Domino

Mreža izvedbenih umjetnosti

Mreža izvedbenih umjetnosti nastala je prije 5 godina i u međuvremenu broji 11 članica čime se njeno djelovanje proteže od kulturnih žarišta obalne Hrvatske (Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, a od 2018. i Silba), s tendencijom širenja djelovanja na kontinentalnom dijelu Hrvatske (uz Zagreb su zastupljeni Osijek i Koprivnica). Suradnjom članica nastala je platforma za umjetničko istraživanje i usavršavanje (rezidencijalni program, program edukacija za umjetnike) koja osigurava i produkcijsku podršku (koprodukcije i produkcije, te od ove godine u program umjetničkog savjetovanja tijekom produkcije), kao i za prezentacijsku podršku (izvedbe i gostovanja). Drugo polje djelovanja usmjereno je na poboljšavanje okvira djelovanja u kulturi, te Mreža provodi i edukacijski program za djelatnike u kulturi i širu javnost te se aktivira po pitanju kulturnih politika – kroz lobiranja i konkretne aktivnosti koje uključuju suradnje s institucijama te jedinicama lokalne samouprave. U oblikovanju suradnji, Mreža se navodi trima prioritetima djelovanja: međusektorski, s institucijama te decentralizirajuće.

Platforma 9,81 - Institut za istraživanja u arhitekturi

Urbanistička platforma

Urbanistička platforma temelji se na dosadašnjoj suradnji partnerskih organizacija u organizaciji kulturnih događanja koja tematiziraju prostorna pitanja. Fokus je i dalje promišljanje modela edukacije o prostornim temama, ali i proizvodnja te transfer znanja. Diseminacija znanja i edukacija odvija se kroz interaktivne formate poput radionica, razgovora, igara, umjetničkih radova, a proizvodnja znanja prevođenjem i izdavanjem relevantnih tekstova te istraživanjima. Sadržaj se dodatno tematizira na godišnjoj konferenciji i skupštini članica koja je prostor za dogovaranje godišnjeg programa, razmjene postojećeg i planiranja rada platforme uz promociju godišnjeg izdanja Urbanističke biblioteke. Cilj djelovanja Urbanističke platforme je prijenos znanja te osnaživanje građana za sudjelovanje u procesima organizacije prostora. Fokus djelovanja je na edukaciji one javnosti koja svakodnevno koristi prostor, ali se profesionalno ne bavi njegovom organizacijom i planiranjem. Edukacija nije postavljena apstraktno već se bavi konkretnim prostornim situacijama. Sve organizacije temi pristupaju iz vlastite perspektive rada. U 2019. nastavlja se s razvojem i razmjenom sadržaja pod temom Mikromigracije.

Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača

Programi Kino mreže

Projekt "Programska razmjena i suradnja" obuhvaća aktivnosti kojima se kroz učinkovitiju organizaciju i razmjenu raznovrsnih zaokruženih kulturno-umjetničkih prikazivačkih i neprikazivačkih filmskih programa i pratećih sadržaja obogaćuje kulturna ponuda diljem RH s ciljem povećanja broja gledatelja u kinima, razvijanja filmske pismenosti i publike, razvijanja promotivnih mjera te jačanje njihovih učinaka. U suradnji sa srodnim organizacijama provode se brojne zajedničke programske aktivnosti tijekom cijele godine u kojima sudjeluju svi ili dio članova Mreže koji djeluju u svim regijama RH. "Kino doktor" je inovativan program edukacije kino djelatnika na raznim područjima koje uključuju programiranje, razvoj publike, menadžment, financiranje, promociju, tehnologiju, upravljanje objektima i sl., a provodi se tijekom cijele godine u 10 kina koja imaju potrebu za takvom vrstom edukacije. Zastupanjem raznolikosti i dostupnosti filmske ponude i edukacijom kinoprikazivača jača se konkurentnost i stvara dodana vrijednost neovisnom kinoprikazivačkom sektoru.

VRUM umjetnička organizacija

KLIKER

KLIKER je suradnička platforma koja sustavnom provedbom interaktivnih, inovativnih i inkluzivnih izvedbenih formata, razmjenom i diseminacijom programa, zagovaračkim aktivnostima, edukacijom i neposrednim radom s mladima razvija plesnu izvedbenu umjetnost namijenjenu mladoj publici. KLIKER okuplja 8 partnerskih organizacija iz polja kazališne i plesne umjetnosti (OCD, nezavisna scena, javne institucije) koje na nacionalnoj razini istražuju nove načine umjetničke produkcije kroz kreativne, istraživačke i produkcijske procese u koje su od samog početka uključeni mladi, stručnjaci, izvođači i autori. Djelovanjem na nacionalnoj i međunarodnoj razini te mnogobrojnim suradnjama s pridruženim partnerima i vanjskim suradnicima, platformi je omogućeno generiranje znanja te edukativnih i umjetničkih modela koji se potom na lokalnoj razini razmjenjuju u svrhu proširivanja i pronalaženja nove lokalne, ali i europske publike. Kreiranjem i razmjenom raznovrsnih događanja za mladu publiku, partnerske organizacije dijele svoju stručnost, primjere uspješnih praksi i znanja u razvoju plesnih projekata za mladu publiku, ali se ujedno bave i strukturnim promjenama i lobiranjem na globalnoj razini.

UDRUGA BACAČI SJENKI

PLATFORMA ZA RAZVOJ MEDIJSKE PISMENOSTI U RH

Platforma za medijsku pismenost (MP) je platforma koju čini 7 organizacija koje kroz višegodišnju praksu njeguju i razvijaju različite obrasce MP te filmskog, izvedbenog i intermedijalnog stvaralaštva. Kontinuiranim provođenjem dosadašnjih aktivnosti prepoznata je potreba za udruživanjem različitih kompetencija i znanja, odnosno neophodnost sinergijskog rada koji će osnažiti programsko djelovanje te korisnicima (i direktnim i indirektnim) osigurati kvalitetnije i raznolikije edukacijske programe i aktivnosti. Osim kreiranja razmjene zajedničkih programa kroz platformu će se definirati programi jačanja kapaciteta na osnovu detektiranih potreba članica kako bi iznjedrili što kvalitetnije programe i unaprijedili svoj rad. Cijeli koncept zasniva se na potrebi da se pitanjima MP bavi sada i odmah te da ih se učini dostupnima u većim i u manjim lokalnim sredinama, posebice imajući na umu činjenicu da obrazovni sustav promjene unosi sporo, a one su nužne. Stoga je želja organizacije kroz platformu poticati inovativne, kreativne i participativne načine razvijanja MP i kritičkog razmišljanja prilagođavajući se svakoj od ciljnih skupina s kojima bi se radilo (djeca i mladi, stariji od 54 te opća populacija).

Kulturno-umjetničko društvo "INA"

Kritički turizam - platforma za razvoj diskursa i umjetničkih praksi

Kritički turizam – platforma za razvoj diskursa i umjetničkih praksi mreža je organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja: ukazivanja na probleme turistifikacije, senzibiliziranje javnosti, jačanje kapaciteta umjetničkih istraživanja i kritičkog aparata na temu turizma, turističkog razvoja i eksploatacije lokalnih resursa. Platforma je usmjerena prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te prema programskoj/projektnoj suradnji. Kroz tematske cjeline koje su članice zajedno oblikovale formirat će se diskurzivni, rezidencijalni, radionički i izložbeni programi. Glavne tematske cjeline kojima će se platforma baviti te kritički i/ili umjetnički interpretirati su: 1. Identiteti: tko putuje i zašto? Koji su mu razlozi dislokacije? Definiranje turista: da li je to radnik željan odmora, umjetnik, hodočasnik, zdravstveni turist, itd.?; 2. Infrastrukture: mapiranje i interpretacija infrastruktura nastalih za potrebe različitih tipova turizma (dječja odmarališta, hoteli, lječilišta, hodočasnička odredišta, restorani, plaže, ceste, itd.); 3. Mehanizmi: na koji način lokacija postaje turističko odredište? Tko i što sve sudjeluje u tom procesu?

KUU Manufaktura snova

Platforma nezavisnih umjetnosti "Indirekt"

Koncept platforme, proizašle iz izrazito uspješnoga glazbeno-umjetničkog festivala Indirekt, ima za cilj putem glazbe, književnosti, likovne umjetnosti, edukacija i panel diskusija mladima približiti suvremeno umjetničko stvaralaštvo te stvoriti preduvjete, alate i motivirajuće okruženje za mlade umjetnike te poticanje na njihovo stvaralaštvo. Uvidjevši veliki potencijal festivala na području istarske županije, koji je prepoznat kao važna regionalna kulturna karika, razvila se ideja o platformi na razini RH koja bi postavila čvrste temelje kulturne politike na području suvremene umjetnosti i kulture mladih te doprinijela decentralizaciji kulturnog i umjetničkog programa. Poznat po snažnoj istraživačkoj strukturi, festival je iznjedrio mnoga imena koja su obilježila kulturnu scenu posljednjih 10-ak godina na području glazbe, likovne umjetnosti i književnosti. Aktivnosti udruge pridonijele su također internacionalnom proboju istih, što ujedno nagovještava još jedan važan aspekt platforme – Music Export office. Platforma nadalje kroz niz edukacijskih programa, inovacija, istraživanja namjerava pratiti izazove suvremene tehnologije te ih približiti izravnim i neizravnim korisnicima.