Javni poziv na sudjelovanje na seminaru "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima"_b

Ovoj anketi je istekao rok za ispunjavanje.