Poslovi vezani za razvojne programe i projekte Zaklade uključuju sljedeće poslove:

  • vođenje poslova osmišljavanja i idejne razrade razvojnih programa i projekata Zaklade;
  • planiranje provedbe razvojnih programa i projekata Zaklade te provođenje i koordiniranje izvedbe planiranih aktivnosti;
  • prikupljanje, obradu i analiziranje podataka na hrvatskom i engleskom jeziku;
  • pripremanje izvještaja i stručnih mišljenja o provedbi razvojnih programa i projekata Zaklade;
  • pripremanje priopćenja za medije vezane za razvojne programe i projekte Zaklade;
  • koordiniranje poslova izdavaštva, informiranja i odnosa s javnošću vezane za razvojne programe i projekte Zaklade;
  • organiziranje stručnih domaćih i inozemnih skupova, sjednica i sastanaka te pripremanje materijala i izradu bilješki;
  • suradnju s vanjskim stručnjacima i partnerskim organizacijama;
  • osmišljavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika vezanih za pripremu i provedbu razvojnih programa i projekata Zaklade te
  • obavljanje i drugih poslova po nalogu upravitelja Zaklade.

Voditeljica razvojnih programa i projekata Zaklade je Tamara Zamelli (t: +385 1 553 27 78, e: tamara.zamelli@kulturanova.hr).