empty

PP3 II.dio

PP3 II.dio

Plesni kolektiv d_lc

"U drugim tijelima"

Umjetničko istraživanje "U drugim tijelima" u polju suvremenog plesa provodi se u suradnji s troje autora različite prakse djelovanja. Istraživanje postavlja u suodnos tijela iz kolektivne prakse s tijelom iz individualne prakse te istražuje parametre u kojima se specifičnosti poetika susreću i/ili razilaze, a polazi od pitanja na koji način kolektiv formira i utječe na pojedinca; kako drugi utječe, redefinira osobu. Namjera istraživanja je stvoriti prostor za razmjenu u kojoj se kroz umjetničku praksu drugog otvara nova perspektiva na vlastitu praksu, daje prostor novoj iskustvenoj praksi i otvara teren za novo poetičko promišljanje koreografskog, plesačkog i izvođačkog autonomnog tijela. Istraživanje je usmjereno na propitivanje toga što čini poetiku pojedinačnog autora koje je pozvano u istraživanje, kako se operativno to tijelo sagledava u odnosu na druga tijela, u kojem dramaturško-izvedbenom sklopu to tijelo egzistira te kako se određene specifičnosti manifestiraju kroz logiku pokreta, kvalitetu pokreta, ekspresiju i dinamiku.

Mala autorska radionica međuodnosa objektiva i tijela

Membrane: koreografski potencijal živog prostora

Umjetničko istraživanje "Membrane: koreografski potencijal živog prostora" bavi se detekcijom koreografskog potencijala izvedbenog prostora koji je oblikovan živim materijalom, točnije najlonskom kupolom. Živost kupole čije je kretanje moguće usmjeravati igrom ispuhavanja i napuhavanja zraka, nužno uvjetuje i transformaciju ostalih elemenata izvedbe: pokreta, svjetla, zvuka. Usprkos njenoj prozirnosti, naime, dolazi do izobličenja percepcije prostora, a shodno tome i promjene u jasnoći kontura budućih plesačkih tijela. Jednako tako, čujnost najlonske opne postaje sastavni dio doživljaja zvučne slike izvedbenog prostora, a zbog specifičnog načina lomljenja svjetla i korištenja rasvjete doživljava modulacije. Korištenje ovakve vrste aktivne scenografije, za razliku od one pasivne, otvara i nove mogućnosti u odnosu prema publici, od inverzije njihova položaja do igranja dodirom. Cilj je ovog istraživanja ispitati različite mogućnosti kreiranja takve vrste scenografskog materijala: od traganja za najboljim materijalom za njegovu realizaciju, preko detekcije mogućnosti njegova kretanja do uspostavljanja njegova upravljačkog mehanizma te ispitivanja perspektiva za koreografiju.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Na temu vremena: eksponencijalno skraćivanje i implikacije

S obzirom na to da je vrijeme ono što najviše percipiramo kao konstantu, zanimljivo je promatrati promjene u percipiranju te konstante u posljednjih dvjestotinjak godina, pod utjecajem tehnološkog razvoja. Eksponencijalno skraćivanje vremena, a time i prostora, uvjetovano je pojavom digitalnih tehnologija te sve bržom obradom i prijenosom podataka. Ako su prostor i vrijeme kontinuum, onda se skraćivanjem vremena skraćuje i prostor u kojem djelujemo te je izvan našeg odnosa veličine. Postavlja se pitanje za koga je namijenjen taj prostor u nastajanju, odnosno, manjak istog. Eksponencijalno skraćenje znači da se osobni vremenski intervali te percepcija istih skraćuju te iskrivljuju. Od izrazite je važnosti istražiti promjenjivu poziciju ljudi te rada unutar današnjeg vremena eksponencijalnog tehnološkog razvoja, odnosno unutar sfere tehnopolitike te govoriti o neraskidivoj povezanosti između društvenih promjena. Cilj ovog istraživanja je propitati dostupne metode i iscrtati potencijalno nove. Glavne aktivnosti su obrada literature (o odnosima prostornih i vremenskih skala), posjet centrima, eksperimentiranje i razvijanje ideje.

Fokus grupa

Mapiranje revizionizma (radni naziv)

Umjetničko istraživanje radnog naziva "Mapiranje revizionizma" osmišljeno je u suradnji sa slovenskim političkim filozofom Galom Kirnom, a potaknuto objavom natječaja za realizaciju Pan-europskog spomenika žrtvama totalitarizma u Bruxellesu. Istražuju se politike, ekonomije i ideologije koje čine tzv. teoriju totalitarizama — izjednačavanja komunizma s nacizmom — i prakse podizanja spomenika s ciljem negacije mogućnosti alternative kapitalizmu. Na Kirnov poziv da se mapiraju različite iteracije ovog trenda, pokreće se empirijsko istraživanje, mapiranje i interpretacija spomenika s naglaskom na njihovu političko-ekonomsku ulogu. U procesu istraživanja povezat će se sa sudionicima međunarodne civilne scene kako bi se bolje razumjeli lokalni konteksti i došlo do više informacija. Prikupljeni podaci okupit će se u online bazu podataka, što će omogućiti pregled i analizu stanja na terenu te dati materijal za kritičku interpretaciju usmjerenu k osmišljavanju koncepta za ostvarenje političkog umjetničkog projekta. Nastala online mapa/baza podataka trebala bi poslužiti i kao istraživački i interpretativni alat za buduća istraživanja umjetničke i akademske zajednice.

Film-protufilm umjetnička organizacija

HIPERTEKST KRAJOLIKA

"HIPERTEKST KRAJOLIKA" je umjetničko istraživanje autopoetike i teorije umjetnika za izvođenje u mediju hiperteksta. Kao studiju slučaja za koncept hiperteksta umjetnika i teoriju krajolika istražuje se arhivska i kompjuterska praksa američkog neoavangardnog umjetnika Jamesa Benninga, koji više od četiri desetljeća povezuje žarišta vizionarskog filma i suvremene umjetnosti u osobnoj forenzici krajolika. Bazu hiperteksta čine manifesti, matematičke leme i teoremi, programi za dekodiranje, dnevnici, pisma, poezija, fikcionalizirane biografije i povijesti, programatski eseji o politikama manjinskog filma i umjetnosti, post-pedagogiji i rehistorizaciji biopolitičkog krajolika. Istraživanje protokola za izmještanje Benningovih lema u umjetnički i intelektualni krajolik organizacije odvija se s lokalnim i stranim umjetnicima, kustosima i teoretičarima u suradnji s kojima je napravljen Benningov vizualni itinerarij za šest prostora u sklopu "Serije za invizibilno kino", projekta o modusima prijenosa sustava slika, znanja i memorije filmskog dispozitiva u digitalnom dobu. Cilj istraživanja je stvaranje sustava za rad s arhivom umjetnika te priprema dijaloških poveznica za kompjutorsku instalaciju i knjigu umjetnika.

Montažstroj

Oklada

Umjetničko istraživanje "Oklada" proces je razrade umjetničkih ideja na temu ovisnosti o kockanju i klađenju. Analizom studija, istraživanja, teorija, primjera i značajki ove ovisnosti, uz savjete i komunikaciju sa stručnjacima, kreirat će se koncept djela usmjerenog na populaciju mladih – rizičnu skupinu u razvoju ove opasne ovisnosti. Zadatak je umjetnika u istraživanju osmisliti obrasce i metode djela koje će biti terapeutske za populaciju bivših ili trenutnih ovisnika o kockanju ili klađenju; interaktivne na način da publiku kroz izvedbu upoznaju s mehanizmima razvoja ove bihevioralne ovisnosti; i treće, edukativne kroz prijenos iskustva ovisnika o kockanju i klađenju rizičnoj populaciji – mladima. Krajnji cilj umjetničkog istraživanja "Oklada" jest razbijanje stereotipa i prijezira prema ovisnicima. Želimo istražiti društveno, politički ili ekonomski uvjetovane mehanizme koji doprinose razvoju rizičnih ponašanja koja dovode "igrače" do socijalnog dna. Rastakanjem aksioma "Tko nije uspio, sam si je kriv!" želja je pružiti kritičku analizu društva u kojem je prva i zadnja vrijednost novac, a brza zarada mjerilo sposobnosti i uspjeha.

Što, kako i za koga

Razvoj umjetničke ideje umjetnika Marka Tadića pod radnim naslovom Pokušaji u razumijevanju (Meaning to comprehend)

Multimedijalno istraživanje umjetnika Marka Tadića pod radnim nazivom "Pokušaji u razumijevanju" će u formi umjetničkog dokumentiranja putovanja i istraživanja kroz Istru, Kvarner i Italiju (Raša, Labin, Opatija, Rijeka, Pula, Trst) istraživati povijest i identitet gradića Raše kroz brojne arhive, institucije, iskaze i materijalnu kulturu. Istraživanje će biti polazište za realizaciju budućeg multimedijalnog projekta koji će biti pokazan u sklopu programa Galerije Nova tijekom 2018. godine. Marko Tadić će istraživati u sljedećim arhivima i muzejima: Državni arhiv u Pazinu, Državni arhiv u Rijeci, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Arheološki muzej Istre, Pula, Povijesni i pomorski muzej Istre, Pula, gdje bi se mogle pronaći fotografije, dokumenti i razglednice vezane uz lokalitet Raše. Također, Tadić namjerava raditi intervjue s lokalnim stanovnicima te povjesničarima, arhitektima, kustosima i umjetnicima koji poznaju tematiku grada Raše. Tijekom putovanja i istraživanja umjetnik će proces putovanja i istraživanja bilježiti fotografijama, videom, skicama i audio snimkama.

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije "Četveroruka"

Koreografija utopije

Projekt predstavlja koreografsko istraživanje (u proširenom smislu) s desetoro suradnika iz širokog raspona medija (pokret, tekst, video, instalacija, glazba, moda) o modalitetima međuzavisnosti - stvaralačkom bio-organizmu ili utopijskoj zajednici. U prostoru nehijerarhičnog dijaloga jedan medij stvara materijal prevodeći drugi - glazba prevodi koreografske upute, koreografija prevodi strategije videa, video prevodi proces nastajanja kostima, a kostimi tjelesno iskustvo stvaranja glazbe... U fokusu istraživanja je koreografija koja je proširena toliko da može biti okvir za su-stvaranje različitih medija i individua, dakle koreografija kao političko sredstvo. Kroz djelovanje organizacije razvijao se niz praksi, metoda i strategija, poput vježbi percepcije, koncentracije, dijaloga, prevođenja, podržavanja, "bivanja s", paralelnog praćenja individualnog i grupnog procesa itd., koje se kani pretvoriti u dnevnu praksu kako bi se vidjelo kakvu umjetničku i socijalnu zajednicu takav rad proizvodi i kakva je to vrsta umjetničkog izraza. Također, kako takav rad upućuje publiku hoće li prakticiranjem ovakve vrste politike/poetike nastati osjetna razlika u načinu na koji se publika osjećaj oslovljeno, uključeno, da je se tiče.

Radio Kanzas

Tko proizvodi izvedbene umjetnosti?

Istraživanje "Tko proizvodi izvedbene umjetnosti?" proizlazi iz misije umjetničke organizacije Radio Kanzas koja podrazumijeva kritiku mehanizama utjecaja neoliberalnih i tržišnih tendencije na krajolik suvremenih izvedbenih umjetnosti. Istraživanje se fokusira na poziciju kazališnog producenta/kuratora u kontekstu regionalne nezavisne izvedbene scene te pripadajuće modele međunarodne suradnje. Odvija se kroz pregled teorijske literature (filozofija i sociologija umjetnosti, kulturne politike), kulturalno mapiranje, intervjue s producentima/kuratorima izvedbe na regionalnoj nezavisnoj sceni te javnu radionicu o izgradnji infrastrukture umjetničke organizacije i modelima međunarodnih koprodukcija u polju izvedbe. Paralelno, odvija se proces samorefleksije i bilježenja produkcijskih procesa tijekom provedbe programa RK za 2018 "Primje(nje)ne umjetnosti" (Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Amsterdam, Aalst, Bruxelles, Bergen i Oslo), koji podrazumijeva ulogu nositelja opsežnih međunarodnih projekata, s ciljem izrade svojevrsnog priručnika o međunarodnim koprodukcijama suvremenih izvedbenih umjetnosti za lokalne umjetničke organizacije koje djeluju u uvjetima normatizirane prekarizacije.

Hrvatska Udruga Mikrotonalnog Umjetničkog Stvaralaštva

ADRIA Microtonalis

"Adria Microtonalis" je projekt koji uključuje interdisciplinarni pristup istraživanju i analizu intonacijskih sustava tradicijske glazbe sjevernog Jadrana kroz 3 faze: Istraživanje akustičkih značajki, Umjetničko oblikovanje i Diseminaciju znanstvenih i umjetničkih rezultata rada. Po završetku projekta i realizacije svih njegovih etapa očekuje se materijalni rezultat u vidu prezentiranog i izdanog znanstvenog i umjetničkog materijala koji će obogatiti našu nematerijalnu kulturu, baštinu i glazbenu umjetnost, te postati osnovnom referencom za sva buduća slična istraživanja tradicijske glazbe. Udruga se prijavljuje za podršku nastavka aktivnosti prve faze projekta - Istraživanje akustičkih značajki, koje podrazumijeva prikupljanje i obradu podataka primjenom interdisciplinarnog pristupa, te uključuje i mikrotonalnu analizu intonacijskih sustava te istraživanje intonacijske pokretljivosti suvremenih instrumenata koji imaju mogućnost interpretiranja mikrointervala, a samim time i tradicijske glazbe u njenom izvornom intonacijskom obliku.

Centar za dramsku umjetnost

Nohow On (radni naslov)

Istraživanje polazi od pojmova nevidljivosti, radikalnog drugog i ksenofeminizma, a pristupa im se koristeći prakse prefiguracije kao političke i estetske strategije. Politički pojam prefiguracije odnosi se na prakse otpora i građanskog neposluha koje nemaju unaprijed odabrane ideološke programe na svojem horizontu, nego se ideologija formulira mikropolitički, utjelovljenjem principa za koje se želi zalagati na širem društvenom planu. U tom procesu temelj je istraživanje pokreta, čiji su principi bazirani na principima somatskih praksi koje razumijevamo kao prefigurativne, zahvaljujući svojoj istovremenoj prisutnosti i odsutnosti prenaučenih i novih znanja i principa stvaranja novih, te rastvaranja starih znanja i iskustava. Istraživanjem pokreta temeljem ovih principa dolazi se do izvedbenih pitanja: što se događa unutar linije želja-namjera-odluka-događaj/ne-događaj; što je to što odlučujemo ne opažati i ne činiti; kada događaj postaje nečitljiv, nedovršen, nespektakularan i time nevidljiv. Uz to, u fokusu interesa su i šire političke implikacije navedenih izvedbenih problema te režimi vidljivosti u reprezentaciji nasilja, ljubav prema stranom i nepoznatom te open-source ekonomije.

Udruga za audio-vizualnu kulturu "Kamera"

Dramski susret

Istraživanje polazi od predstave u kojoj će se glumica/performerica Vesna Mačković suprotstavljati glumcu Vilimu Matuli, ali i usklađivati se s njim. Propitivat će izvedbene prakse u raznim oprekama: akademizam (dramski)-diletantizam i gluma-performans. Tražit će one granice u sebi koje se kreću od egzaltirane narcisoidnosti do potpunog gubitka samopouzdanja ili gubljenja sebe u Drugome. Jedno će se drugome nadređivati, odnosno podređivati ili podvrgavati te intenzivno tragati za jednakosti i slobodom. Suradnice na dramaturgiji bit će Una Bauer i Nataša Govedić.

Labin Art Express XXI

Miljohn Ruperto - razvoj ideja za 2. Bijenale industrijske umjetnosti

2. Bijenale industrijske umjetnosti predstavit će više od 20 novoproduciranih radova umjetnika iz cijelog svijeta. Stoga njegova priprema započinje mnogo ranije istraživanjem prirodnih, socijalnih, političkih, ekonomskih i drugih specifičnosti lokalnih zajednica, s naglaskom na uključivanje pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina u participativne umjetničke procese. Bijenale polazi od konkretnih, ali disparatnih natuknica, pokušavajući ispričati priču koja tek u svojoj realizaciji, naknadno, postaje sveobuhvatnom temom. Bijenale ne predlaže kritičku temu ili tezu, nego metodu slušanja i promatranja, metodu koja promišlja situaciju zajedno s umjetnicima, ali i s objektom i onima koje promatra, a sam objekt i kategorije istraživanja ne određuje se unaprijed nego u procesu, njegujući znatiželju, vještinu slušanja, umijeće promatranja i učenje od različitih lokalnih znanja. Jedan od umjetnika koji svojim umjetničkim promišljanjem u potpunosti korespondira konceptu 2. Bijenala je i Miljohn Ruperto, koji je predložio dvije umjetničke ideje za čiji je razvoj i konačnu produkciju radova potrebno provesti lokalno istraživanje.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Istraživanje dijaloga između suvremene eksperimentalne glazbe i tradicionalne armenske glazbe

Projekt "Istraživanje dijaloga između suvremene eksperimentalne glazbe i tradicionalne armenske glazbe" istraživanje je razvoja nove umjetničke ideje Davora Gazde, glazbenika i člana eksperimentalne izvedbene kompanije ROOM 100. Davor Gazde posljednjih petnaest godina svira i istražuje modularne sintetizatore, kao i povijest eksperimentalne elektronske glazbe, što ga je dovelo do saznanja o utjecaju armenske tradicionalne glazbe na razvoj "drone" glazbe koja je izrazito prisutna u današnjoj eksperimentalnoj elektronskoj glazbi. Tri tisuće godina stari armenski instrument duduk stvara takozvani timbar zvuk koji neodoljivo podsjeća na kombinaciju sinusnih i "sawtooth" valova koji nastaju na modernom instrumentu - modularnom sintetizatoru. Na jednomjesečnoj rezidenciji u Armeniji, u suradnji s jednim od najboljih majstora izrade duduka Vardgues Melkonijem, Davor će izvoditi i snimati improvizacijske sesije kvarteta duduk glazbenika i modularnog sintetizatora. Osim improvizacijskih sesija ovaj se projekt sastoji i od sveobuhvatnog teorijskog istraživanja armenske tradicionalne glazbe, armenske suvremene glazbe i kulturne scene (performans, kazalište, ples...).

Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture - Radiona

PlayMe - koncepti AV instrumenata za osobe s posebnim potrebama i perfomere

Projekt "PlayMe" bavi se istraživanjem koncepata AV (audio-vizualnih) instrumenata i kontrolora za osobe s posebnim potrebama te perfomera koji zbog svojih specifičnosti i osobitosti korisnika, zbog kojih često moraju biti individualno koncipirani, trebaju biti posebno mapirani, istraživani i prototipirani. Serija "PlayMe" za osobe s posebnim potrebama i psiho-motoričkim poteškoćama, performere, glazbenike, učenike i sve zainteresirane za uređaje omogućila bi njihovu bolju ekspresivnost i izražajnost u umjetničkoj produkciji, edukativnom radu ili terapijskom djelovanju. Cilj projekta je napraviti seriju glazbenih instrumenata koji su različitih karaktera po načinu sviranja: instrument s fizičkim kontaktom - dodirni padovi (za ljude s teškoćama pri mišićnim pokretima i performere); instrumenti bez fizičkog kontakta (kroz kretanje u prostoru ili kroz vidno polje); korištenje pokreta očiju za kontrolu instrumenata ili minimalnih gesta - vizualizacije. Zbog velike složenosti i cijene pojedinih instrumenata nužno je provesti izvjesno vrijeme proučavajući specifične tehnologije kako bi se osmislili instrumenti koji mogu izvoditi kompleksne radnje i biti temeljeni na open source tehnologijama.

Eurokaz

Digging through the captured time / Prekapanje po uhvaćenom vremenu

Wu Wenguang, umjetnički i društveni animator, izvanserijski redatelj dokumentarnih filmova, performer i kazališni redatelj, međunarodno je poznat kao utemeljitelj nezavisne dokumentarne scene u Kini. Njegovu umjetničku praksu karakteriziraju najrazličitija provokativna umjetnička spajanja - izravnost dokumentarnog ili ideologijska izloženost u povijesti situiranog materijala povezuje s visoko stiliziranim izričajima plesa. U prvom tjednu istraživanja umjetnik će proučavati povijesni razvoj hrvatske dokumentaristike te njezin utjecaj na društveno-političko stanje nekoć i sad, uključenost filmske umjetnosti u probleme akcije i angažmana , njene specifične umjetničke predmete interesa i estetske postupke, posebno strategije lukavosti nefigurativnog, apstraktnog filma . Drugi će tjedan biti posvećen istraživanju arhiva HRT-a i Zagreb filma te proučavanju antologijskih djela najrelevantnijih hrvatskih dokumentarista, ali i mladih autora. To će stvoriti inicijalnu platformu diskurzivnog i video materijala za nastanak izvedbenog projekta pod vodstvom Wu Wenguanga u suradnji s hrvatskim umjetnicima, a u produkciji Eurokaza 2019. godine.

Studio Pangolin

Drugi film u susjedstvu

Problematici socijalno isključene i medijski stigmatizirane romske djece kroz istraživanje pokušava se pristupiti konstruktivno, razvojem inkluzivnih i participativnih umjetničkih alata u radu s grupom djece različitih etničkih grupa i nejednakog socijalnog statusa. Postavlja se pitanje kako moderirati proces suradnje vršnjaka radikalno različitih socijalnih statusa koji se ne susreću u svakodnevnom životu, a žive u istoj regiji, bez da se dodatno stigmatizira njihove razlike. Pretpostavka je da, umjesto direktnog isticanja različitosti, treba stvoriti uvjete za izgradnju sličnosti, odnosno međusobno upoznavanje djece kroz kontinuirani, moderirani umjetničko-edukacijski proces unutar kojeg se istražuje i izgrađuje zajednički temelj socijalizacije inače segregiranih skupina djece. Cilj umjetničkog istraživanja je dvostruk: održavanje već iniciranih, hibridnih socijalnih veza između civilnog društva – udruge Sfera i čakovečke osnovne škole - te kontinuirani rad s djecom u eksperimentalnom umjetničko-edukacijskom smjeru. Rezultati istraživanja i iskustva rada mogu se artikulirati kao didaktičke metode, a želja je pridonijeti i razvoju metodologije umjetničkih radionica u getoiziranim naseljima.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

"Crveni mini kuper"

Umjetničko istraživanje "Crveni mini kuper" bavit će se analizom ikoničke fotografije podnaslovljene fotografskim tekstom "Bogati tinejdžeri prilikom vožnje niz ulicu razgledavaju uništena susjedstva", snimljene 15. kolovoza 2006. godine u južnom Bejrutu u Libanonu kroz poglavlje "Recepcija fotografije" iz Flusserove knjige "Filozofija fotografije", u kojem Flusser govori o pojmu ratne fotografije napravljene za vrijeme građanskog rata u Libanonu. Radit će se komparativna analiza recepcije jedne ili više fotografija za koje ne znamo kako su izgledale - za nas nevidljive slike koje je Flusser gledao, a motiv im je bio ratni sukob u Libanonu 1994. godine, te analiza jedne fotografije snimljene 12 godina kasnije, na prvi dan primirja u Libanonu, koja je vidljiva nama, a nevidljiva Flusseru zbog prekida njegove egzistencije. Fotografija će se analizirati "korak po korak", a svaka osoba, predmet dovodit će se u vezu s krajolikom u kojem je zatečena, istražit će se identitet protagonista fotografije, automobila, razloga vožnje, analizirat će se s estetsko-etičkog gledišta.

Vizura aperta

Trg Labinskih rudara 75+

Istraživački multimedijalni projekt "Trg Labinskih rudara 75+" prvenstveno je usmjeren na istraživanje utjecaja morfologije, sintakse, simbolike i funkcije kompleksnih javnih prostora na svakodnevnu praksu korisnika i načine njihova svakodnevnog, privremenog ili stalnog prisvajanja javnog prostora. Istraživanje će uključivati povijesne analize, istraživanja i digitalizaciju arhivske građe, arhitektonske i povijesno-umjetničke valorizacije, etnološka i antropološka istraživanja i intervjue, outdoor navigacijsko GPS i Wi-Fi mapiranje dinamike pješačkog i kolnog prometa, fotografske, audio i video zapise. Primarni cilj projekta je stjecanje arhitektonsko–urbanističkog empirijskog znanja na temu korištenja kompleksnih i višestruko funkcionalnih javnih prostora te eksperimentiranje privremenim arhitektonsko-umjetničkim intervencijama u mediju instalacije, dizajna, videa, performansa, kako bi se ispitale osjetilne i konotativne reakcije korisnika. Sekundarni ciljevi su skretanje pažnje javnosti na degradirani javni prostor kojeg treba zaštititi kao kulturnu baštinu i istraživanje potencijalne lokacije za kulturna i umjetnička događanja, festivale i slično u 2019.

Društvo arhitekata Zagreba

Grad Gorgone

Projekt "Grad Gorgone" je umjetničko i urbanističko istraživanje zagrebačke aglomeracije, koje uključuje heterogeni kolaž poetskih kvaliteta neizgrađenog i izgrađenog krajolika; fizičkih, urbanističko-arhitektonskih, infrastrukturnih i organizacijskih oblika i artefakata; društvenih, ekonomskih, kulturnih i političkih kontingencija; lokaliteta i oblika nematerijalne i materijalne baštine; tranzicijskih fenomena i njihovih aktualnih aktera. Istraživanje ne pretendira na meta-znanstvenu objektivnost niti cjelovitost, nego na otvaranje vidika – zagrebačkih obzora i razvojnih perspektiva – zagrebačke daljine. Cilj istraživanja je oblik zajedničke flanerije (pješice, biciklom, automobilom), konstrukcija fizičkog i mentalnog itinerara, mape i topologije gradskog krajolika u formatu razgovora, eseja, crteža, kolaža, arhitektonsko-urbanističkog plana, prostornog modela, drugih dokumentarnih (audio, foto, video) formi. Konačni cilj je topologija zagrebačkih obzora i daljina – poetsko bilježenje, stvaranje urbanističkog meta-jezika i rječnika, mjerenje i lociranje potencijala i vitalnosti zagrebačke aglomeracije.

U.O. Apoteka-prostor za suvremenu umjetnost

Sliparija-antropološko istraživanje

"SLIPARIJA - antropološko istraživanje" predstavlja dio istraživanja i kreiranja imaginarnog svijeta, prostora fikcije u kojem se motivi i poetske slike romana Sliparija Milana Rakovca preobražavaju u vizije umjetnika. Tako Matija Debeljuh nastavlja svoje dugogodišnje istraživanje na temelju romana o istarskom folkloru, običajima i teritoriju kroz svoj umjetničko-istraživački proces. Sliparija ima više razina značenja, "to je i obmana i prevara i vještina varanja, cirkuski i stilistički trik, razaranje i stvaranje, čovjek i njegova sjena, lice i naličje svake stvari, realnost mita i mit realnosti, istina i magija, znak i simbol i koješta…", te zapravo ukazuje i na pripovjednu i stilsku kompleksnost karakterističnu za čitav Rakovčev rukopis. Matija Debeljuh prezentira i čini vidljivim kreativni i istraživački proces kao nagovještaj za ostale forme umjetničkog izražavanja koje se kasnije nadovezuju na konkretan rad, kao što su fotografija, video ili film.

Umjetnička organizacija Kabinet

KRATKI SPOJ

"Kratki spoj" je umjetničko istraživanje koje se odnosi na pojedinačne kratke susrete umjetnika s ciljem upoznavanja, dijeljenja i istraživanja umjetničkih praksi i metoda rada, razvijanja dijaloga te dokumentiranja i prezentiranja rada javnosti. Inicijalna kapisla koja je pokrenula ideju za istraživanje nalazi se u pojmu "speed dating" (u slobodnom prijevodu "kratki spoj"), pojmu koji još nije dobio adekvatan prijevod na hrvatski jezik, a označava organizirane susrete čija je svrha upoznavanje drugih ljudi. Određeni broj ljudi se prijavi za takav susret, a zatim se takav susret i održi. Za njegova trajanja svaki sudionik ima sa svakim kratko vrijeme za razgovor i upoznavanje. Na kraju sudionici označe osobe koje su im interesantne i oni koji su iskazali uzajamni interes se spajaju za daljnje druženje. Po ovom principu oblikovala se ideja o spoju (rendezvous) s raznim umjetnicima. Voditeljica projekta/istraživanja poziva na suradnju 5 autora koji djeluju u području suvremene plesne prakse, kako bi se kroz zajedničke susrete upoznala s njima i kako bi razmijenili iskustva svog umjetničkog djelovanja. Sastanak/spoj sa svakim od pozvanih umjetnika traje 5 dana.

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA

PUERPERA

Tema istraživanja je period Babinja (lat. puerperij) koji počinje nakon poroda i traje do 6 tjedana, ili 40 dana, koliko je potrebno da nestanu promjene genitalnih organa nastale tijekom trudnoće, i da se oni vrate u stanje prije trudnoće. Kroz to razdoblje dolazi do povlačenja genitalnih i ekstragenitalnih promjena nastalih za vrijeme trudnoće i dolazi do oporavka od samog poroda. Babinje su poznate po promjeni raspoloženja čemu pridonose velike hormonske promjene, a ovo istraživanje želi razotkriti mit "idealnog idiličnog" majčinstva te potaknuti razgovor o postporođajnoj depresiji - "Baby blues". Samo umjetničko istraživanje naslanjalo bi se na dokumentarističku građu koju bi tijekom projekta autorica prikupljala, a sadržavalo bi ekspresionističke crteže/krokije, umjetničke slike i fotografije, dokumentarističke, eksperimentalne - metoda dvostruke ekspozicije i projekcije na različite tkanine. Istraživanjem će se oformiti web platforma kao trajni arhiv procesa stvaranja umjetničkih radova, intimnih ispovijesti i fotografskih portreta, te uključiti i ohrabriti žene da podijele svoja iskustva na tu temu, senzibilizirati javnost za kompleksne probleme rodilja te educirati širu javnost.

Kazališna družina KUFER

Razvoj izvedbenog projekta 'Mjesto disjunkcije'

"Mjesto disjunkcije" je kazališni izvedbeni projekt koji za svoj centralni tematski interes postavlja istraživanje o koherenciji zajednica koje svoj konstituirajući trenutak grade na nekom obliku realnog te zatim institucionalnog nasilnog čina (bilo ratnog, politički totalitarnog itd.), a koji je simbiotski odnos vlastitog identiteta, zajednice i tog konstituirajućeg nasilnog čina iz prošlosti. Projekt je potaknut pitanjem Alana Badioua o tome "kako uskladiti grozote početka s obećanjem novog čovjeka, koji užas progoni ovo obećanje, te kako popraviti početnu žrtvu", kao i aktualnim političkim stanjem u današnjem europskom kontekstu koje nesumnjivo mogućim radikaliziranjem i rekonstituiranjem vlastitog identiteta može dovesti do novog nasilja. Projekt želi, kako teorijski tako i praktično-izvedbeno, istražiti i zatim kreirati jasan dramaturški okvir za umjetničku raščlambu elemenata navedenog pitanja, kako bi se zaključno iz toga mogao realizirati finalni koncept za stvaranje interdisciplinarnog kazališnog projekta.

Multimedijalna koliba

OD FUNKCIJE DO EKSPRESIJE, iskustveni pristup istraživanju i izradi LMA /BMC® pojmovnika

Prijavljeni projekt osmišljen je kao grupni istraživački rad koji za cilj ima produbljivanje uvida u sustav analize pokreta R. Labana i I. Bartenieff kao osnove za razvoj metodologije umjetničkog rada. Voditeljica istraživanja je plesna umjetnica Zrinka Šimičić Mihanović u suradnji s Normelom Krešić-Vrkljan i doc. Nikolinom Pristaš. Suradnica na projektu je i doc. dr. sc. Lucija Šimičić s Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru. U projekt će biti pozvani i drugi plesni umjetnici i stručnjaci koji svojim iskustvom mogu pridonijeti razvoju projektne ideje. Labanova analiza pokreta predstavlja kompleksan sustav pojmova i koncepata od kojih svaki ima vrlo jasno i precizno značenje. Upravo iz toga razloga izrada LMA/BMC® pojmovnika treba biti plod iskustvenog i timskog istraživačkog rada. Iskustveno razumijevanje materijala i pojmova koji su dio svakodnevnog plesačkog i koreografskog vokabulara, osim što će omogućiti stvaranje novog pojmovnika koji će biti dostupan cijeloj plesnoj (i široj akademskoj i kulturnoj) zajednici, doprinijet će i razvoju specifične metodologije koreografskog rada, temeljene na osuvremenjenom pristupu Labanovom učenju.

Tigar teatar

3D Art STUDIO

3D ART studio zamišljen je kao prostor povezivanja 3D tehnologija, umjetnika i tržišta. Novim 3D tehnologijama organizacija se bavi već duži niz godina kroz različite projekte ("3D umjetnost i tehnologija", "inkluzijART Atelje"), ovladano je određenim znanjima, prikupljena osnovna oprema za rad te uspješno prezentirane mogućnosti umjetničkih znanja i vještina u tom visoko tehnološkom području.U ovom novom projektu, osim što se želi nastaviti razvijati vlastita znanja i kapacitete, želja je stvoriti prostor za razmjenu iskustava šireg broja umjetnika zainteresiranih za ovaj vid izražavanja. Krug umjetnika koji organizacija namjerava okupiti želi se usmjeriti prema kreativnim industrijama, industriji 3D tehnologija i realnom sektoru. Želja je ovim projektom implementirati umjetnička znanja i vještine u tehničke specifičnosti 3D tehnologija. Isto tako želja je spojiti umjetnika s inženjerom koji će međusobno izmjenjivati ideje i potrebe te ih zajedno nastaviti razvijati, neometani komercijalnim rokovima, uloženim vremenom i materijalom. Time se može postići da se jednom kreirani proizvod učini potrebnijim i konkurentnijim, a senzibilnost i estetika jedinstvenim i neizostavnim elementima u upotrebi visoko-suvremenih tehnologija.

FANTASTIČNO DOBRA INSTITUCIJA - FADE IN

FILM NOIR

Mnogi filozofi, sociolozi i umjetnici 1930-ih godina opisuju krizu europskog društva i zabrinutost zbog niza fenomena, a koji će uskoro dovesti do uspona fašističkih režima i Drugog svjetskog rata. Niz političkih pojava u Europi i SAD-u zadnjih godina, od jakih reakcionarnih, nacionalističkih i ksenofobnih politika, populističkih vođa, revizije povijesti itd., navodi mnoge intelektualce na pitanje vraćamo li se u 1930-e. Ideja ovog umjetničkog istraživanja je proučavanje specifičnih društvenih fenomena koji su doveli do uspona fašizma i njihova komparacija s današnjim društveno-političkim momentom. Istraživanje je planirano u sferi povijesti i politike, ali poglavito kroz sociologiju, filozofiju i kulturu, a rezultiralo bi konceptualnim filmom esejom na zadanu temu, koji bi zrcalio dva povijesna vremena u jedinstvenu cjelinu. Osim društvenog istraživanja, posebna bi se pažnja posvetila i pronalasku originalne forme filmske cjeline, a čemu bi, također, prethodilo istraživanje i eksperimentiranje. Kao takva, ova ideja bi mogla dovesti do filmski inovativnog, a društveno značajnog umjetničkog projekta s velikim domaćim i inozemnim potencijalom.

Udruga Sonitus

Invisible Church

Promišljanje o kreativnom iskorištavanju urbanog prostora u svrhu umjetničkog djelovanja umjetniku Marku Bolkoviću daje priliku za kreativno stvaralaštvo. Korištenjem različitih medija, poput zvuka, videa, fotografije i svjetla, umjetnik će istraživati načine njihovog spajanja i eksperimentirati za nastanak inovativne umjetničke ideje. Daljnji razvoj umjetničke ideje omogućit će udruga Sonitus, što će pridonijeti kulturnom životu grada Pule. Cilj ovog projekta je istražiti mogućnosti kreativnog djelovanja na javnoj površini grada za mogući daljnji umjetnički angažman.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Minigolf - indikator prostornih politika

Fenomen implementacije minigolfa u javni prostor istražuje se kao društveno i prostorno naslijeđe određenog povijesnog perioda, ali i kao indikator politika upravljanja i uređivanja javnog prostora. Cilj projekta je obilaskom različitih urbaniziranih lokaliteta na kojima će se uvidi o problematici prikupljati interdisciplinarnim, urbanističko-antropološkim metodama, propitati zašto i u kojim funkcionalno-oblikovnim aspektima su neka minigolf igrališta sačuvana dok su druga nestala. Postavlja se pitanje funkcioniraju li pojedina napuštena igrališta kao prostori koji alternativnim korištenjem ispunjavaju nepredvidive potrebe stanovnika i korisnika sredina u kojima se nalaze. Ovom vrstom razonode uz laganu neobaveznu rekreaciju mogle su se baviti sve dobno-spolne skupine korisnika različite kupovne moći. Budući da je u javnom prostoru s vremenom zamijenjena suženom ponudom dječjih igrališta i komercijalnih sadržaja za odrasle, razmatranje takve specifične društvene prakse inicira i diskusiju o kulturi korištenja javnog prostora koja u današnjem trenutku zaslužuje reinvenciju. Rezultat istraživanja zamišljen je kao audio-vizualni i grafičko-tekstualni input za buduću diskurzivno-umjetničku produkciju.

Domino

Shake it off

Cilj umjetničkog projekta je izgraditi plesne improvizacijske strukture, definirati njihove principe te time stvoriti bazu za daljnji razvoj ideje koja svoje pretpostavke gradi na vibracijama i tréšnji tijela. Istraživanje će se sastojati od intenzivnih radionica s plesačima, glumcima i performerima, intervjua/predavanja sa znanstvenicima te praktičnih suradnji s muzičarima. Možemo vidjeti tijelo, ali njegova vibracija dolazi iz nevidljive unutrašnjosti, emanira iz nepredstavljive nutrine do koje se ne dopire pogledom. Svi posjedujemo iskustvo drhtavog stanja. Tresemo se od straha, hladnoće ili fizičke slabosti. Uznemirujući udarac nas prožima tremorom. Iskazujemo neodobravanje ili nesigurnost tako što protresemo glavu lijevo-desno, a da bismo naznačili odobrenje činimo to kimanjem. Protresemo ramenima kako bismo se opustili. Drhćemo od uzbuđenja i skačemo od veselja. Tresemo se od bijesa ako nas iskoriste, a ponekad smo protreseni prije upotrebe. Slušajući glazbu naše tijelo slijedi njen ritam. Istraživanje će razvijati plesnu metodu i strukturu međusobno prožimajućih tijela koja utječu na prostor i neprestano transformiraju grupnu dinamiku, pokret, kao i sva njegova značenja.

Udruga kultura i edukacija

Istraživanje "Okoliš i umjetnost"

Istraživanje "Okoliš i umjetnost" bavi se suvremenom problematikom vezanom za okoliš te način na koji je ta problematika prikazana kroz umjetnički rad. Istraživanje se vrši kroz suradnju sa stručnjacima iz polja vezanih za srž čovjekove nakane, strahove i želje koje su direktno vezane za utjecaj na okoliš. Ovim transdisciplinarnim istraživanjem stvara se preduvjet za umjetnička djela koja bi kvalitetnije prikazala današnje postupke, strahove i želje koje su vezane za promjene u našem okolišu, a direktno utječu na život čovjeka na zemlji.