera); kontinuiranog otvorenog poziva za suradničkom i decentralizirajućom umjetničkom/kulturnom koprodukcijom nekonvencionalnih projekata suvremene medijske kulture namijenjenog samostalnim nezavisnim autorima i nezavisnim neprofitnim kolektivima.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Priče s ruba

"Priče s ruba" redoviti su godišnji program javnih formata koji nadopunjuje SF:iusove projekte te im podiže vidljivost prema različitim publikama. One promoviraju javne umjetničke i kulturne formate, kao i produkciju umjetničkih radova koji se bave društveno marginaliziranim temama, temama s rubnih područja i sjecišta kulture, umjetnosti i znanosti, kao i one aktivnosti i djela koji u svoj fokus stavljaju marginalizirane prostore u najširem smislu. Osnovni cilj programa je povećati vidljivost marginaliziranih tema te potaknuti kulturne radnike i umjetnike ne samo da se bave 'nepopularnim' temama nego i da svoje radove izlažu izvan galerijskih prostora te izvan centara u kojima je koncentrirana umjetnička i kulturna produkcija. U tu svrhu SF:ius producira i distribuira tri izložbe, javnu kulturnu akciju, publikaciju, umjetničku intervenciju i umjetničko istraživanje. Distribucijom ovih aktivnosti i radova ciljani korisnici bit će educirani o vizualnim umjetnostima i marginaliziranim temama. Za distribuciju djela organizacija koristi mrežu nezavisnih kulturnih prostora u Zagrebu i izvan njega, osnažujući na taj način programsku djelatnost.

Udruga Diston

Distune 2018.

"Distune 2018." godišnji je program udruge Diston koji se odnosi na glazbenu kulturu, a uključuje promociju glazbenih videa i albuma, slušaonice i sajmove ploča, promociju domaćih i inozemnih glazbenika, projekte "Kino-koncert", "Impulse festival" i "Velvet festival". Promocija glazbenih i video albuma sastoji se od prezentacije recentnih domaćih glazbenih materijala koji trenutno nemaju mogućnost konkurirati na mainstream sceni (TV, radio). Slušaonice i sajmovi ploča organiziraju se dva puta godišnje i služe kao dodatna glazbena edukacija dok se promocijom domaćih i inozemnih glazbenika na mjesečnoj bazi publici predstavljaju nova izdanja i imena. U okviru projekta "Kino koncert" organizacijom filmskih projekcija uz glazbenu pratnju spaja filmsku i glazbenu umjetnost u prostoru Art-kina "Croatia" u Rijeci. "Impulse festival" je višednevno festivalsko događanje kojem je osnovni cilj promocija urbane kulture. "Velvet festival" dvodnevna je ljetna glazbeno-umjetnička manifestacija koja potiče razvoj otočke publike. Dodatna posebnost "Distune 2018." programa jest spajanje hrvatske i regionalne scene uz stvaranje novih kontakata i međusobno dijeljenje specifičnog znanja.

Multidisciplinarni autorski projekti i akcije - MAPA

ART-ACT-BOX: Performativnost izložbe

Projekt "ART-ACT-BOX: Performativnost izložbe" nastavak je i nadogradnja projekta osmišljenog i započetog 2016. od strane vizualne umjetnice Andreje Kulunčić uključivanjem koreografije plesne umjetnice Zrinke Užbinec. Višegodišnji je to projekt istraživanja, produkcije i razvoja multidisciplinarnog kolaborativnog rada koji povezuje vizualne i izvedbene komponente konceptualne umjetničke prakse. Projekt je u inicijalnoj fazi interpretirao radove umjetnika 1960-ih i 1970-ih godina iz kolekcije četiri europska muzeja kroz objekt koji sadrži rasklopive rekvizite za izvedbu izložbe zajedno s publikom. U 2017. nastavljena je produkcija i distribucija kroz brojne izvedbe diljem Hrvatske te izložbom. U 2018. nastavlja se razvoj projekta u namjeri daljnjeg eksperimentiranja s medijem izvedbe izložbe kao umjetničkog rada koji se realizira u performativnoj interakciji s publikom. U produkcijskom segmentu fokus je na izvedbenom plesnom aspektu u obliku video instalacija i "živog pokreta". U diskurzivnom dijelu intenzivnije se povezuje edukativni pristup predavanjima o umjetnosti 1960-ih i 1970-ih s onim reprezentativnim, uz uvođenje teorijskog momenta provedbom simpozija.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Razvoj produkcijskih i umjetničkih kapaciteta ZPA

Ovim programom Zadarski plesni ansambl osigurava sustavno i kontinuirano djelovanje u području razvoja umjetničke produkcije s ciljem jačanja stabilnosti poslovanja i poboljšavanja uvjeta za rad. Glavni fokus je stvaranje kvalitetne produkcijske baze kako bi se programska sredstva i angažman ulagali u unapređenje samog programa. Program je usmjeren na produkciju, distribuciju, edukaciju, diseminaciju i razvoj suvremenog plesnog izričaja, s fokusom na lokalnu sredinu u kojoj ZPA djeluje kao jedini ansambl suvremenog plesa. Aktivnosti su usmjerene na sveukupni razvoj suvremene plesne scene na različitim razinama, a unutar šireg socio-ekonomskog konteksta. Specifičnost projekta očituje se u organizaciji i realizaciji specifičnih i jedinstvenih aktivnosti koje se jednako obraćaju stručnjacima i profesionalcima kao i široj publici. Projekt uključuje produkciju najmanje dviju predstava, festival sola, radionice, kulturnu razmjenu, lokalnu distribuciju predstava i sola u manja mjesta zadarske županije.

ViBRa

VIBRABOX APLIKACIJA - Inovativna distribucija umjetničkih radova

Pomoću inovativno programiranog sustava "VIBRABOX", tehnički i kvalitativno pripremljena glazba distribuira se na okupljalištima mladih u svrhu popularizacije nezavisne glazbene scene s naglaskom na lokalne umjetnike. Slušatelj koji se nalazi u prostoru putem mobilne "VIBRABOX" aplikacije ocjenjuje trenutnog izvođača i time utječe na izbor umjetnika koji se distribuira. Projekt se zasniva na inkluzivnom, interaktivnom multimedijskom sistemu umrežavanja umjetnika i publike proaktivnim i otvorenim pristupom suvremenim djelima i pripadajućim informacijama za koje trenutno u Hrvatskoj ne postoji sličan organizirani sustav. "VIBRABOX" mobilna aplikacija nastavak je sveobuhvatnije misije projekta "VIBRABOX" koji od početka radi na uspostavljanju slobodnog, kritičkog medijskog prostora kao temelja educirane i informirane publike te kvalitetnoga nezavisnoga glazbenog stvaralaštva. Naglasak je na jačem uključivanju javnosti u suvremena kulturna zbivanja u svim segmentima umjetnosti.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

queerANarchive 2018.

Godišnji rad realizira se kroz qRADIONICE, qIZLOŽBE, qFEST, ZVJERINJAK te umjetnička istraživanja i produkcije. Zajednička poveznica programa u 2018. sažeta je u naslovu "Manifest queera". "queerANarchive" obilježava petu godišnjicu formalnog djelovanja, povodom koje će redefinirati pojam queera u lokalnom kontekstu. Pojam queera s jedne strane određuje teorija queera koju u području vizualnih umjetnosti David J. Getsy opisuje kao umjetničko djelovanje koje provocira zdrav razum, koje privatno čini javnim i političkim te koje remećenje reda prihvaća kao svoju taktiku. Takvim djelovanjem se nastoji uspostaviti otklon od mainstreama te prihvatiti različitost, jedinstvenost i samoodređenje. S druge strane, konzumeristička LGBTIQ kultura potaknuta neoliberalnim politikama prisvojila je termin queer koji mnogi danas doživljavaju samo kao trendi/hipsterski naziv za LGBTIQ zajednicu. Što queer znači za lokalnu umjetničku i aktivističku zajednicu, razotkriva se kroz 2018. godinu.

Kazališna družina KUFER

KUFER: razvoj produkcije i distribucije projekata mladih dramskih i plesnih umjetnika

KUFER je platforma za nove/neafirmirane kazališne praktičare koja nastoji pružiti priliku da se isti okupe te, vođeni estetskim i/ili generacijskim motivima, istraže svoje umjetničke potencijale. KUFER djeluje na području izvedbenih umjetnosti u Hrvatskoj, a osnovan je zbog nedostatka odgovarajućih platformi za razvoj mladih ili neafirmiranih umjetnika. Od 2018. započet će program osmišljen od strane novog vodstva, koje se promijenilo zbog želje da vodstvo KUFER-a uvijek čine mlađe generacije dramskih umjetnika. Jednako tako promjena vodstva i dovođenje novih umjetnika s novim idejama važno je za umjetnički program malih organizacija. U 2018. KUFER producira dvije predstave, a na repertoaru izvedbi su tri predstave koje igraju u Zagrebu i na gostovanjima tijekom godine. "KUFERedu" podrazumijeva organizaciju serija radionica i seminara, i prvenstveno je osmišljen zbog snažnog osjećaja nedostatka aktualnog dijaloga i osvještavanja kazališnih praktičara o novim tendencijama i produkcijskim strategijama na europskoj teatarskoj sceni, kao i nedostatka umrežavanja mladih i nadolazećih autora. Programom "Mala noćna čitanja" predstavljaju se suvremeni tekstovi prvenstveno mladih dramatičara.

Udruga "Veliki Mali Čovjek"

7ds-sistem 2018

"7ds-sistem", platforma za produkciju i distribuciju umjetničkih djela, čvrsto je ugrađena u 14. godišnju tradiciju festivala "Sedam dana stvaranja" koji se kontinuirano odvija u Istri od 2004. godine. Uviđajući manjak manifestacija koje su okrenute prema stvaranju umjesto konzumiranju umjetnosti i kreativnosti, festival "Sedam dana stvaranja" pokrenut je s namjerom stvaranja edukativnog i inovativnog okruženja koje pruža infrastrukturu za zajednički rad i mogućnost da se krajnji produkt predstavi u zajednici u kojoj nastaje, ali i da rezultati putuju mnogo šire. Od 2010. godine festival se razvija u "7ds-sistem" koji širi svoje djelovanje, kako vremenski tako i geografski, a sastoji se od tri osnovne grupe aktivnosti. Prva je 7ds "KULTURNI INKUBATOR" - platforma za realizaciju projekata (7ds radionice i rezidencije te široj publici otvoren festival "Sedam dana stvaranja"); zatim "OSMI DAN" - skupni međunarodni multimedijski događaji za promociju i distribuciju umjetničkih djela te vrijednosti koje njeguje "7ds-sistem" te 7ds "BAZA" - koja za cilj ima kontinuirano promišljati, razvijati i unapređivati projekt prikupljanjem informacija, istraživanjem, analizom te širenjem dugogodišnjeg iskustva i znanja.

Umjetnička organizacija BESA

Permanent Art

Šestu godinu zaredom Kazalište "BESA" provodi višegodišnji međunarodni inovativni, istraživački, obrazovni i umjetnički program kroz proces stvaranja i održavanja permakulturnog umjetničkog imanja na otoku Visu. Namijenjen je kulturnim i ekološkim radnicima, umjetnicima, pedagozima, umjetničkim i ekološkim organizacijama iz EU, Hrvatske i regije, s ciljem stvaranja i razmjene znanja, iskustva, praksi te u konačnici stvaranja modela mediteranskog permakulturnog umjetničkog centra na Visu koji bi postao primjerom dobre prakse društvenog poduzeća u kulturi i permakulturi.Regionalna izoliranost otoka Visa, kao i njegova povijesna izoliranost, stvorila je izrazito tradicionalnu, ksenofobičnu, konzervativnu i umjetnički siromašnu zajednicu u društvenom i gospodarskom smislu, ovisnu o kopnu, halapljivo okrenutu nekontroliranom turizmu. Spajanjem održivosti, ekologije, socijalnog poduzetništva, zelene tehnologije, obnovljivih izvora energije i interdisciplinarnih umjetničkih projekata, produkcijama i edukacijama na oba područja, društveno angažirana umjetnost radi na osnaživanju zajednice u smislu njezine održivosti te ujedno promiče umjetnost kao neophodan faktor za tu održivost.

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima

Besplatne elektroničke knjige [BEK]

Internetski projekt "Besplatne elektroničke knjige [BEK]" nekomercijalni je sustav distribucije književnih radova koji kontinuirano djeluje od 2001. godine. Otad je objavljeno 194 naslova, od čega 150 pjesničkih, proznih i dramskih naslova suvremenih hrvatskih autorica i autora, kako onih uglednih, višestruko nagrađivanih, prevođenih i antologiziranih, tako i onih mladih i neafirmiranih. Prema podacima objavljenim u "Istraživanju tržišta knjiga u RH" agencije za istraživanje tržišta GfK Hrvatska (21.4.2017.), čak 12 posto građana RH starijih od 15 godina (435.986) čita, isključivo besplatne, e-knjige. Oni su prva primarna ciljana skupina ovog projekta, budući da u hrvatskim javnim knjižnicama ne postoji sustav posudbe e-knjiga, što znači da su naslovi suvremene hrvatske književne produkcije objavljeni u okviru projekta BEK jedini legalno i besplatno dostupni. Druga primarna ciljana skupina su suvremene hrvatske autorice i autori, budući da im projekt BEK omogućava pristup masovnoj publici. Samo u prvom polugodištu 2017. preuzeto je 27.224 besplatnih e-knjiga, što je zasigurno više od broja prodanih e-knjiga svih hrvatskih nakladnika zajedno, dok je online čitano njih još 81.917.

Udruga za kulturu "Beat"

"Mogućnost rubnog"

"Mogućnost rubnog" je nastavak kustoskog projekta povjesničara umjetnosti Tonija Horvatića koji će se realizirati treću godinu u prostoru galerije "Studio 21". Zamišljen je kao višegodišnji projekt u polju suvremene likovne umjetnosti, na način da se svake godine putem samostalnih izložbi publici predstave radovi osam autora. U 2018. godini svojim radovima predstavit će se: Vlasta Žanić, Filip Rogošić, Mladen Čulić, Marija Paparella Legentil, Tisja Kljaković Braić, Milan Brkić, Saša Stojanović i Damir Žitko. Osim s umjetnicima, udruga surađuje s djecom i mladima organiziranjem njihovih aktivnosti u slobodno vrijeme. Projekt polazi od zatečene situacije, a ta je da "Udruga Beat" djeluje na rubnom dijelu grada, u okruženju lišenom nekog iole značajnijeg javnog kulturnog sadržaja. Namjera je kontinuiranom aktivnošću poboljšati kulturnu ponudu na lokaciji kvarta Sućidar u kojemu udruga djeluje, ali i doprinijeti ovim angažmanom boljoj kulturnoj ponudi i slici samog grada Splita i okolice. Primarne ciljane skupine projekta su djeca triju osnovnih škola iz tog dijela grada, centar Juraj Bonači, Škola likovnih umjetnosti, studenti Umjetničke akademije te mladi.

Dobar Film

"Slijedi...", kratkometražna post-apokaliptična komedija

U post-apokaliptičnom gradu, u kojem je voda pitanje davne prošlosti i gdje je čovjek čovjeku vuk, kao lešinari ulicama lutaju stari i iscrpljeni ljudi, čekajući svoj neminovan kraj. Jednoga dana, pojavi se predivna bijela Mačka, posvuda ostavljajući mokre otiske svojih šapa. Slijede li starci Mačku, doći će do vode, ali tek kad se prekine rat i borba za opstanak jedan protiv drugoga. Redateljska namjera je istražiti može li čovječanstvo nadići homo homini lupus, ujediniti se i ponovno pronaći humanost te tako zaslužiti svoje pravo na opstanak. Estetika filma ide u smjeru cartoon retro-futurističkog stila za stvaranje pomaknute i nadrealne atmosfere. Pritom se koriste vizualni elementi njemačkog ekspresionizma, distorzija oblika i svjetla, vizualna pretjerivanja, kao što su nabori stare kože i ispucale zemlje, stilistička gluma (film je bez dijaloga), te zvučni elementi, kao što su otkucaji sata za posljednje dane čovječanstva, a sve u potrazi za poticanjem svih osjetila i tragikomičnih emocija. Ovaj film ekološke tematike posebno je usmjeren na mlađi naraštaj, kako bi potaknuo svijest i propitivanje važnosti odnosa čovjeka prema prirodi i prema samom sebi, odnosno svojoj vrsti.

Umjetnička organizacija Ateatar

Ateatar VR

"Ateatar VR" je program razvoja produkcijskih kapaciteta organizacije, metoda distribucije i povećanja vidljivosti umjetničkih sadržaja u mediju virtualne stvarnosti koje će organizacija proizvesti u 2018. godini. Program će povećati lokalnu vidljivost novog medija, ali i otvoriti pozicioniranje organizacije na međunarodnoj razini. Program će stvoriti javno dostupnu bazu dramaturških i umjetničkih analiza i uvida u posebnosti novog medija, te povezati organizaciju i producirane umjetničke sadržaje s platformama, organizacijama i pojedincima koji stvaraju u predmetnom mediju, pišu o mediju ili su na bilo koji način izravno uključeni u napore da se medij virtualne stvarnosti etablira. Program će stabilizirati produkcijski okvir organizacije te omogućiti kontinuirani istraživački i inovatorski rad u spomenutom mediju.

"Kazališna radionica Malik" Rijeka

Kazališna radionica Malik Rijeka

Malik se bavi kazališnom umjetnošću djece i mladih koji biraju tu aktivnost kako bi oplemenili svoje slobodno vrijeme i time se umjetnički oblikovali. U dosadašnjem radu u programima Malika sudjelovalo je približno 1500 djece i mladih. Rad udruge s djecom i mladima prvenstveno je u domeni amaterskog i pedagoškog rada, što čini umjetničku i društvenu posebnost programa udruge, s obzirom na to da je rad profesionalnih kazališnih umjetnika vezan uz klasične institucionalne ili nezavisne produkcije. U Maliku se dječja nesputanost i iskrenost povezuje sa zrelim umjetničkim izrazom, stvarajući neočekivane i izuzetno kvalitetne predstave koje izvode djeca i mladi za djecu i mlade, što postaje relevantna kulturno-umjetnička i društvena praksa za najranjiviju širu skupinu djece i mladih. Malik pridonosi uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti umjetničkih programa s djecom i mladima - za djecu i mlade. Potičući umjetnike da u svoje autorske radove uključe djecu i mlade, ne kao oponašatelje nego kao ravnopravne kreatore umjetničkih djela, nastaju zaista inovativni procesi u kojima se kritički propituju i nanovo oblikuju društveni, etički, moralni i duhovni aspekti društva u kojem živimo.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Susreti u Kortilu

"Susreti u Kortilu" je cjelogodišnji istraživačko-izvedbeni projekt koji okuplja umjetnike i zajednicu kroz niz umjetničkih susreta. Nakon uspješnog pilot projekta u 2017., koji je u fokusu imao ljude, njihove odnose, kontakt i komunikaciju, u 2018. tematski je u fokusu utjecaj javnoga prostora na igru, druženje, stvaralaštvo i društveni angažman. Susreti su interdisciplinarni – uključuju umjetnike različitih disciplina, kritičare, teoretičare, psihologe, povjesničare umjetnosti i dr.; intermedijski – uključuju dramsku korporalnu mimu i pokret, glazbu/zvuk, fotografiju, video, slikarstvo, kiparstvo, poeziju; transmedijski – istražuju principe interakcije, prenošenja i kompozicije iz jednog medija u drugi unutar žive izvedbe; i participativni – autorski tim suradnika razvija planove za realizaciju susreta kako bi se u kreativni proces uključila i publika – gosti umjetnici, interesne grupe i šira javnost. Projekt je zamišljen vremenski kroz četiri tematska susreta tijekom 2018. godine, a osim prostora Galerije "Kortil", izlazit će se i u druge javne prostore u neposrednoj okolici.

KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA UZGON - SPLIT

Toward Europe

Osnovna ideja projekta je sintezom visoke tehnologije i prepoznatljive dalmatinske životinje – magarca, omogućiti produkciju vrhunskih umjetničkih djela te brendirati projekt kao prepoznatljivu Hrvatsku i lokalnu atrakciju. Projekt objedinjuje umjetničku, edukativnu, turističku, ekološku i socijalnu komponentu. Tehnički, radi se o treniranim magarcima koji umjesto samara nose solarne panele i punjive baterije, prijenosnu računalnu stanicu, bežični (Wi-fi/bluetooth) odašiljač i prijenosnu audio-video opremu. U sklopu prve tri godine projekta realizirano je više izložbi, radionica, rezidencijalnih boravaka gostujućih umjetnika, filmova, publikacija i predstava u sklopu platforme, a uz nastavak rada na navedenim aktivnostima, fokus djelovanja u ovoj fazi projekta je na uključivanju šire javnosti u projekt te implementaciji projekta u nove sredine kroz iznalaženje novih funkcija biološko-tehničkog sklopa. Projekt se izvodi u suradnji s više lokalnih ustanova i organizacija i prvi je pozitivan primjer takve suradnje na interdisciplinarnim projektima u našoj sredini.

Udruženje hrvatskih arhitekata

Udruženje hrvatskih arhitekata

Udruženje hrvatskih arhitekata kroz program koji provodi stvara javni prostor za diskusiju o društvenim, kulturološkim i političkim pitanjima s kojima se i pojedinci i društvo susreću u području arhitekture. Ciljevi su UHA-e bavljenje tekućim problemima prostornih politika na državnoj razini, osnažujući i kanalizirajući rad lokalnih Društava arhitekata od kojih se sastoji, povezivanje ostalih institucija i različitih privatnih i društvenih inicijativa koje se bave razvojem arhitekture i urbanizma te uključivanje i ne-stručne javnosti u razgovor o prostoru. Programske aktivnosti za 2018. godinu planirane su u skladu s tim ciljevima te će "Godišnja izložba ostvarenja" i platforma o sanaciji legaliziranih naselja popratiti trenutno stanje u prostoru, "Zagrebački salon" će osnažiti polemiku nerealiziranih radova, a obilježavanje 140. godina UHA-e predstavljat će jedan auto-refleksivni moment, dok će uredska politika časopisa "Čovjek i prostor" uključivati istraživanje i analizu konteksta i aktualnosti, prateći teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštite, dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj.

Kazimir: Udruga za promicanje kulture, umjetnosti i audiovizualnog stvaralaštva

Godišnja produkcija filmova

Udruga Kazimir u 2018. godini planira dovršiti projekte u razvoju i započeti s novim projektima. Projekti spadaju u domenu kulture i umjetnosti, ali su istovremeno i društveno angažirani. Planirani projekti za 2018. godinu su: dokumentarni film "Zaljev" redatelja Bruna Pavića, dugometražni eksperimentalni film "Last Super 8" redatelja Dan Okija, dokumentarno-eksperimentalni projekt Sandre Sterle "Reviving Grandfather", Studentski filmski festival Split, projekt "Sea Change" teoretičara i kustosa Briana Willemsa, kratki igrani film "Nice and Cosy" redatelja Marka Višnjića, kratki igrani film "Silvio Zmaj" redateljice Lucije Bosančić, kratki eksperimentalni glazbeni film "CilinDAR" autorice Ane Marije Fabijanić, kratki glazbeni film "Papirnati Kamen" autorice Ane Marije Fabijanić, dugometražni glazbeni film "PLANETA PAG" autorice Ane Marije Fabijanić, kratki igrani film "Modrobrada", autorice Andrea Resner, kratki eksperimentalni film "Psiha" autorice Andree Resner.

Kulturno umjetnička udruga Romb

punoljetna organizacija

Unutar projekta udruge postoji ukupno 5 segmenata. Prvi je glazbeni - s programima "Otpad i Pulp" (Luka Šimić), zatim klupske večeri u Klubu Kocka koje se odnose na promociju elektronske glazbe kroz koju će se ugostiti eminentna imena underground elektronske scene te pružiti prilika mladim lokalnim glazbenicima da predstave svoj rad javnosti. Drugi je scenski - predstava "Molly Sweeney" (Nela Perković) gdje će se, adaptirajući dramu MS Briana Friela, u realizaciju uključiti OSI te tematski progovoriti o problemima i potrebama slijepih i slabovidnih, mijenjajući uvriježene predrasude i stvarajući svijest kod konzumenata. Predstava će igrati na mjestima gdje takav kulturni sadržaj nije uobičajen (rubni kvartovi Splita, otoci i mjesta po SDŽ), s ciljem dovođenja kazališta publici. Treći segment je vizualni, s programom "Nema labavo" (Saša Pocrnić) čiji je cilj aktivirati urbane zapuštene prostore postavljajući izvedbe umjetnika u javni prostor te istodobno mijenjajući vizuru grada. Četvrti je edukativni (Siniša Tudor) - sa serijalom izvaninstitucionalnih edukacija u suradnji sa stručnim edukatorima (Javni nastup, Stvaranje osobnog imidža, Medijska pismenost itd.). Peti je aktivistički - program "Inkubator" (Josipa Prnjak), posvećen edukaciji o Zakonu za zaštitu životinja, glazbenim druženjima te aktivnostima vezanim uz napuštene životinje.

HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA

Produkcija i distribucija projekata s ciljem jačanja hrvatske suvremene drame i izvedbene umjetnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Hrvatski centar ITI svoje projekte može podijeliti na međunarodni i nacionalni program. U sklopu međunarodnog programa ITI omogućuje dramatičarima prijevod njihove drame na strani jezik te stranu produkciju ili ukoričenje same drame, ovisno o projektu na kojem dramatičari sudjeluju. Međunarodna dramska kolonija u Grožnjanu pokrenuta je s osnovnom idejom i ciljem uspostavljanja suradnje između Hrvatske i drugih zemalja kroz razmjenu tekstova. Showcase je program koji predstavlja stranim selektorima hrvatske kazališne predstave. U nacionalni program spada projekt Biblioteke Mansioni koja je jedina specijalizirana teatrologijska i dramska biblioteka u Hrvatskoj. Osim Biblioteke Mansioni, ITI je nakladnik kazališnog časopisa Kazalište te jedinog stručnog plesnog časopisa u Hrvatskoj - Kretanja. U 2017. godini ITI je na stručno osposobljavanje uzeo producenticu u cilju snažnijeg i stručnijeg razvoja programa. Primarni cilj je povećanje financijskih dotacija, a sekundarni razvoj distribucije i otvaranje prema novoj potencijalnoj publici. Stručno osposobljavanje producentice završava u 2018. te bi podrška Zaklade prvenstveno omogućila zadržavanje ljudskih kapaciteta ITI-ja.

Udruga Oppidum

Media Lab Oppidum 4.0

Projekt "Media Lab Oppidum 4.0" četvrti je nastavak istoimenog projekta koji kao rezultat ima prostor za bavljenje kulturom i umjetnošću u Požegi, vođen od strane Udruge Oppidum. Prostor organizira umjetničke programe tijekom cijele godine i pruža kreativcima, umjetnicima amaterima i akademskim umjetnicima prostor za dijeljenje znanja i vještina te prostor za stvaranje.

Udruga Vestigium

Kulturom po kvartu

Udruga se bavi prikazivanjem dokumentarnih filmova amaterskog karaktera o ekologiji, uzgoju te biciklizmu, zatim podržava ekologiju i izradu dokumentaraca. "Energy Artom" njeguje se amaterski umjetnički rad, sloboda izražavanja, uvažavanje različitosti i prava na umjetnost. "Repair cafe" se odvija kroz sastanke građana i volontera uz besplatno popravljanje uređaja i stvari, a prate ga dvije podaktivnosti: "Banka vremena" i "Ne budi stranac". "Zvižduk s Vrbana" sastoji se od 5 potprojekata: "Put oko svijeta s knjigom", (pričaonice i kreativne radionice); "Jezična degustacija" (upoznavanje drugih kultura, običaja i hrane, razvijanje svijesti o drugima te poticanje tolerancije različitosti); "Snažne žene" (kreativne pripovjedaonice za osnaživanje i povezivanje žena iz okolice Vrbana te razvoj jezičnih kompetencija i kreativnosti); "Eko knjižnica" (za poticanje kulture čitanja i dijeljenja) te Lutkarsko kazalište "Svijet lutaka" koje daje kazališne lutkarske predstave, a nakon toga potiče na izražavanje doživljaja predstave izradom lutaka, stvaranjem vlastite predstave, izradom glazbenih instrumenata, šuškalica i scene.

Udruga za kulturu i nove medije "Arteist"

Arteist

"Arteist.hr" je portal za kulturu, društvo i nove medije koji kroz inovativno korištenje Interneta kao najmoćnije suvremene distribucijske platforme svakodnevno djeluje na osnaživanju svih polja umjetničke produkcije u Hrvatskoj i regiji. Objavljujući pametne, dobro istražene i kritički zapitane tekstove o relevantnim temama u kulturi i umjetnosti - od dizajna i književnosti do novomedijskih ostvarenja i izvedbene umjetnosti - Arteist je jedan od najvažnijih generatora kritičke valorizacije umjetnosti i kulture u Hrvatskoj, ali i mjesto žive proizvodnje izvornih kulturnih sadržaja. Uz kritike, recenzije, osvrte, eseje i reportaže, distribucijska djelatnost provodi se kroz objavljivanje izvornih radova umjetnika: novomedijske radove, galerije fotografija, suvremeno pjesništvo, fikciju iz cijele regije putem vrlo uspješnog Arteistovog natječaja za kratku priču i drugo. Arteist je važan akter širenja područja borbe za kulturu i umjetnost i jedno od rijetkih mjesta na kojima se na dostojan način i s jako puno pažnje publici predstavljaju kvalitetni radovi i projekti. Imati ovakav projekt u kontekstu dominantne težnje k ograničavanju prostora za kulturu, od važnosti je za cijelo društvo.

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS"

Razvoj programa Udruge profesionalnih plesnih umjetnika PULS

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS strukovna je udruga koja djeluje od 2001. godine, a okuplja profesionalne plesače i plesačice, koreografe i koreografkinje te plesne pedagoge i pedagoginje s ciljem afirmacije i razvoja plesne umjetnosti u Hrvatskoj. Godine 2017. Udruga mijenja svoje vodstvo te funkciju predsjednice preuzima plesačica Petra Valentić, dok uz nju Upravni odbor čine Nikolina Medak i Petra Hrašćanec. Iste se godine, radi daljnjeg unapređenja djelovanja Udruge, u njezin rad uključuje i producentica Nina Križan. Prvi korak novog vodstva bio je stvaranje strateškog plana 2018.-2020., u kojem su raspisane glavne strateške smjernice u cilju razvoja plesne scene i poboljšanja pozicije plesnih umjetnika u Hrvatskoj. Operativni plan Udruge za 2018. godinu sastavljen je od redovnih poslova koje udruga obavlja u obliku sindikalnog rada i pregovaranja s vlastima i kulturnim javnim institucijama s ciljem jačanja pozicije plesnih umjetnika na izvedbenoj sceni u Hrvatskoj te, nadalje, od redovnih produkcijskih programa članova Udruge i revije radova mladih koreografa koji za cilj imaju snažniju promociju plesne umjetnosti u društvu.

Kulturno- umjetničko društvo "Zora"

TURISTIČKA PONUDA FOLKLORNOG PROGRAMA (Nematerijalne kulturne baštine RH) "Igrajte nam mužikaši"

KUD "Zora" Adamovec osnovano je 1920. godine kao "Tamburaško društvo Zora" i s manjim prekidima djeluje do danas. Specifičnost tamburaškog ansambla Društva je u tome što muzicira na tamburama najstarijeg i originalnog hrvatskog dvoglasnog sustava kojeg je pred kraj 19. st. usavršio Milutin pl. Farkaš pa se on još i popularno zove "Farkašev sustav" ili jednostavno "Farkaševe tambure". Udruga planira unaprijediti očuvanje hrvatske tradicijske nematerijalne baštine, što je do sada postignuto i usvojeno kroz pjesmu, ples, glazbu i način života.

Društvo za promicanje kulture i umjetnosti Cygnus

Dramaterizam - Mentorski program za kazališne amatere

"Dramaterizam - Mentorski program za kazališne amatere" je projekt namijenjen mladim i neafirmiranim amaterskim umjetnicima kojima je u interesu provedba vlastitih umjetničkih projekata. Projekt će kroz 11 mjeseci provedbe, pod mentorstvom profesionalnih redatelja i glumaca, polaznike provesti kroz sve etape produkcije: od ideje i dramatizacije djela, preko proba i pripreme dramske predstave za izvedbu, pa sve do same izvedbe dramske predstave i postprodukcijskih postupaka koji osiguravaju održivost projekta. Umjetnici koji će sudjelovati u projektu dobiti će praktično iskustvo sudjelovanja, obogatit će svoje znanje i umjetnički rad novim znanjima i kvalitetnim rezultatom s kojim će moći nastaviti samostalan rad po završetku projekta. Angažman Društva Cygnus karakterizira aktivan pristup prilikom osmišljavanja i izrade kreativnih ideja, poticanje inovativnih načina rada u kulturi te interdisciplinarnost prilikom realizacije projekta kao što je ovaj. Ovim se projektom tako želi doprinijeti razvoju amaterske kazališne scene, i to kroz suradnju i usredotočenost na izradu predstave kao dijela platforme koja potiče daljnji rast i razvoj kazališnog amaterizma u Hrvatskoj.

Udruga za nezavisno kreativno djelovanje "Gerger film"

Crtice i Čik Boris 4

"Crtice" su omnibus šest jednominutnih filmova povezanih temom suvremenog življenja i nepoštenih odnosa. Kroz skup priča dotiču se teme koje su dio naše svakodnevice, a na njih ne obraćamo dovoljno pažnje dok nas se izravno ne tiču. Na kraju svi živimo kraj njih i s njihovim posljedicama koje dolaze indirektno stvarajući društvo u današnjem obliku. Udruga kroz kratke filmove obrađuje teme odrastanja i politike, predrasuda o psihičkom stanju drugih osoba, dobivanja i davanja posla manipulacijom seksom, dugogodišnjeg mobinga, tv programa za napaćene te izvlačenja krivog konteksta iz izjava u medijima. Filmska produkcija Požege do unazad dvije godine bila je najintenzivnija, najmasovnija i najproduktivnija, upravo kada je i udruga "Gerger film" bila najproduktivnija. Aktivnost udruge nije prestala nego je samo smanjena zbog financijskih razloga, na žalost velikog broja ljudi u našem kraju, ali i filmskih entuzijasta u regiji. Projektom "Čik Boris 4" cilj je omogućiti mnogim zainteresiranima priliku da sudjeluju u stvaranju filma te dodatno očvrsnuti temelje produkcije udruge, nastale zahvaljujući velikom trudu i entuzijazmu.

Koalicija udruga mladih

Arto Cube 2018

Od 2009. godine u izložbenom prostoru kluba Kocka održano je preko 90 samostalnih izložbi mladih umjetnika te desetci skupnih. Projekt "Arto Cube 2018." orijentira se na nekomercijalne elemente urbane kulture mladih, s naglaskom na njihovo aktivno uključivanje u stvaralački proces i time stvaranje nove matrice autentične umjetnosti, stavljajući Split na mapu aktualnih kulturnih događaja Hrvatske. Programima samostalnih izložbi obuhvatit će se umjetnike različitih likovnih izričaja, tehnika i tematika, ali zajedničkih suvremenih tendencija. U sklopu projekta održat će se i jedna skupna izložba maturanata Škole likovnih umjetnosti u Splitu. Provedbom ovakvog programa cilj je pružiti mladim umjetnicima prostor lišen institucionalnih okvira i time stvoriti iskreniju i neposredniju povezanost umjetnika i publike te približiti publici cijeli proces stvaranja i promišljanja umjetnika. Tim direktnim kontaktom ruše se barijere koje postoje među izlagačima i publikom. Unatoč tome što se projekt koncentrira na samostalni nastup izvođača programa, potiče se i suradnja organizacija civilnog društva s institucijama.