Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture je community arhiv nezavisne kulturne scene u RH. Centar je posvećen sustavnom prikupljanju, obradi, digitalizaciji i prezentaciji materijala proizvedenih na nezavisnoj sceni, besplatno je otvoren i nudi podršku u istraživanju svim zainteresiranima. Centar je jedinstveno mjesto očuvanja i prezentacije građe iz polja nezavisne kulture, ali i edukacije mladih o razvoju nezavisne kulture i civilnog društva u RH kroz volontiranje i studentsku praksu. Centar pruža i podršku organizacijama nezavisne kulture u uspostavljanju vlastitih arhiva. Centar se temelji na suradničkim modelima rada te je posvećen umrežavanju sa sličnim arhivima i knjižnicama civilnog društva u RH kroz razmjenu materijala, resursa i znanja, ali i kroz zagovaračke aktivnosti. U sklopu projekta provode se sljedeće aktivnosti: prikupljanje i arhiviranje građe, rad s korisnicima, prezentiranje vlastitih aktivnosti online, umrežavanje s organizacijama nezavisne kulture i civilnog društva, provođenje edukacije studenata i volontera te zagovaranje boljih uvjeta dokumentiranja civilnog društva u RH.

U.O. Apoteka – prostor za suvremenu umjetnost

Mreža Motovunskih susreta

Motovunski likovni susreti, organizirani kao međunarodni susret vizualnih umjetnika, višegodišnja su tematska manifestacija, koja se između 1972. i 1984. godine održavala u Motovunu u Istri. U tom su razdoblju realizirani likovni susreti umjetnika različitih poetika, generacija i provenijencija, a među najznačajnije spadaju Projekt urbane intervencije (1974.); Identitet (1976.); Novi pejzaž, fotografija i polaroid (1977.);Transformacije papira (1979.). Projekt koji se bavi retrospektivnim pogledom na povijest manifestacije pokušat će, putem dokumentacije, rijetkih arhivskih materijala i odabranih radova umjetnika, predstaviti pogled na ovu transdisciplinarnu međunarodnu manifestaciju te okupiti fragmentaran i raspršen materijal na jedno mjesto. Fragmentarno, nesustavno i nedovoljno dokumentirane i arhivirane izložbe i manifestacije, posebno izvan vodećih umjetničkih institucija i središta u Hrvatskoj, tek je potrebno istražiti kako bi im se mogla ispisati povijest. Prilikom istraživanja njihove povijesti važno je uzeti u obzir pitanja i ispitati načine na koje se izložbe upisuju u sredine iz kojih su potekle, kako i u kolikoj mjeri utječu na rad i ustroj umjetničkih institucija.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Kulturno-umjetnički doprinosi rodnoj ravnopravnosti

Projekt dokumentira, digitalizira i postavlja trajno i javno dostupnim manje poznate doprinose žena, kolektiva i organizacija društvu, kulturi i umjetnosti unazad 20 godina u Hrvatskoj. Pretraživa online baza sadrži podatke o umjetnicama, umjetničkim radovima, inicijativama, istraživanjima, projektima i akcijama koji su doprinijeli povećanju stupnja rodne ravnopravnosti u društvu, te na taj način postavlja građu i informacije dostupne za daljnje proučavanje, edukaciju i razvoj angažiranih kulturnih društvenih praksi.

Film-protufilm umjetnička organizacija

MOBILIJAR FILMSKOG KUSTOSTVA

MOBILIJAR FILMSKOG KUSTOSTVA je kontinuirani projekt remedijacije arhiva Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma, koji sadrži višemedijske artefakte i dokumente jedanaestogodišnjih programskih istraživanja za promišljanje modusa prijenosa sustava slika, znanja i memorije filmskog dispozitiva u digitalnom dobu. Koncept mobilijara upućuje na kretanje arhivskog gradiva i rad na pamćenju i izvođenju promjenjivih oblika njegove instalacije u različitim kontekstima (kinematograf / škola / galerija / muzej / specifična lokacija) široj kulturnoj zajednici. Platforma za umjetničko pamćenje uključuje rad s mobilnim elementima stroja za gledanje – Invisible Cinema – avangardnog kina za blokirano viđenje, kategoriziranje konceptualnih odrednica umjetničkog samodokumentiranja (autorskih tekstova, prijevoda nepoznate filmološke literature i manjinskih filmova, snimki predavanja, simpozija, filmskih performansa, kustoskih tekstova i programa, filmova, fotografija) te natječaj za rezidenciju za umjetnički rad s Mobilijarom. Projekt omogućuje tisak knjige dokumenata, restrukturiranje mrežne stranice i otvaranje prve faze digitalnog arhiva za veću vidljivost i trajniji interaktivni rad s bazom podataka.

Kino klub Split

Medijski Arhiv KKS

Djelovanje Kino kluba odvija se kroz tri primarna područja: Edukacija, Produkcija i prezentacija audiovizualnih djela, i Arhiv. Svi materijali, od pisane i foto dokumentacije, promotivni i video materijali te audiovizualni radovi postaju dio Arhiva koji obuhvaća sačuvanu građu od osnutka kluba 1952. Program digitalizacije Arhiva i otvaranje Medijskog Arhiva kluba za širu upotrebu može se podijeliti u dva segmenta djelovanja. Prvi dio obuhvaća pripremu i odnosi se na prikupljanje, skeniranje, obradu i organizaciju materijala prije samog unošenja podataka u digitalnu bazu. Drugi dio se odnosi na digitalno sortiranje podataka i prezentaciju materijala. Za potrebe projekta razvija se arhitektura weba i osposobljava jednostavno korisničko sučelje koje će postati interaktivna platforma s vremenskom crtom za prikazivanje povijesne građe i mogućnošću unošenja podataka, ali i recentnog djelovanja, nudeći na taj način sveobuhvatnu sliku o djelovanju kluba kroz vrijeme.

Centar za ženske studije

Dokumentiranje ženskih doprinosa u obrazovanju, suvremenoj kulturi i umjetnosti

Svrha je projekta sustavno sortirati, dokumentirati, digitalizirati, prezentirati i diseminirati doprinose Centra za ženske studije unutar obrazovnih aktivnosti, s posebnim fokusom na ženske doprinose kulturi i umjetnosti u razdoblju 1995. – 2003. To uključuje i građu koja je povezana s istraživanjem inicijativa civilnoga društva u navedenom razdoblju. Potreba dokumentiranja odnosi se na građu sačuvanu u audio i VHS zapisima i koja je u tom obliku nedostupna javnosti. Sistematizacija i arhiviranje neophodni su kao oblik čuvanja od zaborava i prenošenja informacija i znanja udruge koja kontinuirano kroz 23 godine provodi izvaninstitucionalno feminističko obrazovanje s naglaskom na umjetnost i kulturu. Uz vodstvo projekta od strane osobe koja je u Centru od samog početka i zapošljavanje osobe stručne za poslove arhiviranja i dokumentiranja, planira se kvalitetno pokriti prvih 8 godina rada Centra, te uz pomoć prezentacije i diseminacije rezultata predstavnicima neovisne kulture i šire publike i građanstvu predstaviti projekte "u sjeni" koji se kontinuirano održavaju u Republici Hrvatskoj i obogaćuju "mainstream" obrazovanje, kulturu i umjetnost.

Savez udruga Klubtura

Povijest razmjene i suradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni

Projekt "Povijest razmjene i suradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni" usmjeren je prema kontekstualizaciji povijesti suradničkih projekata i turneja provedenih kroz platformu Clubture od 2002. godine do danas. Povijest programa razmjene i suradnje odražava složene procese razvoja i djelovanja organizacija u području nezavisne kulture i civilnog društva. Program je odigrao značajnu ulogu u programskom razvoju organizacija nezavisne kulturne scene te ostavio doprinos kulturnom i umjetničkom razvoju gradova i manjih sredina u Republici Hrvatskoj. Od 2002. godine do danas kroz program razmjene i suradnje provedeno je više od 230 suradničkih projekata i turneja u čiju je provedbu uključeno više od 230 organizacija. Realizirano je preko 1200 javnih događanja u više od 90 gradova i manjih mjesta diljem Hrvatske. "Povijest razmjene i suradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni" promiče važnost suradničkih praksi i taktičkog umrežavanja u području kulture i umjetnosti te jača svijest o važnosti umjetničkog i kulturnog djelovanja izvan dominantnih praksi kroz bilježenje, analizu i javnu prezentaciju znanja o suradničkim procesima na nezavisnoj kulturnoj sceni.

Udruženje za razvoj kulture "URK"

Veliki Močvarni album: otvorena digitalna arhiva kluba Močvara i URK-a

Projekt Veliki Močvarni album ima za cilj digitalizirati dio arhivske građe prikupljene u fizičkom arhivu udruge, učiniti digitaliziranu građu javno dostupnom putem internetske stranice, uključiti publiku u aktivno prikupljanje materijala za arhivu te predstaviti rezultate navedenih aktivnosti kroz publikacije i javna događanja. Kao jedna od najdugovječnijih organizacija na nezavisnoj kulturnoj sceni, URK je tijekom 23 godine postojanja kroz više od 5000 provedenih projekata i programa skupio značajnu i opsežnu arhivsku građu koja svjedoči ne samo o programima udruge nego i o nastanku i razvoju nezavisne scene u Hrvatskoj, suradnjama i umrežavanjima aktera, radu niza kvalitetnih umjetnika i kreativaca te razvoju zajednice koju profesionalni život, slobodno vrijeme i brojne osobne životne priče vežu uz URK i Močvaru. Provedbom ovog projekta želja je nadograditi kontinuiran i dugogodišnji rad URK-a na vlastitoj arhivi, dati veću vidljivost prikupljenim arhivskim materijalima, osigurati jednostavan i praktičan pristup materijalima i informacijama putem interneta te transformirati vlastite prakse dokumentiranja i arhiviranja prema participativnim modelima "community archive" prakse.

Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Abeceda nezavisne kulture

Abeceda nezavisne kulture kontinuirani je i dugogodišnji projekt istraživanja i dokumentiranja nezavisne kulturne scene – aktera, sadržaja, procesa i praksi koje nastaju od 1990-ih do danas – te njene kontekstualizacije korištenjem prikupljene građe. Projekt koji udruga Kurziv započinje 2009. godine izrasta iz potrebe nezavisne scene za vidljivošću i stabilnijom podrškom. Na tu potrebu projekt odgovara sustavnom dokumentacijom putem dubinskih intervjua s protagonistima scene, analitičkim i sintetskim tekstovima koji daju kontekstualni pogled na desetljeća umjetničke i kulturne prakse, te javnim događanjima koja online arhiv, trajno dostupan na portalu Kulturpunkt.hr, stavljaju u interakciju s drugim poljima građanskog angažmana. Provedba projekta temelji se na suradnjama s pojedincima, organizacijama i institucijama u polju nezavisne kulture, ali i širem civilno-društvenom okviru. Osim što tako osigurava neposredni utjecaj samih aktera na vlastito dokumentiranje, projekt Abecede podiže vidljivost nezavisne kulturne scene kao agensa promjene šireg društvenog konteksta.

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Kratka baza – infocentar i medijateka za kratki film

Kratka baza – infocentar i medijateka za kratki film izvor je za istraživanje suvremenog kratkometražnog filma. Uzor su joj moderni europski istraživačko-edukacijski modeli neformalnih arhiva, a organizirana je kao dokumentacijski centar koji objedinjuje filmove prikupljene tijekom četrnaestogodišnje festivalske i distribucijske djelatnosti Udruge 25 FPS. Smještena je u "Kući hrvatskog filma" u Novoj Vesi 18. U kolovozu 2018. bilježi 91 korisnika i 6.456 filmova dostupnih za pregledavanje registriranim korisnicima u online katalogu prema različitim kriterijima, te raznovrsnim i brojnim tematskim odrednicama za filtriranje pretrage. S kolekcijom se radi u prostoru Udruge koji je opremljen za individualni rad korisnika. Kratka baza zamišljena je kao referentan, aktivan i otvoren pristup suvremenom kratkom filmu, a ne kao statičan arhiv. Kroz višegodišnji rad takva ažurna i lako dostupna medijateka pokazala se kao korisno sredstvo i potrebna adresa za razumijevanje suvremene vizualne umjetnosti, gdje stručnjaci Udruge svoja znanja stečena desetljetnim istraživanjem, prikupljanjem i pohranjivanjem, neposredno dijele s korisnicima te afirmiraju istraživački fokus na kratki film.

Autonomni kulturni centar

Digitalni Attack

"Digitalni Attack" projekt je kontinuirane razrade i poboljšanja kvalitete prikupljanja, arhiviranja i distribucije tekstualne, slikovne i video dokumentacije 20+ godina rada AKC-a i nebrojenih suradnika. Na webu već okuplja dokumentaciju unikatnog primjera organizacije civilnog društva na hrvatskoj kulturnoj i aktivističkoj sceni, snažne platforme za razvoj društveno-kritičkih praksi, koja putem samoorganizacije i prijenosa znanja osigurava podršku i uvjete za afirmaciju nezavisnog kulturnog stvaralaštva. Projekt će opsežnu arhivu dodatno klasificirati te poboljšati korisničko sučelje za lakše pretraživanje i unos podataka krajnjim korisnicima. Povećat će frekventnost i poboljšati kvalitetu arhiviranja tekućeg programa u 2019. Arhiviranjem razgovora s akterima nezavisne kulturne scene s kraja 1990-ih i početka 2000-ih adresirat će izostanak materijala uzrokovanog neadekvatnom digitalnom infrastrukturom toga razdoblja. Takva javna arhiva stvara snažan i održiv temelj za vrednovanje nezavisne kulturne scene, dok znanje, informacije i kolektivno iskustvo ostaju trajno zapisanima i dostupnima novim naraštajima autora s interesom za raznim oblicima kulturnog organiziranja.

Što, kako i za koga

Otvoreni WHW arhiv

Otvoreni WHW arhiv je participativna platforma za istraživanje, prezentaciju i analizu suvremene umjetničke produkcije i konteksta u kojem ona nastaje. Od početka svog djelovanja WHW je kroz suradnju s udrugama i institucijama iz čitavog svijeta te kroz brojna istraživačka putovanja oformio opsežnu biblioteku od preko 2.500 publikacija, koja uključuje literaturu iz teorije suvremene umjetnosti, umjetničke knjige, kataloge, časopise i raznorodnu dokumentacijsku građu, te prikupio arhivu s oko 1.000 umjetničkih video radova i dokumentarnih filmova. Kroz Otvoreni WHW arhiv umjetnici, studenti, znanstvenici i aktivisti zainteresirani za ispreplitanje umjetnosti i društvenog angažmana dobit će stalni pristup ovim materijalima, te mogućnost dubljeg uvida u teme zastupljene u izložbenom i diskurzivnom programu udruge WHW i u progresivne umjetničke prakse izvan "Zapadnog kanona". Program se u 2019. godini sastoji od otvaranja pristupa WHW studijskoj biblioteci, video arhivu i čitaonici međunarodnih časopisa na dnevnoj bazi, redizajna web stranice i digitalizacije do sada izdanih publikacija, te audio i video dokumentacije diskurzivnog programa.

Ured za fotografiju

Živi arhivi

Prikupljanje i obrada arhivske dokumentacije ključni su za razumijevanje, kontekstualizaciju i valorizaciju suvremenih umjetničkih praksi na polju fotografije i novih medija te za (neposredovani) transfer i stvaranje novih znanja, pogotovo u slučaju povijesnih razdoblja koja izazivaju šire društvene prijepore ili preispitivanja, dopunjavanja ili odmak od dominantnih narativa. U tom kontekstu privatni arhivi su od posebne važnosti, jer služe kao izvor za usvajanje pojedinačnih, drugačijih perspektiva. Razvijanjem kontinuiranog programa obrade privatnih arhiva kroz model skrbništva UzF izgrađuje bazu koja će omogućiti artikulaciju i kontekstualizaciju razvojnih procesa, ključnih problema i postignuća pojedinih umjetnika i kulturnih radnika. Obradom i istraživanjem doprinosi se valorizaciji arhiva i rada stvaratelja uz paralelnu promociju i dizanje vidljivosti, dok se građa fizički štiti neovisno od dinamike državnih službi. Od 2017. UzF surađuje s Petrom Dabcom te razvija metode obrade i zaštite imajući u vidu specifičnosti rada s privatnim arhivima, a u pregovorima su primjene ovog modela na još 2 arhiva do 2019. godine.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Koraci grada I

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) osnovana je 2002. te je tako postala prva organizacija koja je imenovala naglasak na istraživanje i interdisciplinarnost kao neophodne elemente za nastajanje inovativnih i progresivnih umjetničkih i kulturnih procesa. Primjer su puno kasnije slijedile i druge organizacije, a inspiraciju crpile i građanske inicijative. Radom organizacije na ljudskim kapacitetima i ispunjavanjem brojnih projektnih zadataka, organizacijsko pamćenje UIII-a raslo je i sada predstavlja vrlo obiman dokumentacijsko-umjetnički potencijal koji se direktno nadovezuje na diskurzivnu liniju "Koraci grada" i podprojekt u 2019. – Retropolis 1. Cilj projekta je građanima približiti rad UIII-a kroz privremene hibridne uredsko-dokumentacijske prostore, medijske kanale poput YouTubea i sl., upgrade web stranice s medijskim hiperlinkovima. Uz to, recentne publikacije UIII-a bit će prevedene na engleski jezik i predstavljene globalnoj publici u obliku free-downloadable PDF formata.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

... siva) (zona ... diskursi s periferije ...

Siva zona svojim djelovanjem od 2006. do danas aktivno uključuje suvremeno lokalno i međunarodno umjetničko stvaralaštvo u postojeće okvire tzv. kulturnog turizma koji se uglavnom oslanja na tradicionalne sadržaje i kulturne baštine, uvodeći, uz prezentacije recentne prakse, i baštinjenje povijesti suvremenosti 20. stoljeća kao ravnopravnog čimbenika kulturnog nasljeđa. Time se ostvaruje kontekstualizacija vlastitog djelovanja, ali i sličnih nastojanja u republici, regiji i šire. U tom smislu kontinuirani rad na pamćenju organizacije siva) (zona ujedno je i kontinuirani rad na pamćenju relevantnih kulturnih, znanstvenih, kustoskih te nadasve umjetničkih praksi koje su obilježile lokalni kontekst i povezale ga s globalno bitnim strujanjima (poput Korčulanske ljetne škole i Međunarodnih susreta umjetnika), kao i na bilježenju intervencija suvremenih domaćih umjetnika u lokalni kontekst, kronici nastalih radova i produkciji kritičkih refleksija na umjetničke i kulturne prakse o kojima je riječ. U sljedeće 4 godine radit će se na produkciji i distribuciji umjetničkih izjava, produkciji tematskih diskurzivnih videa, rekonfiguraciji mrežne stranice i u konačnici tiskane monografije.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA

Dizajnerice: kontekst, produkcija, utjecaji 1930 — 1980

Istraživački projekt fokusiran je na temu djelovanja dizajnerica u Hrvatskoj od prvih desetljeća 20. stoljeća do danas, koje nije ekstenzivno dokumentirano, niti valorizirano kroz dosadašnju historiografiju dizajna. Cilj projekta je rasvjetljavanje ženske prisutnosti i njezinih implikacija na hrvatskoj dizajnerskoj sceni. Pitanja ženskog stvaralaštva istražuje iz logike prakse te otvara prostor za nova znanja. Svojim odmicanjem od očekivanog i poznatog iz zanimljive i dosad nedovoljno rasvijetljene vizure predstavlja značajan prilog za povijest hrvatskog dizajna. Propituju se i dominantne koncepcije konstituiranja samog narativa o povijesti dizajna kao discipline, vidljivost i status samih autorica (ali i autora) u takvim narativima, uloga i pozicije dizajna i dizajnera u širem društvenom, ekonomskom i kulturnom kontekstu u prošlosti i danas, te pitanjem potencijala autorskih istraživačkih i dokumentacijskih projekata poput ovoga. Cilj je sačuvati materijale, sjećanja i informacije, ali i potaknuti njihovo uključivanje u trenutnu povijest dizajna i njihovo kritičko promišljanje te aktivaciju pri proizvodnji novih umjetničkih, kritičkih, diskurzivnih i eksperimentalnih praksi.

UDRUGA MLADIH ZA PROMICANJE AKTIVIZMA "AKTIVIST"

VIKK

VIKK (Virtualne izložbe Kluba Kocka) je projekt kojim će udruga Aktivist podignuti razinu dostupnosti izložbi koje se održavaju u izložbenom prostoru kluba. U 2019. godini galerija Kluba Kocka će ugostiti više desetaka mladih umjetnika. Uz izložbeni program KUM-a i Aktivista, izložbe u Galeriji Kluba Kocka organiziraju udruga Mavena – 36 njezinih čuda (ciklus NMG@PRAKTIKA) i kolektiv QueerAnArchive (qIZLOŽBE). Izložbe svih organizatora bit će uključene i arhivirane kroz projekt VIKK. Projekt VIKK će korištenjem novih tehnologija omogućiti digitalizaciju sadržaja kroz virtualne šetnje koje će biti dostupne na web stranici Kluba Kocka. Na ovaj način publika će moći virtualno pristupiti izložbama u bilo koje doba, čime će se uključiti publika iz ruralnih područja i osobe s otežanim kretanjem. Kroz virtualne izložbe će se privući nova publika, kao i zainteresirati nove skupine za rad udruge, čime će se stvoriti sinergija između udruge i publike te će suradnjom ojačati lokalnu scenu i zadržati kontinuitet u stvaranju i dokumentiranju kulturno-umjetničkog programa.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Projekt virtualne povijesti Hrvatskog društva likovnih umjetnika

Projekt virtualne povijesti HDLU-a je svojevrsni nastavak istraživačkog rada i obrade arhivske građe o izložbenoj djelatnosti kroz 150 godina djelovanja Udruge pod različitim imenima. Za potrebe izdavanja monografije, čije se tiskano izdanje planira za studeni 2018., u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti prikupljeni su mnogi materijali vezani uz čak preko 1600 događanja. Istovremeno, prepoznate su i određene nedosljednosti i nepotpunosti u samoj arhivskoj građi, stoga je važno osigurati kontinuitet baze u budućnosti. Prepoznata je nužnost da se nastavi prikupljanje i digitaliziranje arhiva te da se na jednostavan način široj javnosti omogući pristup istoj. S obzirom na to da model financiranja baze, čiji je nositelj dosad bio IPU, završava krajem 2018., a da je daljnji razvoj baze od iznimnog značaja za HDLU i suvremenu hrvatsku likovnu scenu, dogovoreno je da će HDLU nastaviti razvijati i dopunjavati bazu kroz već postojeću CAN IS bazu koja predstavlja dugoročan projekt sveobuhvatnog bilježenja hrvatskog umjetničkog stvaranja u 20. i 21. stoljeću. Stoga bi se virtualnim arhivom HDLU povećao interes javnosti, zainteresirane i šire, za programe koje organizacija trenutno provodi.

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

ULUPUH '50 –'59, predstavljanje i virtualna izložba radova prvih članova ULUPUH-a

Projekt ULUPUH '50 –'59 predstavlja prve članove ULUPUH-a iz 1950-ih godina za koje postoji veliki interes javnosti, a manjak dostupnih informacija koje bi širu publiku upoznale s njihovim djelovanjem te doprinosom hrvatskoj kulturi i međunarodnom umjetničkom kontekstu. Realizacija projekta zamišljena je kroz izgradnju mrežne platforme putem koje se, na temelju istraživanja i tumačenja građe, tjedno predstavlja jedan član iz 1950-ih, a u nastavku projekta i članovi iz drugih desetljeća. Projekt se kontinuirano odvija tijekom cijele godine, perioda u kojemu se predstavlja oko 40 članova. Arhiv ULUPUH-a bit će primarni izvor dokumentacije, a konzultirat će se i građa drugih ustanova – Muzeja za umjetnost i obrt, Grafičke zbirke NSK, Muzeja suvremene umjetnosti, Arhiva za likovne umjetnosti HAZU-a, itd. Dokumentacija će u realizaciji projekta biti korištena u digitalnom obliku kako bi se, uz biografske podatke, predstavili i radovi članova. Projekt se zaključuje izradom virtualne izložbe u sklopu koje će pojedinačne objave i slikovni prilozi djela biti povezani, interpretirani i kontekstualizirani u odnosu na prvo desetljeće djelovanja ULUPUH-a te umjetničku produkciju 1950-ih godina.

Umjetnička organizacija "Paradoks"

Od5Do95

"Od5Do95" multimedijalni je umjetnički projekt koji služi kao platforma za prenošenje ženskih priča i iskustava. Djevojčice, djevojke i žene progovaraju kako je biti žena u Hrvatskoj te kako i po čemu se njihov životni put razlikuje od onog njihovih prethodnica – majki, baka i prabaka – pri čemu svaka od protagonistica simbolično predstavlja jednu godinu života – od 5 do 95 godina. Osim samih priča projekt uključuje i druge sadržaje poput galerije fotografija predmeta iz osobne ženske povijesti protagonistica, galerije fotografija koja se bazira na linkovima i citatima vezanima uz broj koji predstavlja dob protagonistice, te fotografije odnosno snimke ženskih ruku kao svojevrsnog ženskog arhetipa. Svi su sadržaji dostupni na web stranici www.od5do95.com te na pripadajućem YouTube kanalu i društvenim mrežama. Od 2019. godine projekt će poprimiti i izložbenu formu na već dogovorenim galerijskim gostovanjima u Zagrebu i Splitu, s idejom da se tako nastali virtualni muzej hrvatske ženske povijesti preseli u realan prostor. Projekt se kontinuirano provodi od 2016. godine.