Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu

Kultura povezivanja - povezivanje kulturom: jačanje prostora regionalne suradnje

"Kultura povezivanja-povezivanje kulturom: jačanje prostora regionalne suradnje" nastavak je aktivnosti platforme Kooperativa i oko nje okupljenih organizacija. Misija je platforme djelovati na problem nedostatka dugoročnog i održivog okvira za suradnju i programsku razmjenu nezavisnih kulturnih organizacija iz zemalja Jugoistočne Europe. Aktivnosti u narednom razdoblju realiziraju se u tri segmenta: oblikovanje i zagovaranje modela institucionalne podrške za razvoj regionalne suradnje; osnaživanje aktera nezavisne kulturne scene za zagovaračko djelovanje te snaženje suradnje s institucijama kroz razmjenu znanja i iskustava. Aktivnosti u prvom segmentu obuhvaćaju oblikovanje modela dugoročne, institucionalne podrške za programe organizacija u regiji, a na temelju prethodno ostvarenih ishoda. U segmentu usmjerenom na zagovaranje modela, odnosno uspostavu fonda, naglasak će biti postavljen na sastanke i javna događanja. Aktivnosti obuhvaćaju i nastavak implementacije inovativnog programa Regionalnog akcijskog kulturnog laboratorija koji organizacijama omogućava zajedničko djelovanje prema donositeljima odluka i javnosti kroz istraživanja, savjetovanja i razmjenu znanja.

Labin Art Express XXI

Rudnici kulture

"Rudnici kulture" suradnička je platforma na području zaštite i revitalizacije rudarske baštine u državama nastalim na području bivše države , a od 2017. i u cijeloj jugoistočnoj europskoj regiji. Do sada je obavljeno istraživanje te prikupljena i digitalizirana velika količina rudarske građe, objavljena monografija te vodič kroz rudarsku baštinu u ex-YU, realizirane tri izložbene turneje (14 izložbi) s radovima 9 suvremenih umjetnika iz regije. Godine 2016. osnovana je istoimena međunarodna udruga od strane 8 udruga i 1 javne ustanove iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova, a 2017. formiran je i međunarodni ekspertni tim koji radi na pripremi prijedloga istraživačke studije i rute rudarske baštine kao Europske kulturne rute. Putem zagovaračkih, promidžbenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti, radionica, tribina te web portala , projekt je do sada obuhvatio više desetaka tisuća građana u regiji. U tijeku je provedba projektnih aktivnosti u Albaniji, koje se 2018. nastavljaju u Rumunjskoj (Turda, Cluj, ...), kao i pronalaženje partnera iz Bugarske i Ukrajine radi provedbe aktivnosti u 2019./2020.

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Svijet oko nas - osnaživanje kritike u regiji

Projekt "Svijet oko nas – osnaživanje kritike u regiji" nastoji odgovoriti na nekoliko ključnih problemskih cjelina za koje smatramo da obilježavaju naš kulturno-umjetnički i društveni kontekst. Ti fokusi se tiču nedostatnog dijaloga među zemljama u regiji u pogledu sistemskih kulturnih i umjetničkih poveznica, položaja kulture i umjetnosti u zemljama regije, reafirmacije kritike u kontekstu krize medija, promjene paradigmi i uvjeta umjetničke produkcije te uključivanja mladih u kritičku recepciju aktualnih umjetničkih praksi. Predloženi program direktno se nadovezuje na trajno zajedničko djelovanje uključenih partnera. Dosadašnje se diskurzivne aktivnosti – okrugli stolovi i gostovanja etabliranih kritičara – proširuju većim simpozijima akademskoga tipa. Izdavački rad obuhvaća objavu dvaju pojmovnika godišnje koji za cilj imaju postati kompetentnom i praktičnom osnovom za kritičko pisanje o suvremenoj umjetnosti. Konačno, edukacijski će rad obuhvaćati višemjesečne radionice s mladima, u sklopu kojih će polaznici posjećivati, a potom i komentirati aktualnu suvremenoumjetničku produkciju, pritom usvajajući i razvijajući pojmovni aparat za njezino razumijevanje.

UDRUGA RESTART

KineDok - alternativna distribucija kreativnih dokumentaraca

"KineDok" je inovativna distribucijska platforma i alternativna kino-mreža usmjerena na povećanje broja prikazivačkih kanala za autorski dokumentarni film u sedam zemalja Centralne i Jugoistočne Europe. Kroz motivaciju i aktivaciju publike te razvoj partnerskih organizacija koje se sustavno bave organizacijom filmskih događanja (projekcije i gostovanja autora) u nezavisnim prikazivačkim prostorima u svakoj od zemalja, namjera projekta je stvoriti i održati zainteresiranu publiku za dokumentarni film. Projekt je pokrenut u siječnju 2015. godine na inicijativu Instituta dokumentarnog filma – IDF iz Praga (Češka) te četiri nacionalna partnera, među kojima je od početka bio i Restart. Projekcije filmova iz KineDok kataloga zamišljene su kao cjelovečernji događaji popraćeni gostovanjima autora, ponekad i drugih stručnjaka na tzv. alternativnim, netipičnim prikazivačkim lokacijama koje već okupljaju članove lokalne zajednice kao što su galerije, knjižnice, prostori udruga, tvorničke hale, kulturni centri te projekcije na otvorenome. Cilj platforme je razvijanje i primjena inovativnih modela distribucije i promocije nezavisnog europskog dokumentarnog filma.

CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu

CPuP -cirkuska platforma u pokretu

CPuP - "Cirkuska Platforma u Pokretu" ima za cilj razvoj suvremene cirkuske i ulične umjetnosti na području Jugoistočne Europe. Koprodukcijom predstave, rezidencijalnim programom i gostovanjima omogućit će se zajedničko stvaranje i veća protočnost kulturnih djela u regiji. Edukativnim programom ojačat će se kapaciteti organizacija članica, omogućiti profesionalno usavršavanje umjetnika i poboljšati mobilnost umjetnika na području suvremene umjetnosti u regiji. Mapiranjem organizacija i umjetnika/grupa koje se bave ovom izvedbenom formom, poticat će se zajedničko djelovanje i bolje pozicioniranje vaninstitucionalne kulture i umjetnosti u regiji. Razvijanjem suvremene cirkuske i umjetničke izvedbene umjetnosti u regiji, organizacije će se pozicionirati na međunarodnom nivou te na taj način širiti svoje djelovanje i u Zapadnoj Europi.

VRUM umjetnička organizacija

Generator

"Generator" je međuregionalna suradnička platforma namijenjena razvoju suvremenih izvedbenih i plesnih praksi za mladu publiku. Djelovanje platforme usmjereno je na međukulturalnu suradnju, razmjenu i diseminaciju inovativnih te interaktivnih umjetničkih formi, kritičko preispitivanje i vrednovanje te teorijsko promišljanje umjetničkih sadržaja, edukaciju i mapiranje stanja u široj regiji. Partnerske organizacije u platformi svojim su višegodišnjim djelovanjem za mladu publiku osigurali znanja, vještine i kompetencije za razvoj cjelogodišnjeg plana aktivnosti koji uključuje nekoliko glavnih programskih linija: "Moving labs", "Try out" umjetničke rezidencije, Edukacija, Razmjene programa i Dokumentiranja. Navedene programske linije predstavljaju cjeloviti pristup razvoju mlade publike koji uključuje ne samo neposrednu suradnju s njima nego i ostale faktore koji utječu na njihov kulturno-umjetnički razvoj (odgojno-obrazovne institucije, sudionici umjetničke scene, roditelji i slično).

Domino

Remont

Organizacije okupljene u ovu međuregionalnu platformu u okviru projekta "Remont" djeluju u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Poljskoj. Posljednjih nekoliko godina objektivne okolnosti nezavisnog umjetničkog sektora u svakoj od navedenih zemalja postaju sve zahtjevnije i izazovnije za održavanje minimalnih faktora organizacijske stabilnosti. Sektor nezavisne kulture, koji je ionako u nezavidnoj poziciji unutar šireg kulturno-umjetničkog polja u okviru svojih kulturnih sustava i nacionalnih kulturnih strategija, dodatno osjeća pritiske političkih i društvenih klima u kojima stvara i djeluje. Sustavno ne-poticanje održivosti nezavisnog kulturnog sektora, a ponekad i, nažalost, sustavno aktivno slabljenje organizacija civilnog društva koje se u zemljama iz kojih dolaze organizacije ovog projekta i dalje u većoj ili manjoj mjeri odvija, doprinosi sve većem okretanju organizacija u sebe i borbi za vlastiti opstanak te ozbiljno ugrožava kapacitete organizacija za nadogradnju vlastitog djelovanja kroz međunarodno povezivanje, a time i vlastitog jačanja i osnaživanja.

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb

Umjetnost tolerancije

"Umjetnost tolerancije" platforma je nastala početkom 2016. u suradnji s organizacijama iz EU koje se bave suvremenim umjetničkim disciplinama i istraživanjima iz područja društvenih znanosti. Platforma okuplja konzorcij od 13 kulturnih organizacija i istraživački odjel velikog javnog sveučilišta - povezanog njihovim interesom za ljudska prava i kontingenciju umjetnosti da djeluje kao katalizator društvenih promjena. Zasnovana je na ideji današnje umjetnosti koja mora imati jaču i istaknutiju ulogu u promicanju interkulturnog dijaloga, tolerancije, ljudskih prava i socijalne kohezije. Glavni cilj Platforme je raditi na kontinuitetu mreže organizacija koje će osigurati provođenje zadanih programa uz promicanje i razvoj mladih umjetnika, pružajući im mogućnost djelovanja na međunarodnoj umjetničkoj i kulturnoj sceni. Uz to, cilj je i nuditi im financirane visokokvalitetne umjetničke programe i produkciju radova, razmjenu iskustava te mobilnost kao i stručno vođene rezidencije kroz dobro uspostavljene programe s jasno definiranim ciljevima. Platforma jamči otvoreni, kreativni prostor članovima, umjetnicima, gostima te široj javnosti, potičući ih na izražavanje i angažiranost u umjetnosti i društvu, odnosno zajednici.