Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture - Radiona

Inovativnost i interdisciplinarnost umjetničkih praksi

Kroz svoje djelovanje od 2011. godine Udruga Radiona aktivno sudjeluje u stvaranju novih praksi na područjima intermedijalnih, novomedijskih, hibridnih i digitalnih umjetnosti u suvremenom kontekstu kroz spajanje tehnologije, umjetnosti, znanosti i kulture. Programi su inkluzivni i participativni te Lab, djelujući kroz svoje brojne aktivnosti i niz sekcija, strateški nastoji stvarati polja dugoročnog djelovanja s ciljem stvaranja novih teritorija intermedijalnih praksi u suvremenom kontekstu i otvaranjem istih široj javnosti, čime pridonosi razvoju zajednice i publike. Uzevši u obzir velik broj aktivnosti u domaćem i međunarodnom kontekstu u području intermedijalnih umjetnosti, pitanje prostora od najveće je važnosti za udrugu. Kako bi se široj zajednici omogućilo još kvalitetnije okruženje za rad kroz djelovanje u prostoru, Lab je u posljednje tri godine udvostručio svoje kapacitete, povećao broj aktivnosti te provodi novi Erasmus+ projekt (2017.-2020.).

Silba Environment Art

SEA Silba Environment Art

SEA Silba Environment Art je umjetničko-ekološka multimedijalna platforma posvećena istraživanju i eksperimentu u suvremenim umjetnostima, temama ekologije i održivog razvoja otoka, sinergiji umjetnosti i prirode kroz hibridne umjetničke forme, međusektorskoj i međugeneracijskoj suradnji međunarodnih suvremenih umjetnika i lokalnog stanovništva na zajedničkim projektima koji unapređuju kvalitetu života na otoku. Program se realizira kroz umjetničke rezidencije, radionice, umjetničke kolonije, studijske boravke, performanse, izložbe, instalacije, akcije i izvedbe te kroz istraživački rad na vlastitim ili zajedničkim umjetničkim, kulturnim, ekološkim i projektima održivog razvoja, u suradnji s lokalnim organizacijama i stanovnicima. Fokus je na umjetničkom istraživanju i eksperimentu te razmjeni znanja i vještina u kreiranju novih umjetničko-ekoloških stanja i principa, a u korist razvoja lokalne zajednice i općenito kvalitete života na otoku s ciljem sinergije čovjeka i prirode.

GRADSKA RADIONICA

Gradionica

Gradska radionica provodi cjelogodišnji program "Gradionica" kao skup raznovrsnih kulturnih i umjetničkih praksi otvorenog pristupa. Rezidencijalni program omogućava prostor za život i rad gostujućim umjetnicima te angažman u ostalim programskim aktivnostima. Likovni studio usmjeren je na djelovanje u javnom prostoru, kao i atelijerski i mentorski rad. "Glazbeno ognjišće" je program u kojem se glazbi pristupa primarno kao komunikaciji te pruža osjećaj osobne dobrobiti i mogućnost društvene interakcije. Druženje s umjetnicima je program predstavljanja umjetnika iz različitih disciplina i naglašava nematerijalnu komponentu njihova rada. "Vrtni đir" je multidisciplinarni program različitih umjetničkih i kulturnih aktivnosti ili znanstvenih istraživanja u formi radionica, prezentacija, performansa, predavanja ili javnih razgovora. "Musicpolis" je eklektički program koncerata u kombinaciji s predstavljanjem glazbenika publici. Ostvarenjem predloženog programa Gradska radionica afirmira konceptualno disperziran oblik organizacijskog djelovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti, usmjeren na publiku različitih prohtjeva i provenijencija, odnosno socijalno i programski inkluzivne aktivnosti.

Udruga kultura i edukacija

PTP18

Platforma za transdisciplinarne prakse 2018 (PTP18) potpomaže razvoju suvremene kulture u prostorima Doma kulture Lovinac i Centra za kreativna rješenja "Rasoja". Programi u prostorima vežu se za suvremenu umjetnost kroz izlaganja, suradničke umjetničke prakse, radionice, predstavljanja, rezidencijalne boravke umjetnika, umjetničke kampove te prakse koje vežu više disciplina kako bi sugerirale nova rješenja za rješavanje lokalnih i globalnih problema. Aktivnosti projekta se tematski vežu za pitanja okoliša, klimatskih promjena i ekoloških tema u umjetnosti. Cilj projekta je omogućiti veći protok kreativnih radova i umjetnika na području regije, a time i jačanje lokalne zajednice općine i regije, intenzivniji rad na povezivanju umjetnosti i zaštite okoliša.

Udruga PLANTaža

KUT - Kulturna utvrda

Prenamjenom derutnog prostora u povijesnoj jezgri grada Osijeka – Tvrđa, dobiva se prostor za održavanje kulturno-umjetničkih i kreativnih aktivnosti Udruge i njezinih volontera (mladih neafirmiranih umjetnika i kreativaca) u svrhu predstavljanja kulturno-umjetničkih programa i djela s ciljem privlačenja lokalne zajednice i turista. Tvrđa privlači mnogobrojne turiste i ima ogroman turistički potencijal s obzirom na svoju kulturno-povijesnu tradiciju, zbog čega je potrebno povećati broj kulturno-umjetničkih prostora i aktivnosti. Cilj projekta je u lokalnoj zajednici urediti prostor koji će stvoriti pozitivan utjecaj za razvoj pojedinca, zajednice i grada. Projekt je podržan od strane Turističke zajednice Osječko baranjske županije i Grada Osijeka koji je Udruzi ustupio prostor na korištenje s ciljem potpore razvoju neovisne kulturne i kreativne scene u Osijeku te razvoju dodatne kulturno-turističke ponude osječke Tvrđe u vidu organiziranja umjetničkih, prezentacijskih i prodajnih izložbi umjetnika iz Osijeka i okolice, umjetničkih i kreativnih radionica za mlade te kulturnih i umjetničkih događanja i sajmova, kao i uspostave suvenirnice.

Hrvatski filmski savez

Redovna djelatnost kina Tuškanac

Hrvatski filmski savez ugovorni je korisnik zgrade kina Tuškanac, u kojoj se od 2004. godine, nakon gašenja Filmoteke 16 i dvorane Kinoteke, građanima Zagreba svih uzrasta nude programi filmske klasike te umjetničkog i kratkog filma, uz sudjelovanje uglednih gostiju iz Hrvatske i svijeta te u suradnji s međunarodnim kulturnim i akademskim institucijama, stranim kulturnim institutima i veleposlanstvima. Programi su svakodnevni i imaju vrlo raznoliku publiku (od najmlađih, preko srednjoškolaca, studenata do umirovljenika), a tijekom godine ugošćuje i sve veći broj festivala. U suradnji s udrugama civilnog društva razvijaju se interdisciplinarni programi kojima se nastoji odgajati i razvijati buduću filmsku publiku u skladu s prioritetima audiovizualnih djelatnosti na razini Europske unije. Program kina čine osnovni segmenti: Nacionalni filmski ciklusi (ciklus španjolskog filma, švedskog filma itd.), Kinotečni programi, Pametno kino - kino projekcije za djecu popraćene radioničkim sadržajima, Senzorne projekcije - program za djecu s posebnim potrebama, Ljetopisove filmske večeri, Kratki utorak, Filmski klub, Kazalište u kinu, Edukativni programi.

Hrvatski glazbeni zavod

Hrvatski glazbeni zavod: razvoj organizacijskih kapaciteta za produkciju

Ovim programom cilj je unaprijediti kulturnu raznolikost po uzoru na europsku, gdje vodeća europska društva prijatelja glazbe čine umjetnost dostupnom širem sloju građana. Program razvoja također osigurava povezanost i komunikativnost između kulturnih institucija radi bolje i efikasnije integracije, a iniciranjem kulturnog dijaloga - koji svima omogućava dostupnost kulturi i umjetnosti - povećava se solidarnost između svih skupina društva. Radom svojih amaterskih ansambala (orkestri i zbor) - koji u prostoru udruge održavaju tzv. društvene koncerte - te promocijama izdanja HGZ-a (knjiga i nota) i organizacijom predavanja (muzički lektoriji), stvoren je otklon od dominantnih koncepcija s obzirom na dominantne prostorne i organizacijske strukture grada Zagreba (Dvoranu Lisinski ili Muzej Mimara). Time se ovo staro građansko društvo trudi postići angažiranost kroz utjecaj na umjetničko, kulturno i društveno okruženje.

Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Šibensko-kninske županije

Muzej pobjede

"Muzej pobjede" je projekt kojim se kroz sjećanje na oslobođenje Dalmacije od fašističke i nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu promiču vrijednosti tolerancije, ljudskih prava, kritičkoga razmišljanja i čuvaju uspomene na žrtve i stradanja stanovništva. Kroz program Sjećanje i ponos obilježavaju se važni događaji iz Drugog svjetskog rata (Jasenovac, bitke na Neretvi i Sutjesci, Streljanje Rade Končara) te organiziraju radionice i okrugli stolovi, gdje se afirmiraju vrijednosti antifašizma i potiče kritička rasprava sudionika. Kroz program "Muzej pobjede", uz dovršetak postava prostora spomen sobe oslobođenja Dalmacije, otvara se prostor za inovativno predstavljanje sjećanja sudionika NOB-a, a kroz program "Sala Događanja" prostor udruge postaje prostorom javnih tribina na temu aktualnih društveno-političkih, ekonomskih i ideoloških tema te prostorom raznih programa: Filmoteke, Večeri knjiga, Sata povijesti, Sata povijesti umjetnosti.

Faro 11 - udruga za razvoj kreativnih industrija

Creative hub & coworking

FARO11 predlaže projekt razvoja prvog hub-a i coworking-a posvećenog kulturnim i kreativnim industrijama u Istri. Aktivnosti udruge temelje se na mentorstvu i umrežavanju mladih profesionalaca, razvoju participativnih modela upravljanja lokalnim kulturnim projektima (heritage management) te razvoju publike prvenstveno u domeni novomedijske umjetnosti (edukacija za osnovnoškolce). U posljednje tri godine udruga je zagovarala i nastojala uspostaviti (temeljem javno-civilnog partnerstva) fizički prostor unutar kojeg će se navedene aktivnosti nastaviti provoditi. Mapiranjem potreba u Rovinju definirane su radionice i projekti koje će se organizirati: radionice crowdfundinga, društvenog poduzetništva i online marketinga; animacija za djecu i 3D mapping; svakodnevno savjetovanje u prostoru na temu KKI, dostupnih poticaja za kulturno poduzetništvo na lokalnoj i nacionalnoj razini, umrežavanje korisnika; organizacija konferencije/seminara na temu dizajna za djecu; podrška lokalnim neprofitnim organizacijama u vođenju vlastitih kulturnih projekata, savjetovanje i radionice za razvoj participativnih metoda upravljanja; izložbeni projekti u suradnji s Muzejom Grada Rovinja "Nevjerni Toma" i GRISIAyouth.

Živi Atelje Dajht Kralj

Godišnji program udruge Živi Atelje

Već u imenu koje je udruga odabrala - Živi atelje DK - utkani su elementi njezine vizije. "Živi" se odnosi na organizam koji se razvija, komunicira, prilagođava i oblikuje okoliš. "Atelje" je središte stvaralaštva, eksperimentiranja, družbovanja i suradnje. "DK" su inicijali prezimena umjetnice i akademske kiparice, Vere Dajht-Kralj, čija zbirka umjetnina - njena fizička i kreativna ostavština - predstavljaju inspiraciju i osovinu oko koje udruga bazira svoje aktivnosti. Kroz razmjenu ideja stvoreni su i razvijeni zajednički projekti u tih 60 godina stvaranje Vere Dajht-Kralj u ateljeu u Ilici 110. Navedena društvena i kreativna aktivnost daje podstrehu duhu neprofitne kooperative Živi atelje DK, koji je nezavisna, interdisciplinarna, nevladina i neprofitna organizacija fokusirana na očuvanje i promociju Verina rada, podršku i suradnju s umjetnicima, istraživanje drugih sfera i uključivanje javnosti kroz umjetnost, lokalno i međunarodno. Ciljane skupine su studenti umjetnosti te žene umjetnice, ali to ne znači ekskluzivnost, nego se time nastavlja izgradnja na temeljima bogate ostavštine Vere Dajht Kralj.