Poslovi vezani za programe podrške obuhvaćaju sljedeće poslove:

  • pripremu i provođenje postupka dodjele bespovratnih sredstava te pružanje stručne potpore potencijalnim prijaviteljima na programe potpora
  • praćenje provedbe programa i projekata koji su financirani iz sredstava Zaklade te prikuplja i osiguranje kvalitete standarda, mjerila i postupaka provedbe projekata te analiziranje i kontroliranje potrebne izvještajne dokumentacije
  • izradu nacrta složenijih izvješća i akata vezanih uz administriranje i upravljanje programima, projektima i organizacijama financiranih iz sredstava Zaklade
  • suradnju na poslovima izdavaštva, informiranja i odnosa s javnošću
  • uređivanje mrežne stranice Zaklade na hrvatskom i engleskom jeziku i informativnih biltena te pripremu priopćenja za javnost
  • organiziranje stručnih domaćih i inozemnih skupova
  • prikupljanje informacija, priprema i pisanje vlastitih projekata Zaklade te suradnju na poslovima njihove provedbe
  • sudjelovanje u pripremi i organizaciji sjednica Upravnog odbora te stalnih i/ili povremenih pomoćnih tijela
  • suradnju s predstavnicima partnerskih organizacija (ustanova, zaklada, udruga građana, itd.) u zemlji i inozemstvu
  • druge poslove po nalogu upravitelja Zaklade.

Voditeljica programa podrške je Danijela Šavrljuga Todorović (t: +385 1 553 27 78, e: danijela.savrljuga@kulturanova.hr).

Suradnica programa podrške je Ines Vanjak (t: +385 1 553 27 78, e: ines.vanjak@kulturanova.hr).