Montažstroj

Nejasnim idejama treba se suprotstaviti jasnim slikama

Kolektiv Montažstroj iz Hrvatske i udruga Gorgone iz Srbije u 2018. godini provode osmišljavanje međunarodnog suradničkog projekta pod radnim nazivom "Nejasnim idejama treba se suprotstaviti jasnim slikama". Projekt je inspiriran 1967. godinom, kao i revolucionarnim previranjima 1968. godine i onome što od toga baštinimo danas. Cilj je projekta stvoriti međunarodni okvir realizacije dvostruke, filmsko-kazališne rekonstrukcije kultnog filma "Kineskinja" Jean-Luc Godarda. Film "Kineskinja" ima ulogu okidača za propitivanje 1968. godine i njezina značaja za studentsku populaciju i čitavo društvo bivše Jugoslavije. U fokusu je stvaranje svojevrsne umjetničke igre i razmjene ideja, spoznaja, interesa i modela između dvaju umjetnika u dvije zemlje. Zadatak je produkcijsko-umjetničkog tima osmisliti, pripremiti i produkcijski razviti ove umjetničke ideje s naglaskom na širenje provedbe projekta i na druge zemlje Jugoistočne Europe. Kroz cjelogodišnje aktivnosti umjetnici i producenti će koordinirati, dijeliti i usmjeravati međusobni rad kako bi umjetničke i produkcijske zamisli zadobile obrise čvrstog, kvalitetnog i provedivog koncepta.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Central Europe Circus Network - do we need it?

"Central Europe Circus Network - do we need it?" je projekt osmišljavanja međunarodne suradničke (zagovaračke ili programske) platforme triju partnerskih organizacija - krovne organizacije za razvoj suvremenog cirkusa u Češkoj "Cirqueon", festivala suvremenog cirkusa u švicarskom gradu Aarau "cirqu"Aarau" i kolektiva za razvoj suvremenog cirkusa u Hrvatskoj "ROOM 100". Projekt koji se sastoji od partnerskih sastanaka i istraživanja ima za cilj identificirati zajedničke probleme koje organizacije imaju u svojem radu i razvoju suvremenog cirkusa, identificirati specifične probleme u vlastitim sredinama te izraditi strategiju suradnje koja targetira probleme i prepreke te pronalazi prilike i rješenja koja će omogućiti poboljšavanje uvjeta za rad partnerskim organizacijama, razvoj suvremene cirkuske scene u Češkoj, Švicarskoj i Hrvatskoj i razvoj publike. Projekt također istražuje realno stanje na suvremenim cirkuskim scenama u tri države i mapira potencijalne partnere u Češkoj, Švicarskoj i Hrvatskoj (i možda zemljama Jugoistočne i Istočne Europe) za buduću međunarodnu suradničku platformu za suvremeni cirkus u Centralnoj Europi ili šire, s Jugoistočnom i/ili Istočnom Europom.

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse

MEDITERANSKA MREŽA MODERNIZMA: TUNIS

Projekt "Motel Trogir" posvećen je promišljanju, afirmaciji, zaštiti i reaktualizaciji arhitektonske baštine modernizma druge polovice 20. stoljeća. Važan dio projekta posvećenog prvenstveno kontekstu modernistički izgrađenog okoliša u Dalmaciji predstavlja i međunarodno povezivanje sa sličnim organizacijama i stručnjacima u sklopu "Mediteranske mreže modernizma". Cilj ovoga projekta je izložiti slučajeve različitih građanskih kampanja za prezervaciju (i aktivaciju) objekata iz razdoblja druge polovice 20. stoljeća, odnosno ukazati i istražiti poveznice modernizma unutar mediteranskog kruga i šire. U isto vrijeme, nastoji se istražiti povijesne veze između sjeverno-afričkih zemalja i Hrvatske u razdoblju od 1960. do 1980. (tada u sastavu SFRJ) i mogućnosti njihove reaktivacije kroz kulturnu suradnju, istraživačke projekte i umjetničke razmjene. Nakon studijskih putovanja u Maroko i Alžir, zatim predstavljanjem tih putovanja u Zagrebu te uspostavom brojnih kontakata i veza s tamošnjim kulturnim akterima, treće putovanje planirano je odlaskom u Tunis, tragom hrvatskih arhitekata koji su ostvarili značajne realizacije u urbanom prostoru ove sjeverno-afričke zemlje.

IPAK - istraživački projekti i autorske koncepcije

Dijalektika viška

Istraživački antropološki umjetnički projekt "Dijalektika viška" polazi od pojma viška kao temeljnog pojma oko kojega se grade mreže suvremenog društva i dispozicija moći. Projekt prepoznaje konfiguracije odnosa – ljudi, mjesta i stvari – u relaciji s temom, koje predstavljaju područja otpora hegemonijama, otvarajući prostore alternativnim održivim praksama. Antropolozi upozoravaju na ulogu otpada u rastu globalne nejednakosti i na analogiju između načina postupanja s otpadom i logike isključivanja ljudi. Njih se tretira kao "suvišne, "ljudski otpad", "uskladištene" u izbjegličkim kampovima, sirotinjskim četvrtima ili zatvorima, siromašne potrošače i neučinkovite proizvođače" ili kao "raspoloživ ljudski materijal, zaposlen, otpušten i zamijenjen s lakoćom." Devastirana arhitektura i urbanističke strukture sagledive su u kontekstu viška. Projekt istražuje te procese i razvija široku suradničku mrežu s namjerom javnoga govora o problemu te upozorava na prikrivene aspekte koji zadiru duboko u etičke, estetske i humane postavke društva, oslanjajući se na istraživački i izvedbeni potencijal saveza kulturne antropologije i umjetnosti, u smjeru dubinskih uvida i društvene intervencije.

Udruga TESERAKT za interdisciplinarna istraživanja

Stazama

Kretanjem gradskim stazama afirmira se urbanost, živi se grad, a prekinuti pravci ne ograničavaju samo fizički, već i u načinu na koji pojedinac sudjeluje u društvenoj, političkoj i kulturnoj razmjeni. Projekt "Stazama" ima za cilj dovršiti ili osloboditi postojeće mreže na dva splitska lokaliteta - antičkoj jezgri i modernističkom Splitu 3 - prostornim, umjetničkim i komunalnim intervencijama relativno malog opsega, a velikog učinka. Inovativan, istraživački i angažiran pristup već ima terensku podlogu, a predstoji joj strukturiranje kroz partnerski razvijene metodologije i alate. U okviru ovog projekta kroz radne sastanke planira se suradnja s organizacijom URBEGO koja okuplja stručnjake iz polja arhitekture, urbanizma, sociologije, ekonomije, okoliša i prava s ciljem poboljšanja urbanog života te procesa i uvjeta koji ih stvaraju.

Hrvatska Udruga Mikrotonalnog Umjetničkog Stvaralaštva

Vigor

Na svijetu ima mnoštvo instrumenata koji su neposredno vezani za lokaciju na kojoj se nalaze ili predstavljaju tzv. zvučne skulpture i instalacije te ih je fizički uistinu nemoguće pomicati. Uz podršku novih tehnologija za održavanje glazbenih izvedbi putem interneta (networked music performance) otvaraju se vrata paralelnih svjetova zvukova udaljenih instrumenata. One omogućuju njihovo zajedničko sudjelovanje u suvremenim glazbenim izvedbama uživo. Skladatelji imaju mogućnost pisati za orkestre koji uključuju i neke od nepomičnih zvučnih skulptura/instrumenata diljem svijeta, a tek iskustvo slušatelja koji čuje izvedbe s različitih lokacija u isto vrijeme, omogućuje da se skladba doživi u cjelini. Televizija ili radio, ili neki treći medij, mogu prenositi i reproducirati sintezu izvedbe sa svih lokacija i dosegnuti neku treću, u potpunosti nelokaliziranu publiku. Rezultat će biti novo, svježe i živahno glazbeno iskustvo za izvođače, produkcijski tim i publiku(e) – potpuno nova glazbena stvarnost. Projekt "Vigor" omogućuje redefiniranje i proširenje horizonta glazbenih izvedbi s obzirom na lokaciju glazbenika i instrumenata te omogućuje nastanak nove glazbene stvarnosti.

Tigar teatar

Stopping Rockets

"Stopping Rockets" radni je naslov međunarodnog kazališnog projekta za djecu i mlade Tigar teatra iz Zagreba i Organizacije MA iz Japana. "Stopping Rockets" tema je koja propituje, prema recentnim geopolitičkim i trajnim kulturno geografskim činjenicama, poziciju izvođača i gledatelja, poziciju umjetnika, udaljenost, empatiju te razumijevanje problema odraslih iz pozicije djeteta i obrnuto. Projekt će se provesti kroz 2018. i 2019. godinu. Godine 2018. predviđamo obostrano putovanje i upoznavanje s kulturama i svakodnevicama naših zemalja te recentnim kazališnim postignućima u kazalištu za djecu i mlade. Kao završni rezultat bit će kreiran čvrsti sinopsis za neverbalnu kazališnu predstavu za djecu i mlade uzrasta iznad 8 godina. Godine 2019. odabrat će se izvođači i realizirati produkcija s premijernim izvedbama u obje države. Udaljenost i kulturni kontekst svojevrsne su činjenice koje se moraju uzeti u obzir, kao i razlike u odrastanju i edukaciji, a time i očekivanje publike, što doprinosi međusobnoj empatiji i potrebi za razumijevanjem drugoga i drugačijeg, ali prije svega sebe samoga. U sve prisutnoj globalizaciji poznavanje je površno, a uvažavanje formalno, što je želja ovim projektom promijeniti.

Domino

Otočka veza

Koncept ovog projekta uključuje 4 međusobno udaljena, no ujedno u svojoj specifičnosti usporediva lokaliteta u Europi: otoke u Danskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj i Grčkoj. Polazeći od ideje da su otoci na poseban način povezani sa svojom okolinom – morem i općenito prirodom, odabrani su kao lokacija za istraživanje odnosa između prirode i umjetnosti. Projekt bi se tako sastojao od dvije faze: istraživačkog, umjetničkog procesa i profesionalnog usavršavanja umjetničkog vodstva kolektiva uključenih u projekt. Istraživačka faza odvija se u formatu rezidencijalnog programa na otocima svake države partnera, tijekom kojeg je cilj postići čvrstu poveznicu između umjetnika i lokalnih zajednica, kojom bi se postigla platforma za zajedničko razmatranje lokalnog djelovanja uz globalnu perspektivu. Druga faza projekta usmjerena je spram građenja kapaciteta umjetničkog vodstva uključenih umjetničkih kolektiva, s ciljem da istovremeno opremi umjetničke voditelje s osobnim, umjetničkim i strateškim alatima za razumijevanje i razvoj vlastitog rada ne bi li se razvio u međunarodnom kontekstu, a s druge strane, da im omogući razvijanje mreže vlastitih kontakata u Europi u svrhu budućih suradnji.

Udruga kultura i edukacija

Eurocene

"Eurocene" osmišlja nove međunarodne suradničke projekte partera iz Hrvatske, Češke, Latvije, Estonije i Finske. Tijekom projekta provodi se pripremna faza, razrada te propituje projektna ideja, dogovaraju se uloge partera i postavlja cjelokupan okvir suradničkog odnosa. Ideja "Eurocene" se oslanja na suvremena umjetnička stremljenja koja propituju odnos čovjeka i okoliša na način da se umjetnik stavlja u poziciju ne samo arhivara ili komentatora nego i aktivnog sudionika, tj. kreatora rješenja kroz inovativne modele koji uključuju svakodnevni život i suživot. Kroz ovaj projekt poseban se naglasak stavlja na inovativne umjetničke prakse koje pospješuju razumijevanje mlađih naraštaja o navikama koje utječu na okoliš. Time bi projekt pridonio novim formama prijenosa znanja te okupio sudionike iz više zemalja i na taj način pridonio uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA

Oaza&Sons meets Jardín

Oslanjajući se na tradiciju ilustrirane knjige, osobite vrste izdavaštva, umjetnička organizacija OAZA pokreće ediciju "Oaza & Sons" s ciljem intenzivnijeg povezivanja četiri kulturna područja: ilustracije kao suvremene umjetničke prakse, književnosti za djecu, grafičkog dizajna i izdavaštva. Dječjoj književnosti, snažnom transformativnom mediju "koji je istovremeno i pedagogija i umjetnost i etika i politička praksa", ovaj će program dati novu vrijednost. Stvorit će seriju inteligentnih i inspirativnih knjiga za djecu, predstaviti novu dimenziju sinergije književnog i likovnog stvaralaštva i senzibilizirati hrvatsku javnost za problematiku stvaralaštva za djecu. U svrhu pripreme projekta planirano je putovanje u Bogotu kako bi se u partnerstvu s izdavačkom kućom "Jardín publicaciones" definirala metodologija stvaranja umjetničke dječje knjige te upoznali autori. Na radnim sastancima definirat će se ključ selekcije književnih autora i njihovog povezivanja s ilustratorima, sadržajna i art direkcija, uredništvo i grafičko uredništvo, produkcijske tehnike, promotivne aktivnosti i distribucija. Ideja je da se hrvatski autori susretnu s lokalnim kolumbijskim mladim suvremenim autorima.

"Culture Hub Croatia" Platforma za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu

Suradnja u okviru pripreme međunarodne bijenalne izložbe "Memoria"

Projekt obuhvaća dva studijska posjeta/razmjene između Culture Hub Croatia i partnera iz Španjolske, u svrhu detaljne izrade i pripreme projekta međunarodne bijenalne izložbe "Memoria". Biennale "Memoria" umjetničko je, povijesno i misaono izazovno događanje koje će razviti niz akcija usmjerenih na neophodnu refleksiju između povijesne memorije i javnog prostora. Projektom će se ostvariti suradnja hrvatskih umjetnika i umjetničkih organizacija s međunarodnim partnerima. Glavna linija djelovanja događanja izravna je intervencija u javnom prostoru kao rezultat dubokog dijaloga teorije i prakse. Kustoska platforma artikulirat će izložbe, kao i praktične i teorijske aktivnosti organizirane u tri paralelna akcijska bloka pod nazivom "Invazija", "Forum" i "Laboratorij". Dijalog između ta tri različita bloka postaje neophodna vježba za rad, ne samo s prošlošću kako bismo razumjeli sadašnjost i projicirali budućnost bez tabua nego i za uspostavljanje uvjeta i struktura koje pogoduju stalnoj razmjeni među građanima i doprinose izgradnji povijesne svijesti kroz medij umjetnosti uzimajući ljudsko biće kao metaforu.

UDRUGA BACAČI SJENKI

SVE JE U NOVCU

Projekt "Sve je u novcu" objedinjuje višegodišnje zasebno istraživanje svakog od partnera na zadanu temu uloge novca u pravom vrednovanju života i stvaranja. Ovo projektno istraživanje tek treba dovesti do konkretnog projekta, a osim partnera, Bacača Sjenki te kulturne udruge iz Trsta Mamarogi, u planu je povezivanje sa Slovenskim kazalištem u Trstu te kazalištima i partnerima u Trentu ("Trento spetaccoli"), Rijeci i Zagrebu. Ova prva faza projekta je zapravo ispitivanje same teme te niz kreativnih sastanaka uže ekipe u Zagrebu i Trstu. U fokusu istraživanja bit će pitanje kako se kreativno "osloboditi" ovisnosti o novcu kao jedinoj vrijednosti postojanja te kako stvoriti druge obrasce ljudske komunikacije, potrebitosti i zajedništva.

Documenta - centar za suočavanje s prošlošću

Drugi Mediteran – između egzila i azila

Cilj projekta "Drugi Mediteran – između egzila i azila" je potaknuti dijalog o teškim temama koje istovremeno dijele i povezuju mediteranska društva i otvoriti prostor za kreiranje zajedničkih perspektiva kroz umjetničke, kulturne, istraživačke i obrazovne aktivnosti. Kontekstualni okvir projekta izvire iz djela Predraga Matvejevića, na čijoj se podlozi potiče kritičko propitivanje Mediterana u različitim umjetničkim disciplinama i medijima; sloboda izražavanja u medijskom i umjetničkom stvaralaštvu; uključiva rasprava o suočavanju s prošlošću i sadašnjošću Mediterana te unapređenje obrazovnih programa vezanih uz politike zagovora otvorenosti i poliperspektivnosti. Nositelj projekta je Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću (Zagreb), a partneri su Udruženje "Centar za kritičko mišljenje" (Mostar), Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka), Srpsko narodno vijeće (Zagreb); Associazione Culturale Quarantasettezeroquatro (Gorizia), CIFE Centre international de formation européenne (Nice) i EUROM – The European Observatory on Memories (Barcelona). U razvojnoj će se fazi projekta provesti pripremna istraživanja, razraditi projektne aktivnosti i osigurati preduvjeti za njihovu provedbu.

HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA

International drama colony in Grožnjan: Arts Residency in Performance Creation

Međunarodna dramska kolonija jedan je od najstarijih programa ITI centra u kojem se ostvaruje međunarodna suradnja u području dramskog stvaralaštva. U ovom programu pisac ima središnje mjesto, a profesionalni glumci i redatelj kroz dramsku radionicu istražuju kako dramski književni tekst prelazi u kazališni i postaje spreman za izvedbu. U 2018. godini projekt Međunarodna dramska kolonija organizirat će se u suradnji sa Svjetskim ITI centrom (Odborom za mlade) te će ugostiti 10 mladih dramskih umjetnika iz ostalih podružnica ITI centra. Ovaj rezidencijalni projekt, temeljen na Međunarodnoj dramskoj koloniji, zove se "Arts Residency in Performance Creation".

Mavena - 36 njezinih čuda

ART & FACT

"ART & FACT" je platforma suvremene novomedijske umjetnosti koja objedinjuje teoretski, izvedbeni i izložbeni aspekt te uspostavlja korelacije između domaćih i inozemnih umjetnika, kustosa, producenata, teoretičara, znanstvenika s jedne strane i lokalne zajednice, uloge kulture u društvu i razvoju kritičke građanske svijesti s druge strane. Sadržajno projekt je prvenstveno okrenut novim medijima, pogotovo ključnim aspektima stvaranja u novom mileniju, kao što je odabir digitalne baze kao konstitutivnog dijela koji je brojnim umjetnicima atraktivan i praktičan način rada. Naslanjajući se na novu estetiku digitalnog doba, "ART & FACT" projekt tematizira najizraženije društvene i medijske fenomene, kritički ih obrađuje i prezentira u formi novomedijskih istraživačkih umjetničkih radova. Ideja o platformi "ART & FACT" začeta je krajem 2012. godine, nakon nekoliko suradnji aktera na manjim projektima, zbog potrebe za umrežavanjem, razmjenom ideja i projekata, znanja i iskustava, kontakata i umjetnika.

Malo slovo, udruga za promicanje kulture, umjetnosti i socijalnog poduzetništva

BRANE

Branko Plavšić bio je crtač stripova i jedan od najboljih tušera Europe ikada. Kao dijete ozlijedio je oko i cijeli svoj idući život imao je na licu gusarski flaster, zbog kojeg je od 5000 kandidata i dobio ulogu u filmu "Bitka na Neretvi". Čovjek koji je povezivao ljude, u više navrata dolazio je u Osijek na manifestacije stripa. Na isti način su Osječani godinama dolazili u Mali Bač, Novi Sad, Beograd, Zagreb, Makarsku, na Brankove izložbe, promocije knjiga, druženja. U Malom Baču živi Brankova supruga, troje djece te braća s obiteljima. Brane je preveliko ime da bi ga zaboravili. Stoga je želja pomoći njegovoj obitelji u osnivanju udruženja ljubitelja stripa Branko Plavšić, te surađivati i sudjelovati u zajedničkim projektima pod Branetovim imenom.

Novalis Concept

Novalis Academy 2018

Cilj je organizirati ljetnu akademiju u suradnji s tri renomirana skladatelja (Brian Ferneyhough, Simon Steen-Andersen i Vito Žuraj) te dva vrhunska ansambla/platforme za suvremenu glazbu (Schallfeld i Experimentalstudio). U sklopu toga planira se provesti međunarodno skladateljsko natjecanje, gdje će odabrani mladi skladatelji pisati nova djela za Novalis u skladu s temom ovogodišnjeg programa. Gore navedeni skladatelji i ansambli dat će feedback što treba prepraviti u skladbama. Schallfeld ansambl odlazi u jednotjedni posjet Južnonjemačkom radiju (SWR) u sklopu kojeg djeluje Experimentalstudio, kako bi skupa preliminarno navježbali skladbe. Gore navedeni skladatelji također mentoriraju mlade skladatelje i zajedno s ansamblima pomažu da se djela tehnički dorade. Svi akteri dolaze u Rijeku tijekom provedbe, gdje će se izvesti 3 koncerta, od kojih će dva sadržavati premijere mladih skladatelja, a jedan djela gore navedenih i još nekih drugih poznatih hrvatskih i međunarodnih skladatelja. Hrvatski studenti će moći besplatno participirati u radionici kao pasivni slušači. S obzirom na to da Hrvatskoj nedostaju konkurentni međunarodni natječaji za suvremenu glazbu, ovim putem se obogaćuje kulturna ponuda grada Rijeke i Hrvatske za svježe, multidisciplinarne projekte.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Čovjek Neuron

Neurobot Instalacija za lekcijski performans predstavlja konstrukciju električnog organa nošenog na čovjeku, za razliku od primitivne ribe koja ga je izlaskom na kopno i prisiljenošću da se uspravi nastavlja poput vode nositi u sebi. Projekt radi sa zoološkim činjenicama postojanja elektriciteta u antropološkom modusu ozvučavanjem najtišeg mogućeg zvuka neurona i prigušivanjem najglasnijeg mogućeg zvuka "insekta", elektricitet, strujnost poglašavanja, odnosno prigušivanja, čini vidljivim kroz reakciju žarulja, svjetlošću njihovog prigušivanja ili pojačavanja "dokazuje se" postojanje električne struje kroz neuronske čestice proizvedene u mozgu. Postavlja se pitanje o biološkom organizmu, ustrojstvu čovjekovog mozga, njegovom mozgovnom elektricitetu, afirmaciji teze o mišljenju mozgom, ali i o homu koji sebi bez srama pripisuje epitet sapiens, koji, za razliku od drugih životinjskih vrsta, namjerno ubija svoje bližnje, ali istovremeno pokušava učiniti zemlju boljim mjestom za život. Kroz lekcijski performans o funkciji neurona pokazuje se ta suluda besmislenost koja je tako "tvrdo" povijesno utisnuta u ljudski mozak.

Delta

From CRO to Chicago

Album će sadržavati Golubanove autorske pjesme kroz koje će se autor predstaviti kao skladatelj, pjevač i svirač usne harmonike. Realizacija se planira s glazbenicima iz Chicaga u tonskom studiju "Joy Ride Studios", Chicago. Za snimanje će biti zadužen Grammyjem nagrađeni inženjer Blaise Barton, a za produkciju Eric Noden, oboje iz Chicaga. Promocija albuma pripremat će se s agencijom Blind Raccoon iz Memphisa i njenom direktoricom Betsie Brown. Proizvodnja albuma i tuzemna promocija pripast će diskografskoj kući Spona s kojom Goluban ima dugogodišnju suradnju. Kompletan materijal planira se snimiti uživo u Chicagu, u roku tjedan dana. Pjesme će biti na engleskom i hrvatskom jeziku s autorskim potpisom i autentičnim glazbenicima iz navedenog grada, kolijevke električnog bluesa. Kombinacija hrvatskih tradicijskih elemenata kroz autentičnu blues formu Golubanov su zaštitni znak, pa će se i na ovom albumu osjetiti takav pristup. Glavni cilj programa je promocija hrvatskog glazbenog stvaralaštva, hrvatskog autora kroz glazbu nastalu zajedničkom interakcijom hrvatskih i američkih glazbenika, miješanjem tradicijskih zvukova europskog i američkog kontinenta.