empty

Križana Brkić, po zanimanju profesorica povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti, posljednjih 12 godina se profesionalno bavi međunarodnom kulturnom suradnjom te programima i fondovima Europske unije u području kulture i obrazovanja. Radila je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova od 2004. do 2009. na poslovima međunarodne promidžbe hrvatske kulture, nakon čega je od 2009. do 2012. radila u Ministarstvu kulture u Odjelu za kulturnu kontaktnu točku za program EU Kultura 2007-2013. u ulozi pružanja tehničke pomoći prijaviteljima projekata na program Kultura 2007-2013. Sudjelovala je u edukaciji kulturnog sektora i jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj u području razvoja projekata, sufinanciranja projekata i europskih programa i fondova otvorenih za kulturu. Od 2012. se kao neovisni stručnjak bavi savjetovanjem javnih ustanova u kulturi i nezavisnih kulturnih organizacija, jedinica lokalne samouprave i obrazovnih ustanova u području financiranja projekata iz europskih i drugih međunarodnih izvora, edukacijom i prijavom projekata na različite međunarodne natječaje u području kulture i obrazovanja. Kao vanjski suradnik surađuje s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, Specijalističkim studijem "Prilagodba EU: upravljanje projektima i korištenje programa i fondova EU" te Akademijom dramskih umjetnosti u Zagrebu - Studijem produkcije. Članica je tima za mapiranje i pripremu strateškog okvira za privlačenje sredstava financiranja pojedinačnih projekata u sklopu programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020 te suradnica pojedinačnih kulturnih organizacija u Gradu Rijeci za prijavu projekata na program Europske unije Creative Europe.
Križana Brkić je zamjenica predsjednice Upravnog odbora.