empty

Sažetci

Festival mediteranskog filma Split

mali meDITEran

"mali meDITEran" novi je koncept razvoja publike djece i mladih koji se održava u 5 Kino Mediteran gradova u suradnji s lokalnim osnovnim školama. Program projekcija, predavanja i radionica organiziran je kao proces učenja osnovnih filmskih elemenata kroz praktičan rad. Ideja je da svaki uzrast od prvog do osmog razreda osnovne škole besplatno i organizirano odlazi u kino jednom u polugodištu. Osim gledanja filmova nezavisne, europske ili svjetske produkcije, svaka bi projekcija imala gosta - predavača, glumca, profesora, umjetnika koji bi s djecom radili i analizirali film, a osim toga organizirali bi i praktične radove za poticanje kreativnosti djece. Na taj način djeca bi naučila gledati filmove kritički i bila spremna razumjeti zašto je određeni film važan i zašto ga moraju pogledati. Projektne aktivnosti izvode: umjetnica suvremenog cirkusa, likovni i grafički dizajner, restaurator i konzervator, doktor fizike, profesorice hrvatskog jezika, biologije i psihologije. Uz pomoć ovog tima ljudi radionice bi se proširile na iskustveno učenje, a to je ono koje je učenicima dinamično i zanimljivo te na taj način lakše sami dolaze do spoznaja i saznanja.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Podrška udruzi KONTEJNER u diversifikaciji i razvoju publike

Ovaj program udruge Kontejner posvećen je diversifikaciji i povećanju broja posjetitelja i sudionika kulturnih događanja u organizaciji udruge te razvoju široko primjenjivih metoda rada sa specifičnim društvenim skupinama. Provedba obuhvaća istraživačke, edukativne i promotivne aktivnosti, uz organizaciju javnih događanja poput radionica i predavanja, umrežavanja na međusektorskoj i sektorskoj razini. Cilj je primjenom interdisciplinarnih i inovativnih pristupa, u skladu s primjerima dobre prakse i na temelju potreba i interesa ciljanih skupina, uključiti raznovrsne publike u rad i projekte udruge te prilagoditi sadržaj, metodologiju i formate javnih događanja ciljanim skupinama: učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, ranjivim društvenim skupinama s fokusom na djecu s poteškoćama u razvoju, stručnjacima iz kulturnog, znanstvenog, obrazovnog i socijalnog sektora te široj akademskoj i znanstvenoj zajednici. Ovim programom udruga razvija vlastite kapacitete u području razvoja publike i kroz transfer znanja, suradnički rad, istraživanja, edukaciju i razmjenu resursa doprinosi razvoju kulturnog sektora u području angažiranog i inovativnog rada s publikama različitih profila.

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Krugovi sudjelovanja

Proces obrazovanja o suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama jedno je od ključnih mjesta na kojima se socijalizacija njihovih vrijednosti treba događati, dok su afirmacija i stvaranje prostora dijaloga njihova iznimno važna svojstva. Ipak, specifična priroda, načini na koje djeluju te alati kojima komuniciraju svoje ideje, teme i probleme, zahtijevaju određenu razinu kompetencija i vještina. Projekt je prijavljen kao krovni dosadašnjim aktivnostima udruge, koji će našu primarnu publiku - mlade - postaviti u središte naših programa, ali i proširiti njihov opseg. Važno je mladima svih socijalnih, klasnih i zdravstvenih pozadina omogućiti stjecanje alata za uspostavljanje komunikacije sa suvremenim umjetničkim i kulturnim praksama, kao i ovladavanje tehnikama njihova razumijevanja i interpretacije. Kao metodu za okupljanje zainteresiranih sudionika u tematskim raspravama i razvoju kritičke i aktivne zajednice koristit će se čitateljski kružoki čiji će fokusi biti suvremena umjetnost i nezavisna kultura, koji su ujedno i fokusi rada udruge posljednjih desetak godina, te konkretne teme koje sustavno izostaju u obrazovnom sustavu i mainstream medijima.

Drugo more

Nukleus

Program "Nukleus" će koristeći različite alate razvoja publike prvenstveno lokalnoj publici približiti teme kojima se Drugo more bavi. U fokusu ovog programa su teme vezane uz digitalno okružje, internet, blockchain, algoritme i automatizaciju te posljedice ovih tehnologija na organizaciju svakodnevnog života, kao što su panoptički nadzor ili pojava novih zanimanja koja koriste socijalne mreže, YouTube, blockchain ili internet. Metode koje će se koristiti su u rasponu od klasičnih metoda poput organiziranih posjeta, suradnje s različitim institucijama, publiciranjem brošura i drugih materijala pa do specifičnih metoda poput igara i interaktivnih online servisa. Ove metode ne predstavljaju neku novinu u svijetu, ali predstavljaju novost u našem lokalnom kontekstu. Razvijat će se specifično za pojedine teme, ali će biti primjenjive i za druge teme uz određeno redefiniranje te će, naravno, biti otvorene za korištenje svima koji to budu željeli.

Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti

Nastavi priču

Projekt "Nastavi priču" ima za svoj cilj mobilizirati, educirati i kontinuirano razvijati publiku kroz direktan umjetnički rad sa zatvorenicama (sadašnjim i bivšim), suradnju sa suvremenim hrvatskim književnicama te korištenje tehnoloških alata koji omogućavaju nastavak komunikacije i suradnje s bivšim korisnicama, direktan kontakt s postojećom i novom publikom. Osnova projekta je trostruka, nju čine: književni klub i radionica kreativnog pisanja za zatvorenice i bivše zatvorenice, njihova suradnja s 10 autorica u pisanju zbirke kratkih priča; Facebook stranica "Okreni stranicu" namijenjena uključivanju zainteresirane publike i mobiliziranju nove publike u proces recepcije suvremene hrvatske književnosti i promociju kreativnog pisanja te facilitiranju sudjelovanja bivših polaznica zatvorskog književnog kluba u kaznionici u Požegi; te objave interaktivne zbirke kratkih priča i pokretanje newsletter kampanje koja će dio priča diseminirati u više tjednih nastavaka te čitateljima dati poticaj da i sami nastave te dovrše vlastitu kratku priču.

UDRUGA RESTART

Dokukino 55+

Dokukino je jedino kino u regiji specijalizirano za dokumentarni film s redovnim najnovijim međunarodnim, regionalnim i domaćim filmskim programom, predavanjima, promocijama i diskusijama vezanim za teme filma te mjesto okupljanja svih generacija u potrazi za aktualnim filmskim sadržajem. Uz to, Dokukino svih osam godina postojanja predstavlja i svojevrstan "izlog" rezultata ostalih temeljnih programa u Restartu - produkcije, distribucije i edukacije. U sljedećem ciklusu želja je osmisliti dodatne modele namijenjene publici starijoj od 55 godina. Oni trenutno čine četvrtinu publike Dokukina, a koristeći dodatne alate i metode želja je osmisliti dodatne filmske i popratne programe za tu populaciju te im dati mogućnost sukreiranja sadržaja, volontiranja te aktivnog sudjelovanja u diskusijama nakon projekcija. Cilj projekta je stvoriti i mjesto susreta te druženja (ne samo s osobama jednake dobi) na kojemu se razmjenjuju stavovi, problemi i rješenja, stvoriti mjesto "društvene katarze" čiji se program i metode mogu primijeniti i u drugim kinima ili društvenim centrima u Hrvatskoj.

Što, kako i za koga

Susreti s publikom

Program Galerije Nova, koji se sastoji od međunarodnih izložbi i predavanja, filmskih i obrazovnih aktivnosti, bit će upotpunjen tijekom 2018. cjelogodišnjim programom "Susreti s publikom" koji će kroz besplatne participativne i edukativne aktivnosti - vodstvima kroz izložbe za različite grupe, edukativnim programima, susretima s umjetnicima, sudjelovanjem u umjetničkim projektima i transsektorskom suradnjom - razvijati metode i alate aktivnog privlačenja i sudjelovanja šireg kruga publike. Uz širenje opće publike koja prati kulturne sadržaje, ciljane skupine su mladi, osobito studenti, te ranjive društvene skupine azilanata i migranata. Program će uključiti izradu strategije za razvoj publike koja će kontinuirano implementirati komunikacijske metode koje vode ka izraženijoj prisutnosti programa udruge na internetu, društvenim mrežama, medijima i javnosti. Provođenje aktivnosti unaprijedit će inkluzivne modele prezentacije vizualne kulture širokom krugu publike. Program se nadovezuje na dosadašnju transsektorsku suradnju s organizacijama civilnog društva (poput CMS-a), u kontaktu s migrantskom zajednicom, te na kontinuiranu suradnju s umjetničkim akademijama i fakultetima.

Montažstroj

Mladost ne dozvoljava besvijest

Kolektiv Montažstroj će u 2018. godini provesti sinergijski program koji obuhvaća umjetnički projekt "Mladež bez boga" te cjelogodišnji program razvoja publike "Mladost ne dozvoljava besvijest". Umjetnički projekt na temu zaustavljene obrazovne reforme u Hrvatskoj postat će temelj realizacije strateškog cilja Montažstroja – kreiranja kulturnih programa za mlade u kojima će oni postati aktivni sudionici i sukreatori umjetničkih rezultata. Projekt "Mladež bez boga" temeljit će se na dokumentarističkim i participativnim umjetničkim metodama u kojima će razmišljanja mladih postati osnova za stvaranje multimedijalnog kazališnog djela. Korisnici – mladi srednjoškolske dobi – bit će uključeni u radionice i fokus grupe, a parcijalno i u produkcijske aktivnosti. Paralelno, u programu "Mladost ne dozvoljava besvijest" provodit će se aktivnosti usmjerene na dugoročan razvoj povećanja broja mladih u strukturi Montažstrojeve publike. Razvijanjem praksi prikupljanja, dijeljenja i primjene podataka o ciljanoj publici, uspostavljanjem partnerstva te unapređenjem mogućnosti korištenja digitalnih tehnologija u razvoju publike, Montažstroj će razviti modele za buduće projekte usmjerene prema mladima.

Labin Art Express XXI

"Iznad zemlje" - razvoj publike za programe L.A.E. XXI

Projekti i programi koji se provode kako u KuC-u "Lamparna" tako i izvan njega, često zbog svog alternativnog pristupa kulturi te nastojanja da javnosti predstave najprogresivnije umjetničke trendove, kao i da publiku aktivno uključe u vlastite umjetničke projekte, teško pronalaze put do šire publike, među kojom, nažalost, još uvijek postoji odbojan stav prema svemu što joj je nerazumljivo i što izlazi iz okvira tradicionalnog građanskog koncepta "suvremenosti". Iako su novi mediji i komunikacijske tehnologije uspjeli jedan značajan segment suvremene kulture i umjetnosti učiniti dostupnijim, a time i popularnijim među mlađom publikom, ta ista publika (pogotovo ona 54+) još uvijek je prilično "rezervirana" prema konzumaciji suvremenih umjetničkih praksi. Zbog velikog broja takvih programa u budućnosti, posebno Bijenala industrijske umjetnosti 2018. pod kustoskim vodstvom WHW (Labin/Pula/Rijeka, 21.7.-28.10.) te onog planiranog za 2020. godinu (oba u sklopu projekta "Rijeka EPK 2020"), Labin Art Express je odlučio angažirati osobu koja će se prvenstveno baviti razvojem publike za navedeni i ostale programe udruge te osnažiti kapacitete udruge za nastavak razvoja publike u dužem vremenskom periodu.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar - razvoj publike

Razvoj publike kao zaseban projekt Mediteranskog plesnog centra odvijat će se u suodnosu s umjetničkim programom centra, odnosno kao priprema i/ili nastavak pojedinačnih umjetničkih programa, ali će imati vlastiti kontinuitet i trajati kroz cijelu godinu. Posebno orijentiran na istarsku i lokalnu zajednicu, projekt će kroz koncept "aktivnog posjetitelja" nastojati privući novu publiku i njegovati dijalog i odnos s postojećom. Projekt obuhvaća niz edukativnih aktivnosti te društvenih i umjetničkih akcija osmišljenih prema načelima uključivosti, dostupnosti, interakcije, socijalne pravde te interkulturalnog dijaloga. Projekt će poticati aktivnu participaciju publike kroz posebno osmišljene formate te u lokalnoj zajednici stvoriti mogućnost za sudjelovanje u planiranju, stvaranju i evaluaciji programa. Cilj programa je senzibilizacija javnosti za suvremeni ples, edukacija lokalne zajednice, jačanje kulturne produkcije, decentralizacija suvremene plesne i srodnih umjetnosti te konačno, povećanje educiranih posjetitelja kulturnih aktivnosti u regiji.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Kulturni krajolici Korčule

Siva zona je mala organizacija koja djeluje u marginaliziranom otočkom kontekstu koji je krhka biocenoza istovremeno izložena valovima posjetioca u ljetnoj sezoni te hibernaciji tijekom zime, te tako "predstavlja privilegiran laboratorij za ispunjenje "rupe u znanju" te za povećanje kapaciteta kojima bi se identificirali ključni faktori promjene u tranziciji ka organizaciji fokusiranoj na publiku" koji je višestruko uvećan tom socio-geografskom pozicijom. Projekt je namijenjen osmišljavanju, razvoju i testiranju specifičnih strategija za razvoj raznorodnih publika: mikro-lokalne publike na samom otoku (s naglaskom na mlade, učenike srednjih škola); lokalne publike (s naglaskom na djelatnike u kulturi, obrazovanju i umjetnosti, okvir otoka, županije, regije te nacionalni okvir); transnacionalne publike izborom i faktorom iznenađenja ("by choice" i "by surprise") koju čine turisti i posjetioci otoka; transnacionalne publike iz navike i izborom ("by habit" i "by choice"), koju čine digitalna publika do koje dopiremo putem mailing liste, društvenih digitalnih mreža, web-stranice i drugih digitalnih alata te naši suradnici, umjetnici, kustosi i kulturni djelatnici.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Projekt razvoja publike udruge Kulturtreger

Kroz ovaj će projekt udruga Kulturtreger izgraditi sustav razvoja publike zahvaljujući kojem će proširiti i usložiti komunikaciju s već postojećom publikom, te će privući novu publiku kulturnim, umjetničkim i društvenim programima koje udruga provodi. Izgradnja kapaciteta udruge za razvoj publike koju ovaj projekt omogućuje podrazumijeva da će se, s jedne strane, optimizirati i nadograditi već postojeći alati i metode razvoja publike i alati za prikupljanje podataka o publici, a s druge, razvit će se i početi primjenjivati novi alati i metode. Posebna je vrijednost ovog projekta što će aktivno uključiti korisnike koji će sudjelovati u praćenju i evaluaciji provedbe projektnih aktivnosti. Rezultat projekta bit će dugoročan i na realnim podacima zasnovan Akcijski plan razvoja publike te njegova provedba, a dio alata i metoda koje će se razviti bit će primjenjive i u drugim organizacijama iz područja nezavisne kulture.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

Razvoj queer publike u Splitu

Projekt razvoja queer publike u gradu Splitu ima za cilj razvoj publike otvorene za kritički, refleksivni i inovativni sadržaj koji društvenoj stvarnosti pristupa iz perspektive drugog i drugačijeg, s naglaskom na rodne i seksualne manjine. Istraživačke aktivnosti projekta polaze od procjene sadašnjeg stanja, slijede sociološko istraživanje s ciljem upoznavanja potencijalne publike i njihovih potreba među studentskom populacijom i LGBTIQ zajednicom. Donošenje dugoročne strategije razvoja publike rezultat je tih aktivnosti. Edukativne aktivnosti imaju za cilj produbljenje odnosa s postojećom te novom publikom kroz formate queer kružoka i gostujućih predavanja. Tu se definira pojam queera u lokalnom kontekstu. Aktivnosti podizanja vidljivosti podrazumijevaju niz kreativnih radionica, prvenstveno tiska, kroz koje će sudionici imati priliku stvoriti vizualni materijal kao svojevrsni manifest queera. Izrada web stranice kolektiva koja će omogućiti publici interakciju s kolektivom u formi digitalne knjige utisaka također spada u ovu grupu aktivnosti. Zajedničko svim linijama aktivnosti je da su participativnog karaktera.

Savez udruga Rojca

Rojctaurant - program razvoja publike za programe SUR-a

Kroz projekt razvoja publike želja je proširiti krug posjetitelja, ali i programe učiniti dostupnijima većem broju korisnika, pomažući pojedincima i zajednicama da sudjeluju u stvaralačkom radu, uživaju i na kraju, procjenjuju samu aktivnost. Želja je ostvariti veći stupanj recepcije kod publike, tj. njenu otvorenost za primanje i usvajanje novih saznanja, te spremnost angažiranijeg uključivanja u zajednicu. Svjesni da razvoj publike za sobom povlači kulturne, obrazovne, socijalne i ekonomske aspekte, radit će se na kreiranju strategije razvoja publike koja uključuje participativne metode.

Teatar to go

OPEN/CULT/365

Teatar to go djeluje multidisciplinarno kroz projekte u kazališnoj i audiovizualnoj djelatnosti s općim ciljem razvoja osječke nezavisne kulturne scene. Projekt "OPEN/CULT/365" ima svoju autonomiju u sklopu cjelogodišnjeg programa organizacije koji sadrži distribuciju predstava te revijskih i vanrevijskih aktivnosti Filmske RUNDE. Razvoj publike vrednuje se kao dodana vrijednost dosadašnjem radu te mogućnost napretka u smislu programa i kapaciteta. U fokusu projekta je identifikacija, angažiranje i zadržavanje korisnika s tendencijom promjene perspektive korisnika u sudionika. Pristup sudionicima podijeljen je na tri modela: uključivanje korisnika u proces rada na cjelogodišnjem programu, aktivno sudjelovanje u aktivnostima programa i umrežavanje korisnika s umjetnicima iz okoline i šire. Svaki model ima aktivnosti koje su osmišljene u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i izvedive su uz puni kapacitet organizacije. Uključivanje korisnika u proces rada podrazumijeva da organizacija stvori uvjete za aktivno sudjelovanje korisnika u programu i da se potencira uzajamni doprinos napretku.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Razvoj publike BAZE

Razvoj publike BAZE počiva na konceptu demokratizacije umjetnosti. Poseban je fokus stavljen na uključivanje onih koji zbog svojeg socijalnog i klasnog statusa ne participiraju u kulturi. Od osnivanja BAZE krajem 2015. primarna ciljana skupina udruge dobila je užu definiciju: stanovnici Trešnjevke, kvarta u kojem se udruga i nalazi. Pored njih, udruga se i dalje obraća stručnoj publici i svim zainteresiranima za pitanja od javnog interesa. Razvoj publike temeljimo na iskustvu uključivanju publike u sve faze umjetničke produkcije, eksperimentiranju s formama i procedurama medijacije, istraživačkom pristupu i društvenom angažmanu kroz umjetnost koji je utkan i u promotivne kampanje udruge s naglašeno edukativnim predznakom. Svaka kampanja se pažljivo promišlja u odnosu na projekt o kojem je riječ i specifičnu publiku kojoj se obraća, što često rezultira inovativnim rješenjima. Udruga afirmira progresivne metode kojima publika postaje aktivan sudionik: participacija, angažirani pristup u izboru relevantne teme, site-specific pristup, intervencija u javni prostor i javnu sferu. One se djelomično isprepliću čime se publika višestruko razvija u skladu s vizijom BAZE kao umjetničkog i društvenog centra.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Razvoj publike kulturno društvenog centra 'Šesnaestica'

Udruga K-zona od nedavno je u višegodišnjem posjedu prostora od 70-ak kvadrata čija je namjena da postane kulturno-društveni centar na Trešnjevci. Kako do sada udruga nije djelovala kontinuiranim programom u fizičkom prostoru, već festivalski i ovisno o projektnim aktivnostima, ovim projektom želja je optimizirati prelaz prema svakodnevnom programu unutar lokalne zajednice i postojeće publike K-zone. Glavna strategija razvoja publike je participativni model kreiranja programa i upravljanja prostorom, u suradnji s primarnim ciljanim skupinama K-zone (žene, mladi, LGBT osobe), lokalnim stanovništvom Trešnjevke te srodnih i komplementarnih intersektorskih aktera na Trešnjevci i u Zagrebu.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Kultura +

Projekt "Kultura+" usmjeren je prema edukaciji djelatnika s područja umjetnosti i kulture o suvremenim metodama razvoja publike, medijacije te aktivnog uključivanja različitih struktura stanovništva u stvaranje kulturnih sadržaja. Specifičnim osposobljavanjem omogućit će se stjecanje znanja koja će pridonijeti razvitku programa koji uključuju potrebe kulturnog sektora, ali i lokalne zajednice, čime se doprinosi proširivanju publike i razvoju društvene zajednice i pozicioniranju kulturnog sektora u javnosti, umrežavanju i povezivanju baštine i suvremenosti. Aktivnostima u projektu "Kultura+" razvija se kritički odnos te se problematiziraju postojeći zastarjeli pristupi i programi slabe integracije unutar kojih se djeluje, razvijajući pritom razumijevanje novih i suvremenijih oblika kulture i društvenosti. Fokus je na oblikovanju pristupa koji kombiniraju politike dostupnosti s politikama aktivnog sudjelovanja kojima će se ostvariti dugoročni utjecaji, a temelje se na novim razinama umrežavanja te aktivnom uključivanju na svakodnevnoj bazi, suprotstavljajući se tako starim metodama kratkotrajne pasivne inkluzije.

Domino

BeSpectactive

Aktivnosti proaktivnog angažiranja publike u sklopu projekta temelje se na obrtanju uobičajenih uloga – publika preuzima ulogu donosioca odluka, pri čemu se skupno svi mehanizmi kojima se taj proces odvija mogu nazvati metodom aktivnog gledateljstva. Publika se izravno i proaktivno uključuje u kreativni proces (feedbackom na produkcije, aktivnim uključenjem u rezidencijalni program) te u organizaciju događaja u kulturi (oformljivanjem svojevrsnog žirija za selekciju i organizaciju programa). Pritom se preispituju i istražuju mogućnosti i izazovi motivacije (grupe aktivnog gledateljstva) i povjerenja (organizacije koja predaje odgovornost, no istovremeno i odustaje od pozicije moći). Participacija ljudi, u ovom slučaju gledatelja, publike kulturnih događanja, tim je veća, što se više uvažavaju njihove ideje. Ako se njihovi savjeti saslušaju te uzmu u obzir te ako se pojedinac osjeća uključenim i odgovornim u/za jedan društveni projekt, on će svakako postati aktivnim zastupnikom kulture te će čak potaknuti i druge da se uključe. Projekt je osmišljen upravo zato da publici preda ulogu donošenja odluke. Uz to se predaje i vlastita (organizatorova) moć odluke u prostoru kreacije.

IKS FESTIVAL

Nova publika za Amfiteatar u Domu mladih

Kroz ovaj projekt želja je valorizirati pozornicu Amfiteatra Doma mladih kao jedinstven prostor za suvremene izvedbeno-umjetničke prakse, te podignuti vidljivost i značaj suvremenih izvedbenih umjetnosti za lokalno stanovništvo, a samim time - posredno proširiti lokalnu publiku koja prati suvremene izvedbene umjetnosti. Navedeni cilj planira se postići objavljivanjem niza kritičkih i analitičkih tekstova u lokalnim tiskanim i elektronskim medijima, nadogradnjom internet stranice IKS festivala u portal za prezentaciju lokalnih umjetnika koji se bave suvremenim izvedbenim praksama i online video vezu preko koje će se moći pratiti probe i prezentacije seta radionica namijenjenih nastavnicima i učenicima osnovnih škola na pozornici, te izdavanjem časopisa. Projekt se razvija u partnerstvu s lokalnim institucijama i organizacijama koje se bave produkcijom suvremenih izvedbenih umjetnosti, kao i s lokalnim obrazovnim institucijama. Realizacijom ovog projekta cilj je započeti dugoročne pozitivne promjene u edukaciji i razvoju lokalne publike koja prati suvremene izvedbene umjetnosti kako bi se podigla vidljivost programa na sceni Amfiteatra u Domu mladih u suradnji s MKC-om.

HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA

Kazalište izbliza: ciklus radionica iz teorije i prakse izvedbenih umjetnosti

Ciklus radionica iz teorije i prakse izvedbenih umjetnosti "Kazalište izbliza" namijenjen je mladima u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a koji žive izvan Zagreba. Radionice su koncipirane kao organizirani odlasci u kazalište prije kojih bi se polaznicima ponudila teorijska i praktična edukacija iz područja izvedbenih umjetnosti. Projekt bi prvenstveno bio namijenjen približavanju bogate zagrebačke kazališne ponude mladima kojima je pristup kulturnim sadržajima otežan zbog mjesta stanovanja i socioekonomskog statusa koji ih smješta na marginu i tako lišava mogućnosti redovitog korištenja i participacije u kulturnim sadržajima. Sudionike bi se okupilo uz pomoć civilnih udruga iz županija u blizini Zagreba koje se bave zaštitom i promicanjem prava skupina poput romske manjine, osoba s invaliditetom, samohranih roditelja s djecom, žrtava obiteljskog nasilja. U suradnji sa zagrebačkom izvedbenom scenom svakom polazniku bit će organizirana 2 posjeta kazalištu mjesečno. Cilj je da kroz godinu dana trajanja projekta polaznici upoznaju tijek kazališnog procesa, steknu osnovna znanja o izvedbenim umjetnostima i razviju kritičke aparate za njihovo prosuđivanje i razumijevanje.

Centar za ženske studije

Tko (je) i za koga je Zagorka: kritičko čitanje i umjetničke prakse

Projekt "Tko (je) i za koga je Zagorka: kritičko čitanje i umjetničke prakse" podrazumijeva izradu strategije razvoja publike za poboljšanje i produbljivanje odnosa s postojećom publikom te proširenje na novu publiku. Implementacija strategije za razvoj publike ima za cilj informirati publiku, uključiti je u kritičko čitanje i promišljanje Zagorkinih postignuća i doprinosa ženskoj kulturi u području promicanja ravnopravnosti spolova te razviti alate i metodologiju umjetničkih praksi povezujući obrazovanje, znanost i umjetnost u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, uz dostupnost digitalnog sadržaja kao polazišta za istraživački rad i (re)interpretiranje sadržaja u novim/digitalnim medijima i umjetničkim intervencijama u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke te u javnom prostoru.

Savez udruga Klubtura

CTHR: aktivno sudjelovanje

Mreža pokreće dugoročan proces razvoja publike kako bi osigurala aktivno uključivanje građana u realizaciju kulturnih i umjetničkih aktivnosti koje organizacije nezavisne kulture i civilnog društva u okviru programa "CTHR:programska razmjena i suradnja" provode kroz platformu "Clubture". Model suradnje između organizacija nezavisne kulture doprinosi dostupnosti kulturnih i umjetničkih sadržaja u svim dijelovima Hrvatske i za publike različitih profila. Provedbom projekta razvoja publike mreža će osigurati pretpostavke za daljnji razvoj programa razmjene i suradnje, a s naglaskom na segment praćenja publike i odnosa s korisnicima. Osim jačanja vlastitih kapaciteta za unapređenje provedbe programa razmjene i suradnje, mreža će osnaživati kapacitete organizacija nezavisne kulture za razvoj publike. Kroz realizaciju edukativnih i diskurzivnih formata mreža će otvoriti prilike za zajedničko učenje te prijenos iskustva u radu s različitim grupama korisnika kulturnih i umjetničkih programa u različitim dijelovima Hrvatske. Provedba projekta će osigurati pretpostavke za veću vidljivost sadržaja koje organizacije nezavisne kulture provode kroz program razmjene i suradnje.

Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture - Radiona

Arterije promjena

Projekt "Arterije promjena" kreće od same simbolike medicinskog pojma arterije - mišićne krvne žile koja odvodi krv iz srca. Stoga je cilj projekta prezentirati intermedijalne i hibridne suvremene umjetnosti na mjestima na kojima ti sadržaji nisu uobičajeni, poput javnih prostora, parkova, plaža, kafića, prometnih uličica, trgova i sl. Cilj je projekta koristiti bottom-up pristupe kako bismo publiku, odnosno širu javnost koja nema običaj pohoditi izložbe, performanse ili radionice jednostavno suočili na lucidan i spontan način sa sadržajima kojima se udruga bavimo. Partnerske organizacije su F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac i Drugo more iz Rijeke. Projekt će se odvijati u Rijeci, Karlovcu i Zagrebu. Radionice, mini performansi, plesne sekvence i lemni piknici u javnim prostorima koristit će gerilski pristup unutar kojeg će umjetnici, jednostavno i na vrlo suptilan način ne kršeći zakone, u prostorima gdje je to moguće rasprostrijeti opremu primjerice na klupe u parkove i na tom mjestu održati radionicu za sve koji se žele uključiti. Svi uređaji koji će se koristiti bit će usmjereni na ekološku upotrebu izvora energije poput solarnih ploča ili dobivanja struje iz voća i povrća.

Platforma za Društveni centar Čakovec

Publika DC Čakovec

Platforma za Društveni centar Čakovec vidi razvoj publike kao proces koji će pomoći članicama i sektoru (nezavisne) kulture da ostvare svoju društvenu i edukativnu misiju, kao i da ispune vlastiti ekonomski potencijal; povećati doprinos ovih sektora održivom i inkluzivnom razvoju, te unaprijediti interkulturni dijalog, socijalnu inkluziju i promociju kulturnog diverziteta Međimurja. U cijelom procesu koristit će se različite metode, alate i formate animiranja, informiranja i edukacije publike. Budući da članice Platforme pokrivaju razna tematska područja, širina potreba na koje platforma može i namjerava odgovoriti zasigurno će biti prepoznata od određenih skupina korisnika i javnosti, odnosno novih organizacija koje su akteri direktnog rada u lokalnoj zajednici. Na taj način se kroz korisnike članica širi baza korisnika/publike Društvenog centra. Osim toga, cilj je jačati i druge inicijative koje rade na revitalizaciji javnih prostora u SZ Hrvatskoj stvaranjem sinergije između organizacija koje djeluju na području kulture pojedinih gradova. Takvo povezivanje dodatno će osigurati dugoročno održiv i uključiv razvoj lokalne zajednice te omogućiti repliciranje u druge sredine.

Eurokaz

Eurokazov smjerokaz za suvremene izvedbene prakse

Nakon transformacije u produkcijsku kuću, Eurokaz je uspio donekle zadržati publiku koja ga je pratila tijekom 27 festivalskih izdanja, no teško prodire do nove. Kao potencijalna nova publika koju bi valjalo privući detektirana je populacija srednjoškolaca te osmišljen projekt "Eurokazov smjerokaz za suvremene izvedbene prakse" s ciljem da se ciljanoj skupini serijom teorijskih i praktičnih aktivnosti predstavi raster informacija o suvremenom teatru koji će im omogućiti stjecanje novih znanja vezanih uz inovativne postupke i tendencije suvremenog kazališta, ali i drugih oblika izvedbenih formi - plesa, cirkusa, performansa, street arta itd. To će im pomoći u obuhvatnijem promišljanju i boljem razumijevanju suvremenog umjetničkog stvaralaštva i utjecaja suvremene umjetnosti na društvene procese te im tako olakšati pristup i gledanje inovativnih izvedbenih projekata, čime će postati inteligentni korisnici inovativnih izvedbenih praksi i misleća publika.

Umjetnička organizacija Ateatar

Ateatar online

"Ateatar online" jednogodišnji je projekt povećanja vidljivosti umjetničke organizacije Ateatar korištenjem strategija digitalnog marketinga te inoviranjem komunikacije s krajnjim korisnicima kroz specifične umjetničke forme koje nastoje požnjeti društvenost društvenih mreža. Projekt je razrađen kao okvirna strategija online komunikacije i distribucije sadržaja, uz plan prezentiranja sadržaja lokalnoj zajednici, ali i disperziju izvora emisije informacija diljem Interneta. Zbog specifičnosti medija u kojem organizacija stvara, program "Ateatar online" nužan je i jedini način na koji organizacija može doprijeti do krajnjih korisnika.

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA

P.O.R.A.ST (Publika, Obrazovanje, Razvoj, Aktivnost - Split)

HULU Split se profiliralo kao strukovno udruženje s najvećim godišnjim brojem izložbi suvremene umjetnosti u Hrvatskoj. Projekti se odvijaju u renomiranim i frekventnim izlagačkim prostorima što omogućuje sustavno promoviranje i razvoj interesa šire javnosti za suvremene umjetničke prakse. U 2018. udruga nastavlja s cjelogodišnjim programom koji će, osim galerijskog, obuhvaćati projekte u javnom prostoru potičući tako neposrednu interakciju s publikom. Programska ekspanzija je vezana i uz veći broj međunarodnih projekata te razvijanje međunarodne suradnje s ciljem širenja vidljivosti van granica Hrvatske. HULU Split je recentno promijenio status iz lokalne u nacionalnu udrugu, stoga će u razvoju publike naglasak biti stavljen i na povećanje vidljivosti kao nacionalnog strukovnog udruženja i dopiranja do što šireg kruga stručne publike kao potencijalnih novih članova iz cijele Hrvatske. Važna stavka HULU-ovog djelovanja je participacija i diversifikacija publike te doprinos obrazovanju publike o suvremenoj umjetnosti. Svi izložbeni projekti su otvoreni za javnost, bez naplaćivanja ulaznica te popraćeni diskurzivno edukativnim aktivnostima u obliku razgovora, predavanja, vođenja i radionica.

Ured za fotografiju

Gradnja publike UzF-a

Ured za fotografiju (UzF) djeluje s ciljem širenja i promoviranja umjetničke produkcije, podizanja razine vizualne pismenosti, stvaranja i distribucije novih znanja te sustavnog razvijanja teorije i kritičkog promišljanja na području fotografije i novih medija. Projekti UzF-a funkcioniraju kao mikro-platforme u sklopu kojih se realiziraju aktivnosti različitog tipa namijenjene raznim profilima publike. Aktivnosti pokrivaju čitav spektar različitih formata: od razgovora, panela i čitalačkih grupa koje kao polazište uzimaju određene teme vezane uz programe UzF-a, preko vodstava po izložbama (s ciljem diseminacije znanja o umjetničkoj fotografiji i njezinog dubinskog razumijevanja), pa do didaktičkih cjelina poput radionica. Radionički formati organiziraju se za specifične dobne i interesne skupine (osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti umjetničkog i humanističkog usmjerenja). Svoju strategiju razvoja publike UzF nastoji temeljiti na razumijevanju heterogenosti potreba različitih profila publike, a od primarnog interesa za rad udruge pokazala se potreba za aktivnim uključivanjem mladih u kulturne i umjetničke programe.

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator

Festival prava djece 2018.

"Festival prava djece 2018." bit će deseto izdanje festivala koji educira o dječjim pravima putem filmskog stvaralaštva, promiče dječju participaciju i potiče inkluziju i integraciju djece s teškoćama u razvoju (djece s oštećenjem vida i sluha). Svi programi i aktivnosti prilagođeni su svoj djeci (uključujući djecu s oštećenjima sluha i vida) te su dostupni i besplatni svima. U sklopu Festivala organizirane su dvije platforme programskih aktivnosti, na jednoj su programi namijenjeni školama, na drugoj aktivnosti otvorene za sve: djecu, mlade, odrasle. Školski dolasci su prilika za osiguranje poticajnog okvira djeci i mladima za upoznavanje sa stvaralaštvom svojih vršnjaka. Festival organizira aktivnosti u čak 18 hrvatskih gradova i na taj način se bori protiv regionalne podzastupljenosti kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade, te razvija mladu filmsku publiku u cijeloj Hrvatskoj.

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Kreativci - online natječaji za djecu i mlade do 18 godina

Program "Kreativci" je dugoročan i kontinuirani projekt ULUPUH-a koji razvija i odgaja osnovnoškolsku i srednjoškolsku publiku. Od 2016. godine ULUPUH uz izložbe u Galeriji "ULUPUH" objavljuje pozive/natječaje za djecu i mlade (do 18 godina starosti), s likovnim zadatkom vezanim uz temu izložbi u galeriji. Projekt se odvija online, putem stranice Kreativci. Uz 16 izložbi ULUPUH-ovog glavnog programa za 2018. godinu provodi se online natječaj u osmišljavanju kojeg sudjeluju autori izlagači. Zadaci su uvijek su vezani za temu izložbe, ali prilagođeni mlađem uzrastu. Najbolje radove također odabiru profesionalni umjetnici i dizajneri, članovi udruge, uvijek vodeći računa o mogućnostima i dobi natjecatelja. Natjecatelji šalju fotografije radova koje se objavljuju na internet stranici Projekta, a autori najboljih radova se nagrađuju ULUPUH-ovim izdanjima iz primijenjenih umjetnosti i dizajna. Želja je na taj način animirati mlađu publiku, približiti im ULUPUH-ove programe te ih ujedno potaknuti da se i sami okušaju u različitim oblicima likovnog izražavanja.

Dobar Film

Dobar film za dobar grad

"Dobar film za dobar grad" je inicijativa za razvoj i edukaciju filmske publike na području grada Koprivnice kako bi se razvila navika češćeg posjeta kinu, afiniteti prema nacionalnoj i europskoj kinematografiji te povećala filmska pismenost i svijest o važnosti filma za zajednicu. Program se sastoji od tri glavna modula, svaki od njih usredotočen je na jedan segment publike koju želimo doseći i potaknuti na rast. Aktivnosti su najviše posvećene mladoj publici u svrhu kulturnog odgoja i buđenja svijesti o filmskoj umjetnosti.
"Proljeće u kinu" je program projekcija i predavanja usmjeren na srednjoškolski uzrast, zatim središnji program za nešto šire građanstvo obuhvaća specijalne projekcije "Dobar film za dobar grad", "Kratki prije škole" je usmjeren na osnovnoškolski uzrast, čime se senzibilizira publika još u ranoj dobi, a "Jako dobar film" je program posvećen mladim filmofilima i studentima u svrhu produbljivanja odnosa s vjernom publikom.

Hrvatsko dizajnersko društvo

Plan D - međunaorodna edukativna platforma za dizajn

"PLAN D" je međunarodna edukativna platforma za dizajn proizašla iz procesa programske nadogradnje "DANA D — međunarodnog festivala dizajna", koji se održavao od 2010. do 2016. godine. Ciljevi platforme su višestruki — od stručnog usavršavanja mladih dizajnera, afirmacije dizajnerske prakse, pa do promocije praktičnosti dizajna u svakodnevnom životu i promoviranja suvremenih dizajnerskih praksi. Edukativni program posebno je fokusiran na poticanje mladih na rad u području progresivnih dizajnerskih praksi - eksperimentiranje u novim medijima i tehnologijama, omogućavanje stjecanja znanja i vještina koje će im olakšavati snalaženje na aktualnom tržištu rada. "Plan D" oblikuje i program za mlade bez formalnog dizajnerskog obrazovanja, nastoji afirmirati i promovirati dizajnersku poziciju kao relevantnu točku analize i čitanja materijalne svakodnevice, te približava dizajnersko djelovanje kao svakodnevno, praktično i blisko. U sklopu platforme organizirat će se cjelogodišnji edukativni program koji će sačinjavati raznoliki edukativni formati i međunarodni festival dizajna.

Udruga PLANTaža

KUT - Kulturna utvrda

Prenamjenom derutnog prostora u povijesnoj jezgri grada Osijeka – Tvrđa, dobiva se prostor za održavanje kulturno- umjetničkih i kreativnih aktivnosti Udruge i njezinih volontera, mladih neafirmiranih umjetnika i kreativaca, u svrhu predstavljanja kulturno umjetničkih programa i djela s ciljem privlačenja lokalne zajednice i turista. Također, prostor je okosnica za provedbu programa KUT-a i glavno komunikacijsko sredstvo Udruge prema publici s obzirom na to da će ono označavati mjesto stalne postave i predstavljanja djela i radova alternativne scene Osijeka. Cilj je projekta korištenjem podrške za razvoj publike kroz program KUT-a stvoriti pozitivno ozračje za razvoj pojedinca te razvoj zajednice i grada. Projekt je podržan od strane Turističke zajednice Osječko baranjske županije i Grada Osijeka koji je Udruzi ustupio prostor na korištenje s ciljem potpore razvoju neovisne kulturne i kreativne scene u Osijeku, te razvoju dodatne kulturno-turističke ponude osječke Tvrđe u vidu organiziranja umjetničkih, prezentacijskih i prodajnih izložbi umjetnika iz Osijeka i okolice, umjetničkih i kreativnih radionica za mlade te kulturnih i umjetničkih događanja, kao i uspostave suvenirnice.

Udruženje za razvoj kulture "URK"

Razvoj publike Kluba Močvara

"Razvojem publike Kluba Močvara" URK želi aktivirati i involvirati novu publiku, kao i onaj dio koji već redovito i u velikim brojevima posjećuje Klub "Močvara", naročito glazbene programe, no ne poznaje opseg rada URK-a kao organizacije civilnog društva, niti sudjeluje u njezinim drugim aktivnostima. Cilj projekta je informirati ovu većinski mladu publiku o širokom spektru aktivnosti URK-a i Kluba "Močvara", upoznati karakteristike i afinitete potencijalne nove i postojeće publike te stvoriti preduvjete za njihovo aktivno uključivanje u kulturne, umjetničke i aktivističke programe u Klubu te za rad i članstvo u samoj organizaciji. Kroz istraživanje, direktan rad s publikom (predavanja, razgovori, druženja) i ulaganje u promidžbu, URK ovim projektom započinje dugoročan proces aktiviranja i razvoja mlade publike kao način ulaganja u vlastitu budućnost.

Hrvatski filmski savez

Poticanje razvoja filmskih družina u novim sredinama Mladi mladima

Poticanje razvoja filmskih družina, a time i razvoj medijske pismenosti i nove publike u novim sredinama, planira se postići organizacijom radionica audiovizualnog stvaralaštva. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, u sredinama gdje je filmska umjetnost zapostavljena. Prednost imaju sredine u kojima ne djeluju članice Hrvatskog filmskog saveza ili djeluju, ali s drugačijim tipom djelatnosti i imaju želju potaknuti razvoj AV stvaralaštva kod djece i mladih. Organizacijom dvije kick-off radionice i nekoliko manjih pratit će se razvoj filmske družine kroz 12 mjeseci u dvije sredine - Iloku (Vukovarsko-srijemska županija) i Šćitarjevu (Zagrebačka županija). Naglasak je na tome da mladi iz postojećih kino klubova koji dugo godina rade s djecom i mladima - Udruge Blank i Studija Kreativnih Ideja Gunja u svojim županijama budu "klubovi mentori" i na taj način se pokrene AV stvaralaštvo na područjima na kojima još nije razvijeno te se potakne aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

VRUM umjetnička organizacija

Vježbenica za pokret i ples + Teen generator

Cjelogodišnji program umjetničke edukacije u odgojno-obrazovnim institucijama uključuje distribuciju edukativnih publikacija "Vježbenica za pokret i ples", "Ples u 10 datuma", "Ples u 10 naslova" i "Put oko svijeta kroz urbane plesove 10 gradova", uz popratne seminare i radionice, a s ciljem edukacije i senzibilizacije mlade publike (tinejdžera) i stručnjaka za odgoj i obrazovanje za programe suvremenog plesa i pokreta. "Vježbenica za pokret i ples" i "Teen Generator" primjeri su inovativnih metodologija rada s mladom publikom koji uključuju teorijski pristup temi uz praktičan format primjene metodologije. Oba projekta rezultat su višegodišnjeg istraživanja i djelovanja na području suvremene plesne umjetnosti koji kroz interaktivne i inkluzivne formate približavaju i interpretiraju umjetničku disciplinu plesa specifičnoj publici. Provedbom programa ostvaruje se medijacija u kulturi, recipročna razmjena znanja i iskustva s odgojno-obrazovnim institucijama te distribucija umjetničkog sadržaja na nacionalnoj razini s ciljem decentralizacije umjetničke scene i razvoja mlade publike.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Razvoj publike udruge SF:ius

U provedbi programa tijekom 2018. godine SF:ius nastavlja razvijati inkluzivne modele razvoja publike kroz stvarne radne procese u kojima sudionici postaju suradnici programa. Program za razvoj publike udruge SF:ius fokusiran je na uključenje publike u stvaralački proces kao sredstvo kojim se potiče korištenje kulturnih i umjetničkih sadržaja i novih tehnologija, ali i kao sredstvo produbljivanja, jačanja i proširenja odnosa između različitih kulturnih aktera i različitih ciljanih skupina. Program u 2018. nastavlja dobru praksu da na temelju već osmišljenih i održanih aktivnosti razvija nove modele suradnje, imajući na umu da se već u procesu osmišljavanja aktivnosti uzmu u obzir nove mogućnosti i da se iz njih razvija nova publika. Primjeri takvih mogućnosti su spremnost građana na participaciju i prepoznavanje lokalnih zanimljivosti koje u sebi sadrže edukativne i kreativne perspektive. Ovakav način rada omogućuje stalnu fluktuaciju suradnika kroz kreativne procese, što doprinosi razvijanju interdisciplinarne istraživačke i prezentacijske metodologije SF:ius-a koja omogućava brzi odgovor na društvena i kulturna zbivanja.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Razvoj publike umjetničke organizacije KRILA u 2018.

Razvoj publike UO KRILA dugoročan je, strateški i dinamičan proces koji uključuje sveobuhvatne aktivnosti organizacije, a koji u 2018. ima dvije glavne smjernice: osnaživanje kapaciteta organizacije na način zapošljavanja stručne osobe u području marketinga društvenih mreža te oglašavanje putem društvenih mreža i ulaganja u takvu vrstu promocije, kontakta i komunikacije s potencijalnim korisnicima i publikom. Druga smjernica je aktivno uključivanje i sudjelovanje sadašnje i potencijalne publike u naše cjelogodišnje projekte "Edukacijski program KRILA" i "Susreti u Kortilu". Osim što direktno angažira publiku, kroz te se projekte i kontinuirano uspostavlja intersektorska suradnja i partnerstvo s obrazovnim institucijama u gradu Rijeci i okolici kako bi se što bolje komuniciralo i kvalitetno surađivalo s ciljnim skupinama udruge, a na taj način i osiguralo održivost i daljnji razvoj projekata udruge.

Udruga za audio-vizualnu kulturu "Kamera"

Inicijativa 'Umjetnost dostupna svima'

Vesna Mačković pokretačica je inicijative "Umjentost dostupna svima" prema kojoj posjetitelji umjetničkog događaja ulaznice s praznim poljem cijene samo rezerviraju te ovisno o svom životnom standardu i zadovoljstvu primljenim sadržajem pri izlasku sami upisuju cijenu na ulaznicu. Ovom potporom inicijativa bi se proširila na organiziranje posjećivanja umjetničkih događanja u raznim mjestima u Hrvatskoj osobama koje su zbog svoje teže pokretnosti lišene takvih sadržaja, ili čak dolazak umjetnosti u domove osobama. Jedan od primjera je dolazak ekipe s opremom za umjetničke sadržaje virtualne stvarnosti u domove nepokretnih osoba. Drugi primjer je organizacija prijevoza i pokrivanje ulaznica pri obilascima predstava i izložbi i drugih umjetničkih događanja u raznim gradovima i festivalima koje si inače ekonomski slabi slojevi društva ne mogu omogućiti. Umjetnost zaista treba i fizički i financijski biti dostupna svima.

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb

Razvoj publike udruge FSŽF Zagreb

Programi za razvoj publike temelje se na strategiji koja uključuje direktan kontakt s publikom i istraživanje njenog fokusa interesa, na specijalno prilagođenim programima i na propitivanju novih modela za razvoj publike. Programi uključuju raznolike pristupe, metode i alate koji dopiru do ciljane skupine koju čine učenici osnovnih i srednjih škola, studenti i mladi, kao i osobe treće životne dobi, osobe s invaliditetom, te marginalizirane grupe unutar svih pomenutih kategorija koje iz različitih socijalnih, ekonomskih, fizičkih i dr. razloga nisu u mogućnosti konzumirati kulturne sadržaje. Projekt se razvija u 5 programskih cjelina: "Live chat show" – rad s učenicima srednjih škola; Radionice za učenike osnovnih škola; Masterclass - okuplja mlade umjetnike i stručnjake; Inkluzija kroz volontiranje – akcent stavlja na osobe 50+ i osobe treće životne dobi; "Osjećam – vidim" je program namijenjen slabovidnim osobama. Projektom se želi kultura učiniti dostupnom svima, a za cilj, pored širenja publike, ima i osnaživanje publike u aktivnom sudjelovanju u kulturi i cirkulaciji znanja.

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS"

Radionice o plesnoj umjetnosti za građane

"Radionice o suvremenoj plesnoj umjetnosti za građanstvo" je program koji bi se odvijao u sklopu plesnih predstava na zagrebačkoj plesnoj sceni. Cilj radionice bio bi približiti širem građanstvu suvremeni ples i pojasniti im poetiku suvremenog plesa na kreativan i zabavan način te tako upoznati potencijalnu novu publiku. Prve godine ova radionica bi započela s provođenjem u suradnji sa studentima Učiteljskog fakulteta, u želji da im se pruži obrazovanje u biranju kulturnog sadržaja suvremene umjetnosti, budući da će jednog dana upravo oni svojim odabirom predstava djeci kreirati njihov doživljaj izvedbene umjetnosti. Ovim bi se projektom suvremenu plesnu umjetnost demistificiralo u društvu te bi pružanjem dijaloga građani pokazali snažniji interes prema suvremenoj umjetnosti općenito. Može se reći kako je ovaj projekt svojevrsna medijacija između suvremene umjetnosti i publike koja unaprijed, bez iskustvenog doživljaja, smatra ovu vrstu umjetnosti sebi nedostupnom.

Hrvatsko društvo pisaca

G • točka: Grad u Gavelli

"G • točka: Grad u Gavelli" spaja različite umjetničke scene kroz izvedbenu suradnju književnika, likovnih i glazbenih umjetnika, plesnih umjetnika, glumaca i ostalih radnika i radnica u kulturi kroz deset zajedničkih programa unutar jedne godine. Projekt je s jedne strane zamišljen kao prožimanje različitih umjetničkih praksi sa svojim specifičnim izričajima, a s druge strane kao prostor za sukreiranje novih, zajedničkih inovativnih i hibridnih umjetničkih formi. Inzistirajući na međusobnom ispreplitanju različitih umjetnosti kroz nastupe uživo književnika, ilustratora, glazbenika i drugih umjetnika unutar istog tematskog okvira, program je postigao veliki uspjeh već u svojoj prvoj godini spajajući različite publike: onu sklonu isključivo književnim, isključivo kazališnim ili muzičkim događajima, ali i publiku različite dobi. "G • točka" također pruža i prostor za afirmaciju mladih umjetnika kroz sudjelovanje u programu (razgovori s mladim autorima) ili kao dio pratećeg muzičkog programa. S prošlogodišnjim (jesen-zima 2016. i proljeće 2017.) programom uspjelo se i oživiti programski i socijalno neiskorišten foaje DK "Gavella" i stvoriti novi prostor kulturne dinamike.