Što, kako i za koga

Program Galerije Nova

Program Galerije Nova od 2018.-2020. godine temelji se na uvjerenju da suvremena umjetnost može artikulirati kritičku raspravu o društvenom razvoju i komunicirati sa širokim krugom publike. Program obuhvaća niz međunarodnih izložbi i predavanja, filmski, izdavački i eksperimentalni obrazovni program. Tematski, uključuje sljedeće cjeline: analizu uzroka i posljedica povijesnih i suvremenih migracija, odnos suvremene umjetnosti prema solidarnosti, ekstraktivizmu i ekologiji, mogućnosti razvoja novih modela umjetničkog obrazovanja, nova čitanja pozicije 'disidentske' umjetnosti. Metodološki, temelji se na istraživanjima i aktivnostima u području likovne umjetnosti, performansa, novih medija i aktivizma, te povezuje znanja među disciplinama i medijima, na nehijerarhijski način uključujući umjetničke i izvan-umjetničke materijale. Program Galerije Nova važan je zbog isticanja kritičke, socijalne i emancipatorske dimenzije umjetnosti te otvaranja prostora za povezivanje umjetničkih, teorijskih i edukacijskih praksi koje se bave gorućim pitanjima suvremenoga globalnog društva, koja nisu ekskluzivna ni za jedan zemljopisni prostor.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Klub Booksa

Program kluba Booksa inovativan je program koji nudi sudjelovanje u kulturnim aktivnostima, potiče na kritičko razmišljanje, društveni angažman te nudi neformalnu edukaciju. Program je osmišljen za ciljanu skupinu koju čine prvenstveno mladi, odnosno studenti, akterice nezavisne kulture, umjetnici, aktivistice, mladi zaposleni profesionalci u kreativnim industrijama te organizacije civilnog društva (primarno iz područja nezavisne kulture). Korisnicima i korisnicama omogućeno je da sudjeluju u osmišljavanju i provedbi kulturnih i umjetničkih programa, da se educiraju u područjima u kojima im formalno obrazovanje ne nudi nikakve sadržaje, da se društveno angažiraju te da, bilo samostalno, bilo u suradničkim inicijativama, istražuju širok spektar kulturnih i društvenih zbivanja i postignuća. Aktivnosti u klubu dijele se na: književne (razgovori, tribine, predavanja); edukacijske (radionice kreativnog pisanja, čitateljski klubovi, putopisna predavanja); glazbene (serija koncerata autorske glazbe, slušateljski klub); podrška i solidarnost (ugošćavanje organizacija i umjetnika); društveno-kulturna događanja za zajednicu i sa zajednicom te ljetni program Booksa u parku.

Labin Art Express XXI

Djelatnost KuC-a "Lamparna" 2018.-2020.

Djelatnostima KuC-a "Lamparna" od 2018.-2020. predstavljaju se najnoviji trendovi na domaćoj i svjetskoj kulturno-umjetničkoj sceni (Bijenale industrijske umjetnosti 2018. i 2020., u sklopu EPK Rijeka 2020), razvijaju nove umjetničke prakse, promiče se i korištenje novih medija i tehnologija, ali i aktivno, kreativno provođenje slobodnog vremena za oko 3.500 mladih na Labinštini i Istarskoj županiji, s posebnim naglaskom na kulturno-umjetničko stvaralaštvo, kako bi se unaprijedila njihova kvaliteta življenja i potaknuo njihov veći društveno-politički angažman, posebno na području održivog turističkog razvoja te zaštite i revitalizacije industrijske baštine. Putem izložbi, koncerata, performansa, projekcija, kao i radionica, tribina, predavanja i drugih edukacija, te besplatnom distribucijom atraktivnih promotivnih materijala i intenzivnom medijskom kampanjom u lokalnim i regionalnim, tiskanim i elektronskim medijima, korisnici KuC-a imaju mogućnost upoznati se s najnovijim kulturno-umjetničkim praksama u svijetu, ali i s izazovima, problemima i potencijalima lokalnog/regionalnog razvoja. Do 2020. nastavlja se proces transformacije Lamparne iz "alternativnog" u društveni kulturni centar.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

BAZA za umjetnost i aktivizam

Crvena nit koja povezuje različite formate u programu BAZE i glavna odrednica njezina djelovanja je društveni angažman kroz umjetnost. Kroz program "Produkcija" umjetnicima se osigurava materijalna baza za produkciju društveno angažiranih radova - istraživačka podloga, uključivanje suradnika i pažljiva medijacija koja uvelike izlazi iz uskog kulturnog polja. Uslijed društvenih procesa koji uključuju propadanje javno dostupne kulturne infrastrukture i krizu obrazovanja, suvremena se umjetnost povukla u uski krug upućenih stručnjaka, što vrijedi i za društveno angažirane prakse. Stoga je koncept BAZE proizvoditi i predstavljati društveno angažiranu umjetnost razvijajući specifične modele demokratizacije, pri čemu se prije svega obraća neposrednom susjedstvu - Trešnjevci. Demokratizacija znači i otvaranje BAZE kroz program Suradnja udrugama i inicijativama sa sličnom agendom koje nemaju vlastiti prostor. Opisani je pristup u otklonu od još dominantnog shvaćanja umjetnosti kao autonomne sfere orijentirane na estetski užitak i, paralelno, njezine rastuće komercijalizacije. Stoga je važan dio programa i Edukacija, gdje se kroz predavanja i diskusije otvaraju pitanja o poziciji i ulozi umjetnosti u društvu.

Savez udruga Rojca

Programi Dnevnog boravka DC Rojc

Dnevni boravak Rojca zajednički je prostor i mjesto susreta udruga u Društvenom centru Rojc (DC Rojc) kojim upravlja Savez udruga Rojca (SUR). Samostalno i u suradnji s udrugama iz DC Rojc u prostoru se organiziraju kulturni i društveni programi. Korištenje prostora za sve korisnike je besplatno, kao i programi koji se održavaju. Vrste programa koje SUR provodi su: izložbeni, filmski, književni, kazališni, programi novomedijske kulture i interdisciplinarni programi. U predstojećem razdoblju predstavljat će se programi udruga koje se bave vaninstitucionalnom kulturom, s naglaskom na promoviranju suvremenih inovativnih praksi, prožimanju socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu, angažirano djelujući u zajednici. Dnevni boravak svojim prostornim resursom potiče komunikaciju i suradnju među udrugama različitih područja djelovanja te povezuje umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku. Prezentiranjem programa u Dnevnom boravku razvija se kulturna i društveno-javna uloga Društvenog centra Rojc kao nezavisnog i autonomnog prostora koji ima značajan utjecaj na razvoj lokalnih zajednica u cjelini.

ART RADIONICA LAZARETI

Godišnji program ARL 2018

ARL se bavi integracijom suvremenih umjetnosti i kulture, kulture svakodnevnog života lokalne zajednice, nezavisne kulture, žive kulture, aktivizma lokalne zajednice i odgovornosti za javno djelovanje. Između krajnosti estetskog režima umjetnosti s jedne strane te, s druge strane, imperativa aktivizma prema kojem se umjetnost koristi da bi pokrenula društvenu promjenu, nastaje i umjetnost koja estetiku i društveni angažman nastoji promišljati zajedno, s povjerenjem u umjetničku autonomiju i slobodu društvenog sudjelovanja. Aktivnosti ARL posvećene su produkciji, distribuciji i razvoju suvremenih umjetnosti, nezavisne kulture, inovativnih umjetničkih, društvenih i kulturnih praksi kroz aktivnosti godišnjih programa "Galerije Otok", "Scena Karantena", "Artists-in-residence", "Grad je mrtav. Živio Grad!", muzičkog programa i programa "Participacija/protuotrov". Aktivnosti programa "Domaći rad - konzultacije / O nama: 30 godina ARL" bave se analizom, istraživanjem, obradom i uređenjem arhiva, pripremom novih umjetničkih i drugih javnih aktivnosti povodom obilježavanja 30 godina djelovanja ARL (u razdoblju od 2018. do 2020.).

Mirovna grupa mladih Dunav

Klub kulture YPGD

Cilj projekta je osigurati da Klub, djelujući kao sociokulturni centar za mlade, realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, te postane mjestom koje doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina. Cilj programa je ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista koji, djelujući u prostoru, stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti projekta uključuju osiguravanje prostora za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedbu glazbenih i DJ radionica, produkciju glazbenih djela, umrežavanje glazbenika, izradu stripa, tečaj digitalnog crtanja, interkulturalne večeri, književno-pjesničke večeri, izložbe radova, fotografske radionice s organiziranjem 3 tematske izložbe, organiziranje Dana mladih, sociokulturalne aktivnosti u Klubu te okrugli stol.

Mavena - 36 njezinih čuda

NMG@PRAKTIKA

NMG - "NovoMedijska Galerija" je platforma suvremene novomedijske umjetnosti, pokrenuta 2010. godine s ciljem produkcije, prezentacije, promocije i distribucije novomedijske umjetnosti i umjetnika mlađe generacije. Koncept NMG usmjeren je na istraživačke i participativne programe vezane uz teme aktivnog sudjelovanja u suvremenom društvu koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događajima, međunarodnim novomedijskim suradnjama te kreiranjem novih projekata. Kontinuirani godišnji program realizira se kroz programe "NMG PRODUKCIJA", "NMG EDUKACIJA", "NMG REZIDENCIJA" i "NMG@PRAKTIKA". Programi se odvijaju u prostoru galerije "Praktika" i Doma mladih Split, kao i u javnim gradskim prostorima, te je dosad realizirano više od 70 različitih medijskih projekata mladih umjetnika. Kroz nove medije i eksperiment u različitim formama umjetničkog izražaja, projekti problematiziraju aktualne teme suvremenog društva. Ovaj program na taj način ne samo da pruža uvid u najnovije umjetničke prakse nego i odabirom autora i tema aktivno sudjeluje u pozicioniranju suvremene umjetnosti kao kritičkog faktora naspram društvene stvarnosti, a publici predstavlja stalan program suvremene umjetnosti koji je participativan, edukativan i besplatan.

Autonomni kulturni centar

Program Autonomnog kulturnog centra/klub Attack

AKC mjesečno realizira u prosjeku 20 programa. Program je interdisciplinaran, a temelji se na neformalnoj edukaciji, produkciji, prezentaciji, izvedbi, društvenoj angažiranosti i kvalitetno ispunjenom slobodnom vremenu. Glazbeni program koji se održava u klubu "Attack" je najaktivniji i obuhvaća nezavisne glazbene stilove, povezane u najvećoj mjeri s tri subkulture - punk, dub i trance - ali je otvoren i svim drugim glazbenim pravcima. Osnovna vodilja u kreiranju glazbenog programa je nezavisnost i nepripadnost mainstreamu. Osim glazbenih programa, AKC svoj program razvija i gradi s ciljem stvaranja samoodrživog društveno-kulturnog centra s osnovnom ulogom platforme za različite organizacije, pojedince/ke i kolektive. Neformalna edukacija kroz kreativne radionice, izložbe, predstave, tribine, čitaonice, produkcije filmova, open source i edukativne aktivnosti "Hacklaba", aktivnosti namijenjene društveno osjetljivim skupinama, djeci, mladima - sastavni su dio programa. "Radio u zajednici" - program uživo, pokrenut u 2016. godini, otvara medijski prostor za nezavisnu kulturu i mlade, a fokusiran je na ispunjavanje potreba lokalne zajednice.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar

Mediteranski plesni centar (MPC) kao osnovne pojmove na kojima temelji rad koristi Kreaciju, Prezentaciju i Edukaciju, koji su ujedno nazivi 3 modula aktivnosti u prostoru. MPC kroz cjelogodišnji program doprinosi decentralizaciji i razvoju suvremene plesne umjetnosti u Hrvatskoj unutar europskog konteksta. Kreacija je izražena kroz umjetničke rezidencije domaćih i inozemnih umjetnika kojima MPC pruža uvjete za propitivanja i eksperimentiranja koja će rezultirati novim znanjima i vještinama u suvremenom plesu i cross-over žanrovima. Modul edukacije odnosi se na radionice i seminare za različite ciljane skupine, amatere i profesionalce. Prezentacija uključuje sve javne izvedbe radova u nastajanju te završenih projekata, okrugle stolove, projekcije i izložbe popraćene diskusijama kroz koje dobivamo i povratnu informaciju za nastavak rada. Stvaranjem dinamičnog sociokulturnog okruženja, kako za sudionike tako i za korisnike programa, a u sinergiji s edukacijom i stvaralaštvom, potiče se kreativnost i unapređuje poznavanje suvremene umjetnosti.

Stvaralačka mreža Zebra

Galerija Greta

Galerija "Greta" najintenzivniji je prostor za kreativne prezentacije u Hrvatskoj, koji već sedam godina kroz dinamičan sistem otvaranja novih izložbi svakog ponedjeljka uspješno promovira suvremene tendencije u umjetnosti i kulturi. Smještena u centru Zagreba, na frekventnoj lokaciji u prostoru koji optimalno zadovoljava sve programske potrebe, "Greta" je danas etablirana kao jedan od glavnih generatora suvremene umjetničke scene koji funkcionira u konstantnom prepoznatljivom ritmu. U proteklom periodu taj se ritam nije usporavao, već je kroz implementaciju novih sadržaja postajao sve intenzivniji i produktivniji. U "Greti" je do sada svoje radove predstavilo preko 500 umjetnika iz zemlje i inozemstva. Program obuhvaća izložbeni, prezentacijski i produkcijski dio, uključujući edukaciju kao sastavnu poveznicu svih aktivnosti. U novoj sezoni pokreće se i čitav niz novih djelatnosti kojima se dodatno stavlja fokus na afirmaciju mlađih umjetnika i kulturnih djelatnika, dovodeći ih u direktnu suradnju s inozemnim partnerima. Uz intenzivan utjecaj na široki krug korisnika kroz ovaj program, radi se i na pokretanju novih modela umrežavanja, razvoju suradničkih platformi te novim mogućnostima zapošljavanja.

Centar za ženske studije

Feminističke kritičke intervencije

Projekt doprinosi obrazovanju i osvještavanju pitanja rodne ravnopravnosti u području kulture i umjetnosti. Niz programa koji se odvijaju u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, koji funkcionira kao prostor posvećen proučavanju povijesti žena, istraživanju i promoviranju svih oblika ženskog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog doprinosa, ukazuje s jedne strane na marginalizaciju žena u povijesti, kulturi i umjetnosti, a s druge strane stvara prostor kreacije novih oblika spoznaje i umjetničkog stvaranja. Kao rezultat patrijarhalnog konteksta u povijesnim mijenama i suvremenim tendencijama, iskustvo marginaliziranosti žena traži poseban pristup interpretaciji i programe poticanja i promoviranja. Suvremena vizualna umjetnost je u posebnom fokusu jer su upravo feminističke umjetničke prakse od 1960-ih do danas omogućile da pojam umjetnosti danas obuhvati problematiziranje društvenih odnosa kroz različite diskurzivne umjetničke formate. Feministička epistemologija koja se ogleda kroz teoriju umjetnosti, književnosti, pop kulture, polazišna je točka radionica i prezentacija koje propituju današnju poziciju žena u kulturnom polju te nude alate za prepoznavanje uvjeta kulturne proizvodnje, ali i za kreiranje vlastitih odgovora. Projekt povezivanjem različitih umjetničkih praksi utječe na promjene kulturnih i društvenih modela u smislu šireg prihvaćanja emancipacijskih i feminističkih ideja.

Građanska organizacija za kulturu

Predgrađe Supkulture 2018.

"Predgrađe supkulture" su godišnje aktivnosti udruge Gokul mješovitog tipa koje se u najvećoj mjeri događaju u Zelenoj dvorani. Riječ je o izložbama, promocijama knjiga, filmskim projekcijama, koncertima, kazališnim predstavama, radionicama i predavanjima. Uz to, Zelena dvorana je mjesto druženja, tj. dnevni boravak, zamišljen i kao internet café s Wi-Fi zonom. U redovne i glavne aktivnosti spadaju izlagački programi "Green Room" galerije, filmski programi pod nazivom "Green Room Cinema", glazbeni program pod nazivom "Green Room Sessions" i književni programi naziva "Književnost u Zelenoj". Cilj udruge je ojačati nezavisnu kulturnu scenu Krapinsko-zagorske županije nudeći kvalitetan i redovit program, pod čime se podrazumijevaju izložbe suvremene umjetnosti, književna događanja, projekcije nezavisnog filma i koncerti nezavisne glazbe.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

"Šesnaestica" - kulturno društveni centar na Trešnjevci

Projekt "Šesnaestica" oživljava puls Trešnjevke Sjever stavljajući u pogon dugo godina zapušteni javni prostor na adresi Ozaljska 16, ove godine dodijeljen na korištenje udruzi K-zona na period od 5 godina za kulturne i umjetničke sadržaje za lokalno stanovništvo. Projektom kulturnog centra odgovara se na problem fokusiranosti kulturnih, izvedbenih, izložbenih i filmskih sadržaja isključivo na centar grada te uključuje lokalno stanovništvo, s posebnim naglaskom na mlade, žene i LGBT zajednicu, kojem se omogućuje aktivno sudjelovanje, kreiranje i educiranje s ciljem poboljšanja njihovih vještina, samopouzdanja, mogućnosti organizacije i participiranja u kulturnim i umjetničkim sadržajima u kvartu u kojem žive. Kao kulturni i društveni centar "Šesnaesticu" će karakterizirati okrenutost urbanoj kulturi i kulturi mladih, inovativni modeli organizacije i suradnje te građanska participacija u kreiranju programa kroz ispitivanje potreba lokalnog stanovništva.

Savez udruga Molekula

Molekula - upravljanje i razvitak

Savez udruga Molekula nastavlja provoditi aktivnosti zbog kojih primarno kao organizacija i postoji. To se prije svega odnosi na upravljanje prostorima kojima raspolaže (Omladinski kulturni centar Palach, Filodrammatica, Marganovo (Hartera) i Ivex), isticanje potreba nezavisne kulturne scene i zalaganje za unapređenje uvjeta djelovanja, od opremljenosti prostora do potpora od strane lokalnih i državnih institucija. Aktivno će se pratiti tijek organizacije domaćinstva Europske prijestolnice kulture te će se nastaviti sa zagovaranjem za što veću involviranost nezavisne kulturne scene, kako programski tako i prostorno. Također, nastavit će se s razvijanjem i pokretanjem reciklažnog centra koji počiva na načelima društvenog poduzetništva i unapređenja kvalitete života lokalne zajednice.

umjetnička organizacija Atelijeri Žitnjak

Centar periferije

Program "Centar periferije" sastoji se od izlagačkog programa u Galeriji AŽ koja egzistira od 2005. godine i u kojoj je održano više od 100 izložbi i drugih kulturnih događanja; "Dana otvorenih ateliera", manifestacije koja se tradicionalno organizira svake jeseni, kada su za posjetitelje, uz izložbu ili druga događanja u kojima sudjeluju svi korisnici ateliera, nekoliko dana otvoreni svi atelieri; "Kolaboratorija AŽ", interdisciplinarnog programa koji je pokrenut u svrhu povezivanja i umrežavanja različitih aktera kulturno-umjetničke i NGO scene; Programa međunarodne umjetničke razmjene Zagreb - Düsseldorf, iniciranog 2007. od strane zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu, sport i obrazovanje. Ovaj kontinuirani program međunarodne suradnje jedinstven je u Hrvatskoj, osobito uzimajući u obzir lokaciju u kojoj se događa razmjena (u oba slučaja riječ je o kompleksu ateliera) kao idealno mjesto za rad. Zahvaljujući programskim aktivnostima AŽ-a, grad Zagreb je u industrijskoj zoni Žitnjak dobio kulturni centar po uzoru na suvremene svjetske tendencije u gotovo svim europskim središtima, koji je pridonio kulturnoj revitalizaciji tog dijela grada i decentralizaciji kulturne ponude.

Ured za fotografiju

Galerija SPOT

Galerija "SPOT" osmišljena je kao mjesto izlaganja dokumentarno-konceptualne i društveno angažirane fotografije te radova nastalih na razmeđi fotografije i novih medija, a koji su slabije dostupni publici i koji ne ulaze u područje mainstream produkcije, te kao mjesto otvaranja rasprave i razvijanja dijaloga o naprednim umjetničkim praksama i teoriji fotografije. Program Galerije osmišljen je kao niz izložbeno-didaktičkih jedinica, pri čemu Ured za fotografiju (UzF) ima ulogu organizatora i koordinatora svih događanja. Godišnji izložbeni program kreira tim UzF-a i Savjet Galerije, a čine ga izložbe nastale kao kustoski koncepti članova UzF-a, kustoski projekti vanjskih suradnika, izložbe odabrane putem javnog poziva te izložbe diplomskih radova studenata ADU koje se prikazuju izvan službenog godišnjeg programa. Prateće aktivnosti su čitalačke grupe, radionice i panel diskusije. Glavni ciljevi Galerije su poticanje razvoja i produkcija novih projekata i radova na polju fotografije i njoj srodnih medija, popularizacija dokumentarne, konceptualne i neoavangardne fotografije te stvaranje poticajnog okruženja za razgovor, razvitak novih znanja o mediju i teoriji fotografije.

Kino klub Split

Centar za audiovizualnu kulturu i umjetnost 66 (CAVKU 66)

Kino klub Split jedini u regiji sustavno se bavi aktivnim, slobodnim obrazovanjem građana u području audio-vizualne kulture, produkcijom umjetničkih radova i dokumentiranjem događanja. Djelovanje se odvija kroz tri primarna područja: Edukacija, Produkcija i prezentacija audiovizualnih djela, i Arhiv. Edukacija se provodi kroz teorijska predavanja, radionice, ciklus projekcija, seminare, masteclassove i lab. Programske aktivnosti osmišljavaju se prema suvremenim kretanjima i interdisciplinarnim obrazovnim metodama u medijskoj, audiovizualnoj i filmskoj umjetnosti, a na osnovu stručnog iskustva i kreativnosti voditelja u organiziranju i provedbi programa. Zagarantirano je besplatno korištenje opreme i prostora, kritički odnos prema dominantnim kulturnim praksama i politikama, čime se jamči dostupnost sadržaja svima, te autonomija i sloboda izraza svakog dionika. Djela se prezentiraju javnosti prikazivanjem u klubu, kao gostujući programi u sklopu raznih događanja te na prikazivačkim platformama i festivalima. Svi materijali, od pisane i foto dokumentacije, promotivnih i video materijala te audiovizualnih radova postaju dio Arhiva koji obuhvaća sačuvanu građu od osnutka kluba 1952. godine.

Udruga Ri Rock

Kreativni punktovi alternativne kulture

Udruga Ri Rock djeluje od 2006., od kada putem kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, projekata te stalnih programa pruža alternativu dominirajućim praksama te nastoji zadovoljiti specifične potrebe i interese građana grada Rijeke i okolice, omogućiti osobnu afirmaciju, integraciju, potaknuti uključenost istih u urbanu kulturu i društveni život, te time povećati znanja i vještine, kao i mogućnost zapošljavanja u kulturno-kreativnim industrijama. Otvaranjem MusicBox prostorija, Umjetničkog kontejnera, kao i koordinacijom programa "Palacha" i "Hartere", otvoreni su prostori za kreativno izražavanje i edukaciju svih zainteresiranih u kojima korisnici mogu usavršavati svoja znanja i vještine te provoditi slobodno vrijeme. Dva tipa prostora od velike su važnosti za razvoj nezavisnog stvaralaštva, te će se tako međusobno povezati, nadopunjavati, tvoreći time koherentnu cjelinu za razvoj kulturnog i društvenog kapitala. Osnovni cilj programa je dati mladim umjetnicima, bez obzira na rasnu, klasnu i drugu vrstu pripadnosti, priliku da razvijaju društvene vrijednosti djelujući u urbanim kulturnim prostorima, kao i da potaknu interes za ponekad marginalizirane umjetničke forme.

CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu

Program Cirkorame

Program Cirkorame oslanja se na upravljanje akrobatskom dvoranom u AKC "Medika" i prvim cirkuskim šatorom u regiji - Cirkobalkana šator - s ciljem razvoja suvremene cirkuske umjetnosti u Hrvatskoj. U navedenim prostorima provode se edukacijski programi za profesionalno usavršavanje cirkuskih umjetnika te za zainteresirane građane, zatim rezidencijalni programi i produkcije predstava suvremenog cirkuskog izričaja. Na taj se način osnažuje i razvija hrvatska vaninstitucionalna izvedbena scena, unapređuju produkcijski uvjeti za kreiranje predstava suvremenog cirkuskog izričaja te razvijaju programi mobilnosti umjetnika radi razmjene znanja, vještina i iskustva. Cirkuski šator kao nomadski autonomni izvedbeni, edukacijski i kreativni prostor konačno bi predstavljao adekvatan i pristupačan prostor za razvoj suvremene cirkuske scene u regiji. Kroz djelovanje u navedenim prostorima potiče se komunikacija i suradnja među udrugama koje se bave ovom izvedbenom formom te povezuje umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku. Promiče se model otvorenog i zajedničkog korištenja i upravljanja prostornim resursima te doprinosi prepoznavanju važnosti kulture i umjetnosti u društvenom razvoju.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Program HDLU-a

Program HDLU-a odvija se u frekventnim i prepoznatim galerijskim prostorima, ali i u javnom prostoru (trgovi, ulice, bolnice, zatvori), što omogućuje sustavno promoviranje i razvoj interesa šire javnosti za suvremenu umjetnost živućih umjetnika. Monumentalan kapacitet galerija podloga je za suradnju s brojnim istaknutim vanjskim kustosima . Odrednica programa HDLU-a jest da predstavlja suvremene umjetnike bez obzira na medij, a čije stvaralaštvo korespondira s vremenom, prostorom i društvenim okružjem. Umjetničku kvalitetu garantira Umjetnički savjet HDLU-a, sačinjen od istaknutih kustosa i umjetnika. HDLU je najbrojnija i najstarija umjetnička udruga u području vizualne umjetnosti u Hrvatskoj, iz čega proizlazi obaveza i odgovornost HDLU-a za inkubatorskim djelovanjem, stvarajući time nove vrijednosti u vizualnoj umjetnosti i otkrivajući stručnoj javnosti nova umjetnička i kustoska imena. Gotovo svi značajniji i danas relevantni umjetnici i kustosi profilirali su se svojim prvim izložbama kroz galerije HDLU-a. Izložbeni program popraćen je razgovorima s umjetnicima, stručnim vodstvima za širu publiku, radionicama za djecu, predavanjima i panelima.

Platforma za Društveni centar Čakovec

Zgrada Scheier: Suupravljanje i razvoj - prostor i program

U 2018. godini Platforma će imati fokus na restrukturiranju i redefiniranju koncepta društvenog, kulturnog, umjetničkog programa koji proteklih nekoliko godina nastaje i prezentira se u zgradi Scheier u Čakovcu. Ključni zaokret će se dogoditi na 4 razine: prvo, kroz redefiniranje modela predlaganja programa; drugo, kroz definiranje modela selekcije programa, treće, kroz definiranje modela rezervacije i ugovaranja prostora i četvrto, kroz redefiniranje modela informiranja razvojem 3 nova komunikacijska kanala (službene web stranice , službenog Facebook profila i kvartalne programske knjižice). Programski i sadržajno, zgrada Scheier treba ponovno postati diskurzivni prostor, prostor susreta, prostor društvenosti. Programski će se fokusirati na kulturne i umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane, cjelogodišnje programske aktivnosti te uravnoteženu regionalnu zastupljenost. U 2018. organizirat će se stotinjak društveno-kulturnih aktivnosti koje će obuhvatiti filmski, izložbeni, festivalski, edukacijski, književni, koncertni i plesni program.

ZVONA i NARI, Udruga za proizvodnju kulture, Ližnjan

Knjižnica i književno svratište ZVONA i NARI

Projekt "Knjižnica i književno svratište ZVONA i NARI" u Ližnjanu na jedinstven način objedinjuje djelatnosti umjetničke rezidencije (osiguravanje besplatnog prostora za rad umjetnicima koji se bave knjigom), knjižnice (s fondom od gotovo 11.000 knjiga koje su na raspolaganju neposrednoj zajednici ), prostora za redovite javne programe (književna predstavljanja, glazbene nastupe, filmske projekcije, predavanja, edukacijske programe i sl.), ali i jezgru međunarodne književne i šire umjetničke zajednice. Ovo je jedina umjetnička rezidencija u Hrvatskoj koja redovito nudi mogućnost istovremenog boravka više umjetnika u određenom prostoru, kao i jedina rezidencija izvan većih urbanih sredina koja ima uvjete za cjelogodišnji boravak umjetnika. Radi se o projektu s kontinuitetom , kroz koji je do sada sudjelovalo preko 130 umjetnika iz područja književnosti te je u suradnji s njima, kao i partnerima iz lokalne i regionalne zajednice, realizirano gotovo 100 javnih programa, mahom književnih predstavljanja, ali i edukacijskih programa.

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA

HULU 2018

HULU Split se profiliralo kao strukovno udruženje s najvećim godišnjim brojem projekata suvremene umjetnosti profesionalnih vizualnih umjetnika. HULU-ovi projekti se odvijaju u renomiranim izlagačkim prostorima što omogućuje sustavno promoviranje i razvoj interesa za suvremene umjetničke prakse. HULU Split u 2018. nastavlja s cjelogodišnjim programom koji će, osim galerijskog, obuhvaćati i intervencije i performanse u javnom prostoru. Programska će ekspanzija biti vezana i uz međunarodne projekte s ciljem razvijanja i promicanja međunarodne kulturne suradnje i razmjene. Program će uključivati medijski raznorodne projekte dvadeset i jednog hrvatskog, osam inozemnih umjetnika i tri skupna projekta. Zajednička okosnica programa je da predstavlja umjetnike čije stvaralaštvo, bez obzira na medij izražavanja, korespondira s vremenom, prostorom i društvenim okruženjem u kojem djeluju. Važna stavka HULU-ovog djelovanja je i doprinos kulturnom obrazovanju publike pa će u tu svrhu projekti biti popraćeni i diskurzivno-edukativnim aktivnostima u obliku razgovora, predavanja, vođenja, okruglih stolova i radionica. Svi projekti su uvijek otvoreni za javnost bez naplaćivanja ulaznica.

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević

Kulturni centar Dobre Dobričević

Namjera ovog projekta jest dovršetak revitalizacije zapuštenog prostora budućeg Kulturnog centra "Dobre Dobričević" u naselju Lastovo. Prostor se nalazi na povijesnom trgu naselja Lastovo , u neposrednoj blizini zgrade Općine, Osnovne škole Braće Glumac, sakralnog objekta i prostorija dviju važnih otočkih udruga. Zamišljeno je da mnogobrojne otočne udruge i mladi entuzijasti nakon revitalizacije koriste navedeni prostor za održavanje vlastitih aktivnosti i osmišljavanje programa raznolikog i bogatog sadržaja. Revitalizacijom gore spomenutog prostora u kulturni centar i uključivanjem lokalnih organizacija civilnog društva u njegov rad, osim pružanja uvjeta za adekvatan rad navedenih organizacija, omogućit će se i uspješno poticanje daljnje suradnje s kulturno-umjetničkim organizacijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

Redovni godišnji kino program kina Europa

Kino "Europa" kultno je zagrebačko kino koje je programski postalo vodećom regionalnom prikazivačkom institucijom nezavisnog suvremenog filma i dom gotovo svih zagrebačkih festivala i manifestacija. Kino Europa dobitnik je nagrade za najbolji program za 2016. koju dodjeljuje mreža europskih kina 'Europa Cinemas'. U redovnom programu tijekom 365 dana u godini prikaže se gotovo šezdeset nezavisnih suvremenih filmova iz svih krajeva svijeta te svih kategorija: cjelovečernji, kratki igrani, animirani, dokumentarni, eksperimentalni, filmovi namijenjeni dječjem uzrastu i ostali filmovi. Uz filmske programe, u dvoranama i predvorjima kina održavaju se i brojna predavanja, okrugli stolovi, diskusije, promocije knjiga i filmskih projekata, performansi, izložbe, glazbena, izvedbena i slična događanja. Osim redovnog kino programa, provode se i organiziraju sljedeći programi i aktivnosti: "Zagreb Film Festival", distribucija filmova, Kino Bibijada, Kinolektira, Matineje za umirovljenike, "Subtitled Tuesdays", Fil(m)harmonija, Venecija u Zagrebu, KinoKino - međunarodni festival za djecu, Tjedan češkog filma, Propustili ste, pogledajte!, Ljeto u kinu Europa te veliki broj festivala i manifestacija tijekom cijele godine.

Pulska filmska tvornica

Klub Pulske filmske tvornice

Pulska filmska tvornica djeluje na području filmske i video umjetnosti, grana koje su u Puli i Istarskoj županiji u organiziranom obliku gotovo zamrle s gašenjem legendarnog Foto-kino kluba Jelen (1962 - 1990). Glavna okosnica rada PFT-a je edukacija i produkcija, tj. konkretno pružanje građanima, neprofesionalnim i profesionalnim filmskim autorima te umjetnicima svih uvjeta potrebnih za realizaciju filmova i video radova (teorijsko i praktično znanje, logistička i tehnička pomoć, savjetodavna pomoć, pomoć u promociji i distribuciji…). Aktivnosti Kluba su cjelogodišnje i sastoje se od Klubodroma, Škole izrade filma, Production In-a, Kuhinje PFT-a, namjenske i profesionalne produkcija, Škole animiranog filma (ŠAF), Filmskog servisa i Kritičkog rešeta.

Savez udruga KAoperativa

Mala scena Hrvatskog doma

Mala scena Hrvatskog doma začetak je ponovnog rada centralnog prostora karlovačke nezavisne kulturne i društvene scene. U smjeru postavljanja u kontinuirani pogon kluba kao budućeg društveno-kulturnog centra te učvršćivanja identiteta u javnosti, KAoperativa u 2018. godini planira organizirati više različitih programa, samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama, za korisnike prostora: koncerti nezavisnih i alternativnih sastava, večeri suvremene elektroničke glazbe, prostor za vježbanje lokalnih glazbenih sastava i dj-a, glazbene radionice, suvremene plesne predstave i performansi, plesne probe, tematske slušaonice i rasprave, tribine, prostor za izradu instalacija i pripremu izložbi, predstave i književne večeri, umjetničke rezidencije. S obzirom na manjak adekvatnih prostora u gradu, u prostoru će se održavati izložbe likovnih radova, fotografija i multimedijskih instalacija. Prostor male scene ujedno je pilot program i generator širenja na cijelu zgradu Hrvatskog doma, ali i jedno od glavnih mjesta u gradu Karlovcu za suvremenu kulturnu produkciju.

Društvo arhitekata Zagreba

Klupski program Društva arhitekata

Klupski utorak će kroz gostovanja suvremenih umjetnika i izložbe reaktivirati umjetničke pokrete i tendencije 50-ih, 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća, koje su bile usko vezane uz Društvo arhitekata: prva izložba EXAT-51, pokreti Nove tendencije i Gorgona, druženje i uređenje prostora DAZ-a (B. Bernardi), naslovnice časopisa ČIP-a i Arhitekture (Picelj), glavne teorijske tekstove Novih tendencija i Gorogone (M. Meštrović), djela umjetnika i arhitekata Čizmeka, Srneca, Richtera te njihova ostavština i reference u radovima suvremenih mlađih autora. Izložbe, projekcije, javni intervjui i slobodne diskusije otvaraju pitanja o vezi umjetnosti, arhitekture i društva danas. Diskutirat će se o javnom karakteru prostora danas, gradu u odnosu/sukobu s neartikuliranom gradnjom. U ovom ciklusu analiziraju se i istražuju mjesta veza arhitekture i vizualne kulture, memorije prostora i filma, koja se predstavlja kroz aktualnu filmsku i video produkciju te umjetničke instalacije u prostoru DAZ-a. Događanja imaju multimedijalni karakter, a održavaju se uz aktivnu diskusiju i pitanja posjetitelja te se bilježe u video_on_line arhiv na web portalu DAZ-a.

Savez studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva

KSET

Udruga SSFER upravlja Klubom studenata elektrotehnike (KSET) koji djeluje na području glazbene, umjetničke, znanstvene i tehničke kulture te je neizostavan dio stvaralačke kulture među zagrebačkim mladima koji već 40 godina sudjeluje u kulturnom i znanstvenom životu Zagreba i Hrvatske, a cijelo vrijeme njime upravljaju samo studenti volonteri. Njegov večernji program sastoji se od koncerata, dramskih predstava, slušaonica, filmskih projekcija te različitih tematskih večeri. U prostoru Kluba se redovno održavaju i izložbe fotografija ili likovnih radova.

Kulturni centar mladih

Točka

Kulturni centar mladih predstavio je program djelovanja za mlade "Točka" nakon što je kulturni, umjetnički i društveni život mladih u gradu Kutini i njegovoj okolici doživio drastičan pad. Posebice nepogodan period zabilježen je od 2014. do 2016. godine, kada je prestalo djelovanje kulturnog kluba Baraka, koji je bio prvi alternativni klub u Hrvatskoj osnovan 1996. godine, ali i prestankom djelovanja kluba za mlade "Perestrojka". Kroz program "Točka" provodit će se niz kulturnih aktivnosti, poput projekcija dokumentarnih filmova, radionica grafičkog dizajna, foto i video radionica s naglaskom na inovativne tehnike, učenje tehnika crtanja i izrade skulptura s naglaskom na inovativne izvedbene umjetničke prakse te izložbe mladih umjetnika, predavanja, tribine i okrugli stolovi na temu aktualnih društvenih i političkih tema. U sklopu programa "Točka" provodi se i kampanju pod nazivom #HOCEMOKLUB, u kojoj se apelira na potrebu za prostorom kluba za mlade, te rješavanje njegova pitanja, a u kojemu bi se provodio kulturni i umjetnički program Kulturnog centra mladih i koji bi bio centralni prostor djelovanja raznih umjetnika Kutine.

KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH - HRAM

2018 / Program udruge Kam - Hram

Projekt teži stvaranju suvremenog cirkuskog programa u vidu edukacije, stvaralaštva, produkcije i prezentacije od strane programskih voditelja, volontera i odabranih gostujućih domaćih i stranih cirkuskih umjetnika. Koncept programa proizlazi iz potrebe za pružanjem mogućnosti zainteresiranim pojedincima, posebno mladima i djeci, za razvijanje individualne stabilnosti i vlastitog identiteta kroz istraživanje aktivnosti koje udruga provodi s bazom u suvremenom cirkusu. Osnovni koncept cjelogodišnjeg rada udruge sastoji se od edukacijskog programa, promišljenog metodološkog pristupa, izvedbenog programa (organizaciju kazališno-scenskih događaja otvorenih i besplatnih za javnost), "artist in residence" (rezidencije stručnih cirkuskih umjetnika) i istraživačkog programa (rad na pripremama umjetničkih produkcija). Svaki program je svojevrsna kritička provokacija ustaljene kulturne slike grada. Udruga etablirane strukture djelovanja i podučavanja modificira nastojeći stvoriti optimalno radno okruženje za istraživanje i produkciju umjetnosti.

Udruga za unapređivanje nezavisne i lokalne kulture Trešnjevka

Multimedijalni centar Trešnjevka

Multimedijalni centar Trešnjevka je inovativni program Udruge Trešnjevka koji uključuje različite grane kulture u istoimenoj gradskoj četvrti. U sklopu programa se očekuje oko 200 sudionika i gostiju oba spola i svih dobnih skupina. Program će se provoditi kontinuirano od početka siječnja do kraja prosinca 2018. godine. Pod vodstvom voditelja programa i njegovih pomoćnika, radit će se na obogaćivanju kulturnog života Trešnjevke, ali i grada Zagreba. Uključivanje mladih, ali i ostalih dobnih skupina u kulturni život, prioritet je programa udruge. Kroz programe će se nuditi suradnja osobama s manje mogućnosti (osobe s invaliditetom, socijalno ugroženi, nacionalne manjine, itd.) te će na taj način program imati i društvenu dimenziju. Najkvalitetniji suradnici i gosti učinit će program kvalitetnim i dobro prihvaćenim među građanima.