VRUM

Generator

Generator je međuregionalna suradnička platforma namijenjena razvoju i istraživanju novih suvremenih izvedbenih i plesnih praksi namijenjenih mladoj publici. Djelovanje platforme usmjereno je na međukulturalnu suradnju, razmjenu i diseminaciju inovativnih te interaktivnih umjetničkih formi, kritičko preispitivanje i vrednovanje te teorijsko promišljanje umjetničkih sadržaja, edukaciju i mapiranje stanja u široj regiji. Partnerske organizacije u platformi svojim su višegodišnjim djelovanjem za mladu publiku osigurali potrebna znanja, vještine i kompetencije za razvoj cjelogodišnjeg plana aktivnosti koji uključuje nekoliko glavnih programskih linija. Navedene programske linije predstavljaju cjeloviti pristup razvoju mlade publike koji uključuje ne samo neposrednu suradnju s njima već i ostale faktore koji utječu na njihov kulturno-umjetnički razvoj – suradnju s odgojno-obrazovnim institucijama, sudionicima umjetničke scene, roditeljima i slično. Jedna od linija usmjerena je i na poticanje umjetničkog djelovanja za mladu publiku kroz osiguravanje prostornih i materijalnih resursa za istraživanje te produciranje radova kroz zagovaračke aktivnosti i posredničko djelovanje.

Labin Art Express XXI

Rudnici kulture

"Rudnici kulture" suradnička je platforma na području zaštite i revitalizacije rudarske baštine u državama na području bivše države, te od 2017. u cijeloj JI Europi. Do sada je obavljeno istraživanje, prikupljena i digitalizirana velika količina rudarske građe, objavljene su 2 monografije, dokumentarni video te vodič kroz rudarsku baštinu u ex-YU, realizirane su 4 izložbene turneje (16 izložbi) s radovima 10 suvremenih umjetnika iz regije. Godine 2016. osnovana je istoimena međunarodna udruga, koja je nedavno registrirana, od strane 8 udruga (HR, BiH, RS, Crna Gora, Makedonija, Kosovo) i 1 javne ustanove (SLO), a 2017. formiran je i međunarodni ekspertni tim koji radi na pripremi prijedloga istraživačke studije i rute rudarske baštine kao Europske kulturne rute. Putem zagovaračkih, promidžbenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti, radionica i tribina te internetskog portala rudnicikulture.com, projekt je do sada obuhvatio više desetaka tisuća građana u regiji. U tijeku je provedba aktivnosti u Rumunjskoj (Turda,Cluj-Napoca,Rosia Montana), koje se 2019. nastavljaju u Češkoj (Zlate Hory) i Poljskoj (Zloty Stok), uključujući i pronalaženje novih partnera iz Bugarske i Turske radi provedbe aktivnosti do 2020.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

(Ne)primjereni spomenici

Projekt (Ne)primjereni spomenici razvija trajnu suradnju partnerskih organizacija i institucija iz bivših država članica te propituje mogućnosti revizije i revalorizacije jugoslavenskog nasljeđa, posebice u regionalnom i europskom kontekstu. Socijalističko nasljeđe sagledava se kao proizvod složenih ekonomskih i političkih procesa izgradnje i raspada SFRJ, razmatraju se značenja koja prenose preostali kulturni proizvodi u odnosu na nedavnu političku povijest te njihova komemorativna i estetska vrijednost. Glavni je cilj ovog projekta uspostavljanje trajne i održive mreže umjetnika, kulturnih radnika, stručnjaka, udruga i institucija da se omogući slobodni protok informacija i znanja o temi socijalističkog nasljeđa. U tu svrhu, provode se sljedeće aktivnosti: izložbe, virtualne izložbe, radionice, ljetna škola, kružoci. Središnji dio projekta je digitalna baza podataka koja ujedinjuje i prikazuje sve rezultate istraživanja, projektne aktivnosti i njihove rezultate.

Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Svijet oko nas – metamorfoze pojma kritike

Projekt Svijet oko nas – metamorfoze pojma kritike dio je višegodišnjeg programa posvećenog kritici koji Kurziv tijekom zadnje dvije godine provodi s partnerima u regiji. Njegov je cilj ponuditi slojevit uvid u promjene u shvaćanju pojma kritike i funkcije kritičke valorizacije suvremenih umjetničkih praksi. Osmišljen s namjerom da kroz različite aktivnosti promišlja i prati putanje tih transformacija na različitim razinama, ali i da taj razvoj aktivno oblikuje, projekt navedene teme adresira fokusirajući se na niz problemskih cjelina koje se tiču nacionalnih kulturnih polja, regije, ali i europskog i mediteranskog područja. U sklopu edukacijskih aktivnosti projekt obuhvaća čitalačke grupe na kojima srednjoškolci i mladi diskutiraju o kritici, njezinoj važnosti i poziciji. Njima pripada i mentoriranje mladih kritičara s kojima se fokusirano radi na kritičarskoj praksi. Publikacije pak nude uvide u pluralnost kritičarskih pristupa i zamišljeni su kao referentna mjesta za raspravu o temeljnim pojmovima kritike. Konačno, predavanja i javni razgovori omogućuju susrete umjetnika, kritičara, teoretičara i javnosti i uspostavljaju prostora dijaloga o promjenama u shvaćanju kritike danas.

UDRUGA RESTART

KineDok – alternativna distribucija kreativnih dokumentaraca

KineDok je inovativna distribucijska platforma i alternativna kino-mreža usmjerena na povećanje broja prikazivačkih kanala za autorski dokumentarni film u šest zemalja Centralne i Jugoistočne Europe. Kroz motivaciju i aktivaciju publike te razvoj partnerskih organizacija koje se sustavno bave organizacijom filmskih događanja (projekcija i gostovanja autora) u nezavisnim prikazivačkim prostorima u svakoj od zemalja, namjera je stvoriti i održati zainteresiranu publiku za dokumentarni film. Projekt je pokrenut u siječnju 2015. na inicijativu Instituta dokumentarnog filma – IDF iz Praga (Češka) te četiri nacionalna partnera, među kojima je od početka bio i Restart. Projekcije filmova iz KineDok kataloga zamišljene su kao cjelovečernji događaji popraćeni gostovanjima autora, ponekad i drugih stručnjaka, na tzv. alternativnim, netipičnim prikazivačkim lokacijama koje već okupljaju članove lokalne zajednice kao što su galerije, knjižnice, prostori udruga, tvorničke hale, kulturni centri te projekcije na otvorenome. Cilj platforme je razvijanje i primjena inovativnih modela distribucije i promocije nezavisnog europskog dokumentarnog filma te stvaranje angažirane i aktivne publike.

CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu

CPuP – cirkuska platforma u pokretu

CPuP – Cirkuska Platforma u Pokretu ima za cilj razvoj suvremene cirkuske i ulične umjetnosti na području Jugoistočne Europe. Koprodukcijom predstave, rezidencijalnim programima i gostovanjima omogućit će se zajedničko stvaranje i veća protočnost kulturnih djela u regiji. Edukativnim programom ojačat će se kapaciteti organizacija članica, omogućiti profesionalno usavršavanje umjetnika i poboljšati mobilnost umjetnika na području suvremene umjetnosti u regiji. Zagovaračkim aktivnostima poticat će se zajedničko djelovanje i bolje pozicioniranje vaninstitucionalne kulture i umjetnosti u regiji. Razvijanjem suvremene cirkuske i umjetničke izvedbene umjetnosti u regiji, platforma će se pozicionirati i na međunarodnom nivou te na taj način širiti svoje djelovanje i u Zapadnoj Europi.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

MAKE A MOVE: An Art Incubator for contemporary European non-institutionalised theatre / MaM

Projekt će razvijati i testirati inovativni program Umjetničkog inkubatora, posebno dizajniranog za subjekte neinstitucionalnog sektora i prvu grupu nezavisnih umjetnika koju čini ukupno 40 sudionika iz najmanje 5 europskih zemalja. Projekt će producirati 10 novih produkcija suvremenog kazališta u različitim fazama razvoja, koje će biti prezentirane kao radovi u nastajanju u najmanje 3 europske zemlje za vrijeme trajanja projekta. Projekt će identificirati najmanje 5 novih potencijalnih projekata suradnje i inicirati prikupljanje sredstava i prijave na natječaje. Komunikacijske i diseminacijske aktivnosti povećat će vidljivost europskih neinstitucionalnih kazališnih praksi te nezavisnih kazališta i umjetnika, ističući njihovu ulogu i transformacijski potencijal koji imaju na razvoj europske kulturne i kazališne scene kao i na izazove s kojima se taj sektor suočava u svakodnevnom funkcioniranju. Daljnji bitan i trajan učinak bit će postignut objavljivanjem i diseminacijom Priručnika projekta koji će reflektirati mnoge izazove s kojima se sektor suočava. Srednjoročna i dugoročna vizija projekta je razviti Make a Move inkubator u trajnu značajku europskog kazališnog prostora.

Domino

Regeneracija

Projekt nastaje s misijom razvoja regionalne kulturne razmjene kustosa i onih umjetnika i umjetničkih praksi koje se temelje na kritičkom društvenom promišljanju, istraživanju i eksperimentu, jačanju međusobnih kapaciteta članica u području financijske stabilnosti, razvoja publike, marketinga, kuriranja te zajedničkog zagovaranja za jačanje umjetničkih sloboda, radnih uvjeta te veće regionalne umjetničke povezanosti. Teme i smjernice platforme su politički i angažirani art, manjinska prava i umjetnost, javne umjetničke akcije i intervencije na području regije bivše Jugoslavije (s djelovanjem u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Makedoniji). Misija se provodi istraživačkim studijskim putovanjima kustosa u partnerske države, te potom predstavljanjem te scene u matičnoj državi; aktivnostima prijenosa znanja strateškog planiranja, fundraisinga, marketinga, javnog zagovaranja, kuriranja; istraživanja i analize mogućih strategija zagovaranja na području kulturnih politika vezanih za nezavisnu kulturu te zajednički koordiniranih zagovaračkih aktivnosti u obliku zajedničkih nastupa i partikulariziranih djelovanja u pojedinim državama.