Edukacijski programi Zaklade "Kultura nova" u 2018. godini

Zaklada “Kultura nova” planira u 2018. godini u okviru Odjela za istraživanje i razvoj organizirati seriju edukacijskih programa u području kulturnog menadžmenta s ciljem unapređenja organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva u kulturi, a time i njihove dugoročne održivosti. Edukacijske programe Zaklada namjerava organizirati samostalno ili u partnerstvu s organizacijama koje u sljedećoj godini planiraju realizirati edukacije iz područja kulturnog menadžmenta za zaposlenike i suradnike u kulturnom sektoru.

Kako bismo definirali program koji bi na najadekvatniji način odgovorio potrebama organizacija civilnoga društva u kulturi molimo Vas da do 14. prosinca 2017. odgovorite na kratki upitnik u nastavku.

1. Naziv organizacije: *
2. E-adresa *
3. U kojim područjima kulturnog menadžmenta smatrate da je potrebno unaprijediti znanja zaposlenika i suradnika Vaše organizacije? * Možete odabrati dva ili više odgovora.
4. Ako smatrate da bi Zaklada "Kultura nova" trebala organizirati edukaciju u nekom drugom području kulturnog menadžmenta, molimo navedite u kojem.
5. Ako Vaša organizacija planira organizirati edukaciju u području kulturnog menadžmenta za zaposlenike i suradnike u kulturnom sektoru, molimo Vas da navedete u kojim specifičnim područjima i kome je program namijenjen.
6. Molimo Vas da navedete koji dijelovi godine su, s obzirom na dinamiku rada u Vašoj organizaciji, najadekvatniji za provedbu edukacijskih programa. * Možete odabrati dva ili više odgovora.
7. Molimo Vas da navedete koliko ste vremena spremni odvojiti za sudjelovanje u edukacijskom programu. * Možete odabrati dva ili više odgovora.

Polja označena sa * su obavezna.