Savez udruga Operacija grad

Upgrade – istraživanje potencijala Interkulturnog društvenog centra

"Upgrade – Istraživanje potencijala interkulturnog društvenog centra" želi pridonijeti transformaciji kulturnog sustava odmičući se od shvaćanja kulture kao isključivo sektorske politike, približavajući je i povezujući s drugim područjima društvenosti, obrazovanja i integracije. U fokusu platforme Upgrade je iznalaženje sistemskih rješenja za pitanja upravljanja javnom infrastrukturom istraživanjem inovativnih modela upravljanja koji bi uključivali širok spektar aktera: od organizacija nezavisne kulture, preko organizacija civilnog društva do samih građana, pripadnika lokalne zajednice. Upgrade navedeno nastoji ostvariti zagovaranjem za i osnivanjem novog tipa ustanove – Interkulturnog društvenog centra koji se naslanja na postojeće prakse društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj i svijetu, ali ide korak dalje uključujući u svoje djelovanje upravljanje i pitanja obrazovanja te integracije. Holističkim pristupom izgradnji novog tipa ustanove u kulturi, Upgrade odgovara na realne potrebe koje se nameću novom slikom grada, istražuje koji bi utjecaj takva ustanova imala na lokalnu zajednicu te otvara prostor kulturnih i umjetničkih praksi svim stanovnicima te zajednice.

ART RADIONICA LAZARETI

Platforma za Lazarete 2019

Platforma za Lazarete suradnička je platforma korisnika prostora u Lazaretima u Dubrovniku. Čine je udruge koje su u ovome trenutku smještene u Lazaretima – Art radionica Lazareti, Udruga za promicanje medijske kulture Luža, Deša Dubrovnik, Plesni studio Lazareti i Teatar Lero, a nova članica PZL je udruga Audiovizualni centar Dubrovnik. Potreba za integracijom postoji zbog potrebe da se utječe na dominantne lokalne politike (kultura, javni prostori, civilno društvo), da se osnažuju organizacije te da se prostor u kojem platforma djeluje dodatno strukturira te vidljivije artikulira kao za sada jedini društveni i kulturni centar u Dubrovniku, nastao "odozdo" – udruživanjem članica u zajedničkom stvaranju otvorenog, dostupnog, aktivnog javnog prostora žive kulture. Plan upravljanja Lazaretima i Strategija kulture grada Dubrovnika 2015. – 2025. potvrđuju razvoj DKC-a u cijelim Lazaretima. Aktivnosti PZL u 2019. grupirane su u tri skupine – zagovaračke, jačanje vidljivosti, razvoj kapaciteta platforme i članica platforme te razvoj suradnje i zajedničkih aktivnosti.

Savez udruga Rojca

OTVORENA PLATFORMA ROJC – platforma Saveza udruga Rojca

OTVORENA PLATFORMA ROJC rukovodi se idejom otvorenosti te svoju svrhu vidi u razvijanju odnosa i suradnji kao temelja održivih zajednica. Misija Platforme je razvoj DC Rojc kao nezavisnog prostora u kojem se isprepliću kulturne i društvene prakse koje razvijaju i osnažuju zajednicu. Ciljevi platforme su: jačanje sudioničkog upravljanja DC Rojc; bolje pozicioniranje izvaninstitucionalne kulture i nezavisnih društveno-kulturnih centara na lokalnom i regionalnom nivou; podizanje vidljivosti DC Rojc; razvoj medija zajednice; poticanje kulture uključivanja, dijeljenja i dijaloga te osnaživanje kapaciteta. Platforma zagovara inovativne modele upravljanja i održivog razvoja DC Rojc kao polivalentnog kulturnog prostora sa širokim programskim aktivnostima, čije se bogatstvo očituje u pluralizmu ideja i odnosa. Platforma provodi 6 grupa aktivnosti: Aktivnosti unapređenja su-upravljanja DC Rojc; Razvoj medija zajednice; Osnaživanje kapaciteta dionika su-upravljanja kulturnim resursima u DKC Rojc; Aktivnosti senzibiliziranja javnosti; Provedba kulturnih i umjetničkih programa koji osnažuju uključivanje zajednice; Podizanje vidljivosti.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture – queerANarchive

LGBT centar Split

Opći cilj povezivanja organizacija civilnog društva koje djeluju u polju pravno-zagovaračkog aktivizma, kulture, društva, sporta i rekreacije te socijalne i zdravstvene podrške je razvoj LGBT centra Split u programski bogat društveno-kulturni centar koji se temelji na sudioničkom upravljanju, društveno-kulturni centar koji će biti žarište LGBTIQ+ kulture i društvenog života ne samo u gradu Splitu nego i regiji te time značajno utjecati na kvalitetu života LGBTIQ+ zajednice. Projekt se realizira kroz zagovaračke aktivnosti prema zajednici i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, aktivnosti jačanja kapaciteta partnerskih organizacija, aktivnosti razvoja i pozicioniranja LGBT centra kao društveno-kulturnog centra izgrađenog na temeljima sudioničkog upravljanja te vrijednostima participativne demokracije i društvene pravde, aktivnosti komunikacije i promocije te aktivnosti umrežavanja i pozicioniranja platforme LGBT centra na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

MI plus, platforma za razvoj suvremene medijske umjetnosti Istre

Platforma se okupila iz potrebe zagovaranja kvalitetnijih infrastrukturnih i tehničko-tehnoloških uvjeta za produkcijske i rezidencijalne programe u IŽ te zagovaranja provedbe IKS-a u području izvaninstitucionalne kulturne scene. Organizacije okupljene u mreži žele sudjelovati u osnivanju centra po modelu javno-civilnog partnerstva. Platforma je uspostavila čvrstu međusobnu suradnju s planom osnaživanja vlastitih zagovaračkih kapaciteta u narednim godinama. Osim zagovaračkih aktivnosti, članice razvijaju i vlastite suradničke programe kao što su međunarodni rezidencijalni programi za umjetnike, edukacijski programi za mlade te suradničke programe kao što su spin off festivalski programi i koprodukcije radova domaćih autora.

Platforma za Društveni centar Čakovec

Društveni centar Čakovec (faza II)

Početkom 2014. godine organizacije civilnog društva, neformalne inicijative, društveni i kulturni aktivisti i radnici, arhitekti i građani pokrenuli su zagovaračke aktivnosti s ciljem osiguravanja adekvatnog javnog prostora za društveno-kulturni centar u Čakovcu. Početak djelovanja Platforme za Društveni centar Čakovec fokusirao se na revitalizaciju neiskorištenog javnog prostora na području bivše vojarne, no zbog političkih i privatnih interesa lokalnih vlasti, završio je neuspješno. Nastavilo se propitivanjem različitih drugih prostornih mogućnosti za smještaj društveno-kulturnog centra. Početkom 2017. godine zagovaračke aktivnosti fokusirale su se na uspostavu civilno-javnog partnerstva s Međimurskom županijom kroz model suupravljanja zgradom Scheier. Početkom rujna potpisan je sporazum o suupravljanju za razdoblje 2018. – 2020. U 2018. godini Platforma je nastavila s razvojem i organizacijom zagovaračkih aktivnosti. Fokus je na daljnjem razvoju civilno-javnog partnerstva i standardizaciji modela suupravljanja prostorima. U 2019. godini Platforma će raditi na zagovaranju razvoja kulturnih strategija, daljnjem razvoju civilno-javnog partnerstva i jačanju kapaciteta Platforme.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Za snažniju nezavisnu glazbenu scenu

Projekt "Za snažniju nezavisnu glazbenu scenu" je istraživačko-zagovarački projekt koji se bavi istraživanjem i mapiranjem postojećih kapaciteta nezavisne glazbene scene, s posebnim akcentom na probleme i neuralgične točke koje usporavaju razvoj ove scene i ugrožavaju njezinu materijalnu održivost. U okviru projekta namjera je istražiti proizvodnju sadržaja na nezavisnoj glazbenoj sceni u Hrvatskoj, njezinu vidljivost u medijskom i javnom prostoru, zagovaranje sustavnije i razvijenije podrške na nezavisnoj glazbenoj sceni, te primjerene institucionalne i medijske podrške akterima u ovom polju umjetničke proizvodnje. Jedan od ciljeva projekta je i izrada smjernica za poboljšanje suradnje između aktera nezavisne glazbene scene i reprezentacije nezavisne glazbe i glazbenika u medijima. Namjera je definirati tko su akteri nezavisne glazbene scene u Hrvatskoj, u kojim uvjetima glazbenici stvaraju (vježbaju, snimaju, produciraju, koncertiraju, proizvode merchandise, putuju), te imaju li pritom primjerenu podršku, budući da stvaraju autentičan i vrijedan kulturno-umjetnički sadržaj važan za cijelu zajednicu.