Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Susreti tamo i tu

Razvoj publike shvaća se kao proces koji obuhvaća ne samo aktivne korisnike Kurzivovih programa već i drugih sadržaja koji se produciraju na nezavisnoj kulturnoj sceni. Predloženi program, koji čine razvoj organizacijskih kapaciteta, predavanja, neformalni susreti i ciklus Kviz-o-rama, kroz suradničke, interaktivne i participativne formate osigurava mladima alate za razumijevanje i kontekstualizirano sagledavanje suvremenih kulturno-umjetničkih praksi te razvoj kritičke recepcije, ali i usvajanje vještina za produkciju kritičkih sadržaja u različitim medijima. Program sistematično utječe na transfer znanja o suvremenim umjetničkim praksama, nezavisnoj kulturnoj sceni i civilnom društvu na mlade generacije i djeluje dvosmjerno. S jedne strane ulaže se u trajnu i stabilnu bazu publike nezavisne scene i osigurava vidljivost i održivost njenih emancipatornih, inovativnih i progresivnih ideja, a s druge strane potiče se razvoj organizacijskih kapaciteta Kurziva u svrhu razvoja novih modela i modula, odnosno strategija i aktivnosti razvoja publike kojima će se pristupati korisnicima, u skladu s njihovim interesima, komunikacijskim navikama i načinima konzumacije kulturnih sadržaja.

Ured za fotografiju

SPOTizacija

Rad UzF-a općenito je usmjeren ka podizanju opće vizualne pismenosti kroz medij fotografije, a ključna uloga u postizanju ove misije prepoznaje se upravo u edukativnim participativnim formama. Ideja iz aktivnosti u okviru SPOTizacije počiva na stavu da je za njegovanje kontinuiranog interesa publike potrebno razvijati senzibilitet i razumijevanje suvremenih umjetničkih radova. Stoga se aktivnosti temelje na poticanju kritičnosti i reflektivnosti, stimuliranju razmišljanja, razumijevanja, povezivanju i, naposljetku, generiranju novih znanja. Umjesto pasivnih recipijenata UzF potiče aktivno uključivanje i sudjelovanje te publici donosi sadržaje koji predstavljaju značajno polje za širenje znanja o umjetničkoj fotografiji i novim medijima. UzF vjeruje da se jedino širenjem znanja i edukacijom publike, posebno kada je riječ o umjetničkim praksama koje su izvan dominantnih strujanja i koje češće nailaze na nerazumijevanje, može potaknuti širu publiku na promišljanje onoga što vide i na postavljanje pitanja.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Razvoj publike udruge KONTEJNER: prema novoj komunikacijskoj strategiji

U fokusu je izrada strukturirane komunikacijske strategije u suradnji s timom stručnjaka s kojima je i započet rad tijekom 2018. godine. Kreće se i s razvojem široko primjenjivih komunikacijskih alata kojima se želi publiku aktivnije involvirati u djelatnosti organizacije te proširiti na onu koja inače ne prati kulturna događanja. I dalje se nastavlja jačati međusektorsko umrežavanje kao okosnicu svih djelatnosti organizacije, kao i suradnju s obrazovnim institucijama – naročito s osnovnim i srednjim školama u Zagrebu te s tri zagrebačka fakulteta: Akademija likovnih umjetnosti, Filozofski fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva. Povećao se i opseg javnih događanja usmjerenih specifičnim publikama poput ranjivih skupina i djece, te se kontinuirano jačaju vlastiti kapaciteti kroz edukaciju, putovanja, partnerstva i istraživački rad. Cilj je, kroz nadogradnju projekata organizacije, doprinijeti razvoju cijelog sektora u području rada s publikama različitih profila, kao i povećati raznolikost i broj vlastite publike, privući i uključiti nove skupine te aktivnije involvirati publiku koja je već upoznata s radom organizacije.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Razvoj publike udruge Kulturtreger

Kroz ovaj projekt razvoja publike udruga Kulturtreger istražuje potrebe, sklonosti i navike postojeće publike, ponajprije one koja rad udruge prati putem praćenja njezinih internetskih stranica i društvenih mreža. Cilj je utvrditi koje programe publika prati i dolaskom na iste, koje su mogućnosti preklapanja publike u različitim programima, optimizirati načine komunikacije s publikom te osnažiti organizaciju kroz izgradnju kapaciteta, odnosno edukaciju u razvoju postojećih i uvođenju novih oblika digitalne komunikacije. Ovim će projektom udruga bolje upoznati svoju publiku, tj. dobit će uvide o publici koje će iskoristiti kako bi mogla sustavnije i interaktivnije komunicirati s njom. Kroz razvoj odnosa s već postojećom publikom i jasniju percepciju njezinih potreba i sklonosti udruga će privući i novu publiku jer će znati koje komunikacijske metode i kanale koristiti i na koji način. Publika će kroz ovaj projekt dobiti mogućnost još snažnijeg upliva u rad i programe organizacije, odnosno postići će se osjećaj zajedničkog vlasništva nad radom, čime se ispunjava cilj da svi programi koje organizacija provodi budu temeljeni na potrebama zajednice i provedeni u suradnji s njom.

Festival mediteranskog filma Split

mali meDITEran

"mali meDITEran" je koncept razvoja publike djece i mladih koji se održava u 8 Kino Mediteran gradova, u suradnji s lokalnim osnovnim školama. Program projekcija, predavanja i radionica organiziran je kao proces učenja osnovnih filmskih elemenata kroz praktičan rad. Ideja je da svaki uzrast od prvog do osmog razreda osnovne škole besplatno i organizirano odlazi u kino jednom u polugodištu. Osim gledanja filmova nezavisne, europske ili svjetske produkcije, svaka projekcija imat će gosta-predavača, glumca, profesora, umjetnika koji će raditi s djecom i analizirati film, a osim toga organizirat će se i praktični radovi za poticanje kreativnosti djece. Na taj će način djeca naučiti gledati filmove kritički i moći razumjeti zašto je određeni film važan i zašto ga moraju pogledati. Projektne aktivnosti izvode: umjetnica suvremenog cirkusa, likovni i grafički dizajner, restaurator i konzervator, doktor fizike, profesorice hrvatskog jezika, biologije i psihologije. Uz pomoć ovog tima ljudi radionice bi se proširile na iskustveno učenje, a to je ono koje je učenicima dinamično i zanimljivo te pomoću kojeg sami lakše dolaze do spoznaja i saznanja.

Što, kako i za koga

Susreti s publikom

Program Galerije Nova, koji se sastoji od međunarodnih izložbi i predavanja, obrazovnih aktivnosti, bit će upotpunjen tijekom 2019. cjelogodišnjim programom "Susreti s publikom" koji će kroz besplatne participativne i edukativne aktivnosti – vodstvima kroz izložbe za različite grupe, edukativnim programima, susretima s umjetnicima, sudjelovanjem u umjetničkim projektima i transsektorskom suradnjom – razvijati metode i alate aktivnog privlačenja i sudjelovanja šireg kruga publike. Uz širenje opće publike koja prati kulturne sadržaje, ciljane skupine su: opća publika i mladi, osobito studentska populacija. Program će uključiti unapređenje dosadašnje strategije za razvoj publike koja će kontinuirano implementirati komunikacijske metode koje vode ka izraženijoj prisutnosti programa udruge na internetu, društvenim mrežama, medijima i javnosti. Provođenje aktivnosti unaprijedit će inkluzivne modele prezentacije kulture širokom krugu publike. Program se nadovezuje na kontinuiranu suradnju udruge s umjetničkim akademijama i fakultetima, te na iskustva dosadašnje transsektorske suradnje s organizacijama civilnog društva kroz uključivanje ranjivih društvenih skupina u umjetničke sadržaje.

Udruženje za razvoj kulture "URK"

Nevidljiva Močvara – razvoj publike kluba i drugih URK-ovih programa

Projekt se oslanja na različite kulturne programe koje URK provodi u klubu Močvara. Osnovni cilj je povećati broj i raznovrsnost publike te se dodatno otvoriti putem boljeg upoznavanja publike, educiranja, aktiviranja i uključivanja u rad kluba. Projekt se sastoji od tri dijela: programa Nevidljiva Močvara, istraživačkih aktivnosti i uređivanja terase kluba. Nevidljiva Močvara je skup susreta publike s voditeljima i protagonistima programa koji se provode u klubu. Održava se s ciljem zbližavanja i povezivanja publike i glazbenika, umjetnika, književnika i drugih relevantnih ljudi sa scene koji vode i realiziraju programe u klubu. Ovaj dio aktivnosti je javan i publici nudi priliku za druženje i razgovor s ljudima okupljenima oko URK-a, te katalizira procese uključivanja novih pojedinaca u rad kluba, u osmišljavanje i provedbu URK-ovih programa, volonterske akcije i slične aktivnosti. Drugi dio usmjeren je na istraživanje u suradnji s Odsjekom sociologije Filozofskog fakulteta, a treći na uređivanje terase kluba, čime se šire prostorni kapaciteti za održavanje programa i osigurava ugodan i adekvatan prostor za duže zadržavanje publike u Močvari i privlačenje novih grupa posjetitelja.

Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti

Nastavi priču

Projekt "Nastavi priču" ima za cilj mobilizirati, educirati i kontinuirano razvijati publiku kroz direktan umjetnički rad sa zatvorenicama (sadašnjim i bivšim), suradnju sa suvremenim hrvatskim književnicama te kroz korištenje tehnoloških alata koji omogućavaju nastavak komunikacije i suradnje s bivšim korisnicama i direktan kontakt s postojećom i novom publikom. Osnova projekta je trostruka: književni klub i radionica kreativnog pisanja za zatvorenice i bivše zatvorenice i njihova suradnja s 10 autorica na pisanju zbirke priča; Facebook stranica Okreni stranicu namijenjena uključivanju zainteresirane publike i mobiliziranju nove publike u proces recepcije suvremene hrvatske književnosti i facilitiranju sudjelovanja bivših polaznica zatvorskog književnog kluba u kaznionici u Požegi; te objave interaktivne zbirke kratkih priča i postavljanje priča u prostor ženske kaznionice i na 10 lokacija u gradu Zagrebu.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Metamedijator

Metamedijator je namijenjen za educiranje djece i mladih s poteškoćama u razvoju o kulturi u lokalnoj zajednici i uključivanja mladih u istu. Glavni cilj je pomoći u stvaranju razumijevanja, tolerancije i međusobnog poštovanja u zajednici te potaknuti dobre odnose kroz učenje i stvaranje novomedijskih sadržaja. Projekt promovira dostupnost i participaciju u kulturi kroz poticanje građanskog sudjelovanja u stvaranju novih sadržaja. Odvijao bi se uz suradnju stručnih suradnika, umjetnika, profesora i mnogih drugih. U okviru projekta ostvaruju se suradnje sa Školom za odgoj i obrazovanje u Puli. Sve aktivnosti koje će biti provedene sa suradnicima usmjerene su prema uključivanju mladih pripadnika lokalne zajednice svih društvenih skupina, te njihovom kreativnom razvoju. Osim edukacije, djeci i mladima nudi se i mogućnost uključivanja u godišnje projekte udruge Metamedij. Svrha projekta je suprotstaviti se težnjama pasivizacije mladih te stvoriti poticajno okruženje za njihovo aktivno uključivanje, informiranje te zanimanje za umjetnost i kulturu i razvoj vlastitih kreativnih vještina.

Savez udruga Rojca

Rojctaurant – program razvoja publike za programe SUR-a

Rojctaurant je program Saveza udruga Rojca koji razvoj publike stavlja u fokus strateškog djelovanja organizacije te na taj način doprinosi društvenoj misiji organizacije i cjelokupnom razvoju Društvenog centra Rojc koji se temelji na otvorenosti, uključivanju i angažiranom djelovanju u zajednici. Projektom se ostvaruju tri temeljna cilja: 1. Unapređenje odnosa s postojećom publikom, povećanju brojnosti, raznolikosti i kvalitete odnosa; 2. Osnaživanje kapaciteta organizacije i drugih lokalnih dionika u kulturi kroz edukacije čime se može ostvariti sinergijsko djelovanje u području razvoja publike; 3. Osiguravanje provođenja dugoročnih ciljeva organizacije i održivi razvoj društvenog centra Rojc sustavnim, strateškim fokusom na unapređenje odnosa s korisnicima. Navedeni ciljevi će se ostvariti provođenjem sljedećih aktivnosti: uključivanjem korisnika u su-kreiranje programa, poticanjem umjetničke kritike na Radiju Rojc, unapređenjem komunikacijskih alata i metoda, edukacijskim aktivnostima za osnaživanje kapaciteta u području razvoja publike, evaluacijama programa i istraživanjem te kreiranjem strategije razvoja publike kroz participativan proces.

Udruga Factum

Teen Dox – Gledaj, analiziraj, kritiziraj

Projekt "Teen Dox – Gledaj, analiziraj, kritiziraj" predstavlja direktan nastavak četrnaestogodišnjeg usmjerenog rada međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox na razvoj publike za kreativni dokumentarni film. Programska sekcija Teen Dox i žiri koji ocjenjuje filmove iz ovog programa, a sastoji se od učenika zagrebačkih srednjih škola, okosnica je ovog projekta koji ima namjeru proširiti višegodišnje iskustvo u kuriranju dokumentarnog sadržaja na istu ciljanu publiku u ostatku RH i to u sklopu platforme Factum Online. Online svijet je prirodni habitus mladih generacija, pruža mogućnost direktne i kontinuirane komunikacije gledatelja s autorima te kontekstualizaciju dokumentarnog filma kao umjetničke forme i audiovizualnog sadržaja kroz otvorene razgovore uživo i slobodno komentiranje pogledanog sadržaja. Uz blisku suradnju s mladim ambasadorima dokumentarnog filma, bivšim i sadašnjim članovima žirija Teen Dox programa želja je mladima ne samo približiti filmsku umjetnost nego ih i pokrenuti u smjeru aktivnog sudjelovanja u društvenim kretanjima te kritičkog i samostalnog promišljanja.

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

Filmski programi za djecu i mlade kina Europa

Filmski programi za djecu i mlade u zagrebačkom kinu Europa program je koji se održava tijekom cijele godine, a sastoji se od nekoliko različitih projekata i aktivnosti koje na sveobuhvatan način pristupaju djeci, razvoju mlade publike te uključuju različite generacije mladih (od 3 do 20 godina) u svoje aktivnosti. Program za djecu i mlade u kinu Europa donosi odabrane kvalitetne naslove recentne europske i svjetske nezavisne kinematografije, filmske radionice, razgovore o filmu, mogućnost sudjelovanja u žirijima za djecu i mlade i druge aktivnosti, a sastoji se od cjelogodišnjeg filmskog programa za djecu, razgovora o filmu, filmskih radionica, organiziranih školskih projekcija, dodjele Nagrade za najbolji europski film za djecu, programa Bibijada i PLUS u sklopu Zagreb Film Festivala. Filmski program za djecu u kinu Europa zamišljen je kao mjesto za edukaciju djece kroz film (projekcije) i o filmu (filmske radionice) kroz aktivno sudjelovanje.

BLOK – LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

BAZA u pokretu – razvoj publike

Projekt obuhvaća tri glavne aktivnosti: kvartovsko i intersektorsko umrežavanje; produkciju promo-materijala za fizički i virtualni javni prostor (s posebnim naglaskom na kampanje po principu "šokiraj&educiraj") te rad na online dostupnosti resursa organizacije i proizvedenih sadržaja (s naglaskom na drugu fazu digitalizacije naše knjižnice). Na svim se aktivnostima radi kontinuirano cijelu godinu, i to na dvije razine. Prva razina (kvartovsko umrežavanje, posebno osmišljeni promo-materijali) je lokalna, a podrazumijeva širenje publike i uključivanje skupina koje slabo ili nikako sudjeluju u kulturi s ciljem demokratizacije polja. Druga razina (intersektorsko umrežavanje, online dostupnost sadržaja i knjižnica) je stručna (obuhvaća polja umjetnosti, kulture, aktivizma, urbanizma, društveno-humanističkih znanosti), a podrazumijeva jačanje publike koju organizacija gradi gotovo 20 godina. Nadalje, aktivnosti na toj razini rad organizacije čine dostupnim van Zagreba, u manjim sredinama i regionalno, te publiku potiču na aktivno uključivanje u proizvodnju sadržaja. Dodatna aktivnost je praćenje učinaka, čime se zaokružuje smisao projekta da se BLOK osnaži u kontinuiranom i sustavnom radu na razvoju publike.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar – razvoj publike

Razvoj publike kao zaseban projekt Mediteranskog plesnog centra odvijat će se u suodnosu s umjetničkim programom centra, odnosno kao priprema i/ili nastavak pojedinačnih umjetničkih programa, ali će imati vlastiti kontinuitet i trajati kroz cijelu godinu. Posebno orijentiran na istarsku i lokalnu zajednicu, projekt će kroz koncept "aktivnog posjetitelja" nastojati privući novu publiku i njegovati dijalog i odnos s postojećom. Projekt obuhvaća niz edukativnih aktivnosti te društvenih i umjetničkih akcija osmišljenih prema načelima uključivosti, dostupnosti, interakcije, socijalne pravde te interkulturalnog dijaloga. Projekt će poticati aktivnu participaciju publike kroz posebno osmišljene formate te u lokalnoj zajednici stvoriti mogućnost za sudjelovanje u planiranju, stvaranju i evaluaciji programa. Cilj programa je senzibilizacija javnosti za suvremeni ples, edukacija lokalne zajednice, jačanje kulturne produkcije, decentralizacija suvremene plesne i srodnih umjetnosti, te konačno povećanje educiranih posjetitelja kulturnih aktivnosti u regiji.

UDRUGA RESTART

Jedan na Jedan

Projekt Jedan na Jedan provodi se u suradnji udruge Restart i Galerije Miroslav Kraljević te srednjih škola u gradu Zagrebu. Namijenjen je srednjoškolcima te je u potpunosti besplatan, a cilj je inovativnim pristupom, kroz direktnu komunikaciju i interakciju sa suvremenim hrvatskim umjetnicima, na najneposredniji način srednjoškolce približiti vizualnoj kulturi i suvremenom domaćem stvaralaštvu. U srednjim školama likovni je odgoj sveden na minimum te se većina srednjoškolaca ne susreće s novim umjetničkim praksama, posebice ne s domaćom suvremenom umjetničkom scenom i stvaralaštvom. Iako sami žive u vremenu u kojem prevlast imaju vizualni mediji i komunikacija, koji imaju dominantne uloge u njihovim svakodnevnim životima, jasno je da je razina o vizualnom na niskim granama zbog nepoznavanja i nerazumijevanja istoga. Kroz projekt će se angažirati niz mladih umjetnika te realizirati niz aktivnosti koje uključuju javna predavanja, organizirano posjećivanje prostora bitnih za domaću suvremenu umjetnost, intenzivne radionice za ovladavanje vještinama potrebnim za samostalno realiziranje vlastitih radova u različitim tehnikama te postavljanje izložbe nastalih radova učenika.

Domino

Domino dobar susjed

Projekt stremi jačanju odnosa s publikom prema ciljevima produbljivanja odnosa s postojećom publikom i širenja baze vjerne publike; boljim poznavanjem potreba publike te diversifikacije postojeće publike. Ključne metode rada su djelovanje u zajednici korištenjem pozitivnih iskustava publike u svojstvu "ambasadora" programa te komunikacijom s potencijalnom publikom u neposrednom susjedstvu novog ureda Domina u Petrinjskoj ulici i užim centrom grada, pretvarajući ured u mjesto susreta i druženja susjeda. Provest će se istraživanje među publikom anketnom metodom te serija razgovora koji, uz približavanje samog sadržaja, publici pristupačnijom čini jezgru djelovanja organizacije – načine i argumentaciju oblikovanja programa. Lojalnost publike nagrađuje se tzv. "easter egg" metodom, neočekivanim sadržajima koji dočekuju publiku na mjestima izvedbe, a interaktivne su prirode te pospješuju neformalni kontakt između umjetnika, organizatora i publike. U skladu s kontinuiranom angažiranošću djelovanja Domina i ovaj je program usmjeren prema osnaživanju zajednica i društvenih segmenata, adresirajući potrebe publike iz LGBT zajednice, kao i publiku mlađih i starijih generacija.

Labin Art Express XXI

"Iznad zemlje" – razvoj publike za programe L.A.E. XXI

Projekti i programi koje udruga L.A.E. XXI provodi u KuC-u "Lamparna" i izvan njega, zbog svog alternativnog pristupa kulturi te nastojanja da javnosti predstave najprogresivnije umjetničke trendove, kao i da publiku aktivno uključe u umjetničke projekte, često teško pronalaze put do šire publike, među kojom nažalost još uvijek postoji odbojan stav prema svemu što joj je nerazumljivo i što izlazi iz okvira tradicionalnog građanskog koncepta "suvremenosti". Iako su novi mediji i komunikacijske tehnologije uspjeli jedan značajan segment suvremene kulture i umjetnosti učiniti dostupnijim, posebno mladima, ta ista publika (pogotovo ona 54+) još je uvijek poprilično "rezervirana" prema konzumaciji suvremenih umjetničkih praksi. Zbog velikog broja takvih programa u budućnosti, posebno novih umjetničkih projekata i produkcija udruge u 2019. godini, koje će biti predstavljene na Bijenalu industrijske umjetnosti 2020., u sklopu projekta Rijeka-EPK, kao i novog projekta Festivala industrijske baštine u KuC-u "Lamparna", odlučeno je da se angažira osoba koja će se prvenstveno baviti razvojem publike te osnažiti kapacitete udruge za nastavak razvoja publike u dužem vremenskom periodu.

Seasplash – udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja

Pokreni se kulturno u Seasplashu!

Projekt se bavi razvojem publike kroz procese približavanja programa koje udruga provodi s ciljem uključivanja zajednice u doživljavanje, uživanje i aktivno sudjelovanje u njima. Klub Kotač u DC Rojc je kao prostor ishodišna točka djelovanja prema korisnicima te mjesto u sklopu kojeg se pokušava na svojevrstan način animirati veći dio publike. U prostoru kluba provode se razni edukacijski programi, koncerti, izložbe, predavanja, itd., dok je dio prostora predviđen kao coworking prostor u kojem mogu sudjelovati kolektivi, udruge, pojedinci koji se bave različitim područjima u polju kulture i umjetnosti. Koncept projekta predstavlja niz aktivnosti koje će se provoditi: stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima; povećanje vidljivosti programa u tehnološko-medijskome prostoru kroz interaktivnu komunikaciju s korisnicima putem digitalnih sadržaja; povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih ciljanih skupina (djeca i mladi, nezaposleni, itd.) u sklopu kluba i coworking prostora; aktivnosti vezane uz razmjenu znanja i vještina iz područja kulture i umjetnosti; poticanje umjetnika i organizacija na razvoj odnosa s publikom.

Umjetnička organizacija "Tragači"

Jačanje kapaciteta i alata za razvoj publike

Tragači su novi kazališni brend na hrvatskom tržištu koji djeluje tek dvije sezone. Budući da je organizacija još uvijek u fazi definiranja svojih organizacijskih, prodajnih, marketinških i komunikacijskih protokola, pravi je trenutak za strukturiranje organizacije tako da u središtu njezina djelovanja bude kontinuirani razvoj publike. Kroz ovaj projekt Tragači će ojačati svoje kapacitete za razvoj publike kroz širenje i edukaciju ljudskih resursa te jačanje digitalnih kapaciteta. Razvit će alate za direktan pristup svojoj publici, prikupit će podatke o njoj, analizirati ih, razviti komunikacijske kanale kojima će lako pristupati ciljanoj publici za pojedini program inzistirajući na dvosmjernoj komunikaciji, razvit će modele evaluacije programa od strane publike te sastaviti trogodišnju strategiju razvoja publike u budućem razdoblju (2020. – 2022.). Provodit će se daljnja edukacija i umrežavanje kako bi se proširilo znanje o mogućnostima i modelima razvoja publike. Provođenje projekta u budućnosti će omogućiti osmišljavanje novih programa usmjerenih na razvoj publike te osmišljavanje programa u kojima će publika aktivno participirati.

Autonomni kulturni centar

Attackova info ekspanzija – recepcija autonomije

Autonomni kulturni centar Attack, iako lociran u centru grada, često predstavlja enigmu svojim susjedima koji zbog karakterističnosti alternativnog programa nemaju dojam AKC-a kao mjesta otvorenog svim građanima koji bi potencijalno htjeli participirati u postojećim projektima ili čak razvijati svoje projekte unutar zidina nekadašnje Medike. Kako percepcija Attacka od strane javnosti ne bi bila potpuna nepoznanica, Attack odlučuje provesti istraživanje o tome kako ga publika percipira, te na koji način pojedinci žele sudjelovati u njegovim programima ili ih oblikovati. Istraživanje će se provoditi putem mrežnih (pogotovo vlastitih mrežnih stranica) i svih drugih elektroničkih komunikacijskih kanala, te anketiranjem sudionika koji pohode brojne radionice i programe koje AKC organizira. U procesu razvoja publike Attack želi krenuti već od svojeg susjedstva te propitati sklonost najbliže lokalne zajednice podržavanju rada Attacka.

Hrvatsko dizajnersko društvo

"Što je dizajn?" – otvoreni razgovori, radionica i podcast

Program javnih video podcasta, vodstava / otvorenih razgovora i radionica "Što je dizajn?" za srednjoškolce i studente zamišljen je kao digitalna i participativna ekstenzija redovnog izložbenog i diskurzivnog programa HDD-a, ali je usmjerena ne samo aktivnim korisnicima HDD-ovih javnih programa nego i onima koji ih ne mogu redovito pratiti zbog dislociranosti ili zato što nemaju naviku posjećivati događanja ove vrste. Program uključuje međusobno povezane offline i online segmente: 5 vodstava / otvorenih razgovora, dvodnevnu radionicu za srednjoškolce i studente "Što je dizajn?", istoimenu seriju 5 petominutnih podcasta te seriju 10 petominutnih videa o pojedinim dizajniranim predmetima i tipologijama, kao što su knjige, plakati, upotrebni predmeti i proizvodi, načela oblikovanja itd. Ciljana publika programa je prvenstveno mlađa populacija, odnosno srednjoškolci, studenti i općenito populacija od 14 do 30 godina koja veliki dio svog vremena provodi na Internetu, specifično na društvenim mrežama među kojima (u toj dobnoj skupini) u posljednje vrijeme značajno prevladavaju one koje se oslanjaju na statične i pokretne slike (Instagram, YouTube te u manjoj mjeri Facebook).

Kinoklub Zagreb

Razvoj publike Kinokluba Zagreb

Kinoklub Zagreb će ovim projektom osmisliti program razvoja publike putem kojeg će produbiti odnose sa svojom postojećom publikom te privući novu publiku provedbom svojih redovnih cjelogodišnjih programa. Podizanjem kapaciteta organizacije za provedbu ovog programa kroz edukaciju i analizu postojeće situacije, te kroz izradu akcijskog plana želja je doći do boljeg razumijevanja potreba lokalne kulturno-umjetničke i šire zajednice te započeti razvoj online publike Kinokluba u buduće redovne korisnike i posjetitelje programa.

Hrvatski filmski savez

"Mladi mladima" – Poticanje razvoja filmskih družina u novim sredinama

Poticanje razvoja filmskih družina, a time i razvoj medijske pismenosti i nove publike u novim sredinama, planira se postići organizacijom radionica audiovizualnog stvaralaštva. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, u sredinama gdje je filmska umjetnost zapostavljena. Prednost imaju sredine u kojima ne djeluju članice Hrvatskog filmskog saveza ili djeluju, ali s drugačijim tipom djelatnosti i imaju želju potaknuti razvoj AV stvaralaštva kod djece i mladih. Organizacijom dvije kick off radionice i nekoliko manjih pratit će se razvoj filmske družine kroz 12 mjeseci u dvije sredine – Iloku (Vukovarsko-srijemska županija) i Šćitarjevu (Zagrebačka županija). Naglasak je na tome da mladi iz postojećih kino klubova koji dugo godina rade s djecom i mladima – Udruge Blank i Studija Kreativnih Ideja Gunja u svojim županijama budu "klubovi mentori" i da se na taj način pokrene AV stvaralaštvo na područjima na kojima još nije razvijeno te da se potakne aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Plesni Art Laboratorij

Program za razvoj publike ART-LAURUS

UO PAL je osmislila program za razvoj publike pod nazivom ART-LAURUS koji će provoditi u galeriji Laurus u Lovranu. U sklopu programa nastojat će se promovirati i približiti suvremenu umjetničku praksu široj populaciji osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata te odraslih i umirovljenika na području Općine Lovran i šire okolice. Cilj ovog programa je doprinijeti formiranju nove generacije aktivnih konzumenata kulture te osposobljavanje mladih za promišljanje svoje sredine i odnosa u njoj preko umjetničkih praksi. Provodit će se kroz aktivnosti umjetničkih radionica, organiziranih posjeta učenika, stručnog predstavljanja autora, stručnog vodstva kroz izložbe, promociju umjetničkog sadržaja i uspostavljanje odnosa s lokalnim udrugama i društvenim zajednicama.

GRADSKA RADIONICA

Gradionica – razvoj publike

Gradska radionica provodi cjelogodišnji program kao skup raznovrsnih kulturnih i umjetničkih aktivnosti otvorenog pristupa. Rezidencijalni program pruža prostor gostujućim umjetnicima i/ili angažman u programskim aktivnostima. Likovni studio usmjeren je na djelovanje u javnom prostoru, a također i atelijerski i mentorski rad. Glazbeno ognjišće je aktivnost u kojoj se glazbi pristupa primarno kao komunikaciji. Druženje s umjetnicima je aktivnost predstavljanja umjetnika koja naglašava nematerijalnu komponentu njihovog rada. Vrtni đir je multidisciplinarna aktivnost koja se sastoji od kulturnih, umjetničkih i znanstvenih sadržaja. Musicpolis je eklektički koncertni program, a Art Panoptikum je informativno-edukativna aktivnost s temama iz likovne umjetnosti i arhitekture. Ostvarenjem predloženog programa Gradska radionica afirmira konceptualno disperziran oblik organizacijskog i programskog djelovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti, usmjeren na publiku raznovrsnih ishodišta, profila, ambicija i ukusa. Dodana vrijednost redovnom programu ostvaruje se organiziranjem i provođenjem istraživanja publike te kontinuiranim i redovnim uređivanjem sadržaja na društvenim mrežama.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Kulturni krajolici Korčule

Siva zona je mala organizacija koja djeluje u marginaliziranom otočkom kontekstu koji je krhka biocenoza istovremeno izložena valovima posjetioca u ljetnoj sezoni te hibernaciji tijekom zime, te tako "predstavlja privilegiran laboratorij za ispunjenje 'rupe u znanju'" i povećanje kapaciteta za identifikaciju ključnih faktora "promjene u tranziciji ka organizaciji fokusiranoj na publiku" koji je višestruko uvećan tom socio-geografskom pozicijom. Projekt je namijenjen razvoju i testiranju specifičnih strategija za razvoj raznorodnih publika: 1. mikro-lokalnu publiku na samom otoku (s naglaskom na učenike osnovnih i srednjih škola); 2. lokalnu publiku (djelatnici u kulturi, obrazovanju i umjetnosti otoka, županije, regije te republike); 3. transnacionalnu publiku izborom i faktorom iznenađenja ("by choice" i "by surprise") koju čine turisti i posjetioci otoka; 4. transnacionalnu publiku iz navike i izborom ("by habit" i "by choice"), koju čini a) tzv. digitalna publika, koju dosežemo putem mailing liste, društvenih digitalnih mreža, web-stranice i drugih digitalnih alata, b) suradnici, umjetnici, kustosi i kulturni djelatnici. U 2019. godini naglasak je na razvoju prve grupe.

Eurokaz

Publikaz

Razvoju publike pristupit će se dugoročno, kontinuirano i na razini cijele organizacije; ishodište će mu s jedne strane biti prikupljeni mjerljivi podaci o postojećoj publici i njezina evaluacija dosadašnjih Eurokazovih aktivnosti, a s druge podaci dobiveni internom evaluacijom postojećeg stanja i potencijalnih smjerova; a bit će usmjeren u prvom redu prema povećanju broja postojeće publike i produbljivanju odnosa s njom. Predloženi projekt sastoji se od 3 uzajamno povezana dijela i pripadajućih setova aktivnosti: kapacitiranje i operativna priprema organizacije za projekt razvoja publike; definiranje strategije i ciljeva razvoja publike te priprema alata za njihovo provođenje; uključivanje publike u osmišljavanje strategije i pristupa publici te u evaluaciju provedenih i planiranje budućih aktivnosti. Cilj projekta je pretvoriti postojeću publiku, većina koje je pratila Eurokaz i u njegovu festivalskom formatu i, prema vlastitim riječima, "odraslo na Eurokazu", iz pukih primatelja informacija i korisnika programa u aktivne suradnike u kreiranju i procjeni jednog segmenta Eurokazovih aktivnosti i generatora nove publike u nekoj od budućih faza projekta.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Šahtofonska publika

Radi se o jednoj ili više umjetničkih politika koje imaju za cilj raditi kroz više programskih linija razvijajući raznovrsne umjetničke prakse: muzičke, plesne, performerske, video-eksperimentalne, ekstremno-muzičke, interaktivne instalacijske skulpture, radikalno umjetničko-edukacijske radionice, postlutkarski igrokaz. Projekte Grupe Kugla čini šest izvođačkih platformi koje prakticiraju pojam konkretnog i pojam slučaja, odnoseći se na pojedinačne zorne predmete, pristupačne osjetnom doživljavanju u formi – slika-riječ i zvuk-slika. Primjenjujući raznovrsne tehnike glasovnog, šumovnog, vizualnog izraza proizvodimo konkretnu poeziju, konkretnu muziku, konkretan video, konkretnu skulpturu, čije konkretnosti nadalje objedinjujemo u već zasluženim šahtofonskim formama šaht-rečeničnih rezova, šaht-opružnih fonija, šaht-pokretnih slika nadzornih kamera, šahtofonskih skulptura. Umjetnički materijali na kojima se radi odnose se na područje književnosti, filozofije, video umjetnosti, obrazovanja, pedagogije. U filozofskom smislu definitivno se afirmira i razvija tezu o svijetu kao slučaju, a aleatorički princip prakticira se kao pokretač umjetničkih akcija organizacije.

Montažstroj

TOČKA SUSRETA

Projekt "Točka susreta" zamišljen je kao mjesto susreta i komunikacije, raskrižje na kojem se susreće postojeća i nova publika svih projekata koje će udruga Montažstroj provoditi u 2019. godini. Centralna točka bit će aktivnosti vezane za produkciju filma "Nedovršeno" koji se bavi problematikom razgradnje sustava javnog zdravstva na primjeru nedovršene Sveučilišne bolnice u Zagrebu. U toj točki okupit će se mlađa i starija generacija građana, kako virtualno tako i u stvarnosti, kako u muzeju tako i u praznom prostoru nedovršene bolnice. Na taj način korisnici ovog projekta postat će ujedno i protagonisti u suradnji s kojima se želi preispitati posljedice neoliberalne politike na zdravstveni sustav, pa time i naglasiti da se ova tema ne tiče samo pojedinaca, već čitave društvene zajednice. Pitanje zdravlja i zdravstvenog sustava ne smije se prepustiti sferi tržišne logike i zbog toga će se građanima predstaviti rezultati opsežnog istraživanja o ovom problemu. Stoga projekt uključuje i rad na postepenom kreiranju virtualne knjižnice u kojoj će biti objavljeni materijali koji su prikupljeni, kao model javnog dijeljenja istraživačkih rezultata sa svima zainteresiranima.

Hrvatsko kulturno vijeće

Suvremeno književno i publicističko stvaranje

Prikazi, recenzije i kritike književnih i publicističkih djela u hrvatskom su kulturnom prostoru svedeni na gotovo zanemarive pojave, što posljedično utječe i na smanjenje broja čitatelja, posebice suvremene hrvatske književnosti koja ostaje gotovo nepoznata javnosti. Unatoč prednostima novih tehnologija, stotine knjiga koje se danas objavljuju u privatnim nakladama ili u manjim izdavačkim kućama, ali i mnoge koje su tiskane u većim kućama, ne dolaze do čitatelja jer o njima nema ni osnovne informacije, a kamoli šireg prikaza koji bi zainteresirao ljubitelja knjiga, što je nedopustivo, posebice s obzirom na našu bogatu čitateljsku tradiciju, golem i raznovrstan opus nacionalne književnosti te niz slavnih hrvatskih književnika koji ulaze u kategoriju europskih veličina. Projekt predviđa okupljanje djela ponajboljih hrvatskih književnika i književnih kritičara koji će sustavno i objektivno pratiti hrvatsku književnu produkciju i pisati o njoj, uz naglasak na mlade autore i publiku, te tako nastojati promijeniti paradigmu po kojoj je knjiga praktički postala povlastica suženog broja publike pod utjecajem modernog načina življenja i brojnih mnogo siromašnijih načina međuljudske komunikacije.

Kazališna družina "Kontrast teatar"

Razvoj publike Kontrast Teatra

Kroz ovaj projekt želja je predstaviti organizaciju čitavom području Međimurske županije, a isto tako i diljem Hrvatske. Kroz promotivne materijale te oglase želja je da organizacija postane dostupna publici koja bi dala povratne informacije kako bi se program organizacije mogao prilagoditi njihovim željama i idejama te tako produbio odnose s postojećom publikom, istovremeno stvarajući odnos s novom. Cilj je također pristupiti određenim dobnim skupinama koje nisu toliko upućene u djelovanja kulture i umjetnosti te od malih nogu djeci pružiti iskustvo umjetnosti i kulture odgajajući ih tako i stvarajući buduću umjetničku publiku.

Koalicija udruga mladih

Publika govori!

Publika govori! projekt je koji istražuje potrebe splitske nezavisne scene. Prema Engage Audiences: "Razvoj publike interaktivni je proces približavanja umjetnosti s ciljem uključivanja pojedinca i zajednice u aktivno sudjelovanje kao i vrednovanje umjetnosti različitim metodama, uključujući marketing i sinergiju odnosa s publikom." Razvoj publike ima za cilj proširenje (privlačenje nove publike), ali i produbljenje (poboljšanje utjecaja postojeće publike). Projekt će se bazirati na jednogodišnjem istraživanju koje će voditelj projekta provesti u suradnji s mladim sociolozima. Online anketama i anketama na terenu (za vrijeme programa u klubu Kocka) prikupit će se podaci za prvu fazu projekta. Drugi dio istraživanja uključit će fokus grupe koje će dati uvid u percepciju splitske kulturne ponude u očima njenih "konzumenata". Publika govori! nije projekt kojim će se samo prikupljati stavovi publike, već je i istraživanje o zastupljenosti marginaliziranih skupina u pojedinim programima. Služit će kao temelj za stvaranje kulturnih, zabavnih i edukativnih sadržaja prema potrebama publike, kao i za uključivanje i zapošljavanje mladih koji dosad nisu imali volonterskog ili radnog iskustva.

Kulturno-umjetničko društvo "INA"

Razvoj publike GMK

Organizacija je fokusirana na osmišljavanje programa koji isprepliću izložbeni, istraživački, edukativni i diskurzivni program. Posebno se ističe usmjerenost na programe koji se ne održavaju isključivo unutar galerije već i u javnom prostoru te prostorima gdje najčešće nema umjetničkog programa. Na taj način publika programa izlazi izvan okvira umjetničke scene. Kroz edukativne programe koje organizacija intenzivno provodi unazad 4 godine, ističe se usmjerenost na komunikaciju i aktivno uključivanje srednjoškolaca te predškolaca. Radionice su najčešće participativnog karaktera pa tako mladi postaju ko-kreatori novog umjetničkog rada. Također publika ima priliku svjedočiti umjetničkom procesu, vidjeti rad u nastanku, umjetnika u radu te biti dio tog procesa. Kroz intimniji način komunikacije, posjetitelji se mogu direktno susresti s umjetnikom te boraviti u galeriji u neformalnom okruženju. Kroz aktivni participativni rad na terenu, redovite sastanke, druženje, humanitarni rad te radionice za marginalizirane skupine (Romi) pomno se istražuju mogućnosti za buduće umjetničke projekte te aktivistički rad na razini romske zajednice, ali i lokalnog konteksta grada Zagreba.

Lutkarsko kazalište "Za bregom", Zagreb

Baština u dijalogu

Program Baština u dijalogu u jednu cjelinu spaja različite kulturno umjetničke izraze – likovni, glazbeni, kazališni i lutkarski – svi povezani muzejskim eksponatima. Naime, stari upotrebni predmeti su likovi-lutke oživljeni u lutkarskoj predstavi Bilo pa nije. Tako je doživljaj lutkarske predstave poticaj za osobno stvaralaštvo djece/gledatelja koji nakon viđene predstave i razgovora s glumcima, skupljaju odbačene predmete, izabiru najzanimljivije i organiziraju izložbu istih u dječjem vrtiću / školi. Potom osmišljavaju priče o njima koje povezuju lutkarskom igrom. Odigrana dječja lutkarska igra s predmetima – likovima-lutkama završnica je programa. Tako bi se program Baština u dijalogu odvijao tijekom 2019. u zagrebačkim dječjim vrtićima (DV Trešnjevka, Kolibri, Siget, Botinec, Budućnost) i osnovnim školama (M. Jurić Zagorke, A. Mihanovića, II. OŠ Vrbovec) te u Centru za integraciju izbjeglica Susret Običnih Ljudi u Zagrebu. U navedenim vrtićima, školama i u Centru uz mentorsku stručnu pomoć glumaca, etnologa, glazbenika, program s djecom pripremaju i organiziraju odgajatelji i učitelji, odnosno prethodno educirani voditelji lutkarskih amaterskih družina.