Centar za dramsku umjetnost

Koreografija smrti u partizanskom filmu

Partizanski film jedini je "autohtoni" filmski žanr koji je naša regija ikada izrodila, a ujedno i inozemno najviše prepoznat domaći filmski "proizvod". No, zahvaljujući suvremenim revizionističkim tendencijama, njegov se značaj u političkom, ali i umjetničkom kontekstu, danas umanjuje ili čak u potpunosti briše. Ovaj projekt revitalizaciji partizanskog filma pristupa iz izvedbenog ugla, postavljajući ga kao predložak za koreografski materijal, fokusirajući se pritom isključivo na scene smrti, odnosno umiranja. Iako su navedene scene u popularnoj kulturi odavno kanonizirane kao amblematski prikazi herojstva, predanosti, srčanosti i moralnosti NOB-a, te iz istog razloga često kritizirane zbog stereotipizacije kojoj podliježu, u njima je istovremeno ideološki naboj doveden do maksimuma. Istražujući razlike između prikaza individualnih i kolektivnih smrti, onih jugoslovenskih, savezničkih i fašističkih, zatim onih ženskih i muških, mladih i starih, ovaj projekt želi analizirati moduse fikcijskih reprezentacija umirućih boraca i borkinja u NOB-u te ispitati njihov potencijal u koreografskom smislu.

ART RADIONICA LAZARETI

U đardinu, ispod i između

Istraživanje je usmjereno na kolektivni urbani vrt koji se nalazi u kompleksu 4 zgrade između Imotske i Ulice od škara u Gružu u Dubrovniku. Tema vrta istražuje se kroz memorije i performativnosti prostora – kako prostor i procesi oblikuju pojedinca i zajednicu, ali i koji je njihov odnos prema tom prostoru. Ideja je iz više uglova istražiti ovu lokaciju, te kroz individualna i kolektivna sjećanja mapirati prostor, njegovu prošlost i potencijale te staviti taj prostor u širi kontekst bogate povijesti dubrovačkih vrtova od ladanjskih renesansnih do urbanih vrtova moderne arhitekture 20. st. Izrazita turistička orijentiranost suvremenog Dubrovnika zapostavlja ili u potpunosti ukida stvaranje takvih zajedničkih prostora bez direktne komercijalne namjene, nužnih za održavanje zajednice i na osnovnoj, susjedskoj razini. Kroz metode istraživanja arhiva, literature, mapiranja, foto i video dokumentiranja te sličnih primjera na području grada, uzimanja uzoraka, rada s fizičkim materijalima iz prostora, razgovora s autorima arhitektonskog i hortikulturnog projekta, stanarima te autorefleksivnim analizama cilj je stvoriti medijsku bazu podataka o prostoru kao predložak za daljnji umjetnički rad.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Retropolis: skrb i solidarnost

Pitanje socijalističke estetike i etosa prijeporno je pitanje hrvatskog društva, opterećeno dodatno falsifikacijama povijesti i brutalnostima neoliberalnih i konzervativnih politikantskih struja. Ovo umjetničko istraživanje zadire u korijene te estetike koji sežu u vrijeme prije 2. svjetskog rata, naglašavajući ulogu žena u formiranju boljeg društva. Jedan segment istraživanja proučava progresivni tisak, s naglaskom na emancipatorski "Ženski svijet" (izlazio od 1939. do 1941.), dok drugi segment istraživanja propituje i kritički se reflektira na rad Zore Dumengjic. Dumengjic od 1930. radi kao projektantica u Higijenskom zavodu i Školi narodnog zdravlja, gdje se i specijalizirala za objekte zdravstvene namjene, pri čemu su je inspirirali zdravstveni objekti finskog arhitekta Alvara Aalta. Njezino najvažnije djelo je splitska Opća bolnica, današnji KBC na Firulama, no tu su i brojni domovi zdravlja.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Istraživanje dijaloga između suvremene eksperimentalne glazbe i tradicionalne armenske glazbe

Projekt "Istraživanje dijaloga između suvremene eksperimentalne glazbe i tradicionalne armenske glazbe" istraživanje je razvoja nove umjetničke ideje Davora Gazde, glazbenika i člana eksperimentalne izvedbene kompanije ROOM 100. Davor Gazde posljednjih petnaest godina svira i istražuje modularne sintetizatore, kao i povijest eksperimentalne elektronske glazbe što ga je dovelo do saznanja o utjecaju armenske tradicionalne glazbe na razvoj "drone" glazbe koja je izrazito prisutna u današnjoj eksperimentalnoj elektronskoj glazbi. Tri tisuće godina stari armenski instrument duduk stvara takozvani timbar zvuk koji neodoljivo podsjeća na kombinaciju sinusnih i "sawtooth" valova koji nastaju na modernom instrumentu – modularnom sintetizatoru. Na jednomjesečnoj rezidenciji u Armeniji, u suradnji s jednim od najboljih majstora izrade duduka Vardgues Melkonijem, umjetnik će izvoditi i snimati improvizacijske sesije kvarteta duduk glazbenika i modularnog sintetizatora. Osim improvizacijskih sesija ovaj se projekt sastoji i od sveobuhvatnog teorijskog istraživanja armenske tradicionalne glazbe, armenske suvremene glazbe i kulturne scene te promišljanja o daljnjoj primjeni prikupljenih materijala.

Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo" – kazališna družina

Koreografiranje ruptura

Zrinka Užbinec se u umjetničkom istraživanju "Koreografiranje ruptura" bavi potragom za emancipatorskim potencijalom plesa. On leži, prema umjetnici, u mogućnosti invencije tijela koja mogu razvijati kritički pogled i koja nadrastaju uske okvire zadane fizičnosti i konvencionalne rodne određenosti. Kroz plesački rad i razgovore s kolegama pronalazi ih u ideji plesa kao umjetničke i diskurzivne prakse koja stavlja mnogostruko plesno tijelo u centar svog diskursa. Modalitet njegove (re)prezentacije i odluke koje se donose u polju koreografije odgovorne su kako za njegovo poimanje unutar značenjskog polja tako i za razne druge, pa i društvene potencijale. S time u vidu, umjetnicu vrlo intenzivno intrigira opozicija plesne umjetnosti shvaćene stereotipno ženski, s njezinim feminističkim potencijalom i emancipatorskom ulogom koja bježi rodnom označavanju. Istraživanje će se okupljati oko nekoliko suprotstavljenih linija: preko povijesnog pregleda ženskog sola u plesu, vlastitog iskustva izvedbe sola koje bježi rodnom označavanju, do kinestetičko-transformativnog učinka monstruoznog tijela i njegovih umjetničkih reprezentacija kroz kolaže i fotomontaže umjetnica Vlatke Horvat i Hannah Höch.

Studio Pangolin

Vremeplovke

Predloženi projekt vibrira između eksperimentalne arheoakustike, elektronske glazbe, spekulativne poezije, objektne analize, vremeplova, znanstvene fantastike i društvene stvarnosti. Forma projekta je narativni recital, koncept album, slikovnica, slide projekcija. Konačan ishod je još nepoznat. Istraživački projekt sastoji se od fragmenata i nepovezanih elemenata koje zajedno tvore spekulativni povijesni i futuristički narativ socijalnih, političkih i kulturalnih struktura Jugoistočne Europe. Unutar te široke teme, fokusirat će se, kroz rodnu perspektivu, na znanstvenu fantastiku Istočne Europe, sovjetske svemirske programe, programe ROSE, pejzaže, ptice i fitoplanktone. Kroz projekt se predlaže istražiti, eksperimentirati i fikcionalizirati potencijalni povijesni diskontinuitet nevidljive feminističke povijesti znanstvene fantastike i društvene faktografije tzv. Istočne Europe. Predlaganjem alternativne povijesti želja je predložiti mogućnost alternativne sadašnjosti i budućnosti.

koautorska inicijativa OOUR

Ustenjavanje naroda

U kontekstu aktualnog pokušaja društvene retradicionalizacije i neokonzervativnih reformi u Hrvatskoj i šire, razvojem istraživačkog projekta Ustenjavanje naroda u provedbi Selme Banich, Adama Semijalca i Grupe za nove narodne prakse nastoji se kritički promišljati ulogu i emancipacijski potencijal narodnih običaja u suvremenom kontekstu. Nadovezujući se na tradiciju naricanja – prakse stiliziranog oplakivanja umrlih kako bi se okupljeni prepustili nekontroliranoj bujici emocija, ovim projektom nastavljaju se razvijati kolektivne somatske prakse koje eksperimentiraju s dahom, glasom i tijelom, a koje se mogu prakticirati kao narodni običaj, terapeutska praksa i/ili improvizirano muziciranje sa zvukom i napjevom koji nastaje iz uzdisanja, jaukanja, kukanja, jecanja, stenjanja, odnosno smijanja. Uviđajući povezanost svih vidova opresije, pa i hijerarhija koje se uspostavljaju jezikom, ovim radom želja je preispitivati nametnute norme patrijarhalne tradicije, kreirati prostor za psihofizičko i emocionalno samoizražavanje te prakticirati pravo svake osobe da sama istražuje sebe kao biće.

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Hrapavi objekti (radni naziv)

Hrapavi objekti (radni naziv) umjetničko je istraživanje mogućnosti snimanja i reprodukcije elektromagnetskog zvuka u neočekivanim medijima. Kroz ekstremno materijalnu reinterpretaciju i eksperimentalnu praksu pokušava se upisati ton, glas, šum i ambijentalne zvučne slike u oksidirani metal proučavajući koja svojstva i karakteristike svaki materijal i tehnika dodaje reproduciranoj zvučnoj slici. Koristeći tehnologiju magnetofona i audio kaseta u zahrđale ploče upisuje se i čita zvuk. Projekt se odvija kroz dvije faze – tehnologijsko i konceptualno istraživanje kako bi razjasnilo sve generativne postupke u različitim kontekstima javnog i galerijskog prostora, specifičnim lokacijama propalih industrijskih kompleksa u Rijeci i Sisku te metode slušanja – autogenerativno produciranje zvuka, interaktivno i participativno. Metode rada uključuju istraživanje arhiva patenata i stručne literature, testiranje postojeće i razvoj nove tehnologije, suradnju sa znanstvenim stručnjacima, razvoj koncepta za umjetničko djelo, postavljanje modela u različitim kontekstima te procesima slušanja.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Staklena kuća Vlaste Delimar

"Moja zemlja, Štaglinec" naziv je festivala koji je Vlasta Delimar organizirala od 2005. do 2015. u Štaglincu. Više od 100 performera u ovoj je ruralnoj sredini stvorilo suživot suvremene kulture i lokalne zajednice, uz stotine posjetitelja godišnje i program vrhunske umjetničke kvalitete. Kraj ovog projekta i početak "novog Štaglinca" Vlasta Delimar obilježava 2019. performansom rušenja i zakapanja centralne kuće imanja na kojemu se festival održavao. "Staklena kuća" je metafora tog novog početka: koncept otvorenosti, transparentnosti, ponovo izgrađene slobode, rastakanja granica javnog i privatnog i stapanja s okolišem kondenziran je u viziji staklenog objekta kao novog resursa za umjetnički rad i samostalnog umjetničkog djela. Vlasta Delimar u 2019. će s timom suradnika razvijati tu ideju kroz rad na arhivi, razradi teme, izučavanje literature, kroz rad s lokalnom zajednicom i istraživanja arhitekture, oslanjajući se na niz empirijskih i historiografskih metoda, deskriptivnu i kontekstualnu analizu, razvoj eksperimentalnih modela i terenski rad. Cilj projekta je uobličiti ideju "Staklene kuće" u koncept i pripremiti temelje za planiranje i pretprodukciju umjetničkog projekta.

Montažstroj

VRATI SE LAĐO MOJA

Umjetničko istraživanje "Vrati se lađo moja" proces je razrade umjetničkih ideja na temu suvremene militarizacije granica Europske unije, zatvaranja granica, a poglavito angažiranja sve većeg broja tehnološkog nadzora nad granicama i ljudima. Ishodišno pitanje je kako umjetnici mogu danas odgovarati na fenomen sve većeg zatvaranja granica te korištenja tehnologije protiv ljudskih prava, a što sve ima za posljedicu i nasilje na granicama. Istraživanje je višedimenzionalno i stavit će umjetnike u interakciju s različitim disciplinama. Za kvalitetno provođenje ovog istraživanja potrebno je istražiti trenutni pravni okvir (na EU i nacionalnoj razini) vezan uz regulaciju nadzora granica i korištenje bespilotnih letjelica. Važno je razumjeti i politički okvir – dinamike i trendove vezane uz donošenje političkih odluka na EU i nacionalnoj razini koje se odnose na militarizaciju EU i čuvanja vanjske granice te, konačno, i tehnološki aspekt funkcioniranja bespilotnih letjelica – njihovih prednosti i ograničenja. U samom umjetničkom istraživanju eksperimentirat će se i s primjerkom bespilotne letjelice kako bi se istražile njene mogućnosti korištenja u umjetničke svrhe.

Umjetnička organizacija "Mašina"

Rad poslije postprodukcije

Istraživanje "Rad poslije postprodukcije" proizlazi iz misije umjetničke organizacije "Mašina" koja podrazumijeva i kritičko propitivanje mehanizama nematerijalnog rada. S obzirom na rastuću nejednakost i eksploataciju u neoliberalnom kapitalizmu, istraživanje se fokusira na analizu etičkog statusa rada, prekarnosti i feminizacije rada u postfordizmu te imaginiranje društva "poslije rada" s pozicija radnica u kulturi i praktičarki izvedbe koje djeluju u različitim geografskim i (izvan)institucionalnim kontekstima. Osnovne aktivnosti istraživanja su kritičko teorijsko istraživanje, izrada teorijskog manifesta, autoetnografija te intervjui i fokus grupe s međunarodnim umjetnicima, teoretičarima i kulturnim djelatnicima.

Hrvatski institut za pokret i ples

Koliko smo spremni...?

Koliko smo spremni …? je performativno i koreografsko istraživanje ideje manjka / otklona /ožiljka na individualnoj i kolektivnoj razini. U fokusu istraživanja je razvoj osobnih, snažnih i provokativnih performativnih strategija, koje duboko zahvaćaju samo-refleksiju i samo-konceptualizaciju, otvarajući inovativne puteve autorskim potezima u polju izvedbe, plesa i koreografije. Specifičnost istraživanja je što ga sprovodi inkluzivna umjetnička skupina koja okuplja plesače s i bez invaliditeta, a djeluje u polju suvremenog plesa. Istraživanjem Koliko smo spremni…? postavlja se pitanje kako se nosimo s vlastitim i tuđim vidljivim i nevidljivim otklonom od društveno i umjetnički prihvatljivog; koliko smo spremni izlaziti na scenu kroz vlastiti manjak i unutar toga tražiti novu izvođačku komunikaciju; koje su izvedbene metode potrebne kada se granice osobne izloženosti pomaknu. Aktivnosti istraživanja su sakupljanje umjetničkog i teorijskog recentnog sadržaja na temu manjak / otklon / ožiljak / onkraj inkluzije / izvedba, niz izvedbenih radionica, razgovori sa širom zajednicom, video dokumentacija i finalna prezentacija.

Umjetnička organizacija Ateatar

Montaža kao pokret u VR-u

Projekt "Montaža kao pokret u VR-u" nastoji riješiti problem locomotiona u virtualnoj stvarnosti, baziranjem na pretpostavci da je koncept kretanja u VR-u krivo implementiran jer preslikava fizičko kretanje čovjeka u fizičkom svemiru u digitalno kretanje avatara u virtualnom svemiru. Problem koji nastaje takvim preslikavanjem izaziva mučninu kod korisnika VR-a, odnosno, ograničava slobodno kretanje u virtualnom prostoru. Projekt "Montaža kao pokret u VR-u" nastoji pronaći valjani model razumijevanja i tretiranja kretanja objekta kroz virtualni prostor, što će testirati i dokazati na primjeru kretanja kamere između dviju različitih virtualnih scena na način koji kretanje tretira kao logičko odnosno apstraktno kretanje, umjesto fizičko kretanje, a što bi za posljedicu trebalo imati rješavanje problema locomotiona, odnosno nuđenje alternativnog pristupa ovom problemu.

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije "Četveroruka"

Strukture razgovaranja – "runaway" – ispod razumijevanja

Projekt se oslanja na dva osnovna fokusa: 1. KAZALIŠTE kao mjesto specifične komunikacije, sinestetsko kazalište, kazalište nemoći; 2. GLAS kao subverzivan prostor iza riječi, glas kao komunikacija koja se ne može zapisati, koja često dodiruje nesvjesno i kolektivno, glas koji izražava najdublje osjećaje te ih komunicira ili blokira u komunikaciji, glas kao prkosni sadržaj nedominantne, potiskivane i negirane osjećajnosti, tjelesnosti (pa i ženskosti). Ovim projektom cilj je nastaviti prethodna izvedbena istraživanja (započeta u projektima "Od terora…" i "Udaljenosti…"), ali ih fokusirati na područje glasovnih elemenata unutar komunikacije. Što se nalazi u prostoru iza riječi, a govori o percepciji stvarnosti u kojoj živimo unutar Hrvatske svakodnevice koja je duboko obilježena prošlošću i u kojoj jedan od glavnih unutarnjih glasova viče "runaway". Razgovarat ćemo s mlađim i starijim stanovnicima Darde, usmjerit ćemo se na susretanje s novim praksama u svijetu i širenje područja znanja i iskustva. Dobivene rezultati, znanja, spoznaje i inspiracije koristit ćemo za kazališnu predstavu i ostale inovativne događaje koje organiziramo u sklopu djelovanja organizacije.

Hrvatska Udruga Mikrotonalnog Umjetničkog Stvaralaštva

ADRIA Microtonalis

Adria Microtonalis je projekt koji uključuje interdisciplinarni pristup istraživanju i analizu intonacijskih sustava tradicijske glazbe sjevernog Jadrana kroz 3 faze: Istraživanje akustičkih značajki; Umjetničko oblikovanje i Diseminacija znanstvenih i umjetničkih rezultata rada. Po završetku projekta i realizaciji svih njegovih etapa očekujemo materijalni rezultat u vidu prezentiranog i izdanog znanstvenog i umjetničkog materijala koji će obogatiti našu nematerijalnu kulturu, baštinu i glazbenu umjetnost (kako prošlu, tako i buduću), te se nadamo postati osnovna referenca za sva buduća slična istraživanja tradicijske glazbe. Prijava se odnosi na nastavak aktivnosti prve faze projekta – Istraživanje akustičkih značajki koja, osim već provedenih etapa prikupljanja i obrade podataka (primjenom interdisciplinarnog pristupa i mikrotonalne analize intonacijskih sustava), uključuje i istraživanje intonacijske pokretljivosti suvremenih instrumenata koji imaju mogućnost interpretiranja mikrointervala, a samim time i tradicijske glazbe u njenom izvornom intonacijskom obliku.

Ured za fotografiju

Bilješke o održivoj budućnosti

Umjetničko istraživanje shvaćeno kao mogućnost estetsko-ekspresivnog odnosa slike i načina na koji se doživljava i dekodira stvarnost otvara polje u kojemu umjetnik postaje aktivni sudionik i zagovaratelj promjena. Utoliko, "Bilješke o održivoj budućnosti" je mogući vizualni esej koji zagovara prenošenje održivih modela življenja kroz putopis "vječnim" pejzažima. Ljudski čimbenik uveden u ekološki kontinuum, koji uvjetovan geo-ekonomskim i geo-političkim dinamikama nesmiljeno iskorištava prirodne resurse, slijepo vjerujući u snagu kulture nad prirodom, ne shvaća da se unutarnji mehanizmi ekologije temelje na dimenzijama poviše naših ljudskih vrijednosti i vizije progresa. Tek mijenjanjem postojeće dominantne kulture proces se može ne zaustaviti nego usporiti, možda dovoljno da bi omogućio prirodnim mehanizmima prilagodbu i popravak već učinjene štete. Odnos dominantne (naše) kulture prema prirodi i eko sustavu pokazuje se ključnim te je stoga nužno neprekidno propitivanje sadašnjeg stanja i promišljanje alternativnih modela.

BLOK – LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Povijest moje obitelji – roman kao istraživačka matrica

Umjetničko istraživanje u području sound arta polazi od romana Ivane Sajko "Povijest moje obitelji od 1941. do 1991. i nakon", u kojem autorica povijest triju generacija žena u svojoj obitelji veže uz kronologiju grada Zagreba i njegovog najvećeg naselja, Trešnjevke. Proces relativizacije vlastite obiteljske povijesti u procesu čitanja temeljna je motivacija umjetničkog istraživanja redateljice Morane Novosel. Djelujući kao nezavisna autorica u polju izvedbenih umjetnosti, često na granicama različitih žanrova Novosel se umjesto rada na klasičnoj adaptaciji upušta u proces istraživanja vlastite obiteljske povijesti, referirajući se na strukturalne elemente romana, kao što su korištenje intervjua, arhivskih te autorskih materijala, kao i na vremensku crtu romana. Istražuje mogućnosti prenošenja književnog djela u drugi medij (zvukovna umjetnost) s ciljem pronalaženja ekvivalentnih postupaka i autorske metodologije na vlastitim materijalima i izvorima, konačno stvarajući novi sadržaj. Pritom ne zaobilazi ni povijest kvarta i njegove transformacije u različitim društvenim uređenjima. U završnoj fazi istraživanje se orijentira na moguće forme prezentacije zaokruženog materijala.

Film-protufilm umjetnička organizacija

FILMSKI VIRUS SHIZO-GRADA

FILMSKI VIRUS SHIZO-GRADA je umjetničko istraživanje prekretnog umjetničko-filozofskog programskog susreta koji se odvijao u sklopu međunarodnog kolokvija Schizo-Culture na njujorškom Sveučilištu Columbia 1975. u organizaciji urednika edicije Semiotext(e), kao studije slučaja za suvremene oblike filmskog, višemedijskog i misaonog undergrounda. Semiotext(e) je objavio izdanje Shizo-kulture 1978., a 2013. knjige dokumentacije o događaju, izvedbenim predavanjima, akcijama i radionicama sudionika, radikalnih francuskih i američkih filozofa, umjetnika undergrounda i predstavnika antipsihijatrijskog pokreta kao što su Foucault, Deleuze, Guattari, Laing, Lyotard, Burroughs, Cage te urednici Lotringer i Rajchman. Periodizacijski međaš slikovno-misaonog obrata (od slike misli do misli bez slike) je filmski program shizo-kolokvija Cine Virus (Bigelow i Oblowitc), ujedno i Burroughsove Konvencije Nova 1978. na kojoj je s performansima, izložbama i koncertima sudjelovala američka umjetnička neoavangarda: Ginsberg, Sontag, Cage, Cunningham, Glass, Gysin, Giorno i dr. Cilj istraživanja je priprema programskih smjernica za filmski virus shizo-grada (velegradskog podzemlja) u Zagrebu i Rijeci 2020.

Udruga TESERAKT za interdisciplinarna istraživanja

Festivalizacija kao medij društveno-prostornog otuđenja

Istraživanje se bavi analizom društveno-prostornog otuđenja kroz sustavno mapiranje i kategorizaciju promjena korištenja i pojavnosti vanjskih javnih prostora šireg centra Zagreba, iz kojih se ubrzano isisava raznovrsnost svakodnevnog života, a instaliraju sadržaji u službi turizma. U oskudici povijesnog naslijeđa i prirodnih datosti kao primarnih turističkih atrakcija, tj. razloga potražnje turističkog smještaja, glavni instrument turistifikacije je festivalizacija predmetnih prostora čija je posljedica ekonomsko otuđivanje i društveno otuđenje. Svrha istraživanja je doprinos diskurzivnoj i konceptualnoj artikulaciji kvaliteta, elemenata i performansi koji omogućuju demokratizaciju prostora, čija je posljedica društvena integracija u prostoru kao suprotnost otuđenju. Kritičko-refleksivni diskurs artikuliran je na opreci interpretacije par teorijskih (utopijskih) postavki i eksploatacije kao aktualnog društvenog stanja u prostoru. Cilj istraživanja je mapirati konfiguracije tektonskih i infrastrukturnih elemenata pomoću kojih se ostvaruje funkcionalnost i uprizoruje atmosferičnost festivalske aktivacije zagrebačkih vanjskih javnih prostora.

Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture – Radiona

Zvučne krivulje – elektro-akustične alatke

Istraživanje "Zvučne krivulje – elektro-akustične alatke" bavi se odnosom rezonance i elektroničkim pristupima osmišljavanju, dizajniranju i programiranju glazbenih instrumenata koji kombiniraju podjednako akustičke elemente i elektronički dio. Glazbeni pravac Musique concrete pokreće se u prvoj polovici 20. stoljeća te uključuje prve eksperimente s audio uređajima i prvim trakama na koji je upisan zvuk. Stoga bi ovo istraživanje krenulo od analogne tehnologije (poput magnetofonskih vrpci) i retro uređaja kroz istraživanje sinteze zvuka i akusmatiku (slušanje zvuka bez znanja o izvoru istog), sve do analogne i digitalne obrade zvuka modernog doba. Svrha istraživanja jest obraditi teoretski i praktično navedena područja sonologije i sinteze zvuka kako bi se u budućnosti mogli kreirati elektronički audio-vizualni glazbeni instrumenti i zvučni sintetizatori. Cilj istraživanja je: 1) proučiti klasične metode i tehnologiju analogne sinteze u umjetnosti; 2) Detektirati što se u međuvremenu promijenilo, a što je ostalo isto te kako nove umjetničke prakse korespondiraju sa starima; 3) Pronaći nove kreativne i tehnološke postupke i rješenja. Istraživanje je podijeljeno na teoretski i praktični dio.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Nadziranje u Šahtu (Društvu) kontrole

Ideja za razvoj umjetničke ideje vezana je uz istraživačke procese dvaju ili više koncepata susretanja s nadzornim Šaht slikama. Istraživački procesi s kojima se radi su raznovrsni susreti nadzornih kamera inkorporirani u konstrukciji Šahtofona, u izvanjskim slikama nadzornih kamera koje snimaju slike Šahtofona uhvaćene u sigurnosnim ogledalima, i njihovo hvatanje slika pronađenog filmskog materijala, 16 mm filmske vrpce, emitiranog na oklopu Šahtofona (pronađeni filmski materijali presnimljeni su iz reportaža s ratnih područja i baziraju se na doku-snimkama). Susrete uhvaćenih slika i tijela hvatača tih slika tretira se kao polje izvedbe, kao susret unutar kojeg i s kojim se operira, susret koji operira samim sobom varirajući i rekomponirajući svoje konstitutivne elemente, istražujući djelatne moći slike, gledatelja ili osobe u kadru, šumova u prijenosu, neobičnih dispozitiva gledanja. Takav susret se vrlo lako preobražava u krivi susret, onaj koji stvara neizvjesno polje snalaženja, isklizavanja, krivih izvedbi, smještenih van propisanih kanona kako i što rada s pokretnim slikama, otvarajući pitanje o tome što je to što gledamo, i kako to što gledamo postaje javnim.

Domino

Kill Bill

Namjera istraživačkog procesa Kill Bill je kritički razotkrivati kompleksne odnose između znanja, moći, roda, umjetnosti i proizvodnje u suvremenoj plesnoj praksi kroz prizmu rodne (ne)ravnopravnosti, feminističku i queer teoriju, ljudskih prava, nenasilne komunikacije. Proces želi istražiti dinamike koje se javljaju upravo zbog kompleksnosti roda u širem društvenom kontekstu. Oslanjajući se na recentne društvene događaje (#metoo pokret) i feminističku te queer teoriju, filmske i muzičke materijale, Kill Bill želi otvoriti prostor razumijevanju rodne dinamike unutar umjetničkog procesa. Unutar hrvatskog konteksta opterećenog patrijarhatom, religijom, heteronormativnošću, sve većim neokonzervativizmom, političkim udarima na prava žena, na trans prava, oblikuje se okruženje u kojem hrvatski umjetnici rade i koje utječe na njihovo stvaranje i kreativne procese. Ovo istraživanje će se baviti analizom upravo tih realnosti. Sistematičnom analizom načina na koji se značenja proizvode, ili konstruiraju, unutar većeg kulturalnog konteksta, ono što se čini kao "istina" o takozvanoj ženstvenosti, muževnosti itd. može se dekonstruirati i tako im oduzeti njihovu trajnu moć.

ArtTeatar BOUM!

STIUNM (Suvremena tehnologija u izvedbenoj umjetnosti i novim medijima)

Umjetničko istraživanje STIUNM bavi se ispitivanjem postojećih i pronalaženjem novih načina komunikacije u izvedbenim umjetnostima i umjetnosti novih medija uvođenjem digitalnih interaktivnih tehnologija, testiranjem alternativnih dimenzija prostora i granica suvremene izvedbene forme, te traženjem funkcionalne estetike i izvedbenog jezika koji bi odražavali položaj i potrebe suvremenog čovjeka, publike i društva uopće. Putem radionica istražit će se koje koristi i nove mogućnosti pruža upotreba VR i AR tehnologije, imerzivnih okoliša, video mapiranja, elektronike i robotike, može li to biti alat za veću dostupnost izvedbene umjetnosti i razvoj publike, te može li tehnologija postati jedan od protagonista u izvedbenim umjetnostima i na koje sve načine. Također cilj istraživanja je ispitati mogućnosti korištenja digitalnih tehnologija za rad u izvedbenom mediju na lako primjenjiv način koji umjetnicima omogućava jednostavno istraživanje i kombiniranje novih ideja. Rezultati istraživanja služit će kao istraživački user-friendly alat za buduće projekte umjetničke zajednice te kao materijal za razradu umjetničkih ideja i osmišljavanje koncepata za ostvarenje budućih produkcija BOUM!-a.

Plesni kolektiv d_lc

Mišići. Energija. Duh.

Umjetničko iskustveno istraživanje Mišići. Energija. Duh polazi od ideje da nismo sami u prostoru djelovanja. Na naš pokret djeluju druga/čija tijela na sebi jedinstven način. U tom međuodnosu dolazi do komunikacije. Najprije direktnim dodirom. Zatim energijom tijela. I na kraju čistom mišlju. Plesna umjetnica M. Drobac u suradnji s trenericom jahanja V. Ivanović ulazi u prostor ne samo vlastitog djelovanja. Na temelju neverbalne komunikacije istraživat će mišićno, energetsko i idejno pokretanje konjskih tijela te njihovo djelovanje na vlastiti pokret i psihu. Ideja istraživanja rodila se iz proučavanja vlastitih limitacija kretanja i poteškoća prenošenja kreativnih ideja na druge. Kako neverbalno komunicirati i prenijeti jasnu fizičku informaciju te pravilno i svjesno usmjeriti svoju tjelesnu energiju ka drugima? Uz baletana M. Lachlana, specijaliziranog u jedinstvenom radu s konjima (Creative Perspective Awareness), djevojke će istraživati psihologiju i anatomiju konja i čovjeka te razvijati odnose s drugim tijelima. U umjetničkom smislu, gradit će nove kreativne i anatomski sigurne mape promišljanja o pokretu i koreografskom radu s amaterima i profesionalnim izvođačima.

SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ

Razvoj zapisa Osjetljivih plesova

Razvoj zapisa Osjetljivih plesova bavit će se obuhvaćanjem konstrukcijskog procesa terminologije i artikulacije. Istraživanje će u različitim aspektima produbiti artikulaciju Osjetljivih plesova kroz tekstualne i medijalne zapise. Osjetljivi plesovi bave se sublimnim slojevima plesnog medija, razumijevajući kako tri ključne instance pokreta; prostor – tijelo – vrijeme, sudjeluju u dinamici njegovog oblikovanja. Osjetljivi plesovi polaze od teze da tijelo želi biti shvaćeno kroz kretanje i njegov širi kontekst. Razvojem umjetničke ideje koja pobliže želi istražiti terminologiju i artikulaciju Osjetljivih plesova planira se doći do novih i specifičnih uvida u fenomenologiju tijela. Aktivnosti projekta su istraživačkog karaktera u području suvremenog plesa i pokreta te su grupirani prema dinamici pojedinih faza u istraživanju. Kulturne, umjetničke i društvene posebnosti projekta su u pojačanom kapacitiranju pomnih istraživanja u području plesa na lokalnoj razini. Projekt također inzistira na prepoznavanju vrijednosti kontinuiranog rada koji se odvija u različitim tipologijama javne vidljivosti, pokušavajući se oduprijeti pritiscima pojednostavljenja i klišeizacije plesnog medija.

Umjetnička organizacija SHOOMA

BEBA projekt

Umjetničko istraživanje pod nazivom BEBA projekt ima za cilj nizom aktivnosti istraživačke prirode, javnim prezentacijama i tribinama rezultirati znanjima, idejama i metodama rada u području suvremenog teatra za najmlađu publiku (0-3 godine). Problemsko pitanje koje se postavlja za istraživanje je: "Kako postići da se u izvedbenim umjetničkim djelima bebe i njihovi roditelji osjećaju sigurno i slobodno te da se stvori aktivna suradnja između izvođača, publike i prostora u kojem se nalaze, a da ih ono istovremeno inspirira?". Svrha istraživanja je kreiranje znanja i vještina kako bi se stvorio izvedbeno-scenski okoliš koji podupire dječju prirodnu znatiželju, omogućuje im da slobodno sudjeluju, istražuju ili promatraju događanja i prostor oko sebe sukladno njihovim mogućnostima određene dobi. Umjetničko-istraživački laboratoriji, koji su srž ovog istraživanja, poslužit će kao mjesto pronalaska plesno-improvizacijskih struktura, definiranja njihovih principa te istraživanja scenografsko-instalacijskih mogućnosti koje sve zajedno svoje pretpostavke grade na kontaktu, sigurnosti, slušanju, akciji, reakciji i nude slobodu kretanja publike.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Utopijski turizam

Drugi međunarodni susret umjetnika 1970. održan u Veloj Luci, započet je simpozijem pod nazivom "Povijesni i sociološki aspekti razvoja jugoslavenske arhitekture". Razmatran je problem izgradnje turističkog naselja u velolučkoj uvali Plitvine, u direktnoj suradnji urbanista, arhitekata i umjetnika, dok se početak i kraj gradnje planirao već za sljedeću godinu. U pripremi tog ambicioznog plana, u komisiji za prijedlog regulacijskog plana uvale Plitvine sudjelovali su talijanski arhitekt Maurizio Sacripanti, kubanski arhitekt s pariškom adresom Ricardo Porro te Pierre Gaudibert, tadašnji direktor Muzeja moderne umjetnosti grada Pariza. Umjetničko istraživanje "Utopijski turizam" polazi od tog plana za uvalu Plitvine kraj Vele Luke, promišljajući mogućnosti i domete realne utopije naselja koje je kao osnovnu kvalitetu nosilo od umjetnika zamišljene kuće za boravak, rad i odmor. Nizom likovnih i medijskih istraživačkih postupaka usporedit će se današnje stanje te uvale koja je prije nekoliko godina dobila novi plan uređenja sa zamišljenom, nikad realiziranom utopijom iz 1970.

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

AR kao umjetnički medij

AR se kao novi medij nalazi u tranzicijskoj poziciji: Sve pristupačnija tehnologija omogućuje ulazak AR-a u masovnu upotrebu dok je još uvijek fascinantan kao tehnološki novitet. Takav efekt "novotarije" je rizičan, privlačeći pozornost i postajući samom sebi svrha zanemaruje se međuodnos umjetničkog koncepta i medija. Istraživanje je usmjereno na analizu medija, izražajnih mogućnosti, potencijala novih narativa i estetike karakterističnih za sam medij. Naglasak je na izbjegavanju tendencija reproduciranja konvencija drugih etabliranih medija s posebnom pažnjom na dihotomiji fizičkog i virtualnog kao osnovnoj distinktivnoj karakteristici AR-a,: Međuodnos objekta / lokacije u fizičkoj formi i generiranog virtualnog sadržaja. Ključna aktivnost je savladavanje AR tehnologije kroz učenje i eksperimentiranje kako bi se mogli shvatiti i kritički analizirati zakonitosti, mogućnosti i ograničenja medija; prepoznati razlike u odnosu na druge medije; dokumentirati i primijeniti u praksi. Ujedno će se popisivati i kritički analizirati primjeri recentnih umjetničkih djela koja koriste AR; realizirati sadržaj kojim će se obuhvatiti faze istraživanja te formalizirati umjetnički koncept.

Kulturno-umjetničko društvo "INA"

Mapiranje posjedovanja

U fokusu projekta je izrada digitalne mape Hrvatske s označenim područjima koja su u vlasništvu, odnosno pod najmom raznih banaka, tvrtki, poduzetnika, države… Označivanje bi obuhvaćalo i veća područja, odnosno prirodne resurse (vode, šume, obala itd.), a kretalo bi se prema manjim cjelinama kao što su određena područja, odnosno mjesta i gradovi bitni za razvoj. S obzirom na to da bi mapa bila online i do određene mjere interaktivna, moglo bi se "klikati" na označena područja i istraživati povijesne, kulturne, gospodarske, društveno političke, turističke i sl. osobine i kapacitete označenih zona, odnosno birati mapirane sadržaje. Unutar iscrtanog geografskog područja mogle bi se mijenjati mape bazirane na pojedinačnim interesima (mape vlasništva, izmijenjenih prostornih statusa, prirodnih, urbanih, zaštićenih, nezaštićenih zona, mape kulturnih događanja poput festivala i manifestacija, primjerice, iz područja nezavisne kulture, spomenici na tlu nekadašnje države, bivše tvornice…). Uključen bi bio dakle cijeli spektar pokazatelja stanja i razvoja kulture, gospodarstva i turizma u pozitivnim i negativnim smjerovima.

Zagrebački plesni ansambl

Kroz tijela prošlosti

Cilj umjetničkog istraživanja "Kroz tijela prošlosti" je ispitati povezanost korištenja tehnika regresoterapije i tehnika proširenja svjesnosti na kreativne procese unutar naše izvedbene prakse. Provodile bi ga Petra Chelfi i Petra Valentić u suradnji s regresoterapeutkinjom Petrom Brzović. Ideja je odmaknuti proces iznalaženja plesnih alata od svjesnog uma i ući dublje u područje osobnog podsvjesnog života korištenjem spomenutih tehnika kako bi se otvorili dubokoj intuiciji i bogatstvu senzornih podražaja koji dolaze iz naše nutrine i prošlosti. Kroz ovaj rad pokušat će se anulirati dosadašnju metodologiju, ustaljene koreografske principe i promišljanja na koja smo navikli u dosadašnjem radu. Kroz istraživanje će se stvoriti protokole i alate koji će te preuzete slike iz stanja proširene svjesnosti translatirati u nove principe rada u artikulaciji plesnog izričaja. Polazi se od pretpostavke da takvo tijelo ima drugačiju kvalitetu i dinamiku pokretanja nego kada je ono potaknuto, ali i ograničeno procesuiranjem podražaja isključivo na svjesnoj razini.

Format C

RE/CO/OP (rekonceptualizacije umjetničke kooperacije)

Umjetničko istraživanje RE/CO/OP projekt je kojemu je cilj rastvoriti, rezimirati i rekonceptualizirati modalitete, metode i mogućnosti suvremenog, računalno omogućenog, suradničkog umjetničkog stvaralaštva i umjetničke transnacionalne i transmedijske (samo)organizacije, a u svrhu razumijevanja recentne digitalne umjetnosti kao procesa i praxisa. Počevši s analizom povijesnih primjera suradničkih praksi i dekonstrukcijom klasičnih kompetitivnih individualističkih paradigmi umjetničkog komodificiranog djela u kontekstu informacijskih tehnologija, hipermedijalizacije, asinkrone prekarnosti i teleprisutnosti, svrha RE/CO/OP-a je istražiti, strukturirati i ponuditi nove metode suradničkog su-djelovanja i organizacije rada kao alata umjetničke kreacije, radi teorijskog, kritičkog, tehničkog i praktičnog proširenja polja nezavisnog, digitalnog umjetničkog stvaralaštva RH. Pitanja kojima je koncepcija istraživanja strukturirana teže demistifikaciji i razumijevanju suvremenih stvaralačkih transdisciplinarnih metoda na trenutno propusnim granicama komodifikacije i kooperacije, kibernetike i haktivizma, spontanosti i sistematizacije, vlasništva i distribucije, individualizma i zajedništva.

1 DAN

Klopoteci

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje prijavnicu isuviše šturom zbog čega nije moguće iščitati eventualnu usklađenost projekta s prioritetima Programa podrške 2018. Iako ni djelovanje same organizacije u prijavnici nije stavljeno u korelaciju s odabranim prioritetima (angažiranost, inovativnost, istraživački pristup), oni su ipak djelomično razvidni iz cijele prijavnice i poveznice koja ilustrira djelovanje umjetnice. Eventualna usklađenost prijavljenog projekta s odabranim prioritetima Programa podrške 2018 (otklon od dominantnih koncepcija, inovativnost, istraživački pristup) nije razvidna iz opisa, dok projekt ni na koji način nije stavljen u odnos s istima. Nadalje, prioriteti nisu uočljivi ni iz metode istraživanja kao ni iz popisa aktivnosti: tako se istraživanje lokacija ne može shvatiti kao istraživački pristup jer je ono zapravo location scouting - klasični i uobičajeni dio mâ kakvog projekta koje se realizira na nepoznatom i/ili otvorenom području. Iz konvencionalnih metoda i šturo opisanih aktivnosti nije moguće iščitati eventualnu inovativnost prijavljenog projekta. Međutim, bez obzira na to što u prijavi nije doslovno navedeno, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava iščitava da je prijavljeni projekt zapravo priprema i pretprodukcija uglavnom definirane ideje, uz samo deklarativno otvoren prostor za eventualne modifikacije, a suštinski i sadržajno nije razvoj nove umjetničke ideje, zbog čega prijavljeni projekt nije usklađen s područjem i kategorijom. Na temelju svega navedenog prijavljeni projekt je isključen iz daljnjeg postupka za dodjelu sredstava.

Kazališna družina "Kontrast teatar"

Kazalište za sve

Kroz ovaj projekt želja je otvoriti suradnju s Međimurskom udrugom Sindroma Down, provoditi radionice s djecom njihove udruge i zajedno stvarati. Želja je i istražiti njihove ideje, vizije, njihovu maštu i zajedno stvoriti umjetničko djelo. Cilj je uključiti njihove stavove u razvoj kulture i pružiti im iskustvo igranja i bivanja na sceni.

Nevidljivi Sisak

Memorija festivala

Projekt Memorija festivala zasniva se na istraživanju i izgradnji dokumentacijske, fotografske i video arhive koja je nastala sustavnim prikupljanjem podataka te snimanjem i fotografiranjem priprema, organizacije i realizacije festivala Željezara, od njegovih početaka do danas, a u svrhu preglednosti i stvaranja baze podataka aktivnosti provođenih prije, za vrijeme i poslije realizacije samih festivalskih programa. Sva dosadašnja festivalska događanja su dokumentirana putem video snimaka i fotografija te pisanim materijalima odnosno nacrtima programa, kao i raznim dodatno pribavljenim arhivskim materijalima. Dokumentirani su osnovni idejno tekstualni nacrti koncepta te njegove elaboracije i nadopunjavanja na sastancima sa suradnicima, partnerima i izvođačima. Organizirana su i vođenja autora po lokacijama održavanja, ali organizaciji su pomogli i susreti s nekadašnjim radnicima tj. svjedocima događanja koja su osnova osmišljavanja koncepta. Preliminarno istraživanje uspostavljalo je i otvaralo nove smjerove i organizacijske perspektive odnosno je često promijenilo ili barem nadopunilo početne idejne pretpostavke, ali i utjecalo na vizualnu formu festivalskih događanja.

UDRUGA BACAČI SJENKI

$V€ J€ U NOVCU

Projekt "$v€ j€ u novcu" bavi se odnosima društvenih i materijalnih vrijednosti s jedne i novca s druge strane, a sve iz perspektive osobnih narativa, stvarnih financijskih tokova novca, permanentne ovodobne financijske krize te ambivalentnom ulogom novca u cjelokupnoj društvenoj razmjeni. Koncept projekta vezan je uz najavljenu bankarsko-financijsku "revoluciju" na svjetskom tržištu, te u stvarnom vremenu prati paralelne financijske operacije, ulaganja i njihove posljedice na okoliš, na živote pojedinaca, na države, državne sustave i segmente, na privredu i gospodarstvo zemalja poput Hrvatske, Italije, Slovenije i dr. Tijekom projektnog istraživanja prikupljaju se svjedočanstva o osobnim iskustvima s novcem, oko novca, investicija, stjecanja, obogaćivanja, nasljeđivanja, osiromašenja, loše financijske sreće, odricanja od materijalnih dobara i financijskog ili općeg "bašmebrigizma". Sastoji se od istraživanja (prikupljanja svjedočanstava), razgovora sa stručnjacima (bankarima, pravnicima, filozofima, programerima, kriptolozima, hakerima, edukatorima), rada s djecom i mladima po školama (Trst, Zagreb, Kopar, Bitola), prigodne izložbe, sudioničke kazališne izvedbe te dokumentarnog filma.

Udruga nuSynergetic

Priprema nuArs Session No.2.

Projekt se temelji na pripremi novog audio-vizualnog programa pod nazivom "nuArs Session No.2.", temeljenog na viziji pružanja jedinstvenog doživljaja glazbe, filma te ostalih umjetnosti za publiku. Također se nudi prilika za sudjelovanjem u razvoju inovativnog modela kreativnog izražaja za umjetničke sekcije kao što su glazba, scenografija, arhitektura, vizuali i likovna umjetnost. Program se prezentira javnosti u obliku interaktivnog koncerta eksperimentalnog orkestra i vizualnih projekcija u nekom vrijednom napuštenom prostoru grada. Koncipiran kao kompleksan, višeslojni, multidisciplinarni projekt, nuArs Session za temeljni cilj ima popularizaciju kreativnog umjetničkog izražavanja svih dobnih skupina s velikom orijentacijom na edukaciju kroz pripremnu i realizacijsku fazu. Zamišljen je kao impuls, poziv na promišljanje i "trenutak" zajedničkog djelovanja umjetnika, glazbenika, fotografa, arhitekata, tehničara i svih zainteresiranih koji shvaćaju vrijednost međusobnog nadopunjavanja i suradnje u lokalnom kontekstu. "Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2017. – 2022." opisuje projekt nuArs Session kao pozitivan generator inovativnih umjetničkih i kulturnih projekata.

Umjetnička organizacija kazalište Ulysses

Glazboterapija u kazalištu

Kazalište Ulysses u sezoni 2019. napravit će značajan korak prema inkluzivnoj budućnosti kazališta i uključiti djecu s posebnim potrebama u sam proces nastanka predstave. Deset sudionika iz Centra za djecu s posebnim potrebama Pula doći će na Brijune, sudjelovati na probama predstave Don Quijote u režiji Lenke Udovički te, zajedno s autorskim timom i glumcima, skladati glazbu za samu predstavu. Kombinacijom individualnih i grupnih radioničkih zadataka intenzivno će raditi na društvenom i kreativnom uključivanju djece s posebnim potrebama u proces nastanka profesionalne kazališne predstave.