Ured za udruge poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na Danima otvorenih vrata udruga 2014.

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge najavljuje Dane otvorenih vrata udruga 2014. koji će se održati od 5. do 7. lipnja.

Cilj ovoga događanja je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih.

Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi se time pridonijelo još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

Ured za udruge, u suradnji s regionalnim centrima podrške razvoju civilnoga društva, poziva sve zainteresirane udruge iz svih područja djelovanja da osmisle sadržaje kojima će se predstaviti građanima na odgovarajući način, u skladu s resursima i sredstvima kojima raspolažu. Na prošlogodišnjim Danima otvorenih vrata udruga sudjelovalo je više od 450 udruga iz cijele Hrvatske.

Rok za prijavu za sudjelovanje je 15. svibnja 2014. godine, a prijava se podnosi putem elektroničkog obrasca koji možete pronaći ovdje.
 
Više informacija o Danima otvorenih vrata udruga možete pronaći na internetskoj stranici www.daniudruga.hr te na Facebook stranici www.facebook.com/DaniUdruga.