Savez udruga Klubtura

Clubture-HR: Programska razmjena i suradnja, 18. krug

"CTHR - Programska razmjena i suradnja" ključni je program platforme Clubture koji se kontinuirano provodi od 2002. godine. Program je utemeljen na izravnoj suradnji između organizacija nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne inicijative) koje kroz platformu zajednički osmišljavaju i provode nove suradničke projekte ili razmjenjuju sadržaje. Riječ je o jedinstvenoj praksi koja izravno potiče kreiranje kvalitetnih i inovativnih sadržaja u svim disciplinama suvremenog kulturnog i umjetničkog izričaja i na taj način osnažuje programske i organizacijske kapacitete nezavisne kulture. Distribucijom kulturnih i umjetničkih sadržaja u različita mjesta diljem Hrvatske program doprinosi decentralizaciji kulture te omogućava dostupnost sadržaja u manjim sredinama, za različite skupine, prije svega za mlade. Programom "CTHR: Programska razmjena i suradnja" mreža Clubture promiče i realizira ideje programskog i taktičkog umrežavanja organizacija nezavisne kulture, demokratizacije i veće dostupnosti kulture te transparentnosti i participativnog donošenja odluka unutar vlastite strukture. Kroz njegovu provedbu stvara se trajna, dinamična i heterogena programska struktura.

Platforma 9,81 - Institut za istraživanja u arhitekturi

Urbanistička platforma

"Urbanistička platforma" je nadogradnja "Urbanističke početnice" u smislu promišljanja modela edukacije i prijenosa znanja. Fokus je i dalje na edukaciji javnosti o temi prostora, ali i na proizvodnji i transferu znanja i programa. Diseminacija znanja i edukacija u okviru "Urbanističke platforme" odvija se kroz interaktivne formate poput radionica, razgovora, igara, umjetničkih radova, a proizvodnja znanja - prevođenjem i izdavanjem relevantnih tekstova te istraživanjima. Sadržaj se dodatno tematizira na godišnjoj konferenciji i skupštini članica koja je prostor za dogovaranje godišnjeg programa, razmjene postojećeg i planiranja rada platforme uz promociju godišnjeg izdanja "Urbanističke biblioteke". Cilj djelovanja "Urbanističke platforme" je prijenos znanja te osnaživanje građana za sudjelovanje u procesima organizacije prostora. Fokus djelovanja je na edukaciji one javnosti koja svakodnevno koristi prostor, ali se profesionalno ne bavi njegovom organizacijom i planiranjem. Edukacija nije postavljena apstraktno nego se bavi konkretnim prostornim situacijama. Sve organizacije temi pristupaju iz vlastite perspektive rada. U 2018. nastavlja se razvoj i razmjena sadržaja pod temom ZAJEDNICA.

Domino

Mreža izvedbenih umjetnosti

"Mreža izvedbenih umjetnosti" nastala je s ciljem zajedničkog djelovanja na mapiranim potrebama nezavisne kulturne scene. Djelovanjem Mreže učvrstili su se kanali suradnje, pokrivajući kulturna žarišta obalne Hrvatske (Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik a od 2018. i Silba), no s tendencijom širenja djelovanja i u kontinentalnom dijelu države (uz dvije članice iz Zagreba, Mreža je proširena na Osijek i Koprivnicu). Mreža trenutno broji 10 članica te djeluje na dva polja - prvo kao platforma za umjetničko istraživanje i usavršavanje (rezidencijalni program, program edukacija za umjetnike); produkcijsku podršku (koprodukcije i produkcije); prezentacijsku podršku (izvedbe i gostovanja). Drugo, usmjerena je i na poboljšanje okvira djelovanja u kulturi te provodi i edukacijski program za djelatnike u kulturi i javnost, aktivira se po pitanju kulturnih politika u kontekstu lobiranja, ali i konkretne aktivnosti stvaranja radnih skupina predstavnika jedinica lokalne samouprave i predstavnika nezavisne kulturne scene. U oblikovanju suradnji Mreža se navodi u odnosu na tri prioriteta djelovanja: međusektorski, s institucijama te decentralizirajuće.

VRUM umjetnička organizacija

KLIKER

"KLIKER" je suradnička platforma koja kontinuiranom provedbom interaktivnih, inovativnih i inkluzivnih izvedbenih formata, uključivanjem mladih u umjetničke procese, izvedbe, radionice i ostale programe, zagovaračkim aktivnostima i edukacijom, razvija plesnu izvedbenu umjetnost namijenjenu mladoj publici. "KLIKER" istražuje nove načine produkcije kroz kreativne, istraživačke i produkcijske procese u koje su od samog početka uključeni mladi, stručnjaci, izvođači i autori. Budući da platforma djeluje na nacionalnoj razini i okuplja veliki broj organizacija, umjetnika i kulturnih institucija (partnerski i kroz pridružena partnerstva), omogućeno je generiranje znanja te edukativnih i umjetničkih modela koji se potom na lokalnoj razini diseminiraju u svrhu proširivanja i pronalaženja nove lokalne, ali i europske publike. Kreiranjem i razmjenom raznovrsnih događanja za mladu publiku partnerske organizacije dijele svoju stručnost, primjere uspješnih praksi i znanja u razvoju plesnih projekata za mladu publiku, ali se ujedno bave i strukturnim promjenama i lobiranjem na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Platforma za angažirane kulturne i rodne prakse

"Platforma za angažirane kulturne i rodne prakse" savez je udruga civilnog društva koje su u svom radu fokusirane na produkciju i distribuciju kulturno umjetničkog sadržaja koji se bavi širim društvenim pitanjima, problematikama i marginaliziranim skupinama diljem Hrvatske. Članice platforme karakterizira dugogodišnji rad na području urbane i suvremene kulture, organizacija kulturnih aktivnosti aktivističkog predznaka s ciljem osvještavanja javnosti o pitanjima rodne ravnopravnosti, statusa žena, queer osoba, a najčešće kroz prezentacijske i izvedbene forme neafirmiranih umjetnika i umjetnica. Kroz platformu navedene udruge žele unaprijediti postojeću suradnju te je konkretizirati programima međusobnih edukacija, razmjene znanja i vještina po pitanju koncipiranja programskih sadržaja te programskom razmjenom unutar postojećih formata i kanala prezentacije. Cilj je platforme doprinijeti otklonu od dominantnih programskih sadržaja u produkciji na nezavisnoj kulturnoj sceni, potaknuti na značajniji razvoj i vidljivost queer i rodno osviještenih programskih sadržaja, te osnažiti organizacije koje se bave društvenim, kulturnim angažmanom u lokalnim zajednicama.

Udruženje hrvatskih arhitekata

Stambene politike u Hrvatskoj

Koncept Platforme temelji se na istraživanju i adresiranju relevantnosti postojećih prostornih politika po pitanju stanovanja u Hrvatskoj. Cilj je analizirati prostorne uvjete i čimbenike, kategorizirati zatečeno stanje te suradnjom sa stručnjacima iz polja srodnih arhitekturi, identificirati probleme s kojima se korisnici prostora suočavaju, a koji su posljedica stihijskog (ne)planiranja stambenih okruženja i percepcije arhitektonske struke kao socijalno neosjetljivog, otežavajućeg faktora u programiranju prostornih odnosa. Zajedničkim djelovanjem članica Platforme izaći će se iz lokalnih i regionalnih okvira i pronaći zajednički utjecaji, pristupi i smjerovi rješavanja problema, kao što su sanacija legaliziranih naselja, aktivacija napuštenih gradskih prostora, odnos reguliranih i dereguliranih dijelova grada, planiranje sadržaja komplementarnih stanovanju. Putem tribina, radionica i aktiviranjem medija podići će se svijest javnosti o problematici i ponuditi modeli rješavanja različitih situacija.

Umjetnička organizacija Histeria Nova

Vertical dance platform in Croatia

"Vertical Dance Platform in Croatia" je mreža svih suvremenih plesnih umjetnika, udruga i kompanija u Hrvatskoj koji koriste "aerial dance" tehnike u svom radu u svrhu stjecanja profesionalnih informacija, znanja, vještina i tehnika iz područja VD-a u RH. Mreža nastaje iz programa umjetničke organizacije Histeria Nova, započetog 2012. godine kao rezultata interdisciplinarnog projekta "Vrata Velebita" autorice Marije Šćekić. Od 2015. ideja stvaranja adekvatnih i profesionalnih uvjeta za razvoj vertikalnog plesa u Hrvatskoj odvija se pod okriljem međunarodnog razvojnog projekta "VDF-Vertical Dance Forum", iniciranog od strane koreografa Fabrice Guilotta, umjetničkog voditelja "Cie Retouramont" iz Pariza. Od 2017.godine VDF projekt sufinanciran je programom EK – "Kreativna Europa". U tu svrhu platforma promovira sljedeće aktivnosti: podučavanje osnovnih pojmova o rigging-u i upotrebi alpinističke opreme; stjecanje znanja i vještina izvođača za rad na užetu i s užetom; profesionalno savjetovanje, predavanja, tribine i javne prezentacije; ponuda radionica o metodama i tehnikama VD-a; promocija sigurnosnih protokola kao nužnih mjera zaštite izvođača; promocija prirodne i kulture.

UDRUGA BACAČI SJENKI

PLATFORMA ZA RAZVOJ MEDIJSKE PISMENOSTI U RH

7 udruga iz 5 županija pokreću platformu na temelju prijašnjih suradnji, međusobnog uvažavanja te povjerenja u cilju razvoja, promicanja, zagovaranja, osmišljavanja i razmjene obrazovnih metoda, praksi i programa medijske pismenosti (MP) djece i mladih, starijih od 55 te najšire populacije. Svaka od udruga kroz višegodišnju praksu njeguje i razvija različite obrasce MP te filmskog, izvedbenog i intermedijalnog stvaralaštva. Naš koncept MP polazi od medija kao pozitivnih izvora informacija i zabave, za što treba usvojiti i osvijestiti različita znanja i vještine. Želja je potaći razvoj MP u Hrvatskoj te, slijedeći pozitivne primjere i preporuke, a uočavajući važnost MP u životu pojedinca i obitelji, uključiti funkcionalni medijski odgoj u obrazovni sustav. Koncept MP koji se zagovara temelji se na pravima koja proizlaze iz ljudskih prava zajamčenih Poveljom UN-a o ljudskim pravima te EU Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950). Uviđajući da se u (van)institucijskom obrazovanju inicijative za razvoj afiniteta učenika prema filmskom i izvedbenom stvaralaštvu u pravilu ne spajaju integrativno s ostalim disciplinama i programima, ova se platforma time posebno bavi.