Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Mediteranski susreti: Kritika i nova geografija

U fokusu ovog projekta je razvoj zajedničkog programa na području kritike s organizacijom Racines koja je nositelj velikog broja programa nezavisne kulture u Maroku, ali i istraživački centar te koordinator nekoliko inicijativa u polju kulturnih politika na području Južnog Mediterana i Bliskog Istoka. Maroko i Sjeverna Afrika područja su s kojima se svojevremeno odvijala puno življa kulturna razmjena, a s njima i dalje dijelimo zajednički prostor i kulturu mediteranskog bazena. Ovim posjetom nastoji se uspostaviti kontinuitet komunikacije i suradnje kroz osmišljavanje novih projekata, razmjenu autora i tekstualnu proizvodnju koja će se baviti kontekstima dijeljenog kulturnog prostora, problematikom razvoja nezavisne kulture, našim društvenim i političkim tranzicijama, odnosno njihovim sličnostima i razlikama. Uz posjet Racinesu, cilj je upoznati se i s drugim akterima nezavisne scene Casablance, njihovom umjetničkom produkcijom, ali i problemima koji se najčešće odnose na nedostatak prostornih kapaciteta za stalan rad u ovom polju.

Ured za fotografiju

Tripod

Ranih 1970-ih na području regije Alpe-Adria uspostavljena je nekolicina međunarodnih umjetničkih i kulturnih mreža. Suprotstavljajući se dominantnoj geopolitičkoj podjeli tadašnje Europe te njegujući regionalne i povijesne veze između Austrije, Italije i Jugoslavije (prvenstveno Slovenije i Hrvatske), institucije i pojedinci podržavali su mlade umjetnike te poticali razvoj neoavangardnih i konceptualnih umjetničkih praksi. Poseban značaj pri tome zauzimaju fotografski radovi koji nastaju tih godina, a koji odražavaju revolucionarni pomak u shvaćanju medija. Značaj i utjecaj ovih mreža, korišteni modeli suradnje, kao i umjetnički radovi nastali direktno i/ili indirektno kao posljedica razmjene, nikada nisu adekvatno istraženi, valorizirani i prezentirani, kao ni okolnosti koje su pomogle stvaranju ovog iznimnog umjetničkog fenomena i to izvan tzv. umjetničkih centara. UzF zajedno s međunarodnim pratnerima Camera Austria, Museo di Fotografia Contemporanea, Muzej Ar/Ge Kunst osmišljava i razvija međunarodni projekt koji će, služeći se načelima kritičke kartografije, istražiti povijesni sloj međunarodnih suradnji na području inovativne i konceptualne fotografije radi njezine adekvatne interpretacije i valorizacije.

Film-protufilm umjetnička organizacija

Mala Flusserijana za Film

Osmišljavanje projekta Mala Flusserijana za film s međunarodnim partnerima fokusira se na fenomenologiju univerzuma tehničkih slika jednog od najvažnijih filozofa medija i kulture Viléma Flussera, izmaklu filmologiji, a čija se ontologija i nomadologija slike nadovezuje na prošlostoljetnu liniju egzilske filozofije filma i kulture Waltera Benjamina, Rudolfa Arnheima i Siegfrieda Kracauera. Flusserova esencijalna Filozofija fotografije (1983.), jedina studija prevedena na hrvatski jezik, zrcali Benjaminove i Kracauerove teze: fotografija je prijelomna gesta filmskog aparata i prototip programiranog poslijepovijesnog svijeta. O rastućem izučavalačkom utjecaju protekla dva desetljeća svjedoči niz prevedenih knjiga i tekstova iz njemačko-brazilskog arhiva s 2500 rukopisa na pet jezika, simpoziji, izložbe, umjetnički projekti te Flusseriana (ur. Siegfried Zielinski i Peter Weibel, 2015.), intelektualna alatka s 250 lema. Referirajući se na Brechtov Mali organon za teatar, pripremat će se odrednice promjene paradigme radikalne filmske emancipacije od V-efekta do efekta sučelja u migracijama tehničkih slika za program, simpozij i knjigu filmskih i višemedijskih lema krajem godine.

AVANTI! Centar avangardi

Weekend Utopia u Svetvinčentu

Glavni cilj djelovanja novoosnovane udruge Avanti! je razvoj Centra avangardi u istarskom mjestu Svetvičenat, koji predstavlja sinergijski spoj inicijativa s područja vizualnih umjetnosti, filma/videa, izvedbenih umjetnosti i dizajna usmjerenih prema avangardnim praksama. Svojom aktivnošću Centar će obogatiti kulturnu i turističku ponudu Istre i Hrvatske tijekom cijele kalendarske godine te će biti platforma za produkciju i edukaciju o avangardnim umjetničkim praksama kroz uspostavu dugotrajnog dijaloga koji se temelji na novom modelu suradnje s lokalnom zajednicom. Nužan preduvjet za uspostavljanje tog polivalentnog centra je osmišljavanje i priprema trajne umjetničke intervencije u javnom prostoru koja će ujedno služiti lokalnoj zajednici i stručnoj javnosti kao funkcionalni prostor društveno-kulturnog centra. U fokusu osmišljavanja i pripreme zajedničkog projekta je dijeljenje znanja i programa iskusnih predstavnika dobrih praksi kulturnih centara u regiji (Rotor; P47) te poticanje veće mobilnosti i suradnje umjetnika Slovenije, Austrije i Hrvatske.

Udruga kultura i edukacija

Osmišljavanje projekta "Sacred Spaces"

Osmišljavanje projekta Sacred Spaces provodi se kroz pripremu, komunikaciju, sastanke, sudjelovanje u programima partera kako bi se uspostavila suradnja između organizacija i institucija na projektima koji spajaju znanstveno i umjetničko kroz transdisciplinarne strategije. Ova suradnja vodi ka prijavljivanju i vođenju projekata svih partnerskih organizacija kako bi se istražilo, produciralo i prezentiralo iskustvo suradnje znanstvenika (posebice antropologa i etnobotaničara) i umjetnika koji se bave odnosom čovjeka, okoliša i tehnologije, a konkretno vezano za kritično sagledavanje današnjih tehnoloških dostignuća te mogućnosti izlječenja i samoizlječenja kroz prakse koje povezuju čovjeka s okolišem. Ovaj projekt tako stvara prostore za suradnju umjetnika i znanstvenika koji se bave osobnim doživljajem tehnologije i prirodnog okoliša.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Suradnja s centrom Laboratorio Arte Alameda, Meksiko

Suradnja udruge Kontejner s centrom Laboratorio Arte Alameda, Meksiko usmjerena je na poboljšanje uvjeta za rad hrvatskih umjetnika u međunarodnom kontekstu izvan Europe te jačanje resursa koji su hrvatskim umjetnicima dostupni putem međunarodnih rezidencijalnih programa. Cilj projekta je osigurati preduvjete za organizaciju visokokvalitetnog rezidencijalnog programa za hrvatske umjetnike koji se bave istraživačkim i intermedijskim umjetničkim praksama u Meksiku te aktivnije uključiti hrvatske umjetnike u mrežu međunarodnih rezidencijalnih programa izvan Europe koji umjetnicima nude lokalno teško dostupne, vrhunske uvjete za rad. Uz posjet centru i dizajniranje novog rezidencijalnog modela, aktivnosti u sklopu ove pripremne faze suradnje s LAA centrom uključuju i istraživanje i analizu potreba hrvatskih umjetnika koji se bave istraživačkim i intermedijskim praksama u kontekstu rezidencijalnih programa te pokretanje kritičkog diskursa na temu problematike i potencijala rezidencija kao istraživačkog i produkcijskog formata.

Kinoklub Zagreb

Amaterski filmski centar

Budući da umjetnost sve više nestaje iz javne sfere građana, širenje filmskog amaterizma kroz ideju besplatnog bavljenja filmom dostupnog svima omogućilo bi povratak i trajno pozicioniranje filmske umjetnosti kao nečega što je apsolutno dostupno u javnom prostoru, nečega što omogućava da bavljenje filmom postane kulturna mogućnost dostupna svima. Zbog toga bi se filmski amateri ove regije trebali ujediniti u novo tijelo koje će osigurati neometan pristup građana filmu kao javno dostupnoj umjetnosti. Osnutak Amaterskog filmskog centra nameće se kao obveza daljnjem razvoju filmskog amaterizma u Hrvatskoj i regiji, ali i u Europi i svijetu, te kao doprinos razvoju kreativnog i zaista slobodnog društva.

STUDIO 9 UMJETNIČKA ORGANIZACIJA

STUDIO 9 MASTER ACTING PROGRAM

Studio 9 MAP je eksperimentalni glumački edukacijski program fokusiran na razvoj glumaca i stvaranje koherentnog ansambla. Kroz intenzivan pristup glumačkim tehnikama Mihaila Čehova i Sanforda Meisnera, pod umjetničkom etikom K. S. Stanislavskog, kreativni rad je koncipiran unutar rada na tekstu, drami ili dramskoj temi i kulminira kazališnom predstavom. Međunarodni suradnički projekt se osmišljava i razrađuje u suradnji s organizacijom Michael Chekhov Actors Studio Boston. Program je namijenjen profesionalnim glumcima i odgovara na individualnu potrebu za konzistentnim umjetničkim rastom pod stručnim vodstvom te je platforma za stvaranje ansambla utemeljenog na etici, disciplini, umjetnosti glumca, kreativnom istraživanju i želji za stvaranjem odgovornog, odgojnog i inspirativnog kazališta. Program je podijeljen na sedam kumulativnih susreta od tjedan dana, s dužim osmim susretom (četiri godišnje), a između susreta organiziran je kontinuirani glumački trening i konstantno mentorstvo. Program završava javnom izvedbom, a polaznicima se dodjeljuje certifikat o sudjelovanju.

Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj

Anatomija otoka 2018

Cilj projekta Anatomija otoka 2018. je uspostava sudioničkog modela upravljanja najnovijim znanjima i rješenjima za održivi razvoj otočnih zajednica na otoku Lastovu. Nositelji projekta će ispitati projektnu ideju, dogovoriti uloge partera i postaviti cjelokupan okvir suradničkog odnosa, zatim dogovoriti modalitete prijenosa znanja akumuliranog tijekom petogodišnjeg rada na programu Anatomija otoka Vis 2012. – 2016. kroz raznorodne aktivnosti i razmotriti mogućnosti konkretne primjene tih znanja na tematskim lokacijama na Lastovu te stvoriti zajedničku bazu interdisciplinarnih znanja o našoj najudaljenijoj otočnoj zajednici, Lastovu, koja će sadržavati modele razvoja konkretizirane do razine provedivih otočnih projekata. Glavni se program sastoji od teorijskog (međunarodni simpozij), prezentacijskog (izložbe) i edukativnog (radionice) segmenta, koji tematiziraju najsvježija multidisciplinarna znanja i recentne prakse o održivim rješenjima koja osnažuju otočne zajednice i način života. Teme simpozija razrađene do razine otočnog projekta na radionici se pretvaraju u konkretne projektne prijedloge arhitektonskih, urbanističkih i popratnih rješenja korisnih za lokalnu zajednicu.

Centar za kazalište potlačenih – POKAZ

Žena-tijelo-arhiv

Projekt Žena-tijelo-arhiv istraživačko-umjetničko-terapijsko-aktivistički je projekt, fokusiran na žensko tijelo kao na arhiv utjelovljene traume, ali i otpora i subverzije, koji u procesu prorađivanja i prikazivanja opresije aktiviramo kao istraživački subjekt i objekt. U svrhu propitivanja geste prisvajanja i demokratizacije prostora performansa kroz istinski dijalog, u sklopu projekta će se koristiti Kazalište potlačenih (Augusto Boal), a soma terapija (Roberto Freire) poslužit će kao platforma istraživanja tijela, zajednice i fizikalnosti odnosa, traume i podrške, kao terapijski inkubator umjetničkog materijala. Kroz somu kao praksu psihopolitičkog rada na tijelu i s tijelom u ovom se projektu detektira i olabavljuje "mišićni oklop" (Wilhelm Reich), a u tijelu pronalazi pamćenje, traumu i mogućnost zacjeljivanja. Takvo se tijelo stavlja u suodnos s drugim tijelima, kako onima suizvođačica, tako i onima publike, koju se poziva da u situaciju opresije intervenira vlastitim tijelom, oduzimajući primat muškoj orodnjenoj "hladnoj racionalnosti" (Patrice M. Buzzanell) koja tijelu i emociji negira spoznajni kapacitet.

DRITO – Udruga za razvoj kulture i kreativnih industrija

Creative Lab

Creative Lab je eksperimentalni rezidencijalni program usmjeren na osam lokalnih i međunarodnih kreativaca koji će jedan mjesec provesti izolirani na svjetioniku otoka u Rovinju, gdje će imati vremena razmišljati i pružiti kreativna i inovativna rješenja malim ili velikim problemima njihovih zajednica. Pokušat će se dati odgovor na pitanje što se događa kada okupite osam kreativaca iz različitih područja – od arhitekata, dizajnera, menadžera kulture do antropologa i inženjera. Potencijalni sudionici programa su akteri iz različitih kreativnih područja, mladi ili iskusni stručnjaci koji će svoje vrijeme u Rovinju koristiti za rješavanje problema lokalnog ili globalnog značaja, usmjereni na stručnu ili zajednicu. Tijekom boravka sudionici će imati priliku raditi s drugim stručnjacima u svom području interesa, koristiti lokalnu knjižnicu, radni prostor i istraživačke objekte, te sudjelovati u ubrzanom tečaju Design Thinkinga, koji će im pomoći u procesu rješavanja problema fokusiranjem na ljude kao krajnje korisnike. Na kraju boravka sudionici će predstaviti svoj rad, a publika je pozvana sudjelovati u raspravi o procesu rada i završnim rezultatima.

Hrvatski barokni ansambl

Dogovor i osmišljavanje zajedničkog projekta Hrvatskog baroknog ansambla (Hrvatska) i vokalnog ansambla Octava (Poljska) na Internacionalom Gorczycki Festiwalu

Hrvatski barokni ansambl i Octava Ensemble dogovorit će i razraditi moguću suradnju i nastup na prestižnom Internacionalnom Gorczycki Festiwalu. Posebnost oba ansambla je što njeguju nov i drugačiji pristup interpretacije glazbe proteklih epoha; izvodeći je na povijesno informirani način koji uključuje sve parametre izvedbe, tako da glazba zvuči kao u vrijeme kada je i napisana. Hrvatski barokni ansambl je u ovom partnerstvu prvenstveno instrumentalni ansambl na starim instrumentima ili njihovim vjernim replikama, a Octava Ensemble je vokalni sastav mladih pjevača školovanih diljem Europe i specijaliziranih za stilski čisto pjevanje. Posebna važnost zamišljenog nastupa je što bi ujedno značio i obilježavanje stote godišnjice Poljske neovisnosti. Kod odabira djela koja bi se izvodila, posebno bi se inzistiralo na skladbama hrvatskih kompozitora – Vinka Jelića i Ivana Lukačića. U tom će se smislu uključiti i Muzički informativni centar (utemeljen 1971. kao neprofitna organizacija sa svrhom dokumentiranja i promicanja hrvatske glazbe u zemlji i u svijetu) te podijeliti s poljskim kolegama neka od njihovih recentnih izdanja.

ISTRA FILM – Studio za film, televiziju i dizajn

History Film Festival 2018

History Film Festival je jedini međunarodni festival koji se fokusira isključivo na povijesne dokumentarne filmove. Festival nudi prostor transkulturalnog dijaloga otvaranjem širokog spektra povijesnih, ali aktualnih tema, interpretiranih na najrazličitije načine. Uz prikazivanje najvrednijih recentnih svjetskih ostvarenja ovoga žanra, Festival nudi i bogat popratni program za publiku i goste filmaše pristigle iz raznih zemalja svijeta. Uz filmske projekcije, Festival u 2018. planira postaviti izložbu filmskih plakata u Galeriji Kortil, provesti razgovore s autorima nakon svake projekcije, radionicu povijesnog dokumentarnog filma pod vodstvom Marka Samelsa, izvršnog producenta najgledanijeg i najdugovječnijeg američkog dokumentarnog serijala American Experience. U 2018. godini multimedijalna masterclass predavanja vodit će dvije cijenjene američke filmašice: Oscarom nagrađena producentica dokumentarnog filma O.J.: Made in America Caroline Waterlow koja će pričati o važnosti dokumentarnog filma u eri dezinformacija, dok će filmska redateljica i snimateljica Svetlana Cvetko govoriti o statusu žena u filmskoj industriji od njezinih početaka do danas.

Kulturno-umjetnička udruga "Stojdraga"

LegendArt kolonija Hej Sloveni

Projekt LegendArt kolonija Hej Sloveni sastojat će se od dvodnevne likovne kolonije mladih umjetnika iz Slovenije i Hrvatske. Tema će biti slovenska mitologija i slavenska mitologija sjeverozapadne Hrvatske, sličnosti i razlike. O tim temama držat će se predavanja od strane članova udruge Stojdraga i gostujućih predavača. Po završetku oslikavanja radovi će se izložiti u Galeriji Bajkač udruge Stojdraga.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Sampliranje revoksteke

Performans se temelji na višestrukoj (auto)remedijalizaciji radio emisije snimljene 2012. u gluhoj sobi studija Trećeg programa Hrvatskog radija pod naslovom Skladište zvukovlja DB Indoša i njegove jeke u fragmentima mišljenja Kodwo Eshuna o sampladeliji iz knjige Briljantnije od sunca. Kroz autorski rad dekonstruira se sobu bez jeke i njezinu snimljenu matricu zamišljenu za slušanje u neradijskim uvjetima, gestualno iskorištava akustičke fragmente uskladištene na tri Revox-magnetofona i nakratko vraća proizvodnju zvukova rukama koje rade s magnetskim zapisima i kolutovima, čije radnje s pokretnim zvučnim slikama hvataju nadzorne kamere i pokazuju na mobilnim monitorima pozicioniranima ispred izvođačkih tijela. Postojanje zvukom, postojanje smeđom vrpcom, nadiranja 20-sekundnog zvuka, uz podršku 3 magnetofona Revox, mahnitog glaso-trombona, grlene glazbe Helge Hintereggera, 12 reflektofonskih megafona ispunjeno je samplovima zvukova iz performansa (Konjski rep, Školski autobus, Žestoka vožnja ili o duši, Lajka, Čovjek vuk, Vrata, O šahu i boli, Teretni čovjek, Zeinimuro, Kineski rulet, Ratna kuhinja, Vilovanje).