empty

Sažeci

UDRUGA PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE

Autonomija plesu 007 – 017

"Autonomija plesu 007–017" je publikacija koja sadrži istraživanje hrvatske plesne scene od 2007. do 2017. Nositelj projekta je Udruga plesnih umjetnika Hrvatske – UPUH. Temelj koncepta je bilježenje umjetničkih, aktivističkih, teorijskih, medijskih i edukacijskih projekta ove dekade. Projektom se dakle dokumentira, analizira i stavlja u suodnos razne samoorganizirane skupine i projekte, tragajući za onima koji su na inovativne i kritičke načine djelovali na intersekciji umjetnosti, aktivizma i edukacije. Karakteristika djelovanja segmenata plesne zajednice koji se obrađuje jest opiranje postojećim estetskim paradigmama, novi modeli dijeljenja znanja i kritika upravljanja prostornim i financijskim resursima. Stoga ova marginalizirana, ali utjecajna zajednica, razvija brojna specifična znanja i vještine kroz kolektivno, suradničko i ne-tržišno djelovanje. Sakupljanje građe odvijat će se putem javnog poziva, a metodologija obrade materijala, vrednovanja i kontekstualizacija razvit će se uz pomoć šire grupe stručnjaka. Finalna publikacija sadržavat će vremensku liniju s najznačajnijim događajima, kritičke eseje, case-study tekstove, razgovore i izbor iz arhive dokumenata.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture je community arhiv nezavisne kulture koji od prosinca 2011. godine vode udruge Kulturtreger i Kurziv iz Zagreba. Centar je jedinstveno mjesto na kojem se sustavno prikupljaju, obrađuju, digitaliziraju i javnosti trajno i besplatno nude na korištenje fizički i digitalni materijali koje su od 1990. do danas proizvele organizacije, inicijative i pojedinci u polju nezavisne kulture u Hrvatskoj. Centar se bazira na suradničkim principima rada te u rad direktno uključuje organizacije i pojedince kroz razmjenu i arhiviranje materijala te njihovu digitalizaciju i prezentaciju. Osim toga, u svrhu transfera znanja o razvoju nezavisne kulture na nove generacije, ali i jačanja stručnih kapaciteta polja, Centar provodi edukaciju za studente informacijskih znanosti i volontere. Također, provodi se umrežavanje s drugim arhivima i knjižnicama civilnog društva u svrhu zagovaranja za poboljšanje uvjeta dokumentiranja tog polja. U sklopu projekta u Centru će se provesti sljedeće aktivnosti: arhiviranje i digitalizacija materijala, rad s korisnicima, web stranica Centra, edukativni program (studentska praksa i volonterski program), zagovaračke aktivnosti.

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Abeceda nezavisne kulture

"Abeceda nezavisne kulture" dugogodišnji je projekt otvorenog kraja iniciran 2009. kao projekt dokumentiranja aktera, sadržaja, praksi i procesa na nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj od 1990. U tom periodu, nezavisna kultura nije adekvatno financijski i infrastrukturno podržana, a njene prakse nisu dovoljno valorizirane pri kontekstualiziranju društvenih procesa. U istom su razdoblju mainstream mediji prošli niz vlasničkih, uređivačkih i čitalačkih transformacija te prestali biti mjesta reprezentacije i kritičke recepcije eksperimentalnih i interdisciplinarnih kulturnih praksi. Akteri u polju nemaju kapaciteta baviti se vlastitom organizacijskom memorijom i prijenosom znanja, stoga ti procesi ostaju nezabilježeni i nedostupni. Na to odgovara projekt Abecede koji udruga Kurziv strukturira kroz dubinske intervjue s pojedincima i organizacijama, umjetnicima i kulturnim radnicima; sintetske tekstove koji daju kontekstualni pogled na desetljeća umjetničke i kulturne prakse; javna događanja koja online arhiv, trajno dostupan na portalu udruge , stavljaju u interakciju s drugim poljima građanskog angažmana i podižu vidljivost nezavisne kulture kao agensa promjene šireg društva.

Centar za ženske studije

Dokumentiranje ženskih doprinosa suvremenoj kulturi i umjetnosti

Svrha je projekta dokumentirati manje poznate ženske doprinose kulturi i umjetnosti nastale djelovanjem Centra za ženske studije, s naglaskom na razdoblje 1995.-2005. godine, iako uključuje i razvoj metodologije dokumentiranja i kasnije nastalih radova. Navedeno uključuje i građu koja je povezana s istraživanjem inicijativa civilnoga društva u navedenom razdoblju. Potreba dokumentiranja odnosi se na građu sačuvanu u audio i VHS obliku koja je u tom obliku nedostupna javnosti. To su audio zapisi intervjua, građa sačuvana kao VHS koja sadrži intervjue sa ženama, svjedokinjama vremena, aktivistkinjama civilnog društva, zapise glumačkih i čitajućih izvedbi koje progovaraju o gorućim temama, poput nasilja nad ženama (uključujući ratno), o neformalnom ženskom obrazovanju i obrazovnim inicijativama, ali i recentnim migracijskim procesima. Uz profesionalne redateljice i glumice, sudjeluju i predstavnice studentica i civilnog društva. Digitalizaciji građe i informacija prethodit će edukacija suradnica Centra za ženske studije, razvijanje metodologije arhiviranja, savjetodavni susreti, a uslijedit će diseminacija rezultata među predstavnicima neovisne kulture i šire publike.

Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo" - kazališna družina

Eksplodirani prikaz

"Eksplodirani prikaz" naslov je istraživačkog projekta koji rezultira kompletiranjem mrežne, video, tekstualne i foto arhive BADco. te monografijom u izdanju Multimedijalnog instituta na engleskom jeziku, a kojom se analitički rekapitulira ključne poetičke i umjetničke principe kazališnog kolektiva BADco. Skupina je svojim radom proizvela razliku u promišljanju odnosa izvedbe, gledanja i tehnologija u domaćem i međunarodnom kontekstu i često se susreće s pozivima za prijenos pratećih uvida. Namjera projekta jest upotpuniti istraživački arhiv te poetološki opisati proizvodnu konstelaciju u kojoj skupina radi, specifičnosti vlastite dramaturške metodologije, povijesni kontekst dodirnih ideja te posebnosti stjecanja tehno-ekonomskog profiliranja gledateljstva kojem skupina kritički pristupa u svom radu. Cilj projekta je sintetizirati umjetničko-kritička znanja i situacije njihove proizvodnje proistekle iz 17-godišnjeg rada i učiniti ih dostupnim domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti, te širem gledateljstvu BADco.

Platforma 9,81 - Institut za istraživanja u arhitekturi

Platformin registrator

"Platformin registrator" je verbalizacija metoda i principa rada koji su se kroz suradnje razvili na Platformi 9,81, koje svi upoznati s radom platforme osjećaju, ali koji nikad nisu dobili svoj opis i svoju pravu sliku. Osnovne teme kojima se platforma bavi su kritički pogledi na pitanja izgrađenog okoliša, odnos prema stvaranju sadržaja u prostoru i oblikovanje uloge arhitekata i dizajnera u suvremenoj kulturi. Registrator je namijenjen onima koji u prostoru žele djelovati kroz društvo i procese, a ne samo kroz tehniku i formu. Želja je skratiti im put do upotrebljivih koncepata i metoda, koji je za članove platforme trajao gotovo dva desetljeća. Za njih je rad na pripremi materijala važan kako bi se prepoznali i precizirali najvažniji i najproduktivniji koncepti koji su se kroz vrijeme razvijali, da se prema njima može preoblikovati rad Platforme 9,81 za novo vrijeme i na tome graditi pojedinačne buduće projekte. Osim prikaza pojedinih projekata s tekstovima protagonista i tekstovima kustosa, važan dio strukture bit će prikaz "ekosustava" u kojem Platforma 9,81 radi kroz brojne dijaloge i dodatne prikaze, te prikaz pojedinačnih autorskih pristupa svih onih koji su dio ove suradnje i koja ih je oblikovala.

Hrvatsko dizajnersko društvo

FRAGMENTI DIZAJNERSKE POVIJESTI: DOKUMENTI Vol. 1

Tiskana i online publikacija, istraživanje i serija javnih događanja radnog naslova "FRAGMENTI DIZAJNERSKE POVIJESTI: DOKUMENTI Vol. 1" proizlazi iz potrebe da se adekvatno dokumentiraju i učine javno dostupnima brojna recentna istraživanja i prikupljena saznanja o fenomenima iz povijesti hrvatskog dizajna koji su od 2009. do 2018. obrađivani ili se još obrađuju putem izložbi u sklopu istoimene programske linije HDD galerije. Budući da je bitna specifičnost tih istraživanja i izložbi, te da je u većini slučajeva riječ o autorskim istraživanjima koja su inicirali sami dizajneri-praktičari, većinom mlađe i srednje generacije čija je motivacija bila pogledom unatrag sagledati smisao i značenje vlastite dizajnerske profesije, publikacija bi posvetila pažnju i samim metodologijama tih istraživanja, odnosno obrađivala bi ne samo teme kojima su se ta istraživanja bavila, nego i često inovativne procese putem kojih su realizirana. Knjiga je strukturirana u pet tematskih poglavlja (Kartografija dizajna, Industrijski kontekst, Drugi rakurs, Grafički dizajn i konceptualna umjetnost te Fragmenti), a sadržavat će tekstove, brojne ilustracije, infografike, itd.

Autonomni kulturni centar

Digitalni Attack - prikupljanje, digitalizacija i arhiviranje dokumentacije 20 godina rada Autonomnog kulturnog centra

"Digitalni Attack" projekt je prikupljanja, arhiviranja i distribuiranja dokumentacije 20 godina rada AKC-a i nebrojenih suradnika. Na jednom mjestu okupit će dokumentaciju unikatnog primjera organizacije civilnog društva na hrvatskoj kulturnoj i aktivističkoj sceni, snažne platforme za razvoj društveno-kritičkih praksi, koja putem samoorganizacije i prijenosa znanja osigurava podršku i uvjete za afirmaciju nezavisnog kulturnog stvaralaštva. Arhivirat će i distribuirati bogati glazbeni program, radionice i edukacije, umjetničke rezidencije, kazališni program, radio program, u kojem sudjeluju domaći i strani akteri. Arhivska materija pohranjena u udruzi akumulirana je fragmentirano, po projektnoj logici, a ovaj se projekt bazira na kategoriziranju 20 godina rada. S obzirom na to da publika sama sačinjava velik dio aktivnosti AKC-a, prikupljat će se i materijali stvarani od strane same zajednice putem stalno otvorenog poziva. Takva javna arhiva stvara snažan i održiv temelj za vrednovanje nezavisne kulturne scene, dok znanje, informacije i kolektivno iskustvo ostaju trajno zapisani i dostupni novim naraštajima autora i autorica s interesom za razne oblike kulturnog organiziranja.

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Kratka baza - infocentar i medijateka za kratki film

"Kratka baza - infocentar i medijateka za kratki film" izvor je za sustavno istraživanje suvremenog kratkometražnog filma. Uzor su joj moderni europski istraživačko-edukacijski modeli neformalnih arhiva, a organizirana je kao dokumentacijski centar koji objedinjuje filmove prikupljene tijekom trinaestogodišnje festivalske i distribucijske djelatnosti Udruge 25 FPS. Smještena je u "Kući hrvatskog filma" u Novoj Vesi 18. U kolovozu 2017. bilježi 83 korisnika i 6.090 filmova dostupnih za pregledavanje registriranim korisnicima u online katalogu prema različitim kriterijima, te raznovrsnim i brojnim tematskim odrednicama za filtriranje pretrage. S kolekcijom se radi u prostoru Udruge koji je opremljen za individualni rad korisnika. "Kratka baza" zamišljena je kao referentan, aktivan i otvoren pristup suvremenom kratkom filmu, a ne kao statičan arhiv. Kroz višegodišnji rad takva ažurna i lako dostupna medijateka pokazala se kao korisno sredstvo i potrebna adresa za razumijevanje suvremene vizualne umjetnosti, gdje stručnjaci Udruge svoja znanja stečena desetljetnim istraživanjem, prikupljanjem i pohranjivanjem, neposredno dijele s korisnicima te afirmiraju istraživački fokus na kratki film.

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj

Potraga za prostorima - nezavisna kulturna scena u Karlovcu

Projekt "Potraga za prostorima – nezavisna kulturna scena u Karlovcu" istražuje i dokumentira djelovanje nezavisne kulturne scene u Karlovcu koja je kroz petnaestak godina uspješno svojim kritičkim djelovanjem na području suvremene umjetnosti i kulture ukazivala na potrebu pronalaska prostornih resursa za njihovu izvedbu i razvoj. Nikada zabilježena, a značajnog utjecaja na razvoj cijele kulture zajednice grada, ostala je zanemarena. Upravo izradom monografije i kratkim video dokumentarnim filmom javnosti će se prikazati počeci nastajanja današnjih prostora u kulturi za programe suvremene umjetnosti. Prikazat će značajne organizacije i njihove programe koji su utjecali na razvoj istih te kakva je njihova uloga u cijelom kulturom razvoju grada.

Savez udruga Klubtura

15 godina programa razmjene i suradnje

"15 godina programske razmjene i suradnje" usmjeren je ka kontekstualizaciji postignuća ostvarenih provedbom suradničkih projekata i turneja kroz platformu Clubture od 2002. godine do danas. Povijest programa razmjene i suradnje odražava složene procese razvoja i djelovanja organizacija na području nezavisne kulture i civilnog društva. Program je odigrao značajnu ulogu u programskom razvoju organizacija nezavisne kulturne scene te ostavio doprinos kulturnom i umjetničkom razvoju gradova i manjih sredina u Republici Hrvatskoj. Od 2002. godine do danas kroz program razmjene i suradnje provedeno je više od 220 suradničkih projekata i turneja u čiju je provedbu uključno više od 230 organizacija. Realizirano je preko 1100 javnih događanja u više od 80 gradova i manjih mjesta diljem Hrvatske.
"15 godina programske razmjene i suradnje" promiče važnost suradničkih praksi i taktičkog umrežavanja na području kulture i umjetnosti te jača svijest o važnosti umjetničkog i kulturnog djelovanja izvan dominantnih praksi kroz bilježenje, tumačenje i javnu prezentaciju znanja o suradničkim procesima na nezavisnoj kulturnoj sceni.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

... siva) (zona ... diskursi s periferije ...

Siva zona svojim djelovanjem od 2006. do danas aktivno uključuje suvremeno lokalno i međunarodno stvaralaštvo u postojeće okvire tzv. kulturnog turizma koji se uglavnom oslanja na tradicionalne sadržaje i kulturne baštine, uvodeći, uz prezentacije recentne prakse, i baštinjenje povijesti suvremenosti 20. stoljeća kao ravnopravnog čimbenika kulturne baštine. Time se ostvaruje kontekstualizacija ne samo vlastitog djelovanja nego i svih sličnih nastojanja u regiji i šire, s obzirom na to da je Siva zona jedina otočka organizacija u Hrvatskoj posvećena tom cilju. Monografija je katalog ostvarenih izlagačkih programa i rezultata istraživanja članova udruge, te donosi osvrte i refleksije drugih autora i kustosa na iste. Rezultat ovog projekta je bogato ilustrirana dvojezična tiskana monografija, koja će biti usklađena s multimedijalnim sadržajima predstavljenim na web stranici udruge. Materijal je organiziran kroz tri diskurzivne i projektne smjernice: Povijest suvremenosti i kritički turizam, Novi materijalizam (materijalnost signala i informacija) te Politike zelenog prostora - energija i prehrana.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Problem umjetnosti kolektiva - slučaj Zemlja

Publikacija Problem umjetnosti kolektiva - slučaj Zemlja dokumentira i proširuje izložbu kojom je u prosincu 2016. javnosti predstavljeno istraživanje Udruženja umjetnika Zemlja (1929.-1935.). Riječ je o jednom od najzanimljivijih, ali i najslabije istraženih poglavlja u domaćoj povijesti umjetnosti. Osnovno pitanje angažiranog umjetničkog djelovanja slikara, kipara i arhitekata okupljenih u Zemlji bilo je kako stvarati umjetnost kolektivno i za kolektiv - društvo u cjelini. Do ovog historijskog primjera dovelo je dugogodišnje istraživanje društveno angažirane umjetnosti, kao i refleksija i kritičko preispitivanje vlastite prakse. Istraživanje je pitanje društvenog angažmana kroz umjetnost postavilo u historijsku perspektivu, ali i interveniralo u postojeće historizacije. Naime, iz dominantnih su narativa o Zemlji neki aspekti sasvim izostavljeni - upravo oni koja se tiču umjetničkog djelovanja u širem društvenom i političkom kontekstu. Stoga su istraživanje, izložba i publikacija usmjereni na interdisciplinarno čitanje i kontekstualizaciju "slučaja Zemlja", prije svega u odnosu na povijesne okolnosti Kraljevine Jugoslavije i međuratnog perioda.

Centar za dramsku umjetnost

Javna arhiva Frakcije - časopisa za izvedbene umjetnosti - 1995.-2015.

Projekt javne arhive "Frakcije" - časopisa za izvedbene umjetnosti koji je izlazio u periodu 1995.-2015. godine (izdavač: Centar za dramsku umjetnost) omogućuje profesionalnoj i široj javnosti uvid u dva desetljeća jednog od dugovječnijih publicističkih projekata u Hrvatskoj, ne samo u nezavisnoj kulturi, nego i u području kulturnih časopisa općenito. Započeta iz potrebe artikulacije teorijsko-kritičke platforme za suvremena kretanja u izvedbenim umjetnostima, "Frakcija" je aktivno gradila kontekst za novu i aktualnu umjetnost te pružila podršku cjelokupnoj nezavisnoj sceni u Hrvatskoj što je, pogotovo u devedesetima, značilo i opozicijsku političku opciju i otpor prema dominantnim kulturnim politikama. Ovaj sadržajno progresivan i međunarodno relevantan dvojezičan časopis nositelj je pamćenja niza lokalnih organizacija, institucija, umjetnika i umjetničkih skupina koje djeluju u Hrvatskoj 1995.-2015. Projekt javne arhive "Frakcije" uključuje digitalizaciju svih izdanja časopisa, trajnu i javno dostupnu arhivu, web-katalog s bibliografijom, pretraživ po uredniku, autoru, naslovu i temi, dvojezičan, kontekstualizirajući website te druge uvezane promotivne aktivnosti.

Format C

Opservatorij umjetničkog rada - riječka dionica

Opservatorij umjetničkog rada dugoročni je projekt koji Format C pokreće s namjerom stvaranja digitalnog arhiva suvremenog umjetničkog rada u Hrvatskoj. Projekt otpočinje s riječkom dionicom i u 2018. godini se fokusira na mapiranje i dokumentiranje riječke nezavisne umjetničke scene s namjerom postupnog proširivanja na druga područja u Hrvatskoj. Projekt se u 2018. razvija kroz razmjenu dviju nezavisnih organizacija – Galerije SIZ i Formata C - koje je u ovaj projekt povezao zajednički cilj – stvaranje digitalnog arhiva suvremene umjetnosti. S tom će se svrhom mreža suradnika proširivati, te će se jačati suradnja među srodnim (umjetničkim, istraživačkim, institucionalnim i vaninstitucionalnim) domaćim i inozemnim inicijativama u području. Projekt se u 2018. godini realizira kroz prikupljanje i usustavljivanje kvantitativne i kvalitativne građe o djelovanju Galerije SIZ i o SIZ-ovim umjetnicima, odakle se otvara prema širem riječkom području. Istodobno se razrađuje struktura budućeg digitalnog arhiva koji će građu objediniti te se postupno širiti unosom nove građe o suvremenim umjetnicima i relevantnim umjetničkim prostorima.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Festival Media Mediterranea 2.0

Publikacija, Internetska stranica i javni dokumentacijski prostor "Festival Media Mediterranea 2.0" predstavlja presjek razvoja nezavisne kulturno-umjetničke scene Hrvatske zastupljene na festivalu te značaj za razvoj lokalne scene. Projekt se bavi istraživanjem, bilježenjem i tumačenjem razvoja te scene koja koristi nove medije i tehnologije, alternativnih glazbenih pravaca i supkultura mladih, ali i metoda razvoja publike koji su se mijenjali u tom periodu (1998.-2018.), uz sistematično i javno dostupno arhiviranje digitalnih i fizičkih materijala. Artikulirat će se, obraditi i protumačiti razvojni procesi, izazovi i postignuća udruge Metamedij i svih aktera koji su doprinijeli festivalu. Projekt uključuje i radionicu "Razvoj kapaciteta i metoda za istraživanje, dokumentiranje i arhiviranje" radi implementacije dugoročno primjenjivih metoda koje koriste digitalnu tehnologiju, njihove disperzije i promocije među ostalim organizacijama civilnoga društva te završni događaj kojim će se započeti distribucija rezultata projekta. Projektom se unapređuje svijest o važnosti nezavisne kulturno-umjetničke scene za društvenu zajednicu te njeno razumijevanje, prihvaćanje i praćenje.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Arhiviranje, digitalizacija i osiguravanje pristupa građi na temu umjetničkog performansa

Projekt obuhvaća digitalizaciju i sistematizaciju fotografske i video arhivske građe te osiguravanje pristupa arhivskim materijalima koje je udruga Kontejner skupila kroz 15 godina rada na suvremenoj kulturnoj sceni. Fokus je pritom na obrađivanju i kontekstualizaciji građe koja dokumentira umjetnost performansa zbog temporalnog karaktera i jedinstvenosti izvedbe koja je inherentna ovoj umjetničkoj formi, ali i zbog niza kvalitetnih umjetnika s kojima je udruga surađivala te brojnih projekata kroz koje se intenzivno bavilo umjetnošću performansa, od kojih se ističe projekt Ekstravagantna tijela (2006. - ). Cilj projekta je migrirati zapise sa zastarjelih medija na arhivske diskove, digitalizirati analognu građu, sistematizirati građu u pretraživu bazu podataka te osigurati pristup dijelu građe koja se bavi umjetnošću performansa na dva načina: putem montiranih kratkih filmova koji predstavljaju video dokumentaciju široj publici, te putem publikacije koja obrađuje performanse koje je udruga producirala i prezentirala iz kritičkog teorijskog i tematskog rakursa.

Tranzicijsko-fikcijsko kazalište

"O my, what have we done"

Projekt "O my, what have we done" bavi se istraživanjem i prikupljanjem materijala vezanim za umjetnički rad Tranzicijsko-fikcijskog kazališta iz Rijeke, poznatijeg pod imenom TRAFIK. Sa svojim radom TRAFIK je započeo 1998. godine kao neformalna grupa profesionalnih umjetnika, dok danas djeluje kao umjetnička organizacija koja je iznjedrila već treću generaciju umjetnika. Smatramo da je vrlo značajan i utjecajan rad ove skupine ne samo na nezavisnoj sceni nego i u široj kulturnoj zajednici. U planu je provesti niz aktivnosti vezanih za arhiviranje i objavljivanje umjetničkog opusa TRAFIK-a od 1998. do 2018. godine, što će uključiti redizajn web stranice s informacijama o prošlim, sadašnjim i budućim projektima, umjetnicima, dodavanje foto i video materijala, osmišljavanje vodiča za razumijevanje umjetničkog rada TRAFIK-a te postavljanje retrospektivne multimedijalne izložbe povodom dvadeset godina djelovanja. Program će se održavati u Zagrebu i Rijeci te će doprinijeti kulturnoj ponudi u godini kada započinju pripreme za Europsku prijestolnicu kulture, Rijeka EPK 2020.

Eurokaz

Monografija 30 godina Eurokaza

Monografija o Eurokazu povodom jubilarne 30. obljetnice od osnutka organizacije 1987. godine pružit će cjelovit, sintetički i analitički uvid u djelovanje festivala koji je prvi našoj sredini predstavio umjetnike novog kazališta koji su svojim inovativnim i istraživačkim pristupom, a usuprot dominantnoj kazališnoj praksi, oslobađali teatar ideologije logocentričkih sustava, otvarajući ga prema novim medijima, visokoj tehnologiji i znanosti, vizualnim umjetnostima, pokretu i plesu, određujući pravac svjetskog teatra od osamdesetih godina prošlog stoljeća do danas. Monografija se neće temeljiti samo na sistematizaciji i obradi arhivske građe i programskih sadržaja već i na kritičkoj refleksiji o utjecaju Eurokaza na hrvatsku i regionalnu scenu, te njegovu relevantnost u međunarodnom kontekstu. Arhivska građa još uvijek nije do kraja obrađena, a mladim su generacijama gotovo nepoznata uloga i važnost Eurokaza u artikulaciji i kontekstualizaciji bitnih strujanja u izvedbenim umjetnostima u posljednjih trideset godina. Ova bi monografija trebala nadoknaditi taj nedostatak te potaknuti daljnja istraživanja u sistematizaciji znanja o recentnim pojavama u suvremenom kazalištu.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Parainstut Indoš Arhiv

Jedan od ključnih sudionika hrvatske kazališne alternative, Damir Bartol Indoš dosljedan je svojim izvorima kao estetskim i etičkim postulatima gotovo četrdeset godina. Bio je član skupine Kugla glumište, radikalnog izvedbenog kolektiva, a nakon otklona od Kugle nastavio je samostalan rad kao DB Indoš Kuća ekstremnog muzičkog kazališta. Psihofizičkim teatrom izvedbenih deformacijskih transgresija Damir Bartol Indoš pronašao je načine i alate kako bi u institucionalnom prostoru afirmirao antipsihijatrijske koncepte Kingsley Halla, simptome duševne patnje, rad na zasluženim temama. Re-konstrukcija i re-interpretacija umjetničkog rada na njegovim umjetničkim materijalima uključuje rekonstruirane retro-tehnologije, koja funkcionira i kao scenografija, glazbeni instrument i su-izvođač. Slučaj Parainstitut Indoš Arhiva može se odrediti kao proizvodnju metalne "knjige umjetnika" ispunjene tiskovnim promo materijalima, audio-video zapisima radova koji žude da postanu vidljivima. Cilj je umjetnički "samoarhivirati" materijale koji bi upućivali na sam umjetnički život i golu praksu umjetnika, re-konstruiranu ili živu konstruiranu u aktualnom vremenu.

Llinkt! plesni projekt

Kronotopska plesna mapa

Kronotopska plesna mapa odnosi se na jednogodišnji ciklus praćenja umjetničkih procesa nastajanja predstave, dokumentiranja toga procesa i arhiviranja građe koja nastane tijekom praćenja. Tim jednogodišnjim ciklusom obuhvatit će se četiri procesa nastajanja predstave. Namjera je prikupiti informacije i zabilježiti građu o radu umjetnika te je pohranjivanjem u digitalnom obliku učiniti dostupnom zainteresiranoj javnosti. Koncept se velikim dijelom temelji na ideji "arhiviranja sadašnjosti", što ponajprije znači na dokumentiranju i analiziranju tekućih umjetničkih procesa ne bi li se stvorila baza informacija, koja će biti živo tkivo i služiti za dalje umjetničko, znanstveno ili kakvo drugo istraživanje i prevrednovanje, uz svijest da to što je pohranjeno zahtijeva kritički pristup i da ne podupire jednu isključivu interpretaciju umjetničkoga čina, autorske estetike ili prošlih kulturnih i društvenih konteksta. Takav, projekt pruža teorijsko-znanstveno i arhivsko uporište plesnoj umjetnosti i srodnim izvedbenim disciplinama, otvarajući resurse zainteresiranoj javnosti, promičući slobodu stvaranja, istraživanja i razumijevanja plesa u širem društvenom kontekstu.

Labin Art Express XXI

Bijenale industrijske umjetnosti

Prikupljanje, sistematizacija, obrada i tumačenje građe, materijala i podataka, dobivenih tijekom istraživanja, razvoja koncepta i produkcije 20-ak novih radova umjetnika iz cijelog svijeta za 2. Bijenale industrijske umjetnosti (Labin/Pula/Rijeka, 21.07.-28.10.2018., u sklopu projekta "Rijeka EPK 2020"), od kojih će većina nastati na licu mjesta, prije početka Bijenala koje s pripremama započinje već 2017. te ih nastavlja istraživanjima i interaktivnim radionicama u 2018. godini. Ideja ovog projekta jest da se kroz različite formate (katalog, DVD, web portal) svjedoči o djelovanju pojedinih organizacija - partnera u provedbi 2. Bijenala (L.A.E. XXI; WHW, Zagreb; MMSU, Rijeka; Arheološki muzej Istre u Puli), kao i sudionika - umjetnika - u procesu nastanka umjetničkog djela, uključujući i same radove, ali i publiku u participativnim djelima. Na taj način dobivena nova znanja postat će javno i trajno dostupnija ne samo današnjim nego i budućim generacijama. Projekt uključuje digitalizaciju ne samo novih nego i radova s prethodna dva Bijenala te dovršetak projekta VMRII u svrhu stvaranja digitalne arhive kao polazišta za budući Muzej umjetnosti i industrije Istre u Podzemnom gradu XXI.

Ured za fotografiju

Program prikupljanja i stvaranja dokumentacije o fotografskim praksama

Prikupljanje postojeće i stvaranje nove dokumentacije Ured za fotografiju (UzF) smatra ključnim za razumijevanje, kontekstualizaciju i valorizaciju konceptualne fotografije, ali i za razvoj ostalih suvremenih umjetničkih praksi na polju fotografije i novih medija. Ovaj proces je nužan za (neposredovani) transfer znanja među umjetnicima, ali i za otvaranje prostora za nove interpretacije. Dokumentiranjem suvremenih umjetničkih praksi stvara se baza informacija i znanja kao zalog za budućnost; pomoću te građe lakše će se kontekstualizirati i interpretirati građa i u budućim razdobljima. U 2018. godini UzF planira unaprijediti postojeće modele katalogiziranja i prezentiranja sakupljene dokumentacije kao i web stranicu udruge s ciljem stvaranja javno dostupne i lako pretražive baze. Bogata prikupljena dokumentacija zainteresiranoj javnosti bit će predstavljena i u formi biltena Fototext, kroz posebno odabrane izvatke iz originalne dokumentacije, vizuale i nove tekstove. Nastavno na dosadašnje djelovanje udruge, nastavit će se procesi stvaranja dokumentacije o suvremenoj fotografiji te prikupljanje dokumentacije o minulim fotografskim praksama.

Kino klub Split

Medijski Arhiv 66

Kino klub Split jedini u regiji sustavno se bavi aktivnim, slobodnim obrazovanjem građana u području audio-vizualne kulture, produkcijom umjetničkih radova i dokumentiranjem događanja. Djelovanje se odvija kroz tri primarna područja: Edukacija, Produkcija i prezentacija audiovizualnih djela, i Arhiv. Svi materijali, od pisane i foto dokumentacije, promotivni i video materijali, te audiovizualni radovi postaju dio Arhiva koji obuhvaća sačuvanu građu od osnutka kluba 1952. Program digitalizacije Arhiva i otvaranje Medijskog Arhiva kluba za širu upotrebu može se podijeliti u dva segmenta djelovanja. Prvi dio obuhvaća pripremu i odnosi se na prikupljanje, skeniranje, obradu i organizaciju materijala prije samog unošenja podataka u digitalnu bazu, što je već djelomično započeto. Drugi dio se odnosi na digitalno sortiranje podataka i prezentaciju materijala. Za potrebe projekta razvija se arhitektura weba (kao pilot projekt) i osposobljava jednostavno korisničko sučelje koje postaje interaktivna platforma s vremenskom crtom za prikazivanje povijesne građe i mogućnošću unošenja podataka, ali i recentnog djelovanja, nudeći na taj način sveobuhvatnu sliku o djelovanju kluba kroz vrijeme.

Film-protufilm umjetnička organizacija

ARHIV FILMSKIH MUTACIJA

ARHIV FILMSKIH MUTACIJA je projekt umjetničkog samodokumentiranja i kategoriziranja konceptualnih odrednica za rad s tekstualnim i slikovnim materijalima našeg desetogodišnjeg programskog istraživanja politika filmskog kustostva u sklopu Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma i interdisciplinarnih serija za promišljanje modusa prijenosa sustava slika, znanja i memorije filmskog dispozitiva u digitalnom dobu. Projekt će omogućiti tisak programske knjige, restrukturiranje web stranice i otvaranje prve faze digitalnog arhiva koji nedostaje za veću vidljivost desetogodišnje baze podataka udruge, mogućnost interaktivnog rada s materijalima te za predstavljanje rada na instalaciji mobilnog Invizibilnog kina. Projektom umjetničkog samodokumentiranja razvija se platforma za arhiv umjetnika, specifična samodokumentacija koju misle, pišu ili medijski izvode umjetnici, koja nastaje izvan institucija kulture, a unutar same umjetničke prakse. Nomadska prelaženja i kolažno-montažne pozicije umjetnika, literarni karakter opisa misli i osjećaja sudionika pratimo kao fatalne iskorake iz same umjetnosti u dostupne kontekste kulture i dekonstruiranje ustanovljenih granica umjetnosti.

Umjetnička organizacija PLEH

Publikacija/katalog: BUK, 2004. -2009. / suvremena umjetnost u Baranji

Publikacija dokumentira i valorizira izniman period djelovanja Baranjske umjetničke kolonije od 2004. do 2009. u kojem se, unutar tradicionalnog formata likovne kolonije, po prvi put u Baranji kreirao prostor za suvremenu umjetničku praksu i za preispitivanje uloge suvremene umjetnosti u specifičnom kontekstu lokaliteta obilježenog ekonomskom i kulturnom zapuštenošću. BUK je u tom razdoblju aktivirao i učinio vidljivim ulogu suvremene umjetnosti u promišljanju geopolitičkih zadatosti, ostavljajući trag u mjestu i vremenu koji ova publikacija nastoji zabilježiti. Posredstvom arhivske dokumentacije publikacija obuhvaća kronološki pregled BUK-a od 2004. do 2009., objedinjujući već postojeće tekstove s popratnim opisima radova i vizualnim materijalima iz foto-arhive, te s tekstovima pojedinih umjetnika sudionika. Uvodni tekst publikacije istražit će fenomenološko značenje navedenog razdoblja u odnosu na socio-kulturološka obilježja mjesta i vremena, uz navođenje povijesno-kulturnih referenci. Središnji dio publikacije u kronološkom slijedu dokumentira sva umjetnička događanja te informativno dokumentira izložbene postave u Galeriji Waldinger/Osijek i GMK/Zagreb.

Studio Artless

Arhiv Željka Zorice/autorske kazališne predstave

Multimedijalni umjetnik Željko Zorica (1957.-2013.) je nakon rada s Kugla glumištem osnovao kazalište Ulješura te grupu Uplašene Žirafe i Kačinsky trupu. U razdoblju od 1982. do 1996. godine, prema autorskim zamislima, u suradnji s brojnim umjetnicima ostvario je više kazališnih predstava (Ende oder Wende, Rez na nebu, Željezni jazz, Ježenje, Režanje mjeseca, Ples flaminga, Ribari duša, Porno, Magritte: nerazjašnjeno umorstvo, Pepe i karlsberški slonovi, Labuđa Močvara i Svemirski cirkus dr. Zabludovskog) specifičnog autorskog izraza i jezika. Namjera projekta jest stvaranje digitalne arhive tog dijela rada Željka Zorice sa željom da se isti uklopi u Arhiv Željka Zorice u nastajanju.

KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA UZGON - SPLIT

Dvadeset godina KUU Uzgon - rekapitulacija: Od Art Squata do danas

"Uzgon" je kulturno-umjetnička udruga koja djeluje kao centar izvrsnosti na lokalnoj razini, ali sa snažnom međunarodnom suradnjom te doprinosi razvoju suvremene kulture i umjetnosti u regiji, kao i punoj društvenoj uključenosti mladih i suvremenih umjetnika u društveno odgovorno djelovanje. Upravo je 2018. godina vrijeme kada "Uzgon" puni dvadeset godina od legalne registracije kao udruga, što je idealno vrijeme za rekapitulaciju ukupnog djelovanja u svim sferama umjetničkih produkcija koje udruga baštini u svojoj povijesti. Umjetnički projekti koji su nastajali krajem devedesetih godina u Splitu specifični su iz više razloga. U to vrijeme nije bilo platformi za umrežavanje ni dijeljenje informacija na lokalnoj i regionalnoj razini te je činjenica kako je velik dio arhivskih materijala, dokumentacije, ali i općenitih informacija ostao nezabilježen ili trajno potisnut iz kolektivne svijesti same suvremene kulture. U tom smislu vrijeme je da se istraži, skupi, objedini i objavi arhivske materijale kako bi se njihovim ponovnim otkrivanjem i revalorizacijom snažno utjecalo na buduće aktivnosti kako KUU "Uzgon" tako i suvremene umjetničke scene u regiji.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Vox Feminae - organizacijsko i umjetničko pamćenje

Ovim projektom omogućit će se sistematizacija radova i umjetnica koji su sudjelovali na zadnjih 11 "Vox Feminae festivala" - festivala kreativnih rodnih praksi, kao i građa o kulturno relevantnim temama, radovima i umjetnicama o kojima se pisalo u proteklih 10 godina na VoxFeminae portalu. Paralelno uz sistematizaciju građe, razvijat će se online sučelje koje će omogućiti pretragu i pristup građi kulturne i društvene tematike koje je udruga producirala i prezentirala javnosti kako bi na jednom mjestu bili dostupni materijali koji utječu na povećanje stupnja rodne ravnopravnosti u društvu, a ujedno tvore sistematizirano organizacijsko pamćenje udruge K-zona.

Hrvatski institut za pokret i ples

Organizacijsko pamćenje

Tijekom 7 godina uspješnog rukovođenja prostora Zagrebačkog plesnog centra i uspostavljanja modela kojeg je ZeKaEm preuzeo te kojeg i nadalje primjenjuje, u široj zajednici je potaknuta žestoka rasprava pa i razdor oko načina upravljanja, načina pretvorbe i odlučivanja, a što je dovelo do daljnje fragmentacije dinamične, strastvene, multitalentirane plesne zajednice. HIPP, koji je prostorom rukovodio 7 godina, prikupio je obilnu dokumentaciju i statistiku; godišnje podržao oko 40 plesnih umjetnika da razviju svoje inicijative od ideje do predstave, da se bave istraživačkim procesima, stupaju i istražuju razne modele suradnji i produkcija. Kroz međunarodne suradnje i zagrebačka, ali i hrvatska plesna scena profitirala je kroz uključenje u projekte i eksponiranost koju ovakve suradnje pružaju. Projekt će se temeljem prikupljane građe i intervjua (struka, publika) kritički osvrtati i sagledavati kroz odmak vremena ZPC tijekom prvih 7 godina postojanja. To će se objektivno moći postići kategorizacijom materijala koji će biti razvrstan, pregledan i probran od pojedinih uvaženih imena plesne scene Hrvatske.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

(Ne)primjereni spomenici

(Ne)primjereni spomenici regionalna je suradnička platforma koja u periodu 2015.-2018. provodi međunarodni suradnički projekt istog naziva. NS uspostavlja okvir za dugoročnu suradnju partnerskih organizacija iz država s područja EU i zapadnog Balkana koje svojim radom problematiziraju pitanja revalorizacije i zaštite antifašističke baštine. NS je namijenjen povezivanju institucija i nezavisnih organizacija, jačanju njihovih kapaciteta i distribuciji rezultata istraživanja u zagovaranju uređene međudržavne strategije prema antifašističkoj baštini. NS problematizira današnju recepciju spomenika i uvjete u kojima se ona pojavljuje. NS u 2018. godini u fokus stavlja izradu sistematskog prikaza prikupljene građe u periodu 2015.-2017. kroz izradu i korištenje digitalnog arhiva. Arhiv se izrađuje kao metoda organizacijskog bilježenja u svrhu širenja dostupnosti informacija o spomeničkoj baštini NOB-a, ali i o samom radu na projektu.

Institut Tomislav Gotovac

Otvoreni arhiv umjetnika

"Otvoreni arhiv umjetnika" je projekt kojim se želi umjetnički opus i kritičko mišljenje multimedijskog umjetnika Tomislava Gotovca učiniti dostupnim i prisutnim u javnosti. Gotovac je bio izrazito nekonvencionalan umjetnik, a njegov arhiv to izvanredno dobro reflektira. U ovom projektu arhiv nije tradicionalno mjesto čuvanja već otvorena i fleksibilna organizacija koja dozvoljava otvoreni pristup, olakšava istraživanje i potiče nova tumačenja. Umjetnik je minuciozno i opsesivno prikupljao ogromnu dokumentaciju o vlastitoj aktivnosti, istovremeno je dopunjavajući građom koji daje širi umjetnički i društveni okvir njegovog života i rada u najrazličitijim materijalima stvarajući fascinantne "ready-made" kolekcije i ambijentalnu instalaciju u Krajiškoj 29 u Zagrebu. Dosadašnjom obradom arhiv je reorganiziran, sistematiziran i doveden u stanje u kojem se moglo započeti s daljnjom obradom. Premda je Gotovac u lokalnim okvirima nesumnjivo poznata ličnost, uvid u njegovu ostavštinu pokazuje da je cijeli niz njegovih radova i razmišljanja ostao nepoznat ili neprepoznat. Cilj projekta je pokazati kroz baštinu radikalne umjetnosti u kojoj je mjeri Gotovac bio anticipator suvremenosti.

Udruga Blank

Fajter

Projekt "Fajter" je projekt umjetničkog pamćenja rada performera Siniše Labrovića. Siniša Labrović umjetnik je koji nema web stranicu, katalog svojih radova, niti film posvećen svom djelovanju. Projektom "Fajter" to bi se trebalo promijeniti kako bi nevjerojatno interesantno djelovanje Labrovića bilo javno dostupno. Cjelokupno Labrovićevo djelovanje uvijek ide u smjeru interakcije , a njegovo glavno umjetničko oružje je performans, koji je uvijek utjelovljen u trenutku te stoga postoji potreba da se njegovo djelo organizira i memorira.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Koraci grada: Urbanološka istraživanja

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) osnovana je 2002, te tako postala prva organizacija koja je imenovala naglasak na istraživanje i interdisciplinarnost kao neophodne elemente za nastajanje inovativnih i progresivnih umjetničkih i kulturnih procesa. Primjer su puno kasnije slijedile i druge organizacije, a inspiraciju crpile i građanske inicijative. Kako je udruga radila na ljudskim kapacitetima i ispunjavala brojne projektne zadatke, organizacijsko pamćenje UIII-a raslo je te sada predstavlja vrlo obiman dokumentacijsko-umjetnički potencijal koji se direktno nadovezuje na projekt "Koraci grada: Novi novi Zagreb". Cilj projekta je građanima približiti rad UIII-a kroz privremene dokumentacijske prostore, publikaciju te unapređivanje web-stranice s mapama koje će uključivati augmented reality segmente. U dokumentacijskim prostorima i u publikaciji naglasak će biti na urbanološkim istraživanjima, dok će na web stranici biti predstavljen cjelokupni rad organizacije. Cilj publikacije i privremenih dokumentacijskih prostora je potkrijepiti glavnu kampanju UIII-a u 2018. godini - kampanju za zaštitu urbanog koncepta Ulice grada Vukovara i Novog Zagreba.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

MONOgrafija - zaboravljeni memoari plesne umjetnosti

Budući da je Zadarski plesni ansambl nastao u jednom konkretnom trenutku povijesti Hrvatske, ali i zadarske plesne zajednice, kao nadahnuti čin aktivizma, umjetničke solidarnosti i strasti, organizacijski tim ansambla povodom 25 godina obilježavanja djelovanja na kulturnoj sceni svu povijest plesne umjetnosti pretočit će u riječi knjige eseja "MONOgrafija" koja će nastajati pod okriljem svih suradnika unutar posljednjih 25 godina djelovanja i postojanja zadarske plesne, ali i sveobuhvatne umjetničke zajednice na području grada Zadra i Hrvatske. Sve što nije rečeno o povijesti razvijanja plesne umjetnosti otkrit će organizacijski tim ansambla prevođen plesnim dramaturgom i kazališnim redateljem Sašom Božićem. Zadarski plesni ansambl u kolaboraciji s umjetnicima iz svih područja djelovanja istražit će, prikupiti, zatim dokumentirati povijesne materijale vezane ponajprije uz (plesnu) umjetnost, gdje se akcent posebice stavlja upravo na djelovanje plesnih umjetnika, ali i drugih profesionalca u umjetnosti s područja Hrvatske i inozemstva, a koji su svojim djelovanjem obogatili kulturnu ponudu ne samo na području grada Zadra nego i čitave regije.

Udruženje za razvoj kulture "URK"

Osiguravanje pristupa dokumentaciji i arhivi URK-a

Projekt "Osiguravanje pristupa dokumentaciji i arhivi URK-a" obuhvaća: ulaganje u fotografsko i video dokumentiranje događanja i programa koji se održavaju u URK-ovom Klubu Močvara; dogradnju internetske stranice Kluba kako bi arhivirani i aktualni materijali različitih formata (foto, video, audio, tekstovi itd.) bili lakše dostupni i pregledniji korisnicima; digitalizaciju dijela plakata koji su nastali kao promotivni materijali za događanja u Klubu, a danas posjeduju veliku likovnu vrijednost; te ulaganje u sistematizaciju građe i pohranjivanje na javno dostupnim on-line repozitorijima Flickr i Mixcloud za pohranu i pristup audio i foto dokumentaciji rada udruge. Putem ovog projekta URK želi omogućiti opsegom veći, jednostavniji, sustavniji i trajniji pristup vrijednim arhivskim i dokumentacijskim materijalima koji svjedoče o bogatim aktivnostima Kluba Močvara i drugim URK-ovim projektima.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB

SIR I VRHNJE, 2002 – OBNOVA I SISTEMATIZACIJA ARHIVA PROJEKTA

Projekt SIR I VRHNJE započeo je kao akcija dijeljenja sira i vrhnja na tržnici Dolac u sklopu "Urban festivala" 2002. godine, godine u kojoj su Euro novčanice ušle u opticaj, a RH aktivno pripremala zahtjev za pristup EU. Projekt je propitivao položaj paradigmatske skupine radnih žena (mljekarica) u procesu tranzicije iz socijalističke u kapitalističku ekonomiju te unutar europskih integracija. Radi se o ranom primjeru umjetničko-istraživačkog projekta, koji je umjetnica Kristina Leko supotpisala s Lokalnom bazom za osvježenje kulture, BLOK. Izložba u HDLU-u 2003. predstavila je video i online arhivu mljekarica, artefakte te nastavila lobirati za zaštitu mljekarica na tržištu i gradsku potporu pri kupovini hladnjaka. Primjer je to aktivističkog umjetničkog projekta koji je prešao granice umjetnosti i doista su-djelovao u realnim političkim posljedicama. Danas je projekt, osim u generaciji suvremenika, zaboravljen, a online i video arhiva nije dostupna. U okviru "Organizacijskog i umjetničkog pamćenja" želja je reformatirati i rekontekstualizirati arhiv te ga učiniti dostupnim javnosti, s posebnim naglaskom na medijaciju prema mlađim kulturalnim producentima.

Kulturno-umjetničko društvo ˝INA˝

30 godina GMK - prelazak od amaterizma do nezavisnog prostora suvremene umjetnosti

Prijavljeni projekt obuhvaća istraživanje djelatnosti Galerije "Miroslav Kraljević" od trenutka njezina osnutka 1986. do 2016., odnosno istraživanje njezine programske djelatnosti u tri desetljeća djelovanja, objavljivanje sveobuhvatne kronologije izložbi i diskurzivnih programa te kritičko sagledavanje njenog doprinosa razvoju suvremene umjetnosti i nezavisne scene u Hrvatskoj. Od samih svojih početaka program GMK koncipiran je u suprotnosti od dominantnih paradigmi – s jedne strane u suprotnosti od "državotvornih" ideja o ulozi umjetnosti (npr. suvremena umjetnost naspram "čuda naive"), a s druge strane u suprotnosti od institucionalnog načina funkcioniranja prostora suvremene umjetnosti (naglasak na otvorenosti, eksperimentu, procesualnosti, galeriji kao mjestu susreta i rada). U okviru projekta će se istražiti, dokumentirati i protumačiti tridesetogodišnje djelovanje Galerije "Miroslav Kraljević" te će se kontekstualizirati s obzirom na događanja u širem kulturnom polju i s obzirom na društveno-političku situaciju danog trenutka. Na istraživanje i publiciranje rezultata istraživanja gleda se kao na doprinos sustavnoj obradi i analizi hrvatske umjetnosti i nezavisne scene u Hrvatskoj.

Novi Gordogan, udruga za kulturu

Dokumentiranje povijesti Kugla glumišta

Za potrebe dokumentiranja povijesti Kugla glumišta, ključne kazališne grupe druge polovice prošlog stoljeća, filmski će se snimiti serija razgovora sa Zlatkom Burićem Kićom i Damirom Bartolom Indošem. Razgovore će voditi Branko Matan. Tematski će biti ograničeni na tzv. zlatno razdoblje Kugla glumišta 1975.-1982. Nakon obavljenog snimanja tekst će se transkribirati i autorizirati, a video-snimke će se u digitalnom obliku učiniti javno dostupnima. Za potrebe realizacije programa Udruga će okupiti stručni tim (snimanje, obrada snimaka, transkribiranje, postavljanje na portal). Nastojat će se, također, prikupiti i digitalizirati što je više moguće dokumenata o Kugla glumištu (tekstova, fotografija, video- i audio-snimaka).
Transkribirani tekst trebao bi biti jedan od temelja monografije Kugla glumište na kojoj radi Branko Matan, a koja se planira objaviti 2020. u izdanju Udruge. Svi materijali na kraju će se priključiti građi koju je prikupio pokojni Željko Zorica Šiš te pokloniti jednoj od zagrebačkih kulturnih institucija (MSU ili slično).