Ovaj alat za provjeru pomaže da utvrdite ispunjava li vaša organizacija osnovne formalne uvjete za prijavu na Program podrške 2017.

1. Je li Vaša organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj?
DA NE
Vaša organizacija ispunjava osnovne formalne uvjete Programa podrške 2017. Provjerite ostale propisane uvjete za prijavu na Program podrške 2017.