Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Unapređenje produkcijskog i umjetničkog djelovanja ZdPA

Predloženim programom ZdPA osigurava sustavno i kontinuirano djelovanje u području razvoja umjetničke produkcije s ciljem jačanja stabilnosti poslovanja i poboljšanja uvjeta za rad. Glavni fokus je kvalitetna produkcijska baza kako bi se programska sredstva ulagala u unapređenje samog programa. Aktivnosti su usmjerene na sveukupni razvoj suvremene plesne scene na različitim razinama, a unutar šireg socio-ekonomskog konteksta. Specifičnost programa očituje se u organizaciji i realizaciji aktivnosti koje se jednako obraćaju stručnjacima i profesionalcima, kao i široj publici. Programi same organizacije usmjereni su na produkciju, distribuciju, diseminaciju, edukaciju i razvoj unutar suvremenog plesnog izričaja s fokusom na lokalnu sredinu u kojoj ZdPA djeluje. Njihova specifičnost očituje se kroz okruženje u kojemu organizacija djeluje kao jedini ansambl suvremenog plesa te posebno kroz organizaciju festivala Monoplay, edukativne platforme Stream Zadar, produkcijom novih predstava, distribucijom postojećih te organizacijom gostovanja različitih organizacija.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture – queerANarchive

queerANarchive 2019.

Godišnji program queerANarchive 2019. uključuje aktivnosti produkcije i distribucije kulturnih i umjetničkih programa koje se realiziraju kroz programske linije qIZLOŽBE, qFEST, qRADIONICE te društveno-kulturni program ZVJERINJAK. Programi kolektiva reakcija su na sveprisutnu retradicionalizaciju društva s jedne strane te na konzumerističku LGBT kulturu koja, potaknuta istim neoliberalnim politikama, prisvaja termin i estetiku queera. Na taj se način otvara prostor za konstantno redefiniranje queera, ali i sigurni prostor afirmacije drugog i drugačijeg, razvoja nove publike te poticanja kritičkog promišljanja društvene stvarnosti u gradu Splitu.

Studio Pangolin

Studio Pangolin 2019

Program Pangolina za 2019. godinu sastoji se od filmske produkcije, autorske izložbe i suradničkih projekata. Film N. Hewitt Žene Minorne Spekulacije nastavlja se u produkcijskoj i postprodukcijskoj fazi; producira se projekt A. Hušman vezan uz arheološko nalazište Pustijerna u Dubrovniku te izložba Hušman u galeriji Prozori. Nastavlja se i s potragom za formama unutar kojih se ostvaruju suradnički radovi, intergeneracijski i intermedijalni susreti, otvorena improvizacijska kolektivna praksa. Projekt Zvukospjevi nastavlja se razvijati kao platforma gdje se afirmiraju fluidni i neinstitucionalni načini kolektivne proizvodnje. Nastavlja se s formiranjem pisačke grupe, platforme za suradnje i okupljanja članica i suradnica. Edukacijski program se razvija kroz dva krovna projekta: Drugi film u susjedstvu, koji se ostvaruje putem filmskih radionica za romske i neromske sudionike i u narednoj godini se povezuje s projektom Spoken word, i video i filmskom radionicom Grrrl power, usmjerenom na mlade djevojke. Osim autorskih i suradničkih projekata Pangolin administrira projekt Akcija na Otoku.

Umjetnička organizacija 21:21

Produkcija i distribucija – Umjetnička organizacija 21:21

Projekt je podijeljen u dvije jedinice. U okviru prve, Produkcija, pojačane su aktivnosti na poslovima produkcije i kroz angažman stalnog producenta. Na taj će se način osigurati sustavno i kontinuirano djelovanje u području razvoja produkcijskih kapaciteta i poslova, specifično za novu produkciju "1&0", obnovu predstave "Anatomija mačke" za otok Silbu te međunarodni plesni festival "Monoplay" kroz partnerski udio u istom. Druga jedinica, Distribucija, omogućuje distribuciju postojećih radova, s naglaskom na plesne uspješnice "Anatomija mačke" i "Kompas", u Hrvatskoj i inozemstvu, zatim povezivanje i nadogradnju međunarodne mreže s festivalima, kazalištima i promotorima. Čitav program zagovara istraživački pristup, potiče kolaboracijski rad i autorsku samostalnost te permanentnu edukaciju i transfer znanja i stvara uvjete održivosti nekomercijalnih programa u okružju tržišnog pritiska. Širenje aktivnosti u druge regionalne centre, međunarodna suradnja, umrežavanje i formalizacija odnosa sa stranim partnerima prioritetne su aktivnosti ovog programa.

Centar za dramsku umjetnost

Centar za dramsku umjetnost – program razvoja organizacijskih, produkcijskih i prezentacijskih kapaciteta, 2019.

Centar za dramsku umjetnost kroz svoje kontinuirano djelovanje oblikuje kontekst i uvjete za rad suvremene izvedbene scene u Hrvatskoj povezujući se istovremeno s međunarodnom mrežom partnera. Godišnji program artikulira se u odnosu na 3 temeljne sastavnice. Jedna od njih je otvaranje prostora eksperimenta i istraživanja u okviru kojega se provode plesni projekt Noćna muzika nastao kroz koreografsku metodu Visible Thinking Bodies i istraživački projekt Koreografija smrti u partizanskom filmu. Druga se odnosi na decentralizaciju programskih aktivnosti i prostora suradnje izmještanjem većine programskih aktivnosti u manje zajednice izvan Zagreba u kojima suvremene umjetničke prakse nisu zastupljene - projekt: UNSEEN mini film festival. Treća sastavnica odnosi se na razvoj nove publike, a uključuje razvijanje nove metodologije edukacije (projekt: Škola novog izlaganja) i koristi prostor interneta kao prostor dijeljenja znanja (projekt: Javna arhiva Frakcije).

Multidisciplinarni autorski projekti i akcije – MAPA

Improvizirane strukture

Projekt se temelji na istraživačkim, improvizacijskim, edukacijskim i prezentacijskim susretima vizualne umjetnice Andreje Kulunčić, plesne umjetnice Zrinke Užbinec, glazbenice Jasne Jovičević i vokalistice. Usmjeren je ka proučavanju i artikuliranju pitanja međusobnog utjecaja suvremenih umjetničkih praksi demonstriranih kroz vizualnu umjetnost, ples, instrumentalnu glazbu i vokalnu improvizacijsku praksu, zatim edukativnog potencijala proizašlog iz interakcije različitih umjetničkih senzibiliteta. Aktivnosti uključuju istraživačke susrete, ciklus radionica u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Križevcima i produkcijski proces. Završna umjetnička produkcija u MSU-u bit će realizirana u različitim medijima, formatima, vremenskim i prostornim odsječcima. Projekt zaključuje publikacija koja obuhvaća teorijske tekstove i radne bilješke autorica, spajajući se u hibridni umjetničko-znanstveni format. Projekt prepoznaje i adresira stalno obnavljajuće nepoznanice unutar zastupljenih umjetničkih praksi te dotiče pitanja institucionalnih i nezavisnih prostora rada, prijenosa znanja i osnaživanja aktera spremnih na stvaranje u području izvan dominantnih umjetničkih praksi.

Udruga Liburnia Film Festival

Gledamo hrvatsko!

Program Gledamo hrvatsko! cjelogodišnji je program promocije, popularizacije i distribucije hrvatskog dokumentarnog filma, edukacije o istom te popratnih razgovora iniciranih dokumentarnim filmom na društveno relevantne i aktualne teme. Udruga LFF provodi ga kroz projekte Liburnia Film Festival – festival hrvatskog dokumentarnog filma, turneju Liburnia uplovljava, male projekcije Slučajno kino, edukacijski i razgovorni program Gledamo dokumentarce – pravimo dokumentarce, site specific projekcije i produkciju vlastitih video materijala. Svim navedenim projektima cilj je povećati i diverzificirati publiku za hrvatski dokumentarni film, utjecati na povećanje produkcije istog, pogotovo na lokalnom području (PGŽ, Istarska i Ličko-senjska županija), produžiti "životni vijek" hrvatskih dokumentaraca, predstaviti autore amatere, poticati produkciju kreativnog dokumentarca i prelaženje granica žanra, otvoriti društveno važne teme, utjecati na inkluziju isključenih skupina društva, približiti procese nastanka AV djela, utjecati na medijsku pismenost mladih, dislocirati distribuciju dokumentarnog filma u manje sredine i osposobiti mlade za kvalitetnije korištenje AV medija i sadržaja.

Format C

Inquiry Inc.[2019]

"Inquiry Inc." je kontinuirana programska koncepcija koja u 2019. obuhvaća pet logičkih cjelina i 18 međusobno komplementarnih kulturnih aktivnosti koje oslovljavaju i artikuliraju područje digitalnog, nematerijalnog i neprofitnog umjetničkog stvaralaštva recentne novomedijske umjetnosti. Provedba programa obuhvaća svih dvanaest mjeseci 2019., na pet lokacija u RH, a namijenjena je širokom spektru primarno lokalnih, ali i transnacionalnih stručnih i općih zajednica, i uvelike utemeljena na bliskim suradnjama s umjetnicima i drugim organizacijama/kolektivima, te transdisciplinarnoj suradničkoj i kritičkoj produkciji. U okviru programa nastala djela, izložbe i diskurzivne teme prikazuju se u formi javno dostupnih internetskih izložbenih postava (s hrvatskim umjetnicima po pozivu, i inkluzivnom otvorenom pozivu); fizičkih izložbenih postava produciranih i podržanih djela (u dijalogu s nizom projektnih partnera); te kontinuirano otvorenog poziva za suradničkom i decentralizirajućom umjetničkom/kulturnom koprodukcijom nekonvencionalnih projekata suvremene medijske kulture – namijenjenog samostalnim nezavisnim autorima i nezavisnim neprofitnim kolektivima.

Kazališna družina KUFER

KUFER: razvoj produkcije i distribucije projekata mladih dramskih i plesnih umjetnika

KUFER je platforma za nove/neafirmirane kazališne praktičare koja nastoji pružiti priliku da se isti okupe te, vođeni estetskim i/ili generacijskim motivima, istraže svoje umjetničke potencijale. KUFER djeluje na području izvedbenih umjetnosti u Hrvatskoj, a osnovan je zbog nedostatka odgovarajućih platformi za razvoj mladih ili neafirmiranih umjetnika. U 2019. godini organizacija se nastavlja voditi navedenom idejom te u potpunosti kreirati program čiji su autori mladi izvedbeni umjetnici. U programu za 2019. godinu predviđene su dvije nove produkcije manjih izvedbenih formi te distribucija prošlogodišnje dramske i plesne predstave u Zagrebu i na gostovanjima. Uz produkcijsku potporu mladim umjetnicima, KUFER nastavlja s održavanjem edukacija u obliku radionica KUFERedu. KUFERedu podrazumijeva organizaciju serija radionica i seminara, te je prvenstveno osmišljen zbog snažnog osjećaja nedostatka aktualnog dijaloga i osvještavanja kazališnih praktičara o novim tendencijama i produkcijskim strategijama na europskoj teatarskoj sceni, kao i nedostatka umrežavanja mladih i nadolazećih autora. Također projekt "Mala noćna čitanja" prvi će se put održati u suradnji s izvedbenom scenom u Rijeci.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA

Made in / Narativi o dizajnu i obrtu

Made In je istraživačka inicijativa čiji je cilj, s jedne strane, revitalizirati obrtničku tradiciju, a s druge informirati dizajnere i širu javnost o materijalnom i nematerijalnom nasljeđu, stvarajući novu, autentičnu i održiviju vrijednost suvremenog dizajna. Projekt je razvijen na osnovu iskustava i ekspertiza 5 partnerskih organizacija, čije je dosadašnje djelovanje vezano za očuvanje i promociju nasljeđa manufakturnog rada i proizvodnje, kao i mogućnosti njihove rekontekstualizacije u suvremenom društvu kroz dizajnerske i umjetničke prakse. Projekt djeluje na nekoliko razina: dokumentiranje lokalnih obrtnika i njihovih proizvodnih procesa; organizacija aktivnosti "in vivo" i osiguravanje konstruktivnog dijaloga i promocije kroz formiranje web platforme; organizacija rezidencija i razvoj novih projekata (proizvoda, scenarija, usluga) koji povezuju obrtnike s dizajnerima i umjetnicima te konačno, poticanje interakcije dizajnera i obrtnika s publikom različitih generacija i društvenih grupa, kroz zajedničke procese razmjene znanja i stvaranja.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Retropolis 1: manifesti za budućnost

Osnovno pitanje koje postavlja projekt "Retropolis 1: manifesti za budućnost" jest jesu li bolje budućnosti čovječanstva anticipirane u 20. stoljeću izgubljene? U vrlo konkretnom slučaju, kroz projekt se sondira vrijeme u kojem se istovremeno artikuliraju nacrti boljeg i pravednijeg društva i otpor konzervativnim silama koje dijele ljude prema rasama ili nacijama. Moderni Zagreb nastaje 1930-ih, projicira se i preko Save (i danas Novi Zagreb) u krilu novoosnovanog Građevnog ureda, dok gradom i zemljom kolaju progresivne ideje napretka Radničke komore Božidara Adžije i Škole narodnog zdravlja Andrije Štampara, umjetnička stremljenja konstruktivizma i zenitizma, te brojne radničke i ženske novine. U to vrijeme formiraju se znakoviti manifesti za budućnost čije su ideje relevantne i danas: pravo na jednakost među ljudima, pravo na rad, stan i zdravlje, pravo na umjetničke slobode i slobodu govora, ukratko – pravo na grad. Aktualni i u doba antropocena, ti manifesti predstavljaju mentalne, emotivne i imaginativne repertoare koji snažno transformiraju svakodnevicu, dizajn postaje alat društvenog napretka, a umjetnost je ontološki povezana s humanističkim i prirodnim znanostima i tehnologijom.

ViBRa

VIBRABOX – Inovativna distribucija umjetničkih radova

Pomoću inovativno programiranog sustava VIBRABOX, tehnički i kvalitativno pripremljena glazba distribuira se na okupljalištima mladih u svrhu popularizacije nezavisne glazbene scene s naglaskom na lokalne umjetnike. Slušatelj koji se nalazi u prostoru putem mobilne VIBRABOX APLIKACIJE ocjenjuje trenutnog izvođača i time utječe na izbor umjetnika koji se distribuira. Inkluzivni, interaktivni multimedijski sistem omogućuje umrežavanja umjetnika i publike proaktivnim i otvorenim pristupom suvremenim djelima i pripadajućim informacijama za koje trenutno u Hrvatskoj ne postoji sličan, organizirani sustav. VIBRABOX MOBILNA APLIKACIJA nastavak je sveobuhvatnije misije projekta VIBRABOX koji od početka radi na uspostavljanju slobodnog, kritičkog medijskog prostora kao temelja educirane i informirane publike i kvalitetnoga nezavisnoga glazbenog stvaralaštva. U sklopu ovog projekta provest će se razvojni proces aplikacije, pojačano informiranje i uključivanje korisnika putem društvenih mreža i volontera u redovite aktivnosti na postojećim lokacijama VIBRABOX-a diljem Hrvatske. Naglasak je na jačem uključivanju javnosti u suvremena kulturna zbivanja u svim segmentima umjetnosti.

UDRUGA PANK – PLATFORMA AKTIVNIH NEZAVISNIH KREATIVACA

BUTABU – prostori različitosti

Osnovni cilj BUTABU-a jest ukazati na razinu društvene podijeljenosti u spektru aktualne teme ljudskih prava i sloboda. Programom se lokalnoj zajednici približavaju kulturno-umjetničke prakse koje u fokusu imaju društveno-angažiranu umjetnost koja uključuje sudionike u debate, suradnju i/ili društvenu interakciju. Tijekom godine kontinuirano se odvija i edukativni program Aktiva(k)cija!, koji se provoditi u suradnji s lokalnim i nacionalnim udrugama, inicijativama, samostalnim umjetnicima i pojedincima. Program je omeđen dvama višednevnim događanjima – "MUK – festival aktivizma i ženskih prava" otvara raspravu i mogućnost reinterpretacije aktualnih ženskih pitanja u formi suvremenoga glumačkog performansa, intervencija u javnom prostoru i otvorene rasprave s predstavnicima ženskih aktivističkih kolektiva. "MIGRACIJE – festival ljudskih prava i sloboda" teme migracija (nekad i danas) približava kroz poglede desetak umjetnika putem izložbi fotografija, projekcija filmova, umjetničkih instalacija u javnom prostoru te predstavljanjem aktivističkih kolektiva koji se bave zalaganjem za ljudska prava.

Teatar to go

TTG 2019

Teatar to go ima multidisciplinarni pristup djelovanja kroz projekte u kazališnoj i audiovizualnoj djelatnosti s općim ciljem razvoja nezavisne scene na istoku Hrvatske. Organizacija je osnovana 2014. iz htijenja za afirmiranjem umjetnika koji svojim istraživačkim pristupom dolaze do inovativnih ideja, te će neminovno utjecati na okruženje u kojemu djeluju. Potreba za osnivanjem organizacije proizašla je iz nerazvijene nezavisne kulturne scene na istoku Hrvatske, potrebe za novim sadržajem i željom za radom. Program TTG 2019 donosi nastavak četverogodišnjeg kontinuiranog rada organizacije. Aktivnosti programa dijele se na produkciju i distribuciju predstava, reviju hrvatskog kratkometražnog filma Filmska RUNDA, autorske filmske večeri, panele, provedbu filmskih radionica te strukturirano bavljenje volonterima. Cijeli program postavljen je kroz prizmu propitkivanja uloge umjetnosti u društvu i razvoja publike, odnosno participaciju, angažiranje i umrežavanje zajednice.

Udruga Diston

Distune 2019.

Distune 2019. je glazbeno umjetnički program koji se tematski nastavlja na prijašnje godine, s jasnom nadogradnjom i vizijom. Program se odnosi na glazbenu kulturu koja obuhvaća više segmenata: promocija i ugovaranje domaćih i inozemnih glazbenika, sajmovi ploča, slušaonice, projekt Kino-koncert, Impluse festival i Velvet festival. Promocijom navedenih aktivnosti i programa prezentiramo recentna, nova glazbena postignuća na domaćem i inozemnom terenu, s mnoštvom materijala koji ističu različitost i inovativnost, a nemaju dovoljno prostora ni mogućnosti konkurirati u nametnutom mainstreamu. Dodatna glazbena edukacija provodi se kroz slušaonice i sajmove ploča, koji se organiziraju minimalno dva puta godišnje. Ugovaranje domaćih i inozemnih bendova i glazbenika provodi se na mjesečnoj bazi (koja se s godinama znatno povećala) kako bi se publika konstantno upoznavala i na određeni način odgajala s novim izdanjima i imenima. Kino koncert spaja i prožima filmsku i glazbenu umjetnost u suradnji s Art-kinom Croatia. Impulse festival je višednevno festivalsko događanje s osnovnim ciljem promocije urbane klupske kulture. Velvet festival ima za cilj uključivanje i poticanje mladih na otoku.

Vizura aperta

Vizura aperta, izložbe, festival, monografija

Festival Vizura aperta karakterizira produkcija novih umjetničkih radova, izložbe, predavanja, produkcija videa i eksperimentalnog filma, kao i projekcije i distribucije istih. Društvena angažiranost i otklon od dominantnih pristupa prisutan je u djelovanju Vizure aperte kroz suradnju s lokalnom zajednicom, istraživanje društvenog i političkog konteksta, kroz teme odnosa privatnog-javnog, kritike turistifikacije, izolacije i sl., aktivirajući pritom mještane kao i rad Domova kulture, čime se utječe na razvoj publike i doprinosi decentralizaciji kulture. Inovativnost suvremeno-umjetničkih i kustoskih praksi karakterizira izložbena prakse van galerijskih institucija, multidisciplinarna produkcija radova audio-vizualnih umjetničkih instalacija u javnom prostoru, na trgovima, ulicama i napuštenim kućama u kojima rade umjetnici, arhitekti, sociolozi i mještani. Vizura aperta je međunarodni festival suvremene umjetnosti i pripada krugu novomedijskih kulturnih praksi, održava se u Janjini, Žuljani, Draču, Momjanu, Bujama i Putnikovićima te Zlarinu. Daljnja post-festivalska događanja odvijaju se kroz izložbe i festivale u suradnji s OTFF-om, Gretom, ARL-om, Gliptotekom i s Galerie Stock u Beču.

ArtTeatar BOUM!

Razvoj organizacijskih i produkcijskih kapaciteta BOUM!-a

Program čine tri projekta koje objedinjuje interdisciplinarno spajanje digitalne tehnologije i izvedbene umjetnosti, istraživačko-eksperimentalni pristup stvaranju s fokusom na razvitak novih izričaja i estetike te otvaranje alternativnih horizonata za razvoj publike. Cilj je razviti produkciju te osigurati kontinuitet i jačanje stabilnosti organizacije. Umjetničko istraživanje suvremenih tehnologija u izvedbenoj umjetnosti i novim medijima nastavak je i nadogradnja istraživanja započetog 2018., kojim se želi otvoriti kontinuirani prostor za eksperimentiranje i primjenjivanje najnovijih interaktivnih tehnologija u umjetnosti kako bi se istu približilo umjetnicima i publici. Performans-instalacija "Razgovori sa samim sobom" interaktivna je instalacija koja govori o otuđenosti i potrebi za komunikacijom te ulozi tehnologije koja je istovremeno uzrok, posljedica i rješenje problema osamljenosti. Bit će predstavljena u Rijeci te prijavljena na Ann Arbor Film Festival 2019, Off the screen (Detroit, SAD). Kazališna produkcija Horor Vacui bavi se egzistencijalnim temama X generacije u suvremenom svijetu, a bazira se na tekstovima koji su markirali tu problematiku.

Platforma za unapređenje kulture

Grad na drugi pogled

Grad na drugi pogled je putujući interdisciplinarni istraživačko-edukacijski i izložbeni projekt koji povezuje angažirano promišljanje grada, umjetničku produkciju city-specific radova, edukaciju učenika i studenata kroz radionice s vizualnim umjetnicima i razvoj publike. Projekt je namijenjen strateškom umrežavanju svih sudionika projekta i jačanju interesa zajednice za praćenje i sudjelovanje u programima suvremene kulture u lokalnom kontekstu. Za vrijeme provedbe projekta u svakom gradu organiziraju se urbane šetnje, popratna predavanja i dodatne radionice iz društveno-umjetničkih područja vezanih uz urbani kontekst, koje doprinose sagledavanju, propitivanju i imaginiranju urbanih identiteta. Završni rezultat višemjesečnog procesa je izložba u partnerskom lokalnom izložbenom prostoru, na kojoj su zajedno i ravnopravno predstavljeni radovi mentora-umjetnika i sudionika radionica, čime sudionici i njihova šira okolina dugoročno markiraju izložbeni prostor.

Studio za suvremeni ples

SSP 2019

SSP-2019 realizira se kroz nekoliko programskih linija. Prva je istraživački proces na projektu CONVERSATION PIECES/TEME ZA RAZGOVOR koji propituje položaj pojedinca u odnosu s grupom/društvom, kao i okolinu, koreografsku ili arhitektonsku strukturu. Druga je koprodukcija SSP/ Cie Public in Private-Berlin: Clemet Layes: Umjetnik za hitne intervencije 2. dio. Rad se temelji na neutralnom izvedbenom modusu; netom postignuta ravnoteža destabilizira se i na jezičnoj razini i na razini fizikaliteta sitnim modulacijama tona, intenziteta i dinamike. Treća je Male forme – Laboratorij, kroz čiji se program potiče i promovira stvaralaštvo mladih neafirmiranih autora. Četvrta je reprizni program – izvedbe/gostovanja, a peta je postavljanje interaktivne mrežne stranice i vođenje društvenih mreža – otvaranje umjetničkih procesa prema javnosti. Posljednje se odnosi na audio, video, fotografiju – prikupljanje arhivske građe SSP-a, sustavno pregledavanje, sortiranje i detaljno označavanje arhivske građe. Predloženi projekt predviđa i zapošljavanje producenta koji bi na profesionalan način mogao podržati sve umjetničke aktivnosti ovog ansambla te organizacijski unaprijediti aktivnosti koje SSP obavlja u skladu s razvojem novih umjetničkih projekata.

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS"

Produkcija i distribucija umjetničkih projekata članova Udruge profesionalnih plesnih umjetnika PULS

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS kroz svoj jednogodišnji prijavljeni program želi naglasak staviti na produkciju novih istraživačkih plesnih projekata članova Udruge pružajući im na taj način pravni subjekt te administrativno, ali i umjetničko savjetovanje. Jednako tako kroz projekt Resurs PULS organizacija svojim najmlađim članovima, studentima, pruža mogućnost rezidencijalnog istraživačkog i inovativnog rada koji rezultira produkcijom različitih plesnih formata. U 2019. godini cilj je nastaviti poticati umjetnički rad članova koji kroz javni poziv prijavljuju svoje umjetničke ideje te kroz izradu novog projekta "Platforma mladih članova plesne zajednice", čiji će program u potpunosti biti sastavljen od projekta mladih profesionalnih plesača (radionice, izložbe plesnih materijala, izvedbe,...). Osim nove produkcije, PULS će nastaviti s distribucijom svojih starijih predstava na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz razna gostovanja.

Dobar Film

Razvoj produkcije i distribucije dobrih filmova

Nakon uspješnog debitantskog filma "U Ime Jagode, Čokolade i Duha Svetoga", koji je trenutno u distribuciji, Dobar film ulazi u razvoj novih filmova te nastavlja s produkcijom i distribucijom kratkometražnih i jednog dugometražnog naslova. Nastavlja se rad na produkciji i post-produkciji kratkog filma "Slijedi…", koji će se potom i distribuirati, a postavlja se i koncept za novi kratkometražni film, čije se pripreme i snimanje planira krajem 2019. godine. Nadalje, razvija se novi projekt cjelovečernjeg filma "Burgeis", koji se prvi puta javno predstavio i na Cannes film festivalu u Paviljonu scenarista. Cilj svih aktivnosti Dobrog filma je poticati dobre filmove koji koketiraju sa žanrovskim izričajem, gotovo nepostojećim u hrvatskoj kinematografiji, proizvoditi i distribuirati dobre filmove lako dostupne publici, a često prilagođene i za mlađu populaciju u svrhu poticanja kritičkog promišljanja i usmjeravanja pažnje na bitna pitanja našeg društva.

Umjetnička organizacija Ateatar

Sutra, danas

Program "Sutra, danas" zamišljen je kao ključno pozicioniranje i povećanje vidljivosti Ateatra na karti umjetničkog stvaralaštva u mediju VR-a, zatim za razvoj međunarodne publike, razvoj dramaturške baze članaka koji se bave datostima medija VR-a kao relevantne točke za inspiraciju i informiranje autora, umjetnika i developera u VR-u, te za razvoj i razradu inovativnih modela financiranja stvaralaštva u VR-u. Temeljna postavka programa počinje od ideje kojom bi se ponudilo rješenje problema tzv. locomotiona u VR-u, koji u ovom trenutku za posljedicu ima krivo razumijevanje i primjenjivanje montaže 360 videa/cinematic VR-a, kretanje kamere u VR-u te kretanje fizičke osobe u digitalnom okruženju VR-a.

HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA

Produkcija i distribucija projekata s ciljem jačanja hrvatske suvremene drame i izvedbenih umjetnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Program Hrvatskog centra ITI dijeli se na međunarodne i nacionalne projekte. U produkciju međunarodnih projekata spada organizacija rezidencijalnog programa za dramske pisce pod nazivom Međunarodna dramska kolonija u Grožnjanu te produkcija Hrvatskog kazališnog showcasea osmišljenog s ciljem stvaranja dostupnije međunarodne distribucije hrvatskih predstava. Produkcija nacionalnih projekata sastoji se od izdavaštva teatrološke i dramske domaće i strane literature, prijevoda domaćih dramskih tekstova zbog međunarodne distribucije istih, te nakladništva jedinih časopisa koji u potpunosti tematiziraju kazališna, odnosno plesna aktualna zbivanja i razvijaju kritičko pismo – časopisi Kazalište i Kretanja. Cilj Hrvatskog centra ITI je osnažiti distribuciju navedenih časopisa, a jedan od već ostvarenih projekata koji ide u tom smjeru je produkcija online časopisa Kretanja, koja također traži daljnje financijsko ulaganje. Također ITI od 2016. godine sustavno surađuje s marginaliziranim skupinama kroz produkciju projekata Kazalište izbliza.

Umjetnička organizacija Teatrum

PS2 – Pričam ti priču

Projekt radnog naslova "PS2 – Pričam ti priču" najnovija je produkcija etablirane umjetničke organizacije "TeatruM" iz Zagreba autorice i producentice projekta Iris Tomić te Petra Cvirna, glumca i umjetničkog suvoditelja projekta. Projekt je podijeljen na nekoliko segmenata – jednotjedne radionice u tri hrvatska grada Osijek/Zagreb/Rijeka, umjetničke rezidencije, javne prezentacije, izvođenje predstava diljem Hrvatske, panele vezane uz članove društva starijih životnih dobi, publikaciju priča te snimanje dokumentarnog filma. Projekt "PS2 – Pričam ti priču" je zamišljen kroz sve svoje segmente kao inkluzivan susret mlađih i starijih generacija putem medija kazališta, a neki od glavnih ciljeva projekta su osvještavanje javnosti prema generacijama treće životne dobi te otvaranje prostora mladim generacijama akademski obrazovanih glumaca. Ishodi ovog projekta, uz kazališne predstave, su i publikacija prikupljenih priča te dokumentarni film koji prati projekt te usustavljivanje odnosa između starije i mlađe populacije tako da se između njih događa razmjena iskustava i novih ideja te naposljetku kreiranje novih publika koje prate suvremeno hrvatsko kazalište.

"Kazališna radionica Malik" Rijeka

Kazališna radionica Malik Rijeka 2019.

Kazališna radionica Malik počela je raditi 2000. godine i do sada je kroz njene programe prošlo više od 1500 djece i mladih. Svi oni imali su jedinstvenu priliku sudjelovati u procesu produkcije profesionalno vođenih kazališnih predstava, a upravo to je umjetnička i društvena posebnost programa organizacije, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da je rad profesionalnih kazališnih umjetnika vezan primarno uz klasične institucionalne ili nezavisne produkcije, dok je kazališni rad s djecom i mladima dominantno u domeni amaterskog i pedagoškog rada. U Maliku se nastoji povezati dječju nesputanost i iskrenost sa zrelim umjetničkim izrazom, stvarajući neočekivane, jedinstvene i izuzetno kvalitetne predstave koje izvode djeca za djecu. Razvijanjem cjelogodišnjeg programa Malik pridonosi uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti umjetničkih programa, posebno zato što na području Rijeke ne djeluje niti jedno dramsko kazalište za mlade. Potičući umjetnike da u svoje autorske radove uključe djecu ne kao oponašatelje već kao ravnopravne kreatore umjetničkih djela, stvaraju se zaista inovativni procesi u kojima se kritički propituju i nanovo oblikuju društveni, etički, moralni i duhovni aspekti društva u kojem živimo.

KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA UZGON - SPLIT

Toward europe

Osnovna ideja projekta je sintezom visoke tehnologije i prepoznatljive dalmatinske životinje – magarca – omogućiti produkciju vrhunskih umjetničkih djela te brendirati projekt kao prepoznatljivu Hrvatsku i lokalnu atrakciju i time spriječiti izumiranje kritično ugrožene životinjske vrste. Projekt objedinjuje umjetničku, edukativnu, turističku, ekološku i socijalnu komponentu. Tehnički, radi se o treniranim magarcima koji umjesto samara nose solarne panele i punjive baterije, prijenosnu računalnu stanicu, bežični (Wi-fi/bluetooth) odašiljač i prijenosnu audio-video opremu. U sklopu prve 4 godine projekta realizirano je više izložbi, radionica, rezidencijalnih boravaka gostujućih umjetnika, filmova, publikacija i predstava na ovoj platformi, a uz nastavak rada na navedenim aktivnostima fokus djelovanja u sljedećoj fazi projekta bit će na prezentiranju do sada nastalih umjetničkih djela široj javnosti, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Projekt se trenutno izvodi u suradnji s više lokalnih ustanova i organizacija, a jedan od ciljeva projekta je proširenje partnera i lokacija za provođenje projekta.

Udruga za nezavisno kreativno djelovanje "Gerger film"

Čik Boris 4

Filmska produkcija Požege bila je najintenzivnija, najmasovnija i najproduktivnija upravo kada je udruga "Gerger film" bila najproduktivnija. Aktivnost udruge nije prestala nego je samo smanjena zbog financijskih razloga, na žalost velikog broja ljudi u kraju u kojem organizacija djeluje, ali i filmskih entuzijasta u regiji. Projektom "Čik Boris 4" želja je omogućiti mnogim zainteresiranima priliku da sudjeluju u stvaranju filma te dodatno očvrsnuti temelje produkcije organizacije nastale na velikom trudu i entuzijazmu.

Umjetnička organizacija StudioChekhov

StudioChekhov

Prostor organizacije je kroz 2016. godinu u potpunosti preuređen i adaptiran kroz vlastita sredstva za potrebe glumaca, ali i ostalih umjetnika koji su dio izvedbene umjetnosti. Kroz 2017. godinu, što je bilo poput "pilot" projekta kako bi se iznašao najbolji model i kako bi se uvidjeli troškovi te potrebe prostora, u prostoru su se održavale brojne probe, glumačke i plesne radionice kao i izvedbe jednostavnijih izvedbenih formi. Početkom listopada 2017. godine prostor se otvara javnosti kroz glumačke i plesne programe za građanstvo, ali i za profesionalce. Isto tako, nastavlja se s pružanjem rezidencijalne potpore umjetnicima nezavisne scene i nastavlja se poticati raznovrsno umjetničko stvaralaštvo kroz 2018. te 2019. godinu.

Glazbeno scenska udruga "Kaštelansko kazalište"

Glazbeno-scenska udruga "Kaštelansko kazalište"

"Izgubljeni zeko" je plesni, pjevački i glumački igrokaz koji objedinjuje rad nekoliko članova Kaštelanskog kazališta, a od kojih svaki vodi svoj dio programa. Igrokaz se može shvatiti i kao dječji mjuzikl jer će svi dijelovi biti pjevnog karaktera, a koje će glumci-plesači otpjevati. Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji će dramaturški obraditi dječju slikovnicu. Nije prvi put da se Kaštelansko kazalište uhvatilo u koštac s već gotovim djelom koje treba dramaturški obraditi, ali ovaj put se ide još stepenicu više te se objedinjuje nekoliko umjetnosti u jednu, a nosioci su djeca osnovnoškolskog uzrasta. U djelu se upoznaje malog zeku koji se odlučuje na bijeg od svoje kuće te u šumi doživljava puno pustolovina i upoznaje mnoge životinje koje predstavljaju opasnost, ali i one dobre koje mu daju savjete.

Kazališna družina "Kontrast teatar"

Samozapošljavanje

Kroz ovaj projekt želja je osvijestiti samozapošljavanje posebice kod umjetničkih organizacija. Budući da javna i privatna kazališta nemaju slobodna radna mjesta niti postoji dovoljno stručnih osposobljavanja za magistre glume, na ovaj se način nastoji pokrenuti samozapošljavanje u vlastitoj kazališnoj družini (umjetničkoj organizaciji). Time se želi naglasiti važnost umjetničke organizacije za njene članove te podređenost njenom postojanju i razvoju, šireći tako kulturu i umjetnost na području Međimurske županije.

Kazalište Oberon

Festival "Jaje"

Festival "Jaje" je festival namijenjen djeci i mladima. Obilježava se svake godine na drugi petak u mjesecu listopadu povodom svjetskog dana jaja. Taj dan se slavi u cijelom svijetu te tako i u Koprivnici već četvrtu godinu. Spomenuti festival traje tri dana te će se publici prikazati četiri dječje predstave. Predstave se selektiraju iz svih gradova u Hrvatskoj te iz Danske. Tako je publika već imala priliku vidjeti raznolikost režije, glume, kostimografije i scenografije iz Hrvatske te iz poznatih kazališta u Danskoj. Kako je ovo jedini takav festival u županiji, kazalište Oberon ima za cilj približiti kazalište djeci i mladima u lokalnoj zajednici te ukazati na značaj kazališne umjetnosti. Stoga je cijeli festival besplatan. Hartman d.o.o. je prepoznao važnost ovog festivala te je jedan od sponzora, zahvaljujući kojemu su dovedene predstave iz Danske. Plan za narednu godinu je proširiti inozemnu suradnju s Njemačkom kako bi naša mala zajednica imala priliku vidjeti raznolikost kazališnog izričaja te kako se festival ne bi ugasio. Isto tako, od bitnog je značaja za festival i suradnja s osnovnim školama koje dijele cilj organizacije te dovode svoje učenike na naš festival.

Kulturni centar Gatalinka

Najam prostora za rad Kulturnog centra Gatalinka Vinkovci

Osnovna djelatnost KC "Gatalinka" je obrazovanje djece, mladih i odraslih u području tradicijske baštine te ima nekoliko programskih linija: 1. "Škola folklora" (od 1994.) radi tijekom cijele godine – po jedinstvenom programu u Hrvatskoj, gdje svaki polaznik uči notno pismo, svirati na tradicijskim solističkim i grupnim glazbalima, dječje igre, pjesme i plesove s područja cijele Hrvatske.To ovu školu izdvaja od sličnih u kojima polaznik uči samo jedno od navedenih umijeća. 2. "Seminar o izradi tradicijskih frizura" – program koji se održava jedanput godišnje, a odnosi se na edukaciju frizera-učenika, frizera-prosvjetnih djelatnika, profesionalnih frizera u izradi tradicijskih frizura Hrvatske. 3. Državna natjecanja "Etno frizura Hrvatske" i "Etno kreacija Hrvatske" – natjecanje kojim se nastoji potaknuti proizvodnja novih proizvoda inspiriranih tradicijom. 4. "Seminar folklora panonske zone" (od 1996.) – obrazovanje plesnih i glazbenih voditelja iz područja tradicijske baštine. 5. "Etno frizure svijeta" – širenje znanja o tradicijskim frizurama. 6. Izdavanje stručne literatura – KC "Gatalinka" je izdao 30 knjiga i 10 časopisa vezanih za istraživanje tradicijske građe.

Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić

ULS Zaprešić – platforma za potporu i razvoj suvremenog likovnog stvaralaštva

Program "ULS Zaprešić – platforma za potporu i razvoj suvremenog likovnog stvaralaštva" sabire širok set aktivnosti kojima je fokus produkcija i distribucija radova domaćih suvremenih likovnih/vizualnih umjetnika (uglavnom mladih i neafirmiranih), s naglaskom na inovativnom pristupu revitalizaciji, interpretaciji i promociji tradicionalnih likovnih tehnika. Tradicionalne likovne tehnike i medije poput minijatura, akvarela, ilustracija, grafike, keramike, linoreza i dr. u svom programskom radu ULS nastoji afirmirati pomoću inovativnih pristupa promociji umjetnika koji se njima bave na suvremen način, pružajući mogućnost za njihovu medijaciju spram raznolike publike. S obzirom na lokalni kontekst u kojem ULS djeluje, vidljiva je velika razina angažiranosti i kritičnosti kao i otklon od ustaljenih koncepcija u kojima su dominantne kulturne djelatnosti usmjerene ka reciklaži "provjerenih" kulturnih sadržaja koji su k tome i nedostupni mlađoj publici kojoj se ULS svojim programima uglavnom obraća. Cilj je kroz kvalitetno proveden godišnji program razvoja likovnog stvaralaštva zadovoljiti potrebe postojećih i privući nove korisnike te ih potaknuti na stalnu suradnju.

Udruga Zona za poboljšanje kvalitete življenja

aMORE festival moru

aMORE festival prvi je multidisciplinarni festival u regiji potpunosti posvećen moru. Spajajući znanost, umjetnost i kulturu, a kroz upotrebu različitih medija, festival ima za cilj skrenuti pozornost na okolišni, društveni, ekonomski i kulturni značaj morskih ekosustava, a u svrhu njihova očuvanja. Kroz filmske projekcije, umjetničke sadržaje, radionice, predavanja, eko-akcije, panele, kampanje i drugo, aMORE doprinosi podizanju javne svijesti te poboljšanju odnosa koji lokalna zajednica, posjetitelji i turisti razvijaju i njeguju s morem.

Varaždinsko obrtničko glazbeno društvo

Godišnji program mješovitog pjevačkog zbora Varaždinskog obrtničkog glazbenog društvag

Nakon obilježavanja i proslave 80. obljetnice djelovanja u 2018. mješoviti pjevački zbor VOGD nastavlja s redovnim djelovanjem u 2019. godini koje obuhvaća pripremu i realizaciju svojih projekata – koncerata, natjecanja, gostovanja i nastupa. Zbor je neizostavni sudionik u kulturnom životu grada Varaždina i Varaždinske županije i prema pozivu sudjelujemo u kulturnim manifestacijama koje se održavaju u Gradu kulture, kako se opravdano naziva Varaždin. Najvažniji i najopsežniji dio programa su redovite probe mješovitog pjevačkog zbora pod vodstvom maestre prof. Janje Knapić koje se održavaju dva puta tjedno, a pred nastupe i češće. Budući da je ovo amaterski zbor, mnogo je truda potrebno uložiti da bi se neka skladba pripremila za izvođenje. Kako se za svaki koncert ili natjecanje priprema gotovo potpuno novi program, tridesetak članova zbora mora se maksimalno potruditi da publika ili članovi povjerenstva na natjecanju budu zadovoljni izvedbom pripremljenog repertoara. Godišnji program mijenja se svake godine prema planu u kojem svaka godina donosi nove projekte.

ZAJEDNICA TALIJANA VIŽINADA

GLAZBA KAO ŽIVOT

Projekt bio bi film o limenoj glazbi Zajednice Talijana koja postoji od 1994. godine. Sadržavao bi intervju s članovima limene glazbe te prijateljima istih i koncertni dio uživo po različitim lokacijama Istre, Zagorja, Dalmacije, Slovenije i Italije.