Mreža Culture Action Europe pokrenula je kampanju “Podržavanje Europe je podržavanje kulture. 1% za kulturu”.

U nastojanju da osigura konkretne pomake u proračunu Europske unije za kulturu, a u kontekstu započetih diskusija u europskim političkim krugovima o budućnosti Europe nakon 2020. godine, mreža Culture Action Europe pokrenula je zagovaračku kampanju o važnosti kulture u EU. U okviru kampanje objavljen je Manifest koji mogu potpisati svi oni koji žele utjecati na povećanje postotka proračuna Europske unije za kulturu u trenutnoj, ali i budućoj financijskoj perspektivi.

Svojim e-potpisom možete podržati dva glavna cilja kampanje - osiguravanje alokacije 1% proračuna svake pojedine politike EU koji bi bio namijenjen kulturi te udvostručavanje izdvajanja za kulturu na općoj razini u Europskoj uniji. Mreža ističe kako postoji najmanje 20 objašnjenja zbog kojih kultura treba dobiti više sredstava i zašto donosi Europskoj uniji dodanu vrijednost te u okviru kampanje poziva sve zainteresirane da podijele svojih 20 razloga za ulaganje u kulturu i njeno smještanje u samo središte pregovora o EU proračunu nakon 2020. CAE također poziva sve zainteresirane da prošire glas o kampanji putem svojih društvenih mreža te da peticiju pošalju svojim ministrima kulture i financija te kreatorima politika i donosiocima odluka.

U namjeri da ponudi podatke koji podupiru uvjerenje da bi kultura trebala biti u središtu svake politike, mreža je u suradnji s istraživačkom organizacijom Budapest Observatory iz Mađarske objavila i publikaciju “The Value and Values of Culture” u kojoj je dala pregled na koji način kultura doprinosi različitim politikama.

Culture Action Europe je međunarodna organizacija koja zagovaranjem i lobiranjem promovira kulturu i umjetnost kao jedan od potpornih stupova europskog projekta te okuplja preko 10.000 organizacija koje djeluju u 14 umjetničkih disciplina.