Zaklada "Kultura nova" objavila je poziv na sudjelovanje u radionici na temu pisanja projektnog prijedloga.

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene na sjednici održanoj 20. ožujka 2018. godine Zaklada “Kultura nova” objavljuje

JAVNI POZIV
na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga"

Zaklada “Kultura nova” poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave na sudjelovanje u trodnevnoj radionici "Pisanje projektnog prijedloga". Radionica se organizira u okviru programa "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu", a održat će se u Zagrebu od 17. do 19. svibnja 2018. Na radionici se očekuje 20 sudionika.

Svrha radionice

Svrha edukacijske radionice je rad na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva kroz stjecanje vještina koje mogu primijeniti u svojim organizacijama i široj zajednici te tako bolje i konkretnije odgovoriti na dinamično okruženje. Primjenom stečenih znanja organizacije će moći diverzificirati svoje izvore financiranja.

Polaznici radionice će dobiti osnovna znanja i vještine iz dvaju područja - Osnove pisanja projekata i Izrade proračuna, u okviru kojih će biti upoznati s općom strukturom projektnog obrasca (određivanje i formulacija problema, ciljeva, ciljanih skupina, aktivnosti/metoda i održivosti projekta) te strukturom i praktičnom izradom projektnog proračuna (definicija i svrha proračuna, elementi svakog proračuna). Radionica neće biti temeljena na obrascima Programa podrške Zaklade "Kultura nova".

Metodologija

Tijekom radionice koristi se participativni i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenoga učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) te različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite simulacije, igre, rad na slučaju te različite druge grupne i individualne tehnike i metode. Radionica konstantno pruža okruženje za obostranu komunikaciju između trenera i sudionika te razmjenu iskustava i savjeta.

Voditelji radionice

Radionice će provesti stručni trenerski tim Udruge za razvoj civilnog društva – SMART, koji ima višegodišnje iskustvo u izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i rada u organizacijama civilnog društva te suradnje s javnom upravom.  

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga" mogu se prijaviti najviše po dva predstavnika jedne organizacije civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije)  koja djeluje u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti.

Prilikom odabira sudionika radionice prednost će imati:

  • predstavnici organizacija koje do sada nisu dobile podršku Zaklade "Kultura nova"
  • predstavnici organizacija koje formalno djeluju manje od 5 godina
  • osobe koje do sada nisu sudjelovale u radionici "Pisanje projektnog prijedloga"
  • osobe koje nemaju iskustvo u pisanju projektnih prijedloga
  • osobe koje su mlađe od 30 godina

U odabiru sudionika radionice također će se voditi računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

Prilikom odabira sudionika prednost će imati prijavitelji koji su ranije uputili svoju prijavu.

U slučaju velikog interesa Zaklada se ne obavezuje primiti oba predstavnika jedne organizacije.  

Pokrivanje troškova

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a Zaklada će svim sudionicima koji nisu iz Zagreba pokriti putne troškove do i od Zagreba (put i smještaj u dvokrevetnim sobama). Prehrana nije uključena.

Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak). Sudionici prilikom kupnje putnih karata trebaju zatražiti R-1 račun na Zakladu "Kultura nova" (Frankopanska 5/2, Zagreb, OIB 36948235505). Računi za putne karte koji ne glase na Zakladu neće se priznavati. Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka radionice, na adresu sjedišta Zaklade (Frankopanska 5/2, Zagreb) dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev za isplatu putnih troškova, putni nalog, njegov obračun i izvještaj s puta te priloge (putne karte i R-1 račune). Troškovi puta će biti nadoknađeni sudionicima radionice nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Ako predstavnik organizacije nije u mogućnosti sudjelovati u edukaciji, dužan je najkasnije 3 radna dana prije početka edukacije o tome obavijestiti Zakladu. U suprotnom će Zaklada za troškove smještaja teretiti organizaciju.

Prijava

Prijava na radionicu podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova": www.kulturanova.hr

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 20. travnja 2018.

Objava rezultata

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama objaviti popis organizacija čiji su predstavnici odabrani za sudjelovanje na radionici, kao i popis onih organizacija čiji predstavnici nisu odabrani.

Zaklada će sve prijavitelje obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni najkasnije do srijede 2. svibnja 2018. godine.

Napomena

Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na radionici neće moći uputiti prijavu na edukacijske programe u organizaciji Zaklade "Kultura nova" u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.