UMJETNIČKA ORGANIZACIJA – OTVORENI LIKOVNI POGON – ZAGREB

SIR I VRHNJE reloaded

Projektom SIR I VRHNJE RELOADED dokumentira se, rekontekstualizira i evaluira umjetničko-istraživački aktivistički projekt Kristine Leko i Lokalne baze za osvježavanje kulture [BLOK] iz 2002./03. – inicijativa za zaštitu zagrebačkih mljekarica. Iako je obilježio početak 2000-ih na domaćoj sceni i poljuljao ustaljene odnose aktivno sudjelujući u socio-političkom i medijskom prostoru, projekt je pao u zaborav, a arhiva nije dostupna. Mlada kulturalna antropologinja Klara Tončić napravit će studiju projekta, evaluirati ga iz perspektiva različitih aktera i istražiti utjecaje u društvenom i u umjetničkom kontekstu. Projektne aktivnosti uključuju intervjue s protagonisticama, suradnicama, sudionicima i suvremenicima, arhiviranje foto i video materijala, arhiviranje medijskih reakcija i objava te produkciju kritičkih evaluacijskih tekstova. Studija i arhiv objavit će se na web sučelju, posebno usmjerenom prema mlađim kustosima, kulturnim producentima i aktivistima. Više od valorizacije cilj je problemska evaluacija i propitivanje odnosa umjetnika, civilne scene i mainstream politike, upravo onoga po čemu projekt Sir i vrhnje može biti poučan za nove generacije.

Centar za dramsku umjetnost

Javna arhiva Frakcije – časopisa za izvedbene umjetnosti – 1995.-2015.

Projekt javne arhive Frakcije – časopisa za izvedbene umjetnosti koji je izlazio u periodu 1995. – 2015. godine (izdavač: Centar za dramsku umjetnost) omogućuje profesionalnoj i široj javnosti uvid u dva desetljeća jednog od dugovječnijih publicističkih projekata u Hrvatskoj, ne samo u nezavisnoj kulturi nego i u području kulturnih časopisa općenito. Započeta iz potrebe artikulacije teorijsko-kritičke platforme za suvremena kretanja u izvedbenim umjetnostima, Frakcija je aktivno gradila kontekst za novu i aktualnu umjetnost te pružila podršku cjelokupnoj nezavisnoj sceni u Hrvatskoj što je, pogotovo u devedesetima, značilo i opozicijsku političku opciju i otpor prema dominantnim kulturnim politikama. Ovaj sadržajno progresivan i međunarodno relevantan dvojezičan časopis nositelj je pamćenja niza lokalnih organizacija, institucija, umjetnika i umjetničkih skupina koje djeluju u Hrvatskoj 1995. – 2015. Projekt javne arhive Frakcije uključuje digitalizaciju svih izdanja časopisa, trajnu i javno dostupnu arhivu, web-katalog s bibliografijom, pretraživ po uredniku, autoru, naslovu i temi, dvojezičan (hrvatsko-engleski) kontekstualizirajući website, te druge uvezane promotivne aktivnosti.

Platforma Doma mladih

Dvadeset i pet godina nezavisnog umjetničkog aktivizma u Domu mladih

Dom mladih zamišljen je kao polivalentni centar za produkciju suvremene umjetnosti i programa za mlade ranih sedamdesetih godina, a izgrađen je u današnjem obliku 1979. godine. Trenutno u prostoru Doma mladih djeluje većina splitskih udruga koje se bave produkcijom suvremene umjetnosti i programa za mlade koji se baziraju na novim medijskim praksama. Većina udruga koje djeluju u Domu mladih sačinjavaju Platformu Doma mladih te je ona logičan nastavak većine produkcija i inicijativa koje djeluju na prostoru grada i županije od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas. Izuzetno inovativna i bogata produkcija koja je postojala u navedenom periodu do sada, usprkos pojedinačnim inicijativama, nije zaživjela u jednom strukturiranom i općenitom projektu koji arhivski sažima povijest. Projekti koji su nastali krajem devedesetih i početkom dvijetisućitih su specifični iz više razloga: u navedenom periodu nisu postojale platforme za umrežavanje niti načini dijeljenja informacija na lokalnoj i regionalnoj razini kakve poznajemo danas. Činjenica je da je veliki dio arhivskih materijala i dokumentacije ostao nezabilježen te je samim time potisnut iz kolektivne svijesti lokalne suvremene kulture.

Drugo more

Idu dani

Sljedeće godine proći će 20 godina od osnivanja udruge Drugo more. Radi se o dugom trajanju s obzirom na okolnosti na nezavisnoj kulturnoj sceni, osobito u Rijeci, koja je većim dijelom djelovanja organizacije bila na periferiji kulturnih zbivanja, iako je sada u fokusu kao Europska prijestolnica kulture 2020. Tih 20 godina zabilježeno je kroz tekstove, fotografije, videa, ali sve su te informacije razbacane i teško dostupne. Zbog toga je želja prikupiti ključne informacije i svjedočanstva te ih učiniti dostupnima javnosti i budućim istraživačima kulturnog rada na ovim prostorima. Posao koji se namjerava napraviti je istraživački, iako se radi o istraživanju vlastite arhive, no prebirat će se ne samo po vlastitim sjećanjima nego i po sjećanjima suradnika i publike organizacije. Sve prikupljeno nastojat će se smjestiti u kulturni i društveni kontekst, za što će trebati istražiti niz mijena u europskoj, hrvatskoj i lokalnoj kulturnoj i umjetničkoj praski, kulturnoj politici i vrijednostima.

Domino

Politički performans u Hrvatskoj

Projekt detaljno mapira topografiju političkih performansa u Hrvatskoj u posljednjih dvadeset godina tijekom kojih je politička i društvena klima doživjela niz previranja, uz istovremen razvoj civilnog sektora, a ponekad i uz veliku reakciju i uključivanje građana u protestne i druge akcije. Artikulaciji političke kritike u zadnja dva desetljeća obol su pružili i umjetnici u obliku političkih performansa, happeninga i akcija. Uz predstavljanje djelovanja širokog raspona umjetnika i različitih pristupa društvenom promišljanju, projekt tako iscrtava i tijek razvoja snažnog mirovnjačkog i ljudskopravaškog pokreta, pojavljivanje queer pokreta i njegov jasni razvoj u današnju borbu za trans prava, inicijativa za obranu javnih prostora, slobode medija, kontinuiranu borbu za ženska i manjinska prava, recentnijeg otpora neokonzervativizmu i mnogih drugih. Projekt će uključivati istraživanje medijskih i organizacijskih arhiva i umjetničkih arhiva u suradnji s ključnim organizacijama civilnog društva i nezavisne kulture diljem Hrvatske, te potom i pripremanje detaljno pretražive online baze performansa uz naglasak na regionalnu zastupljenost te tematske segmente.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Plan Mediterraneo 3.0.

Projekt Plan Mediterraneo 3.0 objedinjava istraživanje, čitanje i tumačenje umjetničkog i kulturnog djelovanja protagonista povezanih s festivalom Media Mediterranea koji je u 2018. obilježio 20 godina postojanja. Prije svega radi se o organizacijama civilnog društva, umjetnicima, inicijativama i raznim stručnjacima koji predstavljaju presjek nezavisne umjetničke scene grada Pule, ali i Hrvatske te prati njihovo kontekstualno djelovanje i uloge u kulturnom i umjetničkom životu periodu od 1998. do 2018. Projekt će omogućiti izradu publikacije, internetske stranice i javnog dokumentacijskog prostora "Media Mediterranea 3.0" uz sistematično i javno dostupno arhiviranje digitalnih i fizičkih materijala. Projekt uključuje i radionicu "Razvoj kapaciteta i metoda za istraživanje, dokumentiranje i arhiviranje" radi implementacije dugoročno primjenjivih metoda koje koriste digitalnu tehnologiju, njihove disperzije i promocije među ostalim organizacijama civilnoga društva te završni događaj kojim će se započeti distribucija rezultata projekta. Projektom se unapređuje svijest o važnosti nezavisne kulturno-umjetničke scene te novomedijske umjetnosti za društvenu zajednicu te njeno razumijevanje.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Mapa šahtofonskih partitura

Tisak Mape šahtofonskih partitura predstavlja zbirku grafičkih kolorističkih uputa za vokalno-instrumentalno izvođenje ekstremno muzičke forme klasificirane kao Šahtofonija. U proteklom radu DB INDOŠ Ekstremno muzičkog kazališta izrađene su sljedeće partiture: 1. Kriegspiel, Ni svi kraljevi ljudi, Vodna šahtofonija, Pištolj poema 2 i 3 , Kašalj Čovjek, Ludbreške rode, VAR19, Zagrebačka kiša, Tosca 914, In Girum, Schachtophonia rumorista, O slobodi volje, Jeddade, Mao Tze, S C H ,Sat pauk kiša Tivoli bewegen. Radi se o papirnatim svitcima A4 formata koji presavijanjem otkrivaju tok jednostavnog obojanog algoritma. Osnovne boje – crvena, žuta, zelena, plava – ispunjavaju geometrijske oblike velikih trokuta i njihovih obrnutih slika na linijama "notnog" crtovlja. Grafički sadržaj igra se s grafikom upozorenja od nuklearne opasnosti, razlike se uspostavljaju u intenzitetima njihove zvučnosti – veliki trokut za glasnu vibraciju opruge i glasni glas, mali trokut za tihu opružnu vibraciju i tihi glas. Šahtofonija se izvodi u posebno konstruiranom instrumentu – Šahtofonu, opružnom muzičkom stroju čija je tajna u kolektivnom asemblažu opruga različitih zvučnih karakteristika.

BLOK – LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Problem umjetnosti kolektiva – slučaj Zemlja

Publikacija Problem umjetnosti kolektiva – slučaj Zemlja dokumentira višegodišnje istraživanje i izložbe kojima se javnosti predstavlja Udruženja umjetnika Zemlja (1929. – 1935.) i njihove veze s radničkim pokretom. Riječ je o kritičkom čitanju samoorganiziranog i angažiranog Udruženja umjetnika koje je stvaralo umjetnost kolektivno i za kolektiv – društvo u cjelini. Iako se iduće godine obilježava 90. godišnjica njihova osnutka, historijat njihova djelovanja još je uvijek fragmentarno obrađen, uglavnom iz konzervativne perspektive. Naime, iz dominantnih narativa o Zemlji neki aspekti su izostavljeni – upravo oni koji se tiču demokratizacije umjetničkog djelovanja i rada u sindikatima. Ti aspekti istraživali su se u suradnji s teoretičarima, istraživačima i aktivistima mlađe generacije, a donose pogled naše generacije, na taj, za nezavisnu scenu važan fenomen. Interdisciplinarna kontekstualizacija "slučaja Zemlja" u odnosu na okolnosti Kraljevine Jugoslavije i međuratne krize, ali i konzervativna artikulacija struke nastavlja se u Petrinji u skladu s nastojanjima organizacije, ali i zemljaškim nastojanjima decentralizacije i rada s onim slojevima društva koji su isključeni iz elitne kulture.

KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj

Potraga za prostorima - nezavisna kulturna scena u Karlovcu

Projekt "Potraga za prostorima – nezavisna kulturna scena u Karlovcu" istražuje i dokumentira djelovanje nezavisne kulturne scene u Karlovcu koja je kroz petnaestak godina uspješno svojim kritičkim djelovanjem u području suvremene umjetnosti i kulture ukazivala na potrebu pronalaska prostornih resursa za njihovu izvedbu i razvoj. Nikada zabilježena, a od značajnog utjecaja na razvoj cijele kulture zajednice grada, ostala je zanemarena. Upravo izradom monografije i kratkim video dokumentarnim filmom javnosti će se prikazati početci nastajanja današnjih prostora u kulturi za programe suvremene umjetnosti. Prikazat će se značajne organizacije i njihovi programi koji su utjecali na razvoj te njihova uloga u cijelom kulturom razvoju grada.

Tranzicijsko-fikcijsko kazalište

20 godina neovisnosti

"20 godina neovisnosti" bavi se istraživanjem i prikupljanjem materijala vezanih za umjetnički rad Tranzicijsko-fikcijskog kazališta iz Rijeke, poznatijeg pod imenom TRAFIK. Sa svojim radom TRAFIK je započeo 1998. godine kao neformalna grupa profesionalnih umjetnika dok danas djeluje kao umjetnička organizacija koja je iznjedrila već treću generaciju umjetnika. Rad ove skupine vrlo je značajan i utjecajan ne samo na nezavisnoj sceni već i u široj kulturnoj zajednici. U planu je provedba niza aktivnosti vezanih za arhiviranje i objavljivanje umjetničkog opusa TRAFIK-a od 1998. do 2018. godine, što će uključiti redizajn web stranice s informacijama o prošlim, sadašnjim i budućim projektima, umjetnicima, upload foto i video materijala. Digitalnim arhiviranjem i omogućavanjem da šira javnost ima uvid u bogat izvođački opus doprinijet će se kulturnoj ponudi u godini kada započinju pripreme za Europsku prijestolnicu kulture, Rijeka EPK 2020.

Nevidljivi Sisak

Memorija tvornice

Projekt Memorija tvornice ima za cilj istraživanje i izradu arhivske baze podataka sačinjenu od dokumentacije vezane za razne aspekte djelovanja Željezare Sisak, a pogotovo za takozvane društvene djelatnosti u sklopu kojih je funkcionirala i kulturna djelatnost. Naravno, uz sve svoje proizvodne i društvene aktivnosti, Željezara je dokumentirala svoju svakodnevicu i objavljivala je u formi nekoliko tiskanih novina i takozvanih samizdata, odnosno fotografija i snimaka koje su izradili mnogi fotografi i snimatelji. Također je sustavno pratila radnički život, kako unutar tvornice tako i izvan nje. Dobar dio arhive Željezare Sisak, pogotovo razne memorabilije, sada već antikvitetni predmeti raznih namjena, ali i umjetnički radovi i razna dizajnerska rješenja nastala u Željezari, uništeni su ili nestali. Razna privatna lica odnosno razne gradske i državne institucije (primjerice sisački muzej, gradska knjižnica odnosno državni arhiv u Sisku) posjeduju poprilično velik broj navedenih dokumenata, a navedene institucije raspolažu sa svim brojevima Željezarskog vjesnika koji je uredno pratio sva događanja u Željezari Sisak, odnosno pojedine radnike i kolektive kao i njihove aktivnosti.

Kulturno-umjetničko društvo "INA"

Monografija – 32 godine GMK

Prijavljeni projekt uključuje sistematizaciju arhive i rada Galerije Miroslav Kraljević (GMK) te objavu monografije o 32 godine rada GMK, koja će uključiti istraživačke tekstove, umjetničke priloge i auto-refleksivne priloge bivših voditelja galerije te kompletnu kronologiju događanja u GMK od 1986. do 2018. godine. Usustavljivanje, primarna obrada i objava određenih segmenata građe s jedne je strane potaknuta dugotrajnim prisustvom GMK na lokalnoj i međunarodnoj sceni, a s druge strane stalnom nesigurnom budućnošću unutar prostora Ine u Šubićevoj ulici. Monografija predstavlja prvu informaciju o radu GMK kroz više od tri desetljeća djelovanja, a koncipirana je na način da prikaže GMK kao jedinstveni slučaj hibridnosti na lokalnoj likovnoj sceni, koji se nalazi na razmeđi nekoliko dihotomija: amaterizam – profesionalizam; javni sektor – privatni sektor; nezavisna scena – institucionalna kultura. Cilj joj je potaknuti daljnja istraživanja o hrvatskoj suvremenoj umjetnosti, nezavisnoj sceni te odnosu nezavisne scene i institucionalne kulture, dok koncepcija monografije te odabir autora i tekstova djelomično odražavaju programsku koncepciju i interese trenutnog kustoskog tima.

Grupa Disput – Platforma za dijalog o društvu i kulturi

Anticipativnost u umjetničkom nasljeđu 80-ih godina XX. stoljeća u Hrvatskoj

Glavni cilj projekta Anticipativnost u umjetničkom nasljeđu 80-ih godina XX. stoljeća u Hrvatskoj je istražiti i prezentirati javnosti umjetničko nasljeđe kroz koje je moguće iščitati anticipativnu snagu koja nosi u sebi nagovještaje budućih društvenih i političkih događaja koji su vodili prema raspadu SFRJ, uspostavi država sljednica i ratu u kojem se čitav proces odvijao. Uz "slatku dekadenciju" i "zlatne 80-e" postavlja se pitanje jesu li umjetnici ili barem neki od njih bili svjesni sustavno potiskivanih neuralgičnih točaka u društvu koje su vrlo često bile transponirane kroz transgeneracijski prijenos traume. Neki od umjetnika čiji rad će se istraživati su: Slobodan Šnajder, Sanja Iveković, Mladen Stilinović, Vlasta Delimar, Eurokaz/Vnuk, Brezovec, Vladimir Stojsavljević i drugi. Aktivnosti koje će se provoditi su: istraživanje dostupnih materijala vezanih uz temu; razgovori s umjetnicima relevantnima za temu; transkribiranje i uređivanje intervjua; uređivanje i dizajn publikacije s prikupljenim materijalima; postavljanje publikacije u PDF formi na internetsku stranicu udruge i njezina diseminacija; javno predstavljanje publikacije i organizacija okruglog stola.

Labin Art Express XXI

Bijenale industrijske umjetnosti

Trodnevnom manifestacijom otvaranja započelo je 2. Bijenale industrijske umjetnosti u sklopu projekta "Rijeka EPK 2020", koje je trajalo do kraja listopada i na kojem je sudjelovalo 27 umjetnika iz cijelog svijeta, a koji su na Bijenalu predstavili uglavnom novoproducirane radove s područja novih umjetničkih praksi. Ideja ovog projekta jest da se kroz različite formate (katalog, DVD, web portal) svjedoči o djelovanju pojedinih organizacija – partnera u provedbi 2. Bijenala (L.A.E. XXI; WHW, Zagreb; MMSU, Rijeka; Arheološki muzej Istre u Puli), kao i sudionika – umjetnika u procesu nastanka umjetničkog djela, uključujući i same radove, ali i sudionike/publiku u participativnim umjetničkim djelima. Na taj način stečena nova znanja i iskustva postat će javno i trajno dostupna ne samo današnjim nego i budućim generacijama. Projekt uključuje dokumentiranje i digitalizaciju svih radova 2. Bijenala radova te dovršetak projekta VMRII, u svrhu stvaranja digitalne arhive kao polazišta za budući Muzej umjetnosti i industrije Istre u Podzemnom gradu XXI.

Format C

Opservatorij umjetničkog rada – riječka dionica

Opservatorij umjetničkog rada projekt je koji Format C pokreće s namjerom stvaranja digitalnog arhiva suvremenog umjetničkog rada u Hrvatskoj. Projekt započinje s riječkom dionicom i u 2019. godini se fokusira na mapiranje i dokumentiranje riječke nezavisne umjetničke scene s namjerom postupnog proširivanja na druga područja u Hrvatskoj. Projekt se u 2019. razvija kroz razmjenu dviju nezavisnih organizacija – Galerije SIZ i Formata C – koje je u ovaj projekt povezao zajednički cilj – stvaranje digitalnog arhiva suvremene umjetnosti. S tom će se svrhom mreža suradnika proširivati, te će se jačati suradnja među srodnim (umjetničkim, istraživačkim, institucionalnim i izvaninstitucionalnim) domaćim i inozemnim inicijativama u području. U sklopu projekta prikuplja se i usustavljuje kvantitativna i kvalitativna građa o riječkim suvremenim umjetnicima i umjetničkim prostorima, dok se istodobno razrađuje struktura digitalnog arhiva u kojem će se građa objediniti te učiniti javno dostupnom.

Lauba

NVV_2019 – mehanizmi distribucije i konzumacije suvremene umjetnosti

Projekt NVV_2019 u suradnji Laube s umjetničkim dvojcem TARWUK propituje mehanizme distribucije i konzumacije suvremene umjetnosti. Projekt obrađuje izložbe na području Hrvatske i Amerike s umjetnicima koji se bave pitanjima budućnosti umjetnosti i odgovornosti umjetnika da prepozna pukotine u sistemu i unutar njih stvara nove prostore za djelovanje. Dio umjetničkog projekta koji se dokumentira napravljen je u NYC početkom 2019. gdje je 18 hrvatskih i inozemnih umjetnika i 6 književnika postavilo svoje radove unutar zidova, ispod izolacije zgrade koja će biti jedan od najekskluzivnijih privatnih muzeja u New Yorku. Izložba je postavljena bez znanja vlasnika zgrade i jedini način da se konzumira je kroz publikaciju (tiskanu i online). Publikacija će sadržavati foto materijal pristiglih radova, dokumentacije postavljanja izložbe, tekstove i foto eseje. Važnost izdavanja ovakve publikacije usko je povezana s kanalima distribucije i konzumacije umjetnosti i kulturnog dobra. Ona ima potencijal da kroz prezentaciju na različitim lokacijama cirkulira ideju transgresivnosti medija i objekta i da prezentira kritičku suvremenu umjetničku praksu.

Koalicija udruga mladih

doKUMentarac

Projektom doKUMentarac Koalicija Udruga Mladih namjerava kroz formu dokumentarca prikazati svojoj redovnoj publici i ostatku populacije povijest Koalicije. Prva faza projekta će prezentirati projektnu ideju i njenu provedbu, a provest će se u sklopu dnevnog programa kluba. Uz prezentaciju ideje, organizirat će se i kratko predavanje o KUM-u i klubu Kocka, koji je glavni i najdugotrajniji projekt Koalicije. Tijekom prve aktivnosti posjetitelji će moći ispuniti anketu koja će ispitati njihova očekivanja vezana uz projekt te tako dati uvid u publici najzanimljivije problematike vezane uz Koaliciju. Nadalje, kroz niz intervjua s volonterima i izvođačima namjerava se stvoriti realna slika o svakodnevnom funkcioniranju unutar Koalicije, a kroz izložbu promotivnih materijala dati priliku da se pokažu vještine mladih dizajnera koji su godinama sudjelovali u promociji aktivnosti. Tijekom cijele godine namjeravaju se prikupljati podaci te ih sistematizirano arhivirati na web stranici, a kao zadnju aktivnost planira se projekcija dokumentarca koji će biti dostupan i online, uz anketu o kvaliteti projekta i ukupnom dojmu.

Umjetnička organizacija Fronesis

Upoznajte Fronesis

Projekt Upoznajte Fronesis usmjeren je na istraživanje aktivnosti sakupljanja i arhiviranja do sada izvedenih predstava i umjetničkih akcija na jednom mjestu, zatim na provođenje aktivnosti vezanih za osmišljavanje i programiranje računalnih protokola kojima će se pratiti, valorizirati i objavljivati sve aktivnosti vezane uz umjetničku organizaciju Fronesis u svrhu povećanja vidljivosti umjetničke organizacije. Samim time očekuje se povećanje atraktivnosti umjetničke organizacije usmjerene na traženja novih mogućih partnera te proširenje publike kojoj će se kroz plesne predstave i aktivnosti vezane uz ples omogućiti bolje razumijevanje plesne umjetnosti. Projekt bi se sastojao od interaktivnog sadržaja predstavljenog kroz elektroničke medije koji bi na zanimljiv i zabavan način upoznavao korisnike s dosadašnjim radom organizacije te omogućio da se na jednom mjestu vide do sada napravljene predstave te se kroz priložene ankete ocijene i valoriziraju. Također bi bio usmjeren na predstavljanje budućih projekata i aktivnosti te bi u njih i prije izvedbe uključio mogućnost komentara i inicijativa potencijalne publike.

Jučer Danas Sutra – Platforma za audiovizualna istraživanja

Alfi Kabiljo: Istraživanje arhiva kompozitora

Publikacija i vinilna ploča s primijenjenom glazbom kompozitora Alfija Kabilja, koji je skladao glazbu za 40-ak filmova, istražila bi do sada neobjavljene i manje poznate radove jednog od naših najvećih kompozitora: "San o ruži", "Obećana zemlja", "Ambasador", "Ujed anđela", "Zadarski memento", "Medeni mjesec", "Novinar" i mnoge druge. Također bi se poseban naglasak stavio i na glazbu koju je Kabiljo potpisao za radio, televiziju, tjelovježbu i sport te ostale namjenske i edukativne formate. Glavna suradnica na izdanju će biti cijenjena filmologinja i muzikologinja dr. sc. Irena Paulus koja će napisati i uvodni tekstualni rad o djelu Alfija Kabilja. U dogovoru s kompozitorom objavit će se vinilno LP izdanje tih kompozicija, s obradom i postprodukcijom zvuka na najvišim suvremenim standardima. Suradnici Višeslav Laboš i Miroslav Piškulić (SAE Institut Ljubljana) pobrinut će se za taj dio izdanja.

Umjetnička organizacija "Asser Savus"

Monografija Lutkarskih proljeća (priprema monografije do faze tiska)

Lutkarsko proljeće je nacionalna manifestacija hrvatskog lutkarstva, lutkarstva hrvatske dijaspore i gostiju iz drugih zemalja, koja se u kontinuitetu održava već 23 godine i najveća je manifestacija u regiji (100 izvedbi u 5 dana, 20 000 djece, 18 kazališta, na 35 lokacija u VSŽ). S obzirom na velik broj sudionika, lutkarskih kazališta, umjetnika, publike i svih ostalih koji su sudjelovali u brojnim programima LP-a, neophodno je i važno sve relevantne podatke sakupiti, vrednovati i objaviti u monografiji kako bi ostale dokumentirane i sačuvane za buduće generacije. Stoga je namjera istražiti, povezati i objediniti sva kazališta, predstave i umjetnike koji su dosad gostovali na Lutkarskom proljeću, za što je potreban stručan urednik iz područja teatrologije, popis svih kazališta/predstava i ostalih sudionika, foto dokumentacija, osvrti utemeljitelja manifestacije, značajnijih umjetnika i voditelja kazališta. U tu svrhu UO "Asser Savus" namjerava angažirati sve potrebne resurse kako bi ovaj projekt arhivirao i objavio sve kulturne, umjetničke i društvene posebnosti Lutkarskog proljeća. Ova monografija ima veliki značaj ne samo za lokalnu zajednicu nego i za nacionalnu lutkarsku umjetnost.