Mirovna grupa mladih Dunav

Klub YPGD

Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi. Također Klub je mjesto koje doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina. Ciljevi programa su ostvarivanje središnjeg okupljališta vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista koji, djelujući u prostoru, stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedbu radionica, produkciju glazbenih djela, umrežavanje glazbenika, tečaj digitalnog crtanja, društvene interkulturalne večeri, književno-pjesničke večeri, izložbe radova, fotografske radionice i izložbu, tečaj keramike (grnčarstva), organizaciju Dana mladih, jam sessiona, sociokulturalne aktivnosti u Klubu te okrugli stol.

Multimedijalni institut

Kulturni i društveni centar MaMa

Osnovni cilj MaMe u području kulture je promicanje inovativnih kulturnih praksi povezanih ponajprije s novim tendencijama u umjetnosti i teoriji, kao i s razvojem komunikacijskih tehnologija, dok MaMa kao društveni centar i svojevrsni inkubator potiče razvoj zajednica oko pojedinih društveno relevantnih tema i artikulaciju kritičkih društvenih pozicija. U programu se godišnje realizira preko 60 programskih jedinica u organizaciji Multimedijalnog instituta, a očekuje se i ukupno više od 160 javnih događanja u MaMi, što uključuje i brojne gostujuće programe. Programske linije su: Programi Multimedijalnog Instituta – Cruising sa Srđanom Sandićem / Fematik u MaMi / Konstelacije suvremenog mišljenja / Digitalizacija knjiga / Medijski arhiv / Hacklab u MaMi; događanja u organizaciji drugih korisnika MaMe; servisi u MaMi 
– prostor za ne-javna događanja
 – uredski prostor za druge organizacije. Program MaMe se primarno obraća mlađoj publici, zainteresiranoj za nove tendencije u kulturnoj proizvodnji kao i za razvoj novih tehnologija. Programi u MaMi su otvoreni i za najšire građanstvo, što se posebno odnosi na brojne aktivističke inicijative.

ART RADIONICA LAZARETI

ARL 2019 - Godišnji program

ARL u razdoblju 2019. – 2021. nastavlja provoditi i stvarati aktivnosti postojećih programskih jezgri na kojima se temelji koncept programa i prostora ARL kao javnog prostora i mjesta djelovanja. Aktivnosti su posvećene produkciji, distribuciji i razvoju suvremenih umjetnosti, nezavisne kulture, inovativnih umjetničkih, društvenih i kulturnih praksi kroz aktivnosti godišnjih programa Galerije Otok, Scena Karantena, Artists-in-residence, Grad je mrtav. Živio Grad!, muzičkog programa i programa participacija / protuotrov. Aktivnosti programa O nama: 30 godina ARL uključuju analizu i istraživanje rada ARL te sumiranje rezultata istraživanja i analize rada ARL u formi publikacije o 30 godina ARL, kao i izložbu koja predstavlja izbor iz dokumentacije, arhiva ARL i radove umjetnika. Ishodišna ideja djelovanja ARL jest stvaranje novih komunikacijskih situacija i modela društvenosti te stvaranje zajednice kroz umjetnost, kulturu, neformalnu i vanistitucionalnu edukaciju, razmjenu znanja i vještina i neposredno djelovanje kao potencijalnih pokretača participacije i pozitivnih društvenih promjena.

Savez udruga Rojca

Dnevni boravak DC Rojc

Dnevni boravak Rojca zajednički je prostor i mjesto susreta udruga u Društvenom centru Rojc (dalje DC Rojc) kojim upravlja Savez udruga Rojca (dalje SUR). Samostalno i u suradnji s udrugama iz DC Rojc u prostoru se organiziraju kulturni i društveni programi. Korištenje prostora za sve korisnike je besplatno, kao i programi koji se održavaju. Vrste programa koji se provode su: izložbeni, filmski, književni, kazališni, programi novomedijske kulture i interdisciplinarni programi. Predstavljaju se i programi udruga koje se bave vaninstitucionalnom kulturom, s naglaskom na promoviranje suvremenih inovativnih praksi, prožimanje socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu, angažirano djelujući u zajednici. Dnevni boravak svojim prostornim resursom potiče komunikaciju i suradnju među udrugama različitih područja djelovanja te povezuje umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku. Prezentiranjem programa u Dnevnom boravku, razvija se kulturna i društvena javna uloga Društvenog centra Rojc kao nezavisnog i autonomnog prostora koji ima značajan utjecaj na razvoj lokalnih zajednica u cjelini.

Centar za ženske studije

Feminističke kritičke intervencije

Projekt doprinosi obrazovanju i osvještavanju pitanja rodne ravnopravnosti u području kulture i umjetnosti. Niz programa ukazuje s jedne strane na marginalizaciju žena u povijesti, kulturi i umjetnosti, a s druge stvara prostor kreacije novih oblika spoznaje i umjetničkog stvaranja. Kao rezultat patrijarhalnog konteksta u povijesnim mijenama i suvremenim tendencijama, iskustvo marginaliziranosti žena traži poseban pristup interpretaciji te programe poticanja i promoviranja. Suvremena vizualna umjetnost je u posebnom fokusu jer su upravo feminističke umjetničke prakse od 1960-ih do danas omogućile da pojam umjetnosti danas obuhvati problematiziranje društvenih odnosa kroz različite diskurzivne umjetničke formate. Feministička epistemologija koja se ogleda kroz teoriju umjetnosti, književnosti, pop kulture polazišna je točka predavanja, radionica i prezentacija koje propituju današnju poziciju žena u kulturnom polju te nude alate za prepoznavanje uvjeta kulturne proizvodnje i za kreiranje vlastitih odgovora. Projekt povezivanjem različitih umjetničkih praksi utječe na promjene kulturnih i društvenih modela u smislu šireg prihvaćanja emancipacijskih i feminističkih ideja.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar

Mediteranski plesni centar (MPC) kao osnovne pojmove na kojima temelji rad koristi Kreaciju, Prezentaciju i Edukaciju, koji su ujedno nazivi 3 modula aktivnosti u prostoru. MPC kroz cjelogodišnji program doprinosi decentralizaciji i razvoju suvremene plesne umjetnosti u Hrvatskoj i unutar europskog konteksta. Kreacija je izražena kroz umjetničke rezidencije domaćih i inozemnih umjetnika kojima se pružaju uvjeti za propitivanja i eksperimentiranja koja će rezultirati novim znanjima i vještinama u suvremenom plesu i crossover žanrovima. Modul edukacije odnosi se na radionice i seminare za različite ciljane skupine, amatere i profesionalce. Prezentacija uključuje sve javne izvedbe radova u nastajanju te završenih projekata, okrugle stolove, projekcije i izložbe popraćene diskusijama kroz koju se dobivaju i povratne informacije za nastavak rada. Stvaranjem dinamičnog sociokulturnog okruženja, kako za sudionike tako i za korisnike programa, a u sinergiji s edukacijom i stvaralaštvom, potiče se kreativnost i unapređuje poznavanje suvremene umjetnosti. Rezidencijalni centri poput MPC-a još su novitet u RH i bližoj regiji, za razliku od zemalja EU gdje su dio već uvriježene prakse.

Pulska filmska tvornica

Klub Pulske filmske tvornice

Klub Pulske filmske tvornice je projekt posvećen razvitku, unapređenju i promociji kratkog filmskog i video stvaralaštva te filmske umjetnosti općenito, a u cilju postizanja kvalitetne produkcije suvremenih dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova. Klub je svakodnevno mjesto okupljanja filmskih entuzijasta koji u poticajnom ambijentu razmjenjuju iskustva i ideje te razvijaju projekte za koje na raspolaganju imaju svu potrebnu logističku i tehničku potporu. U cilju pretvorbe Pule u kreativno raskrižje filmskog stvaralaštva i edukacije danas se ondje odvija lepeza programa i manifestacija – od cjelogodišnje produkcije, intenzivnih radionica, tjednih projekcija i predstavljanja popraćenih analizama i diskusijama, pa sve do revija i susreta sa stručnjacima iz područja filmske umjetnosti koji građanima dočaravaju ljepotu i moć filma u svim njegovim tehničkim i umjetničkim aspektima.

Kino klub Split

Centar za audiovizualnu kulturu i umjetnost

Kino klub Split, osnovan 1952., udruga je građana koji se brinu za očuvanje audiovizualne umjetnosti i kulture. Djeluje kroz Edukativne programe, Produkciju audiovizualnih djela i Arhiv. Edukativni program provodi se kroz predavanja (seminare, masterclassove), radionice (osnovne, specijalizirane i usmjerene, teoretske i praktične) i projekcije (ciklus filmova, večeri analize, autorske večeri). Edukativne programske aktivnosti realiziraju se samostalno ili modularno pokrivajući različite tematske cjeline (Škola KKS-a, Škola medijske kulture za nastavnike, Laboratorij tj. Kinolab: pilot projekti, jednokratne, interdisciplinarne, eksperimentalne i specijalizirane programske aktivnosti). Produkcija audiovizualnih djela zagarantirana je besplatnim korištenjem opreme i prostora. Infrastruktura se kontinuirano unapređuje, a klub na ovaj način producira više desetaka radova godišnje. Djelovanje arhiva odvija se kroz zaseban set (istraživačkih, promotivnih) aktivnosti, ovisno o aktualnim mogućnostima. Arhiv sadrži audiovizualna djela i materijale (preko njih 600), foto dokumentaciju, pisane materijale, vlastite publikacije i drugu edukativnu literaturu.

Silba Environment Art

SEA

SEA Silba Environment Art prva je umjetničko-ekološka multimedijalna platforma na otoku u RH. Osnovali su je 2009. umjetnici, zaljubljenici u Silbu i njezine prirodne i kulturne ljepote, a od 2015. registrirana je kao umjetnička organizacija. Posvećena je istraživanju i eksperimentu u suvremenim umjetnostima te ekološkim i temama održivog razvoja otoka, sinergiji umjetnosti i prirode kroz hibridne umjetničke forme, te međusektorskoj i međugeneracijskoj suradnji međunarodnih suvremenih umjetnika i lokalnog stanovništva na zajedničkim projektima koji unapređuju kvalitetu života na otoku. Program se realizira kroz umjetničke rezidencije, radionice, umjetničke kolonije, studijske boravke, performanse, izložbe, instalacije, akcije i izvedbe te kroz istraživački rad na vlastitim ili zajedničkim umjetničkim, kulturnim, ekološkim i projektima održivog razvoja, u suradnji s lokalnim organizacijama i ljudima. Fokus je na umjetničkom istraživanju i eksperimentu te na razmjeni znanja i vještina u kreiranju novih umjetničko-ekoloških stanja i principa, a u korist razvoja lokalne zajednice te općenito kvalitete života na otoku s ciljem sinergije čovjeka i prirode.

Udruženje za razvoj kulture "URK"

Klub Močvara

Klub Močvara mjesto je stvaranja i prožimanja kulturnih, umjetničkih, urbanih i alternativnih programa. Raznoliki program okuplja raznovrsnu publiku, čime nastaje važan socijalno-kulturni kontekst kroz koji se stvaraju i povezuju brojne kreativne i inovativne kulturne prakse. Močvara je mjesto produkcije i prezentacije interdisciplinarnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih sadržaja, poticanja i razvoja suradničkih projekata i artikulacije različitih društvenih angažmana, ali i mjesto koje korisnicima pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina putem programa neformalne edukacije, kao i uključivanje u aktivnosti. Programi su naročito usmjereni prema mladima te njeguju vrijednosti tolerancije i osjetljivi su na potrebe različitih subkulturnih i ranjivih društvenih skupina. Program se osmišljava prema kriterijima društvene i kulturne relevantnosti, a ne prema kriterijima profita i komercijalne uspješnosti. Redovitom organizacijom likovnih, glazbenih, književnih, kazališnih i filmskih programa te programa neformalne edukacije i javnih diskusija, Klub katalizira aktivan interes za suvremenu kulturu i umjetnost, obrazovanje, razvoj kritičkog mišljenja i aktivno sudjelovanje u društvu.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Društveno kulturni centar "Šesnaestica"

Projekt "Šesnaestica" oživljava puls Trešnjevke-sjever stavljajući u pogon dugo godina zapušteni prostor na adresi Ozaljska 16, pretvarajući ga u javni prostor na korištenje lokalnoj zajednici. Prostor je 2017. dodijeljen na korištenje udruzi K-zona na period od 5 godina za kulturne i umjetničke sadržaje za lokalno stanovništvo na javnom natječaju Grada Zagreba. Projektom društveno kulturnog centra odgovara se na problem fokusiranosti kulturno-umjetničkih, radioničkih i edukativnih sadržaja na prostore u centru grada te uključuje lokalno stanovništvo, s posebnim naglaskom na mlade, žene i LGBT osobe uz aktivno sudjelovanje, kreiranje i educiranje kojima se poboljšavaju njihove vještine, samopouzdanje, mogućnost organizacije i participiranja u sadržajima unutar kvarta u kojem žive. Kao društveno kulturni centar "Šesnaesticu" karakterizira okrenutost urbanoj kulturi i kulturi mladih, inovativni modeli organizacije i suradnje te građanska participacija u kreiranju programa kroz ispitivanje potreba lokalnog stanovništva.

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

Redovni godišnji program kina Europa

Kino Europa kultno je zagrebačko kino koje je programski postalo vodeća regionalna prikazivačka institucija nezavisnog suvremenog filma i dom gotovo svih zagrebačkih festivala i manifestacija. Kino Europa dobitnik je nagrade za najbolji program za 2016. koju dodjeljuje mreža europskih kina Europa Cinemas. U redovnom programu tijekom cijele godine prikaže se preko sedamdeset nezavisnih suvremenih filmova iz svih krajeva svijeta te svih kategorija – cjelovečernji, kratki igrani, animirani, dokumentarni, eksperimentalni, filmovi namijenjeni dječjem uzrastu i ostali filmovi. Uz filmske programe, u dvoranama i predvorjima kina održavaju se i brojna predavanja, okrugli stolovi, diskusije, promocije knjiga i filmskih projekata, performansi, izložbe, glazbena, izvedbena i slična događanja. Osim redovnog kino programa, provode se i organiziraju sljedeći programi i aktivnosti: Zagreb Film Festival, distribucija filmova, Kino Bibijada, Kino Lektira, Matineje za umirovljenike, Subtitled T-Days, Fil(m)harmonija, Venecija u Zagrebu, KinoKino – Međunarodni festival za djecu, Tjedan češkog filma, Propustili ste, pogledajte! te veliki broj festivala i drugih manifestacija tijekom cijele godine.

Udruga Ri Rock

Alternator

Program "Alternator" oblikovan je na način da podiže društvenu svijest, razinu znanja i interesa za alternativnu kulturu i ekonomiju, doprinosi demokratizaciji, razvoju kulturno-kreativnih industrija, civilnog društva i volonterstva te jačanju društvenih vrijednosti. Četiri javna prostora: MusicBox prostorije, Umjetnički kontejner, Omladinski kulturni centar Palach te bivša tvornica papira "Hartera" otvoreni su prostori za kreativno izražavanje svih zainteresiranih. Mladim umjetnicima, ali i starijoj populaciji, predstavljaju značajan urbani resurs za razvoj kulturno-umjetničkih sadržaja. Razvojem novih modela suradnje s udrugama osoba starije životne dobi te modela javno-civilnog partnerstva u suradnji s lokalnom samoupravom, nastoje se osmisliti i formirati novi modeli suradnje i upravljanja prostorima za kulturu.

Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja

Klub Kotač

Klub Kotač je polivalentan prostor u Društvenom centru Rojc u kojem se provode programi za mlade i ostalu javnost s ciljem višenamjenskog korištenja i koji promovira otvorenost i dostupnost mladima i široj javnosti sa svrhom razvoja kulturnog i socijalnog kapitala. Pored toga, zamišljen je kao netipično coworking mjesto u kojem mogu sudjelovati kolektivi, udruge, pojedinci koji se bave kulturom i umjetnošću, audio-vizualnom umjetnošću te digitalnim tehnologijama. Bogat program uključuje različite sadržaje u koje su mladi uključeni kao posredni i neposredni kreatori ili kao primarna publika, a koji obuhvaćaju različite prakse suvremene umjetnosti, urbane kulture, graffiti, street art, vizualne umjetnosti, nove medije i tehnologiju, DIY kulturu te kulturu mladih. Kroz prostore kluba će u 2019. biti realizirano više od 150 kulturnih događanja koja će uključivati: edukacijske programe, izložbe, grafitti jam-ove, performanse, brojna glazbena događanja različitih formata i žanrova, projekcije filmova, stand up večeri, čitanja poezije, radionice, predavanja, i sl., te promovirati glazbenike, umjetnike, različite umjetničke projekte, kolektive, inicijative koje djeluju u polju kulture i umjetnosti.

CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu

Program Cirkorame

Program Cirkorame oslanja se na upravljanje akrobatskom dvoranom u AKC Medika i prvim cirkuskim šatorom u regiji – Cirkobalkana šator s ciljem razvoja suvremene cirkuske umjetnosti u Hrvatskoj. U navedenim prostorima provode se edukacijski programi za profesionalno usavršavanje cirkuskih umjetnika te za zainteresirane građane, rezidencijalni programi te se produciraju predstave suvremenog cirkuskog izričaja. Na taj se način osnažuje i razvija hrvatska izvaninstitucionalna izvedbena scena, unapređuju produkcijski uvjeti za kreiranje predstava suvremenog cirkuskog izričaja te razvijaju programi mobilnosti umjetnika radi razmjene znanja, vještina i iskustva. Cirkuski šator kao nomadski autonomni izvedbeni, edukacijski i kreativni prostor konačno predstavlja adekvatan i pristupačan prostor za razvoj suvremene cirkuske scene u regiji. Kroz djelovanje u navedenim prostorima nastoji se poticati komunikacija i suradnja među udrugama koje se bave ovom izvedbenom formom te povezivati umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku. Također se nastoji promicati model otvorenog i zajedničkog korištenja i upravljanja prostornim resursima.

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA

HULU 2019

HULU se isprofilirao kao udruga koja kontinuirano promovira suvremene oblike umjetničkog promišljanja i izražavanja na lokacijama povijesne kulturne baštine. Cjelogodišnja prisutnost suvremenih umjetničkih praksi u frekventnim povijesnim prostorima Salona Galić i Dioklecijanovih podruma predstavlja odmak od dominantne institucionalizirane umjetnosti sličnih povijesnih lokacija u Splitu i omogućava sustavan utjecaj na razvoj interesa šire javnosti za suvremenu umjetnost. Okosnicu programa 2019. čine recentne produkcije domaćih i međunarodnih profesionalnih umjetnika koji kroz različite oblike suvremenog izražavanja s posebnim naglaskom na novomedijske i performativne umjetničke prakse, interdisciplinarnost i suvremene tehnologije reagiraju na društvenu, političku, gospodarsku, povijesnu, kulturnu i etičku zbilju te otvaraju prostor za kritičko promišljanje i dijalog s publikom. Osim izložbenog dijela, program uključuje i projekte u javnom prostoru, edukativno diskurzivne aktivnosti, umjetničke rezidencije te suradnje i umrežavanja s domaćim i stranim organizacijama na području suvremene umjetnosti. Svi programi su uvijek otvoreni za javnost i besplatni.

Stvaralačka mreža Zebra

Galerija Greta

Galerija Greta – najintenzivniji galerijski prostor za kreativne prezentacije u Hrvatskoj, koji već osam godina u kontinuitetu, kroz dinamičan sistem otvaranja novih izložbi svakog ponedjeljka, uspješno promovira suvremene tendencije u umjetnosti i kulturi. Smještena u centru Zagreba, na frekventnoj lokaciji u prostoru koji optimalno zadovoljava sve programske potrebe, Greta je danas etablirana kao jedan od glavnih generatora suvremene umjetničke scene koji funkcionira u konstantnom prepoznatljivom ritmu. U Greti je do sada svoje radove predstavilo preko 560 umjetnika iz zemlje i inozemstva. Program obuhvaća izložbeni, prezentacijski i produkcijski dio, uključujući edukaciju kao sustavnu poveznicu svih aktivnosti. U novoj sezoni pokrenut je čitav niz djelatnosti kojima se otvaraju nove mogućnosti za afirmaciju nadolazećih generacija umjetnika, kustosa, kulturnih menadžera i organizatora, dovodeći ih u direktnu suradnju s inozemnim partnerima. Uz intenziviranje utjecaja na širi krug korisnika Greta u nadolazećem periodu pokreće i nove modele umrežavanja, razvoja suradničkih platformi, te nastavlja proces zapošljavanja.

Ured za fotografiju

Galerija Spot

Galerija Spot djeluje kao mjesto izlaganja dokumentarno-konceptualne i društveno angažirane fotografije te radova nastalih na razmeđi fotografije i novih medija, a koji su slabije dostupni publici i ne ulaze u područje tzv. mainstream produkcije, te kao mjesto otvaranja rasprave i razvijanja dijaloga o naprednim umjetničkim praksama i teoriji fotografije. Program Galerije Spot osmišljen je kao niz izložbeno-didaktičkih jedinica, pri čemu UzF ima ulogu kreatora i koordinatora svih događanja. Osim izložbi, u program su uključene pojedinačne aktivnosti usmjerene na podizanje vizualne pismenosti: čitalačke grupe, radionice, panel diskusije, filmske projekcije i razgovori o fotografiji. Godišnji galerijski program čini 6-8 izložbi – dio su kustoske koncepcije članova UzF-a, a dio su kustoski projekti vanjskih suradnika, dok se dio bira putem javnog poziva. Glavni ciljevi su poticanje te produkcija i distribucija novih umjetničkih projekata i radova, popularizacija dokumentarno-konceptualne i neoavangardne fotografije te stvaranje poticajnog okruženja za razgovor, razvoj novih znanja o mediju i teoriji fotografije.

Autonomni kulturni centar

Program Autonomnog kulturnog centra/klub Attack

Program AKC mjesečno realizira u prosjeku 20 programa. Program je interdisciplinaran, a temelji se na neformalnoj edukaciji, produkciji, prezentaciji, izvedbi, društvenoj angažiranosti i kvalitetno ispunjenom slobodnom vremenu. Glazbeni program, koji se održava u klubu Attack obuhvaća nezavisne glazbene stilove, povezane u najvećoj mjeri s tri subkulture – punk, dub i trance, ali je otvoren i svim drugim glazbenim pravcima, vjerno prati sve inovativnosti u glazbenim pravcima na svjetskoj razini. Osnovna vodilja u kreiranju glazbenog programa je nezavisnost i nepripadnost mainstreamu. AKC svoj program razvija i gradi s ciljem stvaranja samoodrživog društveno-kulturnog centra s osnovnom ulogom platforme za različite organizacije, pojedince, kolektive. Neformalna edukacija kroz kreativne radionice, izložbe, predstave, tribine, čitaonica, produkcije filmova, open source i edukativne aktivnosti Hacklaba, aktivnosti namijenjene društveno osjetljivim skupinama, djeci, mladima sastavni su dio programa. Radio u zajednici, program u živo pokrenut 2016. otvara medijski prostor za nezavisnu kulturu i mlade, a fokusiran je na ispunjavanje potreba lokalne zajednice.

KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH – HRAM

2019 / Program udruge Kam – Hram

Osnovni koncept djelovanja udruge je podijeljen na tri područja fokusirana na suvremeni cirkus: organizacija kulturno-umjetničkog programa, edukacija u cirkuskim i povezanim disciplinama kroz promišljenu metodologiju te produkcija performansa i predstava suvremenog cirkusa. Koncept programa proizlazi iz dva cilja: pružanje mogućnosti zainteresiranim pojedincima za cirkuske umjetnosti, posebno djeci i mladima, za razvijanje individualne stabilnosti i vlastitog identiteta kroz sudjelovanje u aktivnostima te stvaranje educirane publike i približavanje suvremene cirkuske umjetnosti široj javnosti. Rad udruge se uvelike oslanja na suvremene cirkuske prakse u kojima se potiče analitičnost, kritičnost i pronalazak diskursa, istraživanje i razumijevanje suvremenih uvjeta koji nas oblikuju, te izraz u cirkuskim disciplinama uz otvorenost prema sinergiji s drugim poljima umjetnosti. Udruga etablirane strukture djelovanja i podučavanja modificira, prenamjenjuje i prenosi nastojeći stvoriti optimalno radno okruženje za istraživanje i produkciju suvremene umjetnosti.

Savez udruga KAoperativa

Mala scena Hrvatskog doma

KAoperativa u idućem periodu uz dosadašnje upravljanje prostorima Male Scene Hrvatskog doma (MSHD) i zagovaranje za bolje uvjete za rad lokalne nezavisne scene provodi sljedeće aktivnosti: upravljanje prostorom Male Scene Hrvatskog doma; produkcijske aktivnosti Saveza udruga KAoperativa (večeri improvizacijske glazbe Leela, koncerti nezavisne glazbe, javna kulturno-društvena događanja); edukacijske aktivnosti Saveza (tečaj audio-inženjeringa, tečaj oblikovanja rasvjete, DJ radionice), kreativne radionice, radionica hoolahoopa, POI žongliranje, bubnjarska sekcije; koprodukcije – partnerski programi (organizacijsko–logistička pomoć u provedbi aktivnosti članica Saveza i platforme KAoperativa i drugih organizatora: koncerti i festivali, večeri elektroničke glazbe, radionice, filmski programi i sl.); zagovaračko-istraživačke aktivnosti – dosadašnji rad platforme KAoperativa integriran je u cjelokupni rad Saveza. Provest će se istraživanje koje će biti prezentirano kroz publikaciju Operandum VII koja će obuhvatiti analizu trenutnog stanja korištenja prostora Male Scene Hrvatskog doma i mapiranje potreba trenutnih organizatora, korisnika i publike i studijskog puta.

Savez udruga Molekula

Molekula – upravljanje i razvitak 2.0

Savez udruga Molekula u narednom periodu nastavlja s provedbom svojih primarnih aktivnosti. Ponajprije, upravljat će i koordinirati prostorima kojima raspolaže, pružati logističku potporu umjetnicima i organizacijama nezavisne kulturne scene, zalagati se za poboljšanje i proširenje prostornih kapaciteta i tehničke opremljenosti. Nastavit će se sa zalaganjem za veću uključenost aktera nezavisne kulturne scene, programski i prostorno, u realizaciju programa europske prijestolnice kulture u Rijeci 2020. godine. Novoosnovani reciklažni centar, koji počiva na načelima cirkularne ekonomije i društvenog poduzetništva, stavit će se u puni pogon te će se na taj način omogućiti zajednici da se upozna s konceptima i implementacijom ponovne uporabe materijala.

ZVONA i NARI, Udruga za proizvodnju kulture, Ližnjan

Knjižnica i književno svratište ZVONA i NARI

Projekt Knjižnica i književno svratište ZVONA i NARI u Ližnjanu objedinjuje djelatnosti umjetničke rezidencije (osiguravanje besplatnog prostora za rad umjetnicima), javne knjižnice (s fondom od gotovo 11.000 knjiga ), platforme za redovite javne programe (književna predstavljanja, glazbene nastupe, filmske projekcije, edukacijske programe i sl.), formirajući jezgru međunarodne književne, filmske i šire umjetničke, kreativne zajednice. Ovo je jedina domaća umjetnička rezidencija koja redovito nudi mogućnost istovremenog boravka više umjetnika u određenom prostoru, kao i jedina rezidencija izvan većih urbanih sredina s uvjetima za cjelogodišnji boravak umjetnika. Radi se o projektu s kontinuitetom (od srpnja 2011.), kroz koji je do sada prošlo preko 150 umjetnika te je u suradnji s njima, kao i partnerima iz lokalne i regionalne zajednice, realizirano gotovo 120 javnih programa (predstavljanja umjetnika, edukacijskih programa). Tijekom godina, a odgovarajući na potrebe lokalne zajednice kao i zajednice umjetnika, Knjižnica i književno svratište ZVONA i NARI u procesu su pretvaranja u organizacijsko okrilje za nezavisne umjetnike kojima je neophodna kreativna suradnička potpora.

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević

Kulturni centar Dobre Dobričević Lastovo

Glavni cilj ovog projekta jest dovršetak finalne faze revitalizacije zapuštenog prostora Kulturnog centra Dobre Dobričević u naselju Lastovo, njegovo otvorenje i provođenje mnogobrojnih programa suvremene kulture i umjetnosti za osobe svih životnih dobi, a naročito za mlade kojih je na otoku svake godine sve manje. Prostor centra nalazi se na povijesnom trgu mjesta Lastovo (ispod Dolca na mjestu koje je Lastovcima od davnina služilo kao zborno mjesto, tj. kao glavni trg u naselju), u neposrednoj blizini zgrade Općine, Osnovne škole Braće Glumac, sakralnog objekta i prostorija dviju važnih otočkih udruga. Upravljanje prostorom je planirano na način da Udruga Dobre Dobričević osmišljava aktivnosti i programe koji će se održavati u centru, ali i da koordinira aktivnosti drugih otočkih udruga koje će koristiti navedeni prostor za održavanje vlastitih kulturnih programa raznolikih sadržaja. U centru će se održavati predstave, koncerti, projekcije filmova, izložbe, suvremeni cirkus, brojne edukativne radionice, predavanja i okrugli stolovi. Ovakav model upravljanja prostorom omogućit će i uspješno poticanje suradnje s drugim organizacijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

umjetnička organizacija Atelijeri Žitnjak

Centar periferije 2019.

Krovni program Centar periferije sastoji se od: 1. Izlagačkog programa u Galeriji AŽ, osnovanoj 2005., gdje je održano više od 100 izložbi i drugih kulturnih događanja; 2. Dana otvorenih ateliera, manifestacije koja se tradicionalno održava svake jeseni, kad su za posjetitelje, uz izložbe i različita događanja u kojima sudjeluju svi korisnici, nekoliko dana otvoreni njihovi atelieri; 3. Kolaboratorija AŽ, interdisciplinarnog programa pokrenutog u svrhu povezivanja i umrežavanja različitih sudionika kulturno-umjetničke i NGO scene u radu na heterogenim oblicima sadržaja; i 4. Programa međunarodne umjetničke razmjene Zagreb-Düsseldorf, kojeg je 2007. inicirao Gradski ured za kulturu, sport i obrazovanje. Taj kontinuirani program međunarodne suradnje jedinstven je u Hrvatskoj, osobito s obzirom na lokacije rezidencijalnog boravka: u oba slučaja riječ je o kompleksu ateliera kao idealnom mjestu za rad. Zahvaljujući programskim aktivnostima AŽ-a, grad Zagreb je u industrijskoj zoni Žitnjak dobio kulturni centar po uzoru na suvremene svjetske tendencije u gotovo svim europskim središtima, a koji doprinosi kulturnoj revitalizaciji tog dijela grada i decentralizaciji kulturne ponude.

Građanska organizacija za kulturu

Predgrađe Supkulture 2019.

Predgrađe supkulture su godišnje aktivnosti udruge Gokul mješovitog tipa koje će se u najvećoj mjeri događati u Zelenoj dvorani. Riječ je o izložbama, promocijama knjiga, filmskim projekcijama, koncertima, kazališnim predstavama, radionicama i predavanjima. Uz to Zelena dvorana mjesto je druženja, tj. dnevni boravak, zamišljen i kao internet café s Wi-Fi zonom. U redovne i glavne aktivnosti spadaju izlagački programi Green Room galerije, filmski programi pod nazivom Green Room Cinema, glazbeni program pod nazivom Green Room Sessions i književni programi naziva Književnost u Zelenoj. Cilj je ojačati nezavisnu kulturnu scenu Krapinsko-zagorske županije nudeći kvalitetan i redovit program pod čime se podrazumijevaju izložbe suvremene umjetnosti, književna događanja, projekcije nezavisnog filma i koncerti nezavisne glazbe.

Univerzalni Istraživački Institut UR

Makerspace Dubrovnik

Nakon dugogodišnjeg intenzivnog djelovanja u Dubrovniku na razvoju suvremene kulture (znanosti i umjetnosti), udruga je dobila na dugogodišnje korištenje adekvatan prostor od Čistoće Dubrovnik, koji je trenutno u fazi adaptacije u "Makerspace Dubrovnik", svojevrsni "hub" za umrežavanje i inkubaciju razvoja suvremene urbane kulture i novih kreativnih industrija. Suvremene kulturološke prakse koje udruga promovira i inkubira, u Hrvatskoj (poglavito u Dubrovačko-neretvanskoj županiji) su nažalost još slabo razvijene i marginalizirane. Otvaranjem javnog prostora (Makerspace) udruga ih nastoji približiti svim građanima. U navedenom prostoru udruga namjerava realizirati sve svoje kulturološke programe (poput međunarodne ljetne škole znanosti i umjetnosti – Science Underground Academy, vezane art inkubacije, produkcije i izložbe, čije je 4. izdanje u pripremi, Black Clinic art inkubator i rezidencijski program – poticanje razvoja biološke i tehnobiološke umjetnosti), te ojačati suradnju s dosadašnjim nacionalnim i međunarodnim partnerima (poput Ars Electronica centra, galerije Kapelica, UNIGE, EPFL, UCL i Oxford sveučilišta) u programima kulturološke (znanstvene i umjetničke) razmjene.

Lauba

LaubaLab - godišnji program Laube

Lauba – kuća za ljude i umjetnost otvorena je 2011. godine s ciljem produkcije i prezentacije suvremenih, urbanih i kulturnih sadržaja s naglaskom na promicanje rada mlađe generacije suvremenih hrvatskih umjetnika. Zahvaljujući programskim aktivnostima Laube Zagreb je u gradskoj četvrti Črnomerec dobio kulturni prostor po uzoru na zapadnoeuropske metropole koji je pridonio kulturnim sadržajima u tom dijelu grada i omogućio decentralizaciju kulturne ponude. Izlazeći iz okvira uobičajenog djelovanja komercijalnih galerija, a nemajući status muzejske institucije, Lauba se formirala kao mjesto okupljanja i interakcije različitih profila publike sa zajedničkim interesom za suvremenu umjetničku produkciju. Kontinuirani izložbeni program praćen je raznovrsnom ponudom interpretacijskih sadržaja (razgovori s umjetnicima, vodstva, radionice) kojima je cilj na nekoliko razina kontekstualizirati i interpretirati suvremeno likovno stvaralaštvo i tako ga približiti publici različitih znanja i interesa.

Mediteranski kiparski simpozij

Park skulptura Dubrova

Park skulptura Dubrova proteže se na 40 ha površine između Labina i Općine Sv. Nedelja u Istri. U Parku su smještene kamene skulpture renomiranih nacionalnih i svjetskih kipara te 16 dionica Bijele ceste, jedinstvenog umjetničkog projekta, što Park čini jedinstvenom lokacijom u cijeloj Hrvatskoj. S obzirom na promjene u modernom okruženju koje zahtijevaju nove modele upravljanja javnim prostorima u kulturi, novo vodstvo udruge Mediteranski kiparski simpozij, koja više od 40 godina upravlja parkom, želi kroz nove i inovativne pristupe omogućiti da Park postane važno kulturno središte kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj kulturnoj sceni. Kroz program Restauracija i obnova skulptura, Bijele ceste i amfiteatra namjerava se zaštititi i sanirati oštećene umjetničke radove, ali i omogućiti njihovu prezentaciju i valorizaciju. Mediteranski kiparski simpozij, manifestacija po kojoj je Udruga dobila ime, zahtijeva zaokret u promišljanju ustaljenih umjetničkih koncepata koji su tijekom godina dominirali u Parku, dok će popratni programi (glazbeno-scenski i sportsko-edukativni) doprinijeti jačanju odnosa s lokalnom zajednicom i funkciji društvenog centra.