Tigar teatar

STOPPING ROCKETS

Stopping Rockets je work-in-progress između kazališnih praktičara dviju udaljenih kultura, Japana i Hrvatske. Osnovna motivacija za suradnju je tema putovanja i migracija koja više nego ikada pogađa društvo, s jedne strane u vidu globalnog turizma sa svim negativnim konotacijama, s druge strane u obliku migracije kao prisilne promjene mjesta prebivanja. Razvoj ideje projekta započeo je 2018. dopisivanjem o idejama, motivacijama, estetikama koji se radom žele adresirati, a tijekom prve polovice 2019. suradnja će se intenzivirati. Projekt stavlja poseban naglasak na inerciju, zastarjelost i nepovlašten status kazališta za djecu i mlade. Implementacijom novih dramaturških praksi, suvremenih tehnologija i promišljenom estetikom želi se ponuditi inovativno kazališno rješenje koje će potaknuti publiku na kritičko promišljanje te ukazati na važnost umjetnosti u obrazovnom sustavu, oblikovanju stava i retoričkih mogućnosti, kao i emotivnom razvoju djece i mladih. Stopping Rockets je izniman umjetnički proces buduće međunarodne suradnje koji adresira goruća pitanja položaja i prava djece i mladih u suvremenom društvu.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Posjet muzeju Tinguely i suradnja s kineskim kulturnim institucijama

KONTEJNER u 2019. inicira suradnju s tri kulturne institucije: Chronus Art Centrom, Shangai i Gunagdong umjetničkim muzejem, Guangzhou iz Kine te muzejem Tinguely u Baselu. Prvi korak ostvaruje se posjetom međunarodnoj izložbu u muzeju Tinguely u Baselu koju kurira kinesko-američki kustos i profesor ZHANG Ga, a koju organiziraju ove tri institucije. Tijekom putovanja planirane su aktivnosti na kojima će se temeljiti buduću suradnja: sastanak s njihovim predstavnicima, prezentiranje hrvatske novomedijske scene kustosima te uspostavljanje partnerske veze. Cilj je pokrenuti i razviti projekte u kojima se realiziraju gostovanja hrvatskih umjetnika u partnerskim muzejima, u sklopu izložbenih, rezidencijalnih i produkcijskih programa i uz poseban fokus na uspostavi razmjene između kineske i hrvatske novomedijske scene. Provedbom aktivnosti želja je lokalnim umjetnicima dati priliku za globalnu vidljivost i pristup novim, poticajnim i izazovnim resursima za rad i promociju koje ove renomirane institucije mogu ponuditi, kao i proširiti mrežu naših kustoskih suradnika, ojačati međunarodnu umreženost udruge i razvijati reprezentativnost hrvatske novomedijske umjetnosti u vaneuropskom kulturnom kontekstu.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Polarni krug

Nakon 10 godina predstavljanja balkanskih književnosti te različitih regija od Baltika do Mediterana, Kulturtregerov festival Revija malih književnosti u 2019. godini završava trogodišnji ciklus predstavljanja suvremene arapske književnosti ugošćavanjem i objavljivanjem književnika iz Egipta. Festival predstavlja književnosti koje su u hrvatskom kulturnom polju manje zastupljene i/ili zanemarene, a od 2020. počinje novu fazu u kojoj se geografija povezuje sa suvremenim društvenim, kulturnim, ekonomskim i političkim izazovima. U novoj fazi namjera je osmisliti širi suradnički međunarodni projekt unutar kojeg bi Revija malih književnost bila integralni dio, a ovaj projekt prvi je pokušaj tog iskoraka u kojem će se s partnerima s Islanda i iz Norveške osmisliti koncept i aktivnosti. Kroz projekt se želi istražiti temu Polarnog kruga te načine na koje se njoj prilazi politički, ekonomski, ali i književno, te predstaviti goste iz nordijskih zemalja (Rusija, Kanada i SAD-a) koji se bave tim fenomenom. U sklopu suradničkog projekta osmislit će se aktivnosti izvan Hrvatske čiji će nositelji biti partneri na projektu, a u koje će biti uključeni hrvatski suradnici.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA

Oaza&Sons meets Jardín

Oslanjajući se na tradiciju ilustrirane knjige, osobite vrste izdavaštva, umjetnička organizacija OAZA pokreće vlastitu ediciju Oaza & Sons s ciljem intenzivnijeg povezivanja četiri kulturna područja: ilustracije kao suvremene umjetničke prakse, književnosti za djecu, grafičkog dizajna i izdavaštva. Dječjoj književnosti, snažnom transformativnom mediju "koji je istovremeno i pedagogija i umjetnost i etika i politička praksa", ovaj će program dati novu vrijednost. Stvorit će seriju inteligentnih i inspirativnih knjiga za djecu, predstaviti novu dimenziju sinergije književnog i likovnog stvaralaštva i senzibilizirati hrvatsku javnost za problematiku stvaralaštva za djecu. Osmišljavanje projekta odvijat će se u Bogoti, u partnerstvu s Jardín publicaciones, gdje će se definirati metodologija stvaranja, sadržajna i art direkcija, uredništvo, produkcijske tehnike, promotivne aktivnosti i distribucija. Isti postupak se nastavlja u Zagrebu, kako bi se spojili jedan kolumbijski umjetnik s jednim hrvatskim književnikom i obrnuto, a koji će zajedno raditi na jedinstvenoj umjetničkoj knjizi.

Centar za kazalište potlačenih - POKAZ

Magdalene

Projekt "Magdalene" usmjeren je na osmišljavanje mogućnosti za osnivanje i podršku ženskoj umjetničko-terapijsko-istraživačkoj grupi koja bi se zajedničkim radom aktivirala kao objekt i subjekt rodno bazirane opresije. Kao gestu prisvajanja i demokratizacije prostora performansa kroz istinski dijalog, koristilo bi se Kazalište potlačenih (Augusto Boal), dok bi se soma terapija (Roberto Freire) koristila kao platforma za istraživanja tijela, zajednice i fizikalnosti odnosa, traume i podrške, kao terapijski inkubator umjetničkog materijala. Kroz somu kao praksu psihopolitičkog rada na tijelu i s tijelom u ovom projektu detektira se i olabavljuje "mišićni oklop" (Wilhelm Reich), te u tijelu pronalazi pamćenje, traumu i mogućnost zacjeljivanja. To tijelo dovodi se u susret s drugim tijelima, kako onima suizvođačica, tako i onima publike (kroz kazalište potlačenih), koju se poziva da u situaciju opresije intervenira vlastitim tijelom, oduzimajući primat muški orodnjenoj "hladnoj racionalnosti" (Patrice M. Buzzanell) koja tijelu i emociji negira spoznajni kapacitet.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

Izvan-razmjene - queer perspektive

Izvan-razmjene međunarodni je suradnički projekt iniciran od strane nezavisnog umjetničkog prostora Dreiviertel u Bernu, Švicarska. Projekt je osmišljen s ciljem razvoja mreže nezavisnih umjetničkih organizacija koje vode galerije i rezidencijalne programe te stvaraju programe za iste prostore. Umrežavanje ima za cilj odgovoriti na sljedeća ključna pitanja: Koja je svrha i koji su prioriteti nezavisnih umjetničkih prostora i rezidencijalnih programa; Koja je pozicija nezavisnih umjetnički programa i rezidencija u lokalnoj zajednici; Koje su danas mogućnosti održivosti takvih prostora unutar kulturnih politika. queerANarchive ulazi u projekt s ciljem pozicioniranja queer organizacija unutar mreže te odgovaranja na postavljena pitanja iz queer perspektive te iskustva rada u lokalnom kontekstu koje se temelji na programu qIZLOŽBE te zagovaračkom radu na razvoju društveno-kulturnog centra na temeljima sudioničkog upravljanja.